ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ!

Σ κοινωνικ χάος δηγε τν πειρο Ερωζώνη

Γράφει ὁ Γ. Δελαστίκ

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 27.03.13

.                  Σὸκ καὶ δέος ἔχει προκαλέσει ὄχι μόνο στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὰ ὑπόλοιπα κράτη τῆς ΕΕ ἡ πραγματικὴ ληστεία τῶν καταθέσεων στὶς κυπριακὲς τράπεζες. Ἡ ἀπότομη συνειδητοποίηση ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους πολίτες ὅτι κατ᾽ ἐντολὴν τῆς Γερμανίας οἱ κυβερνήσεις τους ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ θὰ κατάσχουν ὅποιο τμῆμα τῶν καταθέσεών τους ἐπιθυμοῦν ἔχει προκαλέσει ἐντονότατα αἰσθήματα ἀνησυχίας ποὺ ἀγγίζουν τὰ ὅρια τοῦ πανικοῦ σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ἀλλὰ καὶ σφοδρότατα συναισθήματα ἐναντίον τῆς Γερμανίας, τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς ΕΕ.
.                  «Τὰ ἀντιγερμανικὰ συναισθήματα ἔχουν πάρει φωτιὰ στὴ νότια Εὐρώπη» ἦταν τὴν Κυριακὴ π.χ. ὁ χαρακτηριστικὸς κεντρικὸς πρωτοσέλιδος τίτλος τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας «Λὲ Μόντ». Εὔγλωττοι καὶ οἱ ὑπότιτλοι – πάντα στὴν πρώτη σελίδα: «Ἀγκυλωτοὶ σταυροὶ καὶ μουστάκια τοῦ Χίτλερ ἀνθοῦν στοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Λευκωσίας. Τὸ Βερολίνο ἀνησυχεῖ γι᾽ αὐτά. Ὑπὸ κατηγορία ἡ ἀποῦσα διακυβέρνηση τῆς ΕΕ καὶ ἡ ἐξαφάνιση τῆς Γαλλίας». Ὁ Γεροὺν Ντάισελμπλουμ, ὁ Ὀλλανδὸς πρόεδρος τοῦ Eurogroup, δὲν δίστασε νὰ διακηρύξει ἐπισήμως πρὸς ὅλους τους Εὐρωπαίους ὅτι ἡ ἁρπαγὴ τῶν καταθέσεων εἶναι ἡ νέα πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς ΕΕ, ἀσχέτως ἂν στὴ συνέχεια ἐπιχείρησε νὰ μετριάσει τὴ θύελλα ἀντιδράσεων «διορθώνοντας» δῆθεν τὴν ἀρχική του δήλωση – μία «διόρθωση» ἄλλωστε ποὺ κανένας δὲν πῆρε στὰ σοβαρά.
.                  Ὁ Ὀλλανδὸς ἦταν ὄντως σαφέστατος: «Τὴν κρίση θὰ τὴν πληρώνουν μέτοχοι καὶ καταθέτες» δήλωσε χωρὶς περιστροφές, τονίζοντας ὅτι ἡ ληστεία τῶν καταθέσεων θὰ ἐφαρμοστεῖ σὲ ὅλες τὶς χῶρες ποὺ θὰ ἀντιμετωπίζουν κρίση καὶ θὰ ἔχουν μεγάλο τραπεζικὸ τομέα. «Τὸ πρόγραμμα ποὺ συμφωνήθηκε γιὰ τὴν Κύπρο ἀντιπροσωπεύει ἕνα νέο μοντέλο λύσης τραπεζικῶν προβλημάτων στὴν Εὐρωζώνη» διακήρυξε. Ὁ φόβος γιὰ τὸ ὅτι ἐπίκειται γενικὴ ἐπιδρομὴ τῶν κυβερνήσεων γιὰ ἁρπαγὴ τῶν καταθέσεων ἐξαπλώθηκε ἀκαριαία σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, τῆς Γερμανίας συμπεριλαμβανoμένης.
.                  «Εἶναι ἀκόμη σίγουρα τὰ χρήματά μας;» ἀναρωτιόταν ὁ τίτλος μεγάλης ἀνάλυσης στὸ κυριακάτικο φύλλο τῆς σοβαρῆς δεξιᾶς γερμανικῆς ἐφημερίδας «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε», ἡ ὁποία προσπαθοῦσε νὰ καθησυχάσει τοὺς ἀναγνῶστες της. «Οἱ Γερμανοὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὶς ἀποταμιεύσεις τους λόγῳ τῆς Κύπρου» ὁμολογοῦσε στὸν ὑπότιτλο καὶ ὑπογράμμιζε ὅτι τὸ 49% τῶν Γερμανῶν διακατεχόταν ἀπὸ αἴσθημα ἀνασφάλειας γιὰ τὶς καταθέσεις του, ὅπως ἔδειξε δημοσκόπηση γιὰ τὸ τηλεοπτικὸ γερμανικὸ δίκτυο ZDF μὲ τὸ 64% τῶν ἐρωτηθέντων Γερμανῶν νὰ δηλώνει ὅτι πιστεύει πὼς ἡ κρίση τοῦ εὐρὼ θὰ ὀξυνθεῖ. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἐλάχιστους Εὐρωπαίους πολίτες καθησυχάζουν οἱ διαβεβαιώσεις τῶν ἀξιωματούχων τῆς Εὐρωζώνης ἢ τῆς Γερμανίας ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι «μοναδικὴ» περίπτωση. Τί «μοναδική»; «Μοναδικὴ» δὲν ἀποκαλοῦσαν καὶ τὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἰρλανδίας κ.λπ.; Ἡ Μέρκελ καὶ ὁ Σόιμπλε πανηγυρίζουν ποὺ ἐπέβαλαν τοὺς ὅρους τους στὴν Κύπρο, δὲν δείχνουν ὅμως νὰ συναισθάνονται ὅτι αὐτὴ ἡ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦν ναὶ μὲν βοηθᾶ τὴν εὐημερία τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ ταυτόχρονα ὑπονομεύει τὴν ἀξιοπιστία τοῦ εὐρὼ καὶ τῆς ΕΕ στὶς συνειδήσεις ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων πολιτῶν.
.                  Ἐξέφρασε τὰ αἰσθήματα αὐτὰ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας: «Ἡ ἀπόφαση τῆς ΕΕ (σ.σ. γιὰ τὴν Κύπρο) δὲν εἶναι ἀνεκτὴ» ὑπογράμμισε, «γιατί εἶναι ἐπιλεκτική. Θὰ πρέπει ἡ ΕΕ νὰ μὴν ἐπιλέγει τὰ θύματά της, ὅπως ἐκείνη νομίζει ὅτι πρέπει νὰ ἐπιλέγει, γιατί δημιουργεῖ ἕνα χάσμα μεταξὺ τῶν ὀνείρων τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν ὅτι μπορεῖ ἡ ΕΕ νὰ εἶναι μία στέγη γιὰ ὅλους τοὺς ἀδύναμους».
.                  Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἐλάχιστοι πιὰ ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἡ ΕΕ εἶναι «στέγη γιὰ ὅλους τους ἀδύναμους». Ἀντιθέτως, πολὺ πιὸ διεισδυτικὴ εἶναι ἡ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ μὲ ἄρθρο του στὸ γερμανικὸ περιοδικὸ «Ντὲρ Σπίγκελ» ὁ Γιάκομπ Ἀουγκστάιν, ὁ ὁποῖος τονίζει μεταξὺ ἄλλων ἀναφερόμενος στὴν ἀπόφαση τοῦ Eurogroup γιὰ τὴν Κύπρο: «Τὸ δράμα τῆς περασμένης ἑβδομάδας ταιριάζει ἀπόλυτα μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Εὐρώπης.
.                  Ἀνεύθυνοι τραπεζίτες χάνουν τὰ χρήματα πλουσίων ποὺ κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καὶ στὴ συνέχεια οἱ πολιτικοὶ βοηθοῦν καὶ τοὺς δύο νὰ διασωθοῦν εἰς βάρος τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν οὔτε τοὺς πόρους οὔτε τὴν ἐπιρροὴ νὰ διαφυλάξουν τοὺς ἑαυτούς τους. Καὶ ὅλα αὐτὰ γίνονται ὑπὸ τὴ γερμανικὴ κυριαρχία. Ὅπως ἔγινε δύο φορὲς στὴν πρόσφατη ἱστορία τους, οἱ Γερμανοὶ ἔρχονται σὲ ὅλο καὶ πιὸ βαθιὰ σύγκρουση μὲ τοὺς γείτονές τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὸ κόστος καὶ ἔχοντας ἕναν μοναδικὸ στόχο: τὴ γερμανικὴ πολιτικὴ κυριαρχία στὴν ἤπειρο». Αὐτὴ εἶναι ἡ πικρὴ ἀλήθεια. Τὸ Τέταρτο Ράιχ οἰκοδομεῖ ἡ Γερμανία πάνω στὸ εὐρὼ καὶ τὴν ΕΕ, καμιὰ «στέγη γιὰ ὅλους τοὺς ἀδύναμους»…

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: