«ΚΑΙΡΟΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ» (Ὁ Ἀγώνας τῆς Μετανοίας)

«ΚΑΙΡΟΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ» 

Ἀπὀσπασμα ἀπὸ τὸν
ΠΡΟΛΟΓΟ

Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ὁσ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
† Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου

ΚΑΙΡ. ΕΥΠΡ.          Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς παραγγέλλει: «μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μάρκ. α´ 15). Κανείς δέν μπορεῖ νά δεχθῇ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὡς νέα καί χαρμόσυνη ζωή, ἐάν δέν μετανοῇ διά βίου. Ἡ μετάνοια μᾶς βοηθεῖ νά ἔχουμε ταπείνωσι, νά νικοῦμε τίς ἀδυναμίες καί τά πάθη μας, ὥστε νά δεχώμεθα μέ πίστι τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
.          Κήρυγμα τῆς μετανοίας ἦταν καί τό κήρυγμα τοῦ ἁγίου προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, καθώς καί ὅλων τῶν ἁγίων Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπιποθοῦντες οἱ Μοναχοί νά βιοῦν κατά τό δυνατόν πληρέστερα τό Εὐαγγέλιο, εἶναι φυσικό νά ἔχουν ὡς κύριο σκοπό τοῦ ἀγῶνος των τήν συνεχῆ μετάνοια.
.          Ὁ Κύριος μᾶς ἐδίδαξε ὅτι ἡ μετάνοια δέν ἔχει στατικό χαρακτῆρα, ἀλλά εἶναι μία δυναμική φορά πρός Αὐτόν καί ἐπιπόθησις ἀέναος τῆς κοινωνίας μέ τόν Ζῶντα Θεόν.
.          Ὁ Μοναχός καί ὁ ἐν τῷ κόσμῳ Χριστιανός, πού ποθεῖ τήν τελειότητα, προσέχει νά μή ὑπάρχῃ τό παραμικρό ἐμπόδιο στήν ἕνωσί του μέ τόν Θεό. Γι’ αὐτό μετανοεῖ μετά δακρύων ὄχι μόνο γιά τά σοβαρά ἁμαρτήματα ἀλλά καί γιά τά νομιζόμενα ὡς μικρά καί ἀσήμαντα. Ὁ θεῖος ἔρως, πού συνέχει τήν ψυχή του, τόν καθιστᾶ εὐαίσθητο σέ ὅ,τι θά μποροῦσε νά λυπήσῃ τόν ἀγαπώμενο Κύριο.
.          Ἡ μελέτη πού ἀκολουθεῖ, μᾶς βοηθεῖ νά ἐμβαθύνουμε, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, στό μυστήριο τῆς μετανοίας καί μάλιστα κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία προβάλλει ὡς κατ’ ἐξοχήν περίοδο τῆς μετανοίας. […]

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: