ΑΡΑΓΕ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΕΦΑΓΑΝ” ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΚΩΝ. ΗΛΙΑΚΗ ΤΗΝ 23η ΜΑΪΟΥ 2006;

ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑΪΟΥ ;
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Γράφει Νίκος Χειλαδάκης

 .              Μία διαφορετικ κδοχή, γι τν ερομαχία τς 23ης Μαΐου πο στοίχησε τν ζω στν ρωικ λληνα πιλότο Κωνσταντνο λιάκη, δωσε τουρκικ φημερίδα «Μπουγκιούν», σ πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της στ φύλλο τς 1ης ουλίου 2006. Τ νδιαφέρων εναι τι κδοχ ατ ρχεται σήμερα ν συνδυαστε μ τς τελευταες ξελίξεις γι τ νεργειακ κοιτάσματα το Αγαίου κα τς γνωστς προκλητικς τουρκικς διεκδικήσεις.
.              Σύμφωνα λοιπν μ τ τουρκικ πρωτοσέλιδο τ τουρκικ μαχητικά, πο εχαν βγε στς 23 Μαΐου στν νότιο Αγαο, δν πήγαιναν ν φωτογραφήσουν τς βάσεις τν ρωσικν πυραύλων στν Κρήτη, (πως σπευσμένα μετέδωσαν λα σχεδν τ λληνικ ΜΜΕ),  λλ ν ντοπίσουν κα ν φωτογραφήσουν τρία «πλοα φαντάσματα», (πως νδεικτικ χαρακτηρίστηκαν π τ τουρκικ  Γενικ πιτελεο), πο διεξήγαγαν κενες τς μέρες ρευνες γι πετρέλαιο στν περιοχή, σύμφωνα μ ποκλειστικς πληροφορίες τς φημερίδα π τ τουρκικ Γενικ πιτελεο  κα τ τουρκικ πουργεο ξωτερικν.
.              πως ναφέρεται, τ τουρκικ μαχητικ εροσκάφη μαζ μ τ εροφωτογραφικ πο πετοσαν στς 23 Μαΐου στ νοτιοανατολικ Αγαο, πότε κα εχαμε τ εροπορικ δυστύχημα, κτελοσαν ντεταλμένη πηρεσία, μετ π μεγάλη κα κτακτη κινητοποίηση στ τουρκικ Γενικ πιτελεο. λήθεια μως εναι τελείως διαφορετικ π ατ πο γινε κενες τς μέρες γνωστ δ στν λλάδα καί, πως ποκαλύπτεται, δίνει μία τελείως διαφορετικ διάσταση στ πεισόδιο τς σύγκρουσης τν δύο εροσκαφν, καθώς  νοίγει να μεγάλο κεφαλαο, πάνω στ ποο δν ποκλείεται ν χουμε πρόβλεπτη συνέχεια, πολ σύντομα, μ νυπολόγιστες συνέπειες γι λη τν περιοχ κα γι τν γνωστ διαμάχη το Αγαίου. τσι, σύμφωνα πάντα μ τς «ποκαλύψεις» πο ρχονται π τν γκυρα, τ τουρκικ μαχητικ εροσκάφη δν πήγαιναν ν φωνογραφήσουν τς βάσεις τν πυραύλων S-300, πο βρίσκονται π τ 1998 στν Κρήτη, λλ σκοπς τς ποστολς τους ταν λλος. ποστολή τους ταν ν ντοπίσουν κα ν φωτογραφίσουν τρία «πλοα φαντάσματα», πως χαρακτηρίστηκαν π τ τουρκικ Γενικ πιτελεο, καθς κα κυρίως τς συγκεκριμένες περιοχς πο διεξήγαγαν ρευνες  γι πιθαν κοιτάσματα πετρελαίου, στν περιοχ το νοτίου Αγαίου, βορείως τς Κρήτης.
               λη ποθεση  ποκαλύφθηκε ς ξς, πως γραψε Τορκος δημοσιογράφος, Ογορ κμπάς, στν τουρκικ φημερίδα Μπουγκιούν: Στς 30 ουνίου γινε γνωστ πς συγκαλεται στν γκυρα κτακτη σύσκεψη στ τουρκικ πουργεο ξωτερικν, στν ποία μετέχουν στελέχη το πουργείου, κπρόσωπος το Γενικο πιτελείου, καθηγητς σεισμολογίας το Τεχνικο Πανεπιστημίου τς Κωνσταντινούπολης, Τουντζάι Ταϊμάζ,  πιστήμονες το «Κέντρου ρευνν νατολικς Μεσογείου»  κα καθηγητής  σεισμολογίας το πανεπιστημίου το Μαρμαρ Μπαρτν Σελφίν. σύσκεψη ατ κίνησε τ ντονο νδιαφέρων κάποιων Τούρκων δημοσιογράφων, πο σπευσαν ν μάθουν τί συμβαίνει. Τότε ποκαλύφθηκε εδηση «βόμβα». Στ σύσκεψη ατ ξετάστηκε τ περιεχόμενο τν ρευνν τριν ρευνητικν πλοίων πο κτελοσαν (κα συνεχίζουν ν κτελον;), σεισμολογικς ρευνες στν περιοχ το νοτιοανατολικο Αγαίου,  γι νεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου.  Ν σημειωθε πς γι τ ποτελέσματα ατς τς σύσκεψης, μετ τ πέρας της, ρωτήθηκε κπρόσωπος το τουρκικο πουργείου ξωτερικν, ποίος  φο πιβεβαίωσε  τ ντικείμενο τς σύσκεψης,  παραδέχτηκε πς τ θέμα εναι πολ σοβαρ κα  πς δν μπορε ν μιλήσει συγκεκριμένα.
.              Σύμφωνα πάντα μ τς διες ποκαλυπτικς πληροφορίες, τ θανατηφόρο πεισόδιο τς ερομαχίας πάνω π τν Κάρπαθο, τ μεσημέρι τς 23ης Μαΐου, χει ς ξς:  Τ τουρκικ Γενικ πιτελεο πληροφορήθηκε πς στν περιοχ βρίσκονταν τρία ρευνητικ πλοα πο διεξήγαγαν σεισμολογικς ρευνες. Τ γεγονς ατ θορύβησε τν γκυρα, διότι σύμφωνα μ τος Τούρκους πάρχει παγόρευση διεξαγωγς ρευνν στ Αγαο κα γι τν λλάδα κα γι τν Τουρκία π τν δεκαετία το  γδόντα, μετ τ γνωστ πεισόδια πο εχαν δηγήσει τότε τς δύο χρες στ πρόθυρα το πολέμου. Στ Γενικ πιτελεο σήμανε συναγερμς κα μέσως πογειώθηκε ριθμς τουρκικν μαχητικν F-16,  μαζ  μ να κατασκοπευτικ φωτογραφικ γι ν σπεύσουν στν περιοχ ν ξετάσουν τί γίνεται. Παράλληλα διατάχτηκε ριθμς πλοίων τς τουρκικς κτοφυλακς, λλ κα τουρκικν πολεμικν, ν σπεύσουν πίσης στν περιοχ γι ν κατασκοπεύσουν τ τρία πλοα πο καναν τς ρευνες. Στ συνέχεια τ  τουρκικ Γενικ πιτελεο πικοινώνησε μ τ τουρκικ πουργεο ξωτερικν κα ζήτησε πληροφορίες γι τ ποις θνικότητας εναι τ πλοα πο βρίσκονται στν περιοχ  κα διεξάγουν σεισμολογικς ρευνες κα π πο χουν πάρει δεια γι τς ρευνες ατές. Μετ π σχετικ  κινητοποίηση τ τουρκικ πουργεο ξωτερικν πληροφορήθηκε πς τ να πλοο ταν γερμανικό, τ ποο πως γινε γνωστό, νομαζόταν «Ποσείδιον».  μέσως Τουρκία πέδωσε διπλωματικ νότα στν Γερμανία για  τς ρευνες πο διεξάγει τ πλοο ατό, βορείως τς Κρήτης, γεγονς πο νόχλησε ντονα τν θήνα. Τ δεύτερο πλοο κάποιοι σχυρίστηκαν πς ταν κατ πσα πιθανότητα τ πλοο το Παναμ, πο λως «τυχαία» βρέθηκε στν περιοχ κα περισυνέλεξε πρτο τν Τορκο πιλότο πο πεσε μετ τν σύγκρουσή του μ τ λληνικ F-16 καί, τ τρίτο, καί δ ο Τορκοι νοιωσαν ντονα μηχανία, ταν μερικανικό. Μάλιστα  τ πλοο ατό, σύμφωνα μ τς ναφορς πο ρχονταν συνεχς στν γκυρα, συνοδεύονταν ξ ποστάσεως μ πολεμικ πλοο το μερικανικο στόλου. Γιατί θελαν ο μερικανο στν περιοχ  ν διεξαχθον σεισμολογικς ρευνες κα γιατί δν εχε νημερωθε πίσημα γκυρα, ταν να μεγάλο ρώτημα πο πασχόλησε τος θύνοντες το τουρκικο πουργείου ξωτερικν, λλ κα το τουρκικο Γενικο πιτελείου.  ν τμεταξύ, πως εναι γνωστό, μόλις γιναν ντιληπτ π τν θήνα τ τουρκικ μαχητικ ν πετνε στν περιοχ κα ν συναγερμς ταν σ ξέλιξη στν Τουρκία, λληνικ πλευρ σύμφωνα μ τος κανόνες ναχαίτισης πογείωσε μ τν σειρά της ριθμ μαχητικν εροσκαφν, πο σπευσαν πίσης στν δια περιοχή, γι ν ναχαιτίσουν τ τουρκικά, τ ποα προέβαιναν σ συνεχες προκλητικς παραβιάσεις το λληνικο ναερίου χώρου. Προκλήθηκαν ερομαχίες, πως γίνεται δ κα χρόνια στς περιπτώσεις ατς κα τότε γινε τ γνωστ τύχημα μ θύμα τν ρωικ Κρητικ πιλότο.
.              κπρόσωπος το τουρκικο πουργείου ξωτερικν, ρωτηθες π τν τουρκικ φημερίδα Μπουγκιούν, ποία δημοσίευσε τς ποκαλύψεις ατές, πως ναφέραμε στ φύλλο της τὴν 1 ουλίου, νέφερε μ σαφήνεια τι μεταξ λλάδας κα Τουρκίας πάρχει παγορευτικό, μέχρι νεότερης διευθέτησης, διενέργειας σεισμολογικν ρευνν στ Αγαο γι νεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου. λλ τ πι νδιαφέρον εναι πς στς δηλώσεις του παινίχθηκε τι δ κα χρόνια χουν ντατικοποιηθε ο ρευνες κα ο μερικανο προσπαθον ν νακαλύψουν κοιτάσματα πετρελαίου στ Αγαο κα τι ο ρευνες ατς οσιαστικ δν σταμάτησαν παρ τν γνωστ διαμάχη πο πάρχει μεταξ λλάδας κα Τουρκίας στν περιοχή, μιὰ διαμάχη ποία, πως εναι γνωστό, πάρχει ξ ατίας τς τουρκικς προκλητικότητας. Φαίνεται πς τν διαφορ ατ σπευσαν ν τν «λύσουν» κάποια πλοα ξένης θνικότητας χωρς βεβαα ν πολογίζουν ποιαδήποτε συνέπεια κα γι τν λόγο ατ  προκλήθηκε  κα τ γνωστ αματηρ εροπορικ πεισόδιο.

ΝΙΚΟΣ  ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

 

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: