ΜΝΗΜΕΣ: ΔΟΞΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΞΕΡΙΖΩΜΟΥ

Οἱ «μνῆμες τῆς δόξας» ἀλλὰ καὶ τοῦ ξεριζωμοῦ

Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 21.05.13

.            Δύο ἐπέτειοι συγκινοῦν τὴν ἐθνικὴ μνήμη αὐτὲς τὶς ἡμέρες. Στὶς 17 Μαΐου συμπληρώθηκαν 100 ἀκριβῶς χρόνια ἀπὸ τὴν Συνθήκη τοῦ Λονδίνου τῆς 17ης Μαΐου 1913 (30 Μαΐου μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο). Μὲ τὴν Συνθήκη αὐτὴ ἔληγε ὁ Α´Βαλκανικὸς Πόλεμος ὑπὲρ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν χωρῶν καὶ μὲ σημαντικὴ ἧττα τῶν ὀθωμανῶν Τούρκων. Ἡ δεύτερη ἐπέτειος εἶναι τῆς 19ης Μαΐου 1919, ὅταν ὁ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ ἀποβιβάστηκε στὴν Σαμψούντα καὶ κήρυξε τὴν Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἦταν ἕνας κακὸς οἰωνὸς γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ ξεριζώθηκε ὁλοκληρωτικὰ μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ 1922.
.            Ἡ Συνθήκη τοῦ Λονδίνου δικαίωνε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς θυσίες τῶν Μακεδονομάχων τοῦ 1903-1908 καὶ τῶν στρατιωτῶν μας κατὰ τὸν Α´ Βαλκανικὸ Πόλεμου ποὺ ξεκίνησε στὶς 5/10/1912. Οἱ εὔζωνοι, οἱ ἱππεῖς, οἱ πυροβολητὲς καὶ οἱ ναῦτες μας εἶχαν μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες ἀπελευθερώσει τὴν Μακεδονία, τὴν Ἤπειρο, τὰ νησιὰ τοῦ Βορείου Αἰγαίου. Οἱ Κρῆτες βουλευτὲς εἰσῆλθαν ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο στὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο καταργώντας στὴν πράξη τὴν αὐτονομία ποὺ εἶχε ἡ Μεγαλόνησος. Μὲ τὴν Συνθήκη αὐτὴ ἡ ὀθωμανικὴ Πύλη παραχωροῦσε στὶς συμμαχικὲς χῶρες Ἑλλάδα, Βουλγαρία, Σερβία καὶ Μαυροβούνιο ὅλα τὰ ἐδάφη δυτικὰ τῆς γραμμῆς Αἴνου – Μηδείας (στὴν Θράκη) μὲ ἐξαίρεση τὴν Ἀλβανία, ἡ ὁποία ἀνακηρυσσόταν αὐτόνομη μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Αὐστροουγγαρίας.
.            Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἀνελάμβαναν νὰ διακανονίσουν τὸ καθεστὼς τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἄθω (ἐνσωματώθηκε στὴν Ἑλλάδα ὕστερα ἀπὸ ἀπαίτηση τῶν 19 ἀπὸ τὶς 20 μονὲς -πλὴν τῆς ρωσικῆς), τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, πλὴν Δωδεκανήσου, καὶ τὰ σύνορα τοῦ ἱδρυομένου νέου κράτους τῆς Ἀλβανίας. Ὡς πρὸς τὴν Κρήτη ἀναγνωρίστηκε ἡ ἐπικυριαρχία τῆς Ἑλλάδος καὶ μὲ τὸ ἄρθρο 4 τῆς Συνθήκης ἡ Τουρκία «παραιτεῖται ὑπὲρ τῶν συμμάχων ἡγεμόνων πάντων τῶν ἐπὶ τῆς νήσου κυριαρχικῶν δικαιωμάτων της». Ἡ Συνθήκη τοῦ Λονδίνου ἄφησε ἀρκετὲς ἀσάφειες καὶ δὲν καθόριζε ἐπακριβῶς τὰ ἐδάφη ποὺ κέρδιζε κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς νικητές. Ὅλα αὐτὰ ρυθμίστηκαν μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου, στὶς 28 Ἰουλίου 1913. Προηγήθηκε ὁ Β´ Βαλκανικὸς Πόλεμος, κατὰ τὸν ὁποῖο Ἕλληνες, Σέρβοι καὶ Ρουμάνοι νίκησαν τὴν παράσπονδη Βουλγαρία.
.            Ἡ ἐπέτειος αὐτῆς τῆς Συνθήκης ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν μᾶς γεμίζει μὲ ὑπερηφάνεια γιὰ τὴ νίκη μας στὸν Α´ Βαλκανικὸ Πόλεμο, ἀφ᾽ ἑτέρου μᾶς θλίβει, διότι μᾶς θυμίζει τὴν ἀτυχῆ μοίρα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐνῶ ὁ Στρατός μας ἀπελευθέρωσε ὁλόκληρη τὴν τουρκοκρατούμενη Ἤπειρο, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Αὐστριακὴ Αὐτοκρατορία ἤθελαν νὰ δημιουργήσουν ἕνα τεχνητὸ κράτος, γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὴν εἴσοδο τῆς Ἀδριατικῆς. Ἔτσι μάζεψαν διάφορες ἑτερόκλητες φυλὲς μὲ ἀμφίβολη ἀλβανικὴ συνείδηση καὶ στὰ ἐδάφη τους προσάρτησαν τὴν ἑλληνικότατη Βόρειο Ἤπειρο. Ὁ Ἐλ. Βενιζέλος ἐκβιάστηκε: Ἢ τὴν Χίο καὶ Μυτιλήνη ἢ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Τελικὰ ἀπέσυρε τὸν Στρατό μας. Οἱ Βορειοηπειρῶτες μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνο πῆραν τὰ ὅπλα καὶ κέρδισαν τὴν αὐτονομία τους ἐντὸς Ἀλβανίας μὲ τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας τῆς 17ης Μαΐου 1914. Ἄλλη μία σημαντικὴ ἐπέτειος τοῦ Μαΐου, τῆς ὁποίας ἡ ἑκατονταετηρίδα συμπληρώνεται τοῦ χρόνου.
.            Ἡ Γενοκτονία τῶν Ποντίων ἀδελφῶν μας καὶ τὸ ποντιακὸ ἀντάρτικο, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι τόσο γνωστὸ στὶς νεώτερες γενιές, μᾶς θυμίζουν τὴν Μεγάλη Ἰδέα, τὴ Ρωμηοσύνη τῆς Ἀνατολῆς, τὸν ποντιακὸ θρῆνο γιὰ τὴν Ἅλωση τοῦ 1453 ποὺ κατέληγε μὲ τὴν ἐλπίδα: «Ἡ Ρωμανία κι ἂν πέρασεν, ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο»! Ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία (Ρωμανία, ἀπὸ τὴ Νέα Ρώμη – Κωνσταντινούπολη) θὰ ἀναγεννηθεῖ. Ἐρχόμενοι ὡς πρόσφυγες στὸν ἑλλαδικὸ κορμὸ οἱ Πόντιοι ἔφεραν τὴν ὀρθόδοξη εὐλάβειά τους, τὴν ἐπιχειρηματικότητά τους, τὸν μαχητικὸ πατριωτισμό τους, τὰ πανάρχαια ἔθιμά τους.
.            Ἄραγε ποιὲς ἐκδηλώσεις γίνονται στὰ σχολεῖα γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων;

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: