ΚΟΙΝΩΝΟΙ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΙΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/21/τίς-λαλήσει/

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου Χριστὲ; ἢ τίς ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου τὰ πλήθη; διπλοῦς γὰρ ὡς ὡράθης ἐπὶ γῆς δι᾽ ἀγαθότητα, διπλᾶς καὶ τὰς ἰάσεις τοῖς νοσοῦσιν ἐχορήγεις· οὐ μόνον γὰρ τοῦ σώματος ὀφθαλμοὺς διήνοιξας, τοῦ ἀπὸ μήτρας πηρωθέντος, ἀλλὰ καὶ τοὺς τῆς ψυχῆς· ὅθεν Θεόν σε ὡμολόγει τὸν κρυπτόμενον, καὶ πᾶσι παρέχοντα τὸ μέγα ἔλεος. 

 ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΣΤΙΧΗΡΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΡΙΝΟΥ

Δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τὸν ἐκ μήτρας τὸ φῶς ἐστερημένον διὰ τῆς Σῆς ἀχράντου προσψαύσεως φωτίσας κατ᾽ ἄμφω, καὶ ἡμῶν τὰ ὄμματα τῶν ψυχῶν αὐγάσας υἱοὺς ἡμέρας δεῖξον, ἵνα πίστει βοῶμέν σοι· πολλή Σου καὶ ἄφατος ἡ εἰς ἡμᾶς εὐσπλαγχνία, φιλάνθρωπε δόξα σοι.

.          Ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ δὲν ἐξαν­τλεῖται στὴν δωρεὰ τῆς σωματικῆς ὑγείας, ἀλλὰ ἐκτείνεται στὸ πολὺ σπουδαιότερο: στὴν ἀνάδειξη τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀκέραιο υἱὸ φωτὸς καὶ ἡμέρας. Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ χαρίζει τὸ φῶς στὸν τυφλὸ ἄνθρωπο, ὄχι γιὰ νὰ τὸν ἐγκλωβίσει στὴν ἀπόλαυση ἑνὸς μεγάλου καὶ νομίμου, ὅμως προσκαίρου δώρου, ἀλλὰ γιὰ νὰ δείξει ὅτι αὐτὸς ποὺ μπορεῖ καὶ χαρίζει τὸ αἰσθητὸ φῶς καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους ἐν ἀπολαύσει γενέσθαι τοῦ ἀπροσίτου φωτός. (ιβ´Εὐχὴ Ὄρθρου)

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: