Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΣΧΕΙ «Στὸ τέλος θὰ ἀπαγορευθεῖ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, διότι καταδικάζει τὶς διαστροφὲς καὶ τὰ πάθη τῆς σαρκός».

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΣΧΕΙ

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.         Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου πάσχει σχεδὸν καθ᾽ ὁλοκληρίαν, ὅπως περίτρανα ἀπέδειξε πρόσφατα ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος. Καὶ παλαιότερα ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι διέκριναν τὸν κίνδυνο τῆς λογοκρισίας καὶ τῆς φιμώσεως τῆς ἀληθείας μὲ ἀνάλογα σχέδια νόμου. Εἶναι κρίμα τὸ θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας τῆς γνώμης, τῆς φανερώσεως τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀνεμποδίστου ἐκφράσεως τοῦ λόγου, μάλιστα δὲ στὴ χώρα τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ μᾶς τὸ ἀφαιρέσουν οἱ ὁδηγίες τῆς Δύσεως καὶ ἡ δειλία τῶν ἐντοπίων ἀρχόντων.
.         Ἐπιτέλους αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο δὲν πρέπει νὰ περάσει. Δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε τὴν γνώμη μας. Οἱ μόνοι ποὺ θὰ μιλᾶνε θὰ εἶναι οἱ βουλευτὲς λόγῳ ἀσυλίας. Ποινικοποιεῖται ἡ γνώμη καὶ ἡ ἄποψη. Ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε. «Ὅποιος μοῦ δένει τὴ γλώσσα, μοῦ δένει τὴ συνείδηση», ἔλεγε κάποιος. Τὸ νὰ ἐμποδίζεται προληπτικὰ ὁ ἄνθρωπος νὰ μιλήσει, δὲν ὑπῆρχε οὔτε πρὶν χιλιάδες χρόνια. Τί εἶπε ὁ Θεμιστοκλῆς στὸν Εὐρυβιάδη: «Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ». Οὔτε αὐτὸ δὲν θὰ ἀνέχεται τὸ ἀπαράδεκτο νομοσχέδιο.
.         Νὰ μὴ μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ αὐτὰ ποὺ λέγει τὸ Εὐαγγέλιο, ἡ παράδοσή μας, ὁ πολιτισμός μας, καταλαβαίνουμε τὴν τραγικὴ κατάσταση, στὴν ὁποία θὰ περιέλθει ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου στὴ χώρα ποὺ τὴν γέννησε. Στ τέλος θ παγορευθε κα τ Εαγγέλιο, διότι καταδικάζει τς διαστροφς κα τ πάθη τς σαρκός. Δὲν θὰ μπορεῖ κάποιος κήρυκας νὰ πεῖ τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο: “πάρτε καὶ διαβάστε τὸ Εὐαγγέλιο”, κι αὐτὸ μὲ φόβο, ἀρκεῖ νὰ μὴ σᾶς δοῦνε, γιατί τὸ Εὐαγγέλιο ὁμιλεῖ ἐναντίον τῶν πλουσίων, τῶν σοδομιτῶν, τῶν ἀρχόντων… Αὐτὸ ποὺ πάει νὰ γίνει εἶναι φοβερό! Σὲ λίγο θὰ γίνονται καταγγελίες, μηνύσεις, συλλήψεις ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ γιὰ λόγια ποὺ δὲν εἴπαμε, ἐπειδὴ κάποιοι διέκριναν «πρόθεση καὶ ἐχθροπάθεια».
.         Ἐρευνοῦμε τὴν αἰτία γιὰ ὅλα αὐτά… Ἄλλαξαν τὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων, διαφοροποίησαν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἀπὸ ὁμολογιακὸ τὸ ἔκαναν θρησκειολογικό, θέλουν νὰ χτίσουν παντοῦ τζαμιά, φέρνουν τώρα τὸ ἀντιρατσιστικὸ λεγόμενο νομοσχέδιο… Ὅλα αὐτὰ βεβαίως γίνονται χάριν τῶν μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως – πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς – θαυμάζουν καὶ θέλουν τὴν ἑλληνικὴ κουλτούρα στὴ ζωή τους.
.         Ερώπη ατ τ στιγμ χει πάψει ν εναι χριστιανική, κριβς γιατί δειασε π τν πίστη το Εαγγελίου καὶ ἀρχίζει πλέον σὲ πολλὰ μέρη νὰ ἐφαρμόζεται ὁ μουσουλμανικὸς νόμος τῆς Σαρία. Στὴν Ἀγγλία δὲν κάνουν Χριστούγεννα, ἀποκαθηλώνουν χριστιανικὰ σύμβολα, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φορᾶνε σταυρὸ οἱ Χριστιανοὶ στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, γιὰ νὰ μὴ ἐνοχληθοῦν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἰσλάμ. Ἐκεῖ θέλουν νὰ φτάσουμε; «Τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιμπραμένων ἡμεῖς ἀνοήτως καὶ αὐτοκτονικῶς νομοσχεδιάζουμε»!
.         Αὐτὸ ὅμως δὲν θὰ περάσει. Μόνο πάνω ἀπὸ τὰ πτώματά μας. “Ὅσο ζοῦμε καὶ ἀναπνέουμε, ἔλεγε ὁ Παπαδιαμάντης δὲν θὰ πάψουμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τὶς ὀμορφιὲς τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδας μας καὶ ὅποιος Ἕλληνας ὀρθόδοξος θέλει νὰ κάνει τὸν ἄθεο καὶ τὸν φωτισμένο, εἶναι ἕνας νάνος ποὺ θέλει νὰ ψιλώσει πατώντας στὶς ἄκρες τῶν δακτύλων του, ἀλλὰ ματαίως”.
.         Τὸν ἑλληνικὸ λαὸ δὲν τὸν σκέφτονται; Θὰ φιμώσουν ἕναν ὁλόκληρο περήφανο καὶ ἐλεύθερο λαὸ γιὰ κάποιους ξένους, ποὺ ὁ λαὸς αὐτὸς τοὺς ἀγκάλιασε, τοὺς βοήθησε, τοὺς ἀγάπησε, τοὺς ἐνσωμάτωσε… Εἶναι ἄδικο καὶ τὸ ἄδικο δὲν τὸ εὐλογεῖ ὁ Θεός.
.         Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι καὶ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ὅσο ἀκόμη ἐπιτρέπεται, νὰ ὑψώσουν φωνὴ διαμαρτυρίας πρὸς κάθε κατεύθυνση. Αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο εἶναι ἀπαράδεκτο. Ὑπάρχουν νόμοι ποὺ τιμωροῦν τὰ ὅποια ἀδικήματα Ἑλλήνων καὶ ξένων. Ατ πο πάει ν γίνει ξεφεύγει τν ρίων τς Δημοκρατίας. Ὅσοι τὸ σκέφτηκαν, τὸ ὀργάνωσαν, τὸ προωθοῦν, δὲν ἀντιδροῦν, τὸ ἀνέχονται, αὐτοὶ ὅλοι ἐγκληματοῦν κατὰ τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητας, ποὺ τὴν προίκισε ὁ Θεὸς μὲ λογικό, αὐτεξούσιο καὶ ἐλευθερία λόγου. Θὰ λογοδοτήσουν στὸν Κύριο. “Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος”!!!

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: