H MΕΓΑΛΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

Ἡ μεγάλη λεηλασία τῶν Ναζὶ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἐδῶ ἔκαιγαν ἀνθρώπους· στὰ μνημεῖα θὰ ὀρρωδοῦσαν; Κι αὐτοὶ οἱ «καλοὶ ἄνθρωποι», ποὺ ὅλη τους ἡ καλωσύνη ἐξαντλεῖται στὴν δημοσιονομικὴ πειθαρχία, αὐτοὶ ποὺ ΕΨΗΝΑΝ σὲ φούρνους ἀνθρώπους!, ἔρχονται νὰ ζητήσουν καὶ τὰ ρέστα καὶ νὰ ἐπιβάλουν μέτρα «σωτηρίας» καὶ οἰκονομικῆς σταθερότητος! 

14834760_NAZI_AKROPOLH9_Z.limghandler.             Ὅταν δὲν λεηλατοῦσαν γλυπτὰ ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη μὲ τὶς ξιφολόγχες τους, ἔκαναν βόλτες μὲ τοὺς σκύλους τους στὸν Ἱερὸ Βράχο, ἀπολάμβαναν ἐρωτικὲς στιγμὲς μέσα στὸ προφυλαγμένο ἀπὸ τὰ ἀδιάκριτα βλέμματα Ἐρέχθειο, ἔμπαιναν στὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο σὲ ὧρες ἐκτὸς λειτουργίας σκαρφαλώνοντας ἀπὸ τὸν πύργο τῆς Ἀθηνᾶς Νίκης καὶ ἔκαναν τὴν ἀνάγκη τους ἐντὸς τοῦ Παρθενώνα, διότι «δὲν ὑπῆρχαν εὐκρινῶς τοποθετημένες πινακίδες ποὺ νὰ ὑποδεικνύουν ποῦ ὑπάρχουν τουαλέτες».! Κι ὅταν τύχαινε νὰ συναντήσουν ἕνα ἀρχαῖο ἔργο τέχνης ποὺ νὰ τοὺς γυάλιζε στὸ μάτι, τὸ προσέφεραν ὡς δῶρο στοὺς ἀνωτέρους τους, ὅπως ἔκαναν μὲ μία «ἄριστη ἀρχαία κεφαλὴ γυναικὸς τοῦ 4ου αἰ. π.Χ.», τὴν ὁποία χάρισαν στὸν στρατάρχη Φὸν Λίστ.
.             Ὁ λόγος γιὰ τοὺς Γερμανοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιῶτες τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ποὺ δὲν ἀρκέστηκαν νὰ πάρουν μαζί τους ὡς «ἀναμνηστικὰ» ἀπὸ τὴν παραμονή τους στὴ χώρα μας ἁπλῶς κάποια θραύσματα ἀρχαιοτήτων, ἀλλὰ ἐκτιμᾶται ὅτι λεηλάτησαν περισσότερα ἀπὸ 8.500 ἀντικείμενα ποὺ προέρχονται ἀπὸ 37 περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας. Ἀπολογισμὸς ποὺ γίνεται βάσει τῆς καταγραφῆς «Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων ἐκ τοῦ πολέμου καὶ τῶν στρατῶν κατοχῆς», ποὺ συντάχθηκε τὸ 1946 ἀπὸ τὴν Διεύθυνση Ἀρχαιοτήτων καὶ Ἱστορικῶν Μνημείων του τότε ὑπουργείου Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ ἡ ὁποία, ὅπως ἀποσαφηνίζεται στὸν πρόλογο, δὲν εἶναι πλήρης.
.             Ἡ ὑπόθεση ἦρθε ξανὰ στὴν δημοσιότητα μὲ ἀφορμὴ τὴν δήλωση τοῦ Μανώλη Γλέζου ποὺ ἐπισημαίνει – ὅπως ἀναφέρει δημοσίευμα τῆς γερμανικῆς «Die Welt» – ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἑλλάδα οἱ κλεμμένοι ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς ἀρχαιολογικοὶ θησαυροί. Δήλωση ποὺ ἦρθε ὡς ἀπάντηση στὸν Γερμανὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Σόιμπλε, ὁ ὁποῖος ἀντιμετώπισε ἀπαξιωτικὰ τὸ ἑλληνικὸ αἴτημα περὶ πολεμικῶν ἀποζημιώσεων.
.             «Μορφωμένοι Γερμανοὶ στρατιωτικοὶ κατόπιν ἐπισταμένης μελέτης τοῦ Μουσείου ἀποφάσισαν καὶ ἐξετέλεσαν κλοπή, ἀφοῦ προηγουμένως κατεσκεύασαν καὶ τὸ πρὸς τὴν κλοπὴν κατάλληλον ἐργαλεῖον. Ἔθραυσαν δηλαδὴ διὰ καταλλήλως προητοιμασμένου κοντοῦ τὸ παράθυρον τῆς παρὰ τὸ Μουσεῖον ἀποθήκης καὶ διὰ τοῦ κοντοῦ ἀφήρεσαν ἀγγεῖα καὶ εἰδώλια ἐξ αὐτῆς. Γενόμενοι δὲ ἀντιληπτοὶ ἔφυγαν ἐπὶ μοτοσυκλέτας», ἀναφέρει μαρτυρία τῆς ἐποχῆς γιὰ τὴν κλοπὴ στὸ Μουσεῖο τῆς Ἐλευσίνας.
.             Ὅσο γιὰ τὴν ἔγγραφη δικαιολογία τῶν Γερμανῶν; «Ἡ προκειμένη περίπτωσις δέον νὰ μὴ θεωρηθῇ ὡς κλοπή, δι’ ἧς θὰ ἐπλούτιζαν οἱ δράσται. Τοῦτο συνάγεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι πρόκειται περὶ μορφωμένων ἀνθρώπων, οἵτινες ἔχουν ἐνδιαφέρον διὰ τὴν ἑλληνικὴν ἀρχαιότητα, ὅπερ συνάγεται ἐκ τοῦ ὅτι ἐγνώριζαν τὴν ἀγγλικὴ καὶ ἔκαμαν χρῆσιν τοῦ ἀγγλιστὶ γεγραμμένου ὁδηγοῦ. Οἱ ἀποκομίσαντες θὰ εἶχαν προφανῶς τὴν πρόθεσιν ν’ ἀποκτήσουν ἐνδεχομένως διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἓν ἐνθύμιον».
.             Στὴν Θεσσαλονίκη οἱ Γερμανοὶ στρατιῶτες ἐμφανίστηκαν αἰφνιδίως στὸ Μουσεῖο – τότε χρέη μουσείου ἐκτελοῦσε ἡ Ροτόντα – καὶ πῆραν ἕνα γυναικεῖο μαρμάρινο ἄγαλμα ποὺ εἶχε βρεθεῖ στὴν Πλατεία Δικαστηρίων κατὰ τὴν διάρκεια ἐργασιῶν. Μάταια ὁ ἔφορος προσπάθησε νὰ διαμαρτυρηθεῖ. Οἱ Γερμανοὶ τοῦ ἀπάντησαν ὅτι πρόκειται νὰ τὸ προστατεύσουν σὲ ἀσφαλὲς ἀντιαεροπορικὸ καταφύγιο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα τὸ γλυπτὸ κατέληξε στὴν Βιέννη.
.             Τέσσερα μεγάλα κιβώτια γεμάτα κτερίσματα ποὺ βρῆκαν σὲ 20 ἀσύλητους τάφους κοντὰ στὴ Φυλακωτὴ σήκωσαν ἀπὸ τὴ Μῆλο. Μὲ τρία κιβώτια εὑρημάτων ἔφυγε ἀπὸ τὴν Κνωσὸ ὁ στρατηγὸς Ρίνγκελ ποὺ ζήτησε τὰ κλειδιὰ τοῦ Στρωματογραφικοῦ Μουσείου δῆθεν γιὰ νὰ μελετήσει. Καὶ στὴ Χαιρώνεια ὄχι μόνο ἔσπασαν τὸ λουκέτο τοῦ Μουσείου καὶ τὰ τζάμια μιᾶς ἀποθήκης, γιὰ νὰ πάρουν ἕνα χρυσὸ δακτυλίδι, ἕνα φύλλο χρυσοῦ καὶ πέντε ἀγγεῖα, ἀλλὰ μέσῳ τρομοκρατικῶν ἀνακρίσεων ἀνάγκασαν τοὺς μάρτυρες νὰ βεβαιώσουν τὴν ἀθωότητα τῶν Γερμανῶν.
.             Παρὰ τὶς προσπάθειες ποὺ εἶχαν γίνει ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ὥστε πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀρχαιότητες τῶν μουσείων νὰ θαφτοῦν σὲ ὑπόγεια, σπηλιὲς καὶ θησαυροφυλάκια γιὰ νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τοὺς κινδύνους τοῦ πολέμου, οἱ κατακτητές, ποὺ ἐμφανίζονταν ὡς λάτρεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος, δὲν τὶς ἀντιμετώπισαν οὔτε κἂν μὲ θαυμασμὸ σὲ πολλὲς περιπτώσεις.

ΠΗΓΗ: real.gr (ἀπὸ «TA NEA»)  

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: