Ο ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΣ “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ” ΝΟΜΟΣ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

Ἡ «ἐχθροπάθεια» μᾶς μάρανε

Ἀποσπάσματα ἄρθρου τοῦ Φαήλου Κρανιδιώτη
ἐφημ. «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 19.05.13

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ βόμβα ποὺ λέγεται ἐχθροπάθεια εἶναι ΠΥΡΗΝΙΚΗ! Τὸ πιὸ ἀποκρουστικὸ πρόσωπο τοῦ πλέον ἀνατριχιαστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στὴν ἱστορία προβάλλει μέσα ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ ἔμπνευση περὶ ποινικοποιήσεως τοῦ “μίσους”. «Ὅταν ποινικοποιεῖς ἀφηρημένες ἔννοιες, τόσο ὑποκειμενικὲς ὅπως τὸ “μίσος”, τότε εἶσαι μεσοτοιχία μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ καὶ σίγουρα ἀγκαλιὰ μὲ τὴν βλακεία», διότι πανεύκολα “μίσος” εἶναι ὅ,τι δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς ἐπιθυμίες τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος, ποὺ ἤδη ἔχει ἐγκατασταθεῖ. Μέσα στὴν ἀοριστία τοῦ ὅρου μίσος (κατ᾽ἀντιδιαστολὴν πρὸς τὴν χριστιανικῆς ἐμπνεύσεως «ἀγάπη») μποροῦν  νὰ χωρέσουν πολλά…! Πολὺ “εὔκολα” ἀκόμα καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἐνδέχεται νὰ καταδικασθεῖ ποινικῶς μέσα ἀπὸ νεφελώδη ὅρο “ἐχθροπάθεια”. Ἡ πλήρης ἀποδοκιμασία ἠθικῶν ἐκτροπῶν π.χ., ποὺ συναντᾶμε στὴν Ἁγία Γραφή, κάλλιστα μποροῦν νὰ ἐνεργοποιήσουν τὴν ποινικὴ δίωξη βάσει τοῦ κυοφορουμένου νόμου.

.            Ὁ «ἀντιρατσισμὸς» καὶ οἱ λαθρομετανάστες εἶναι τὸ ψωμοτύρι τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Πουλώντας τὸ πρῶτο καὶ ἀβαντάροντας τοὺς δεύτερους δικαιώνουν τὴν πολιτικὴ τοὺς ὕπαρξη οἱ μύστες αὐτῆς τῆς χλαπάτσας τῆς δημοκρατίας μας, ἀπὸ τὴν Ἄκρα Ἀριστερὰ ἕως τὴν νεοφιλελεύθερη ἢ ἐλαφρολαϊκὴ Δεξιά. Ἐκεῖ βέβαια ποὺ ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα ἔχει πήξει σὰν μάκα στὶς ἐγκεφαλικὲς σπεῖρες, εἶναι στὸ ἱερατεῖο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. […] Πίσω ὅμως ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὁ καθεστωτικὸς «ἀντιρατσισμός». Τώρα δὲ πάει στὴν Βουλὴ κι ὁ νέος Ἀντιρατσιστικὸς Νόμος, ἐκεῖ ποὺ προεδρεύει ἐνίοτε ὁ Δραγασάκης, ὁ Χρῆστος Ζαμπούνης τοῦ κοινοβουλευτικοῦ σαβουὰρ βίβρ. Τὸν μετέφερε μὲ εὐλάβεια στὴν Κιβωτὸ τῆς Προόδου, ὁ Ἀντώνης Ρουπακιώτης, ὑπὸ τὰ δάκρυα εὐσέβειας τῆς ΔΗΜΑΡ καὶ τὶς δαιμονικὲς κραυγὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ/Βίλα Ἀμαλία/Σόρος, ποὺ ἀνυπομονεῖ.

Τί σᾶς λείπει, Ἕλληνες; Μὲ ποιὸν καημὸ ξυπνᾶτε καὶ κοιμάστε; Τί σᾶς καίει; Παραδεχτεῖτε το, δὲν εἶναι τὸ χαράτσι ἢ ἡ ἀνεργία, δὲν εἶναι ποὺ ἀγοράσατε μὲ δάνειο σπίτι στὴν Πλατεία Ἀμερικῆς καὶ βρεθήκατε νὰ μένετε στὸ Μογκαντίσου, σύνορα μὲ Λαχώρη. Ἐκεῖ ποὺ μπεγλερᾶτε στὴν ἀναμονὴ τοῦ ΕΟΠΥΥ, ἄνεργοι καὶ ἄρρωστοι ἀπὸ πάνω, ἢ ὅταν ἀνοίγετε μὲ κλειστὰ μάτια καὶ δαγκωμένα χείλη τὸν λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ, γιατί δὲν παραδέχεστε ὅτι τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν σᾶς ἀπασχολεῖ; Τὸ Ἔθνος σύσσωμο περιμένει νὰ ἐναρμονιστοῦμε, ἀλφαδιά, μὲ τὴν Ἀπόφαση Πλαίσιο 2008/913 τοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΕ «γιὰ τὴν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καὶ ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου».
.                  Ἁπλὲς καὶ καθαρὲς κουβέντες. Ἡ ὑφιστάμενη ποινικὴ νομοθεσία εἶναι ἐπαρκέστατη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ὑπάρχει νόμος ἀπὸ τὸ 1979, ὁ 927, ὅπως τροποποιήθηκε μὲ τὸν Ν. 1419/1984, ποὺ διώκει αὐτεπάγγελτα πράξεις ἢ ἐνέργειες ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ἢ βία κατὰ ὁμάδων ἢ ἀτόμων λόγω φυλετικῆς ἢ ἐθνικῆς καταγωγῆς ἢ θρησκεύματος.
.                  Ὑπάρχουν ἐπίσης οἱ διατάξεις περὶ ἐξύβρισης, αὐτὲς ποὺ τιμωροῦν τὴν προτροπὴ σὲ τέλεση ἐγκληματικῶν πράξεων, τὴν ἐπιβουλὴ τῆς δημόσιας τάξης, τὴν προτροπὴ σὲ διατάραξη κοινῆς εἰρήνης καὶ τὰ ἄλλα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καὶ τῆς περιουσίας.
.                  Κυρίως ὅμως, γιὰ ὁποιαδήποτε ἀξιόποινη πράξη, κάθε εἴδους, ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 2008 ἡ παράγραφος 3 τοῦ ἄρθρου 79 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, ποὺ προβλέπει τὸ ρατσιστικὸ κίνητρο ὡς ἐπιβαρυντικὴ περίσταση σὲ ὁποιοδήποτε ἔγκλημα.
.                  Γιατί λοιπὸν χρειαζόμαστε κι ἄλλον; Λένε, γιατί τὸ ἐπιβάλλει ἡ Ἀπόφαση Πλαίσιο τῆς ΕΕ. Μὰ αὐτὲς ζητοῦν ἀπὸ τὰ μέλη τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου, δὲν ἐπιβάλλουν τὸ πῶς. Ἔχουμε λοιπὸν ἐπαρκέστατο θεσμικὸ πλαίσιο, ποὺ προβλέπει αὐξημένες ποινές, ὅταν τελέσεις πραγματικὸ ἔγκλημα, προσβάλλεις, χτυπήσεις, σκοτώσεις μὲ ρατσιστικὰ κίνητρα ἢ προτρέπεις ἄλλους νὰ τὸ κάνουν.
.                  Ατ πο θέλουν ν μς κοτσάρουν ο ν λλάδι εχωβάδες τς «προόδου» εναι τος ρους «χθροπάθεια» κα μίσος. ρος «χθροπάθεια», π σο ξέρω, δν πάρχει στν ντιρατσιστικ νομοθεσία λλων χωρν. […] Ὅταν ποινικοποιεῖς ἀφηρημένες ἔννοιες, τόσο ὑποκειμενικὲς ὅπως τὸ «μίσος», τότε εἶσαι μεσοτοιχία μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ καὶ σίγουρα ἀγκαλιὰ μὲ τὴ βλακεία. Καὶ τί πάει νὰ πεῖ «ἐχθροπάθεια»; Τί ἑλληνικούρα εἶναι αὐτή; Ποιός σκερβελὲς τὴν ἔπλασε; Ἐγώ, π.χ. θεωρῶ ὅτι σειρὰ θέσεων καὶ δηλώσεων βουλευτῶν τῆς Κουμουνδούρου σπέρνουν μίσος σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς συκοφαντοῦν ὡς δῆθεν «ρατσιστές», ἐνδεχομένως προτρέποντας ἔτσι ἀλλοδαποὺς νὰ ἀσκήσουν βία. Θεωρῶ ἐπίσης ὅτι θέσεις τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς ἀριστερᾶς ἐν γένει ἐγκωμιάζουν ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ὄχι λιγότερα ἀπεχθῆ ἀπὸ τοῦ ναζισμοῦ, τὰ ὁποῖα τέλεσαν τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα. Σὲ πολλὲς δὲ ἀνατολικοευρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν ψηφιστεῖ καὶ σχετικοὶ νόμοι ἀναγνωρίζοντας τὰ κομμουνιστικὰ ἐγκλήματα. Μὲ βάση τὴν λογικὴ αὐτοῦ τοῦ νόμου, θὰ πρέπει νὰ κάτσει στὸ σκαμνὶ ἡ μισὴ Ἑλλάδα τὴν ἄλλη μισή.
.                  Ἑπομένως νόμους ἔχουμε, δικαστὲς κι ἀστυνομία ἔχουμε. Ἂς ἀφιερώσουμε χρόνο καὶ φαιὰ οὐσία γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν ἀληθινῶν προβλημάτων…

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: