«ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ… “ΣΩΣΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ”» (δημοσιονομικῆς, κοινωνικῆς, οἰκογενειακῆς, “ἐκκλησιαστικῆς” κ.λπ.) [Γ´]

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Scott Peck,
 «People of the Lie. The Hope for Ηealing Human Evil»,
Α Touchstone Book Published by Simon & Schuster,
U.S.A. 1998
[ἑλλην. ἔκδ:  «ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ»,
σὲ μετάφρ. Νικ. Παπαδάκη, «Κέδρος», 1999
σελ. 83-84]

[Γ´]

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: «ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΑΡΕΣΚΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ» (Ἡ μεγαλύτερη ὀμορφιὰ τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος εἶναι ἡ γεμάτη κατανόηση προσέγγιση τῆς ἁμαρτίας.)

Β´ Μέρος: «ΟΙ ΑΥΤΑΡΕΣΚΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ (τῶν ἡμερῶν μας), ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΙ».

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δομικὲς χριστιανικὲς ἀλήθειες καὶ ἀφορμὲς αὐτοκριτικῆς, ἐν ὄψει τῆς εἰσόδου τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ὅπου ἱερουργεῖται τὸ μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ.

.               Ἕνα, ὅμως, ἀπὸ τὰ ἐπικρατέστερα χαρακτηριστικὰ στὴν συμπεριφορὰ αὐτῶν ποὺ ὀνομάζω κακοὺς ἀνθρώπους εἶναι ἡ μετάθεση εὐθυνῶν σὲ ἄλλους. Ἐπειδὴ βαθιὰ μέσα τους θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους ὑπεράνω μομφῆς, πρέπει νὰ ἐπιτεθοῦν φραστικὰ σὲ ὁποιονδήποτε τοὺς κατηγορεῖ. Θυσιάζουν ἄλλους, προκειμένου νὰ διασώσουν τὴν εἰκόνα τῆς τελειότητας ποὺ ἔχουν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους. Πάρτε τὸ ἁπλὸ παράδειγμα ἑνὸς ἑξάχρονου ἀγοριοῦ ποὺ ρωτάει τὸν πατέρα του: «Μπαμπά, γιατί εἶπες τὴν γιαγιὰ σκύλα;». «Σοῦ εἶπα νὰ σταματήσεις νὰ μ’ ἐνοχλεῖς», μουγκρίζει ὁ πατέρας. «Τώρα τὴν πάτησες. Θὰ σοῦ μάθω ἐγὼ νὰ λὲς τέτοιες βρωμοκουβέντες˙ θὰ σοῦ ξεπλύνω τὸ στόμα  σου μὲ σαπούνι. Ἴσως αὐτὸ σοῦ μάθει νὰ καθαρίζεις τὸ στόμα σου πρὶν μιλήσεις, καὶ νὰ τὸ κρατᾶς κλειστό, ὅταν σοῦ λένε». Ὕστερα σέρνει τὸ ἀγόρι στὸν ἐπάνω ὄροφο ποὺ εἶναι ἡ μπουγάδα, καὶ τοῦ ἐπιβάλλει τὴν τιμωρία, ὅπως εἶπε. Ἔχει διαπραχθεῖ τὸ Κακὸ στὸ ὄνομα τῆς «σωστῆς πειθαρχίας».
.               Ἡ μετάθεση εὐθυνῶν σὲ ἄλλους δουλεύει μέσῳ ἑνὸς μηχανισμοῦ ποὺ οἱ ψυχίατροι ὀνομάζουν «προβολή». Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ κακοὶ ἄνθρωποι αἰσθάνονται, κατὰ βάθος, ἀναμάρτητοι, ὅταν βρίσκονται σὲ διαμάχη μὲ τὸν κόσμο ἀναπόφευκτα ἀντιλαμβάνονται τὴ διαμάχη ὡς λάθος τοῦ κόσμου. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀρνηθοῦν τὴν δική τους κακία, πρέπει νὰ θεωρήσουν τοὺς ἄλλους κακούς. Προβάλλουν τὸ ἴδιο τους τὸ Κακὸ στὸν κόσμο. Ποτὲ δὲν θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους κακούς˙ συνεπῶς, βλέπουν, ἀντίθετα, πολλὴ κακία στοὺς ἄλλους. Ὁ πατέρας ἀντιλήφθηκε τὴν βλασφημία καὶ τὴν ἀκαθαρσία σὰν νὰ ἦταν τοῦ γιοῦ του, καὶ ἀνέλαβε νὰ καθαρίσει τὴν «βρωμιά» του. Καὶ ὅμως, ξέρουμε ὅτι ἡ βλασφημία καὶ ἡ ἀκαθαρσία ἦταν τοῦ πατέρα. Ὁ πατέρας πρόβαλλε τὴν δική του βρωμιὰ στὸν γιό του, καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτέθηκε στὸ ὄνομα τῆς καλῆς ἀνατροφῆς.

.               Τὸ Κακό, λοιπόν, διαπράττεται πολὺ συχνὰ γιὰ νὰ μετατεθοῦν εὐθύνες σὲ ἄλλους, καὶ ἡ κατάσταση αὐτὴ εἶναι χρόνια σὲ αὐτοὺς ποὺ ὀνομάζω κακοὺς ἀνθρώπους. Στὸ βιβλίο μου Ὁ Δρόμος ὁ λιγότερο ταξιδεμένος ὅρισα τὸ Κακὸ ὡς «Ἄσκηση πολιτικῆς ἐξουσίας –δηλαδὴ τὴν ἐπιβολὴ τῆς θέλησης κάποιου σὲ ἄλλους, μὲ ἐμφανῆ ἢ συγκεκαλυμμένο ἐξαναγκασμό–, ἔτσι ὥστε νὰ ἐμποδιστεῖ ἡ πνευματική τους ἀνάπτυξη». Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ κακοὶ ἐπιτίθενται σὲ ἄλλους, ἀντὶ νὰ ἔρθουν ἀντιμέτωποι μὲ τὶς δικές τους ἀποτυχίες. Ἡ πνευματικὴ ἀνάπτυξη ἀπαιτεῖ νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν ἀνάγκη μας γιὰ ἀνάπτυξη. Ἂν δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε αὐτὴ τὴν ἀναγνώριση, ἡ μόνη ἐναλλακτικὴ ποὺ μᾶς μένει εἶναι νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐξαλείψουμε τὰ σημάδια τῆς ἀτέλειας μας5.

5. Ὁ Ἔρνεστ Μπέκερ (Ernest Becker), στὸ τελευταῖο ἔργο του Escape from Evil (Ἀπόδραση ἀπὸ τὸ Κακό), Macmillan, 1965, ἐπισήμανε τὸν οὐσιαστικὸ ρόλο τῆς μετάθεσης εὐθυνῶν στὴ γένεση τοῦ ἀνθρώπινου Κακοῦ. Τὸ λάθος του ἦταν, κατὰ τὴν γνώμη μου, ὅτι ἐπικεντρώθηκε ἀποκλειστικὰ στὸν φόβο τοῦ θανάτου ὡς τὸ μοναδικὸ κίνητρο γιὰ μιὰ τέτοια μετάθεση εὐθυνῶν. Νομίζω ὅτι, στὴν οὐσία, ὁ φόβος τῆς αὐτοκριτικῆς εἶναι ἰσχυρότερο κίνητρο. Ἂν καὶ ὁ Μπέκερ δὲν τὸ τόνισε, ἴσως νὰ ἐξίσωνε τὸ φόβο τῆς αὐτοκριτικῆς μὲ τὸν φόβο τοῦ θανάτου. Ἡ αὐτοκριτικὴ εἶναι ἕνα κάλεσμα γιὰ ἀλλαγὴ τῆς προσωπικότητας. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀσκῶ κριτικὴ σὲ ἕνα μέρος τοῦ ἐαυτοῦ μου, δημιουργῶ τὴν ὑποχρέωση νὰ τὸ ἀλλάξω. Ὅμως, ἡ διαδικασία ἀλλαγῆς τῆς προσωπικότητας εἶναι ὀδυνηρή. Μοιάζει μὲ τὸν θάνατο. Ἡ μορφὴ τῆς παλιᾶς προσωπικότητας πρέπει νὰ πεθάνει γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ μιὰ καινούργια. Οἱ κακοὶ ἄνθρωποι εἶναι προσκολλημένοι στὴν ὑπάρχουσα κατάσταση τῆς προσωπικότητάς τους, τὴν ὁποία, λόγῳ τοῦ ναρκισσισμοῦ τους, θεωροῦν τέλεια. Νομίζω, εἶναι πολὺ πιθανὸν ἀκόμη καὶ μιὰ μικρὴ ἀλλαγὴ τῶν ἀγαπημένων ἑαυτῶν τους νὰ ἀντιπροσωπεύει γιὰ τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους ὁλοκληρωτικὴ ἐκμηδένιση. Ὑπ᾽ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἡ ἀπειλὴ τῆς αὐτοκριτικῆς μπορεῖ σὲ κάποιον κακὸ ἄνθρωπο νὰ γίνεται ἀντιληπτὴ ὡς συνώνυμη τῆς ἀπειλῆς τοῦ θανάτου. Θὰ κατανοήσουμε πῶς γίνεται αὐτό, καθὼς θὰ ἐξετάζουμε βαθύτερα τὸ θέμα τοῦ ναρκισσισμοῦ.

Δ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/04/οἱ-κακοὶ-ἄνθρωποι-συχνὰ-εἶναι-κατασ/

, , , , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: