Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ (μον. Μωυσῆς Ἁγιορ.)

θρησκεία σήμερα

 Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 21.04.13

.              Ἡ κρίση τῶν καιρῶν δημιουργεῖ μία ἀφύπνιση κι ἕναν προβληματισμό. Ἡ Ἀμερικὴ μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ κάνει πολέμους. Ἡ Εὐρώπη συστηματικὰ ἀποχριστιανίζεται.
.              Ὁ μουσουλμανισμὸς σταθερὰ ἐπεκτείνεται. Ἡ Ρωσία πλουτίζει. Θεοποιεῖται ἡ οἰκονομία. Ὁρισμένοι χρησιμοποιοῦν τὴν θρησκεία γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ἀνάγκες κάποιων. Παρουσιάζεται ἕνας ἀρκετὰ ἀλλοιωμένος χριστιανισμός. Ἡ θρησκευτικὴ δεξιὰ κυριαρχεῖ στὴν Ἀμερική. Ἡ Εὐρώπη γέμισε μιναρέδες. Ὁ ἀραβικὸς φονταμενταλισμὸς μεγαλύνεται. Μεταξὺ χριστιανῶν συντελοῦνται ἀνίερες συμμαχίες.
.              Οἱ λεγόμενοι θρησκευτικοὶ πόλεμοι συνήθως εἶχαν πολιτικὰ αἴτια. Στὸν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο φονεύθηκαν χιλιάδες ὁμόπιστοι Γάλλοι, Ἄγγλοι καὶ Γερμανοί. Γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ κομμουνισμοῦ ἐκτελέστηκαν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι. Ἡ βία τὸν 20ό αἰώνα ἀνῆλθε στὸ ζενίθ. Στὴ θέση τοῦ κομμουνισμοῦ ἦλθε ἡ θεοποιημένη ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Ἡ τρομοκρατία στὸν 21ο αἰώνα συνεχίστηκε ἔντονα. Πίσω ἀπὸ θρησκευτικὲς συγκρούσεις κρύβονται ἰδιοτελῆ συμφέροντα. Ἐχθροπραξίες στοὺς Ἱεροὺς Τόπους, σὲ ἐκκλησίες καὶ προσκυνήματα. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ ἐργάστηκαν γιὰ τὴν ἀποδόμηση κομμουνισμῶν, ὅπως τονίζει ὁ Ι. Α. Μήτσιος.
.              Ἡ θρησκεία κάποτε ἐπιδρᾶ θετικὰ στὴν πολιτική. Ἡ ὀρθοδοξία ἔχει βαθὺ νόημα, ποὺ μπορεῖ νὰ συνδράμει στὴν ἀνόρθωση τῶν ἀνθρώπων. Τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα βρίσκεται παντοῦ σὲ ἄνθηση. Δὲν ὑποχώρησε τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα, βάσει ἐρευνῶν, παρότι ἀναμενόταν. Ἡ θρησκευτικὴ πίστη αὐξάνεται σημαντικὰ στὴ Νότια Ἀμερική. Κανες δν ντιλέγει στν ερηνικ συνύπαρξη χριστιανν κα μουσουλμάνων, λλ πάρχει σοβαρς ντίλογος γι ναν σοπεδωτικ συγκρητισμό. Φαίνεται ἡ θρησκεία καὶ ὁ πολιτισμὸς νὰ ἔρχονται ὑγιῶς στὸ προσκήνιο. Μόνο ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ εἰρηνικὴ συνύπαρξη καὶ οἰκουμενικὴ γαλήνη.
.              Ἡ παλαιὰ διαμάχη Δύσης καὶ Ἀνατολῆς ἀποτελεῖ κεντρικὸ πρόβλημα. Ἡ ἱστορία, ὁ πολιτισμὸς καὶ ἡ θρησκεία στὰ χέρια προκατειλημμένων γίνεται βόμβα. Ἡ Δύση πάσχει ἀπὸ ἔπαρση καὶ πλουτισμό, παρὰ τὸ ὅτι λέει πὼς πιστεύει στὸ Εὐαγγέλιο, καὶ ἀφήνει τὴν Ἀνατολὴ νὰ πεινᾶ καὶ νὰ πεθαίνουν παιδάκια. Οἱ ἰσλαμιστὲς ἐξέθρεψαν τὴν τρομοκρατία. Ἡ εἴσοδος τῆς Ρωσίας στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τῆς Ἀμερικῆς στὴ Σερβία ἀποτελοῦν μελανὰ στίγματα. Ὁ μιλιταρισμὸς πάντοτε εἶναι ἀντιχριστιανικός. Ἡ σύγχρονη τρομοκρατία ἐκτρέφεται ἀπὸ τὸν μουσουλμανισμό. Ἡ Εὐρώπη ἔχει σήμερα 15 ἑκατομμύρια μουσουλμάνους, ποὺ λίγο πολὺ εἶναι ἀφοσιωμένοι. Ἡ ὀξεία πολεμική του Ἰσλὰμ θὰ δημιουργήσει βίαιες ἀντιδράσεις. Στὴν Ἀμερικὴ ὑπάρχει ἔξαρση θρησκευτικότητας στὶς πολλὲς χριστιανικὲς ὁμολογίες καὶ θρησκεῖες. Ὁ θρησκευτικὸς φονταμενταλισμὸς ἔχει ἀγριέψει. Ὁ ἰσλαμικός, ἑβραϊκός, ἰνδουιστικὸς καὶ λιγότερο χριστιανικὸς φανατισμὸς δημιουργοῦν ἀθώα θύματα.
.              Οἱ φανατισμοὶ ὑπῆρχαν παντοῦ καὶ πάντοτε καὶ δυστυχῶς ἐπικρατοῦν καὶ σήμερα. Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς γηραιᾶς Εὐρώπης, ἡ ἀποχριστιανοποίησή της, ἡ ἐγκατάλειψη τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τὴν ἀδυνατοῦν καὶ δὲν τὴν ἐνδυναμώνουν. Ἡ θρησκεία εἶναι φάρμακο καὶ ὄχι φαρμάκι. Οἱ θρησκεῖες δὲν πρέπει νὰ ἀντιμάχονται, ἀλλὰ ρεαλιστικὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ προβλήματα. Ἡ ἀ-θρησκεία εἶναι ἄχαρος μηδενισμός. Ὁ ρόλος τῆς καθαρῆς ὀρθοδοξίας μπορεῖ νὰ εἶναι σημαντικὸς καὶ νὰ ἐπηρεάσει τὴν Εὐρώπη. Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ κορυφαία ἀλήθεια, ἐπίκαιρη στὸν σύγχρονο κόσμο, ἰσχυρὸ βίωμα, ἀληθινὴ γνώση, ζωντανὴ ἐμπειρία, οὐσιαστικὸ σύνδεσμο μὲ τὸν Θεό.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: