TΟ “ΤΕΛΟΣ” ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ («ἡ ἑτοιμασία ποὺ θέλει ὁ Χριστὸς ἀπὸ ἐμᾶς δὲν εἶναι μάσκες ὀξυγόνου, καταφύγια καὶ ἀποθῆκες τροφίμων.»)

Τὸ «τέλος» τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀπάτη εἰς βάρος τοῦ κόσμου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

.         Πότε θὰ γίνει τὸ τέλος τοῦ κόσμου; Μία ἐρώτηση – ἀναζήτηση ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀκοῦμε συχνά. Ἐπηρεασμένοι ἀπὸ κείμενα στὸν ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο,  ρεπορτὰζ καὶ ταινίες θεωροῦν πιθανὸ νὰ συμβεῖ τὸ τέλος, μία παγκόσμια καταστροφὴ στὶς 21/12/2012. Ἄλλοι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013, τὸ 2018 καὶ πάει λέγοντας.   Πῶς  φθάσαμε ὅμως μέχρι ἐδῶ;
.         Ὑπάρχουν ὁμάδες ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ἀναγάγει τὰ ἔσχατα σὲ μέγιστο ὑπαρξιακό, μοναδικὸ ζήτημα. Θυμίζουν  τοὺς Θεσσαλονικεῖς τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ποὺ ἡ ἀναμονὴ τῶν ἐσχάτων τοὺς ἔκανε νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ἐργασίες τους. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως τοὺς ἐλέγχει αὐστηρὰ «ὅποιος δὲν θέλει νὰ ἐργάζεται, δὲν πρέπει οὔτε νὰ τρώει» Θεσ. Β´ γ´ 10 .  Ὁ ἴδιος θὰ τονίσει στὴν πρώτη του ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Θεσσαλονικεῖς (Ε´1) « Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι·»
.         Μὲ ὅπλο λοιπὸν τὴν ἐσχατολογία, πολλὲς ὁμάδες τρομοκρατοῦν τὰ μέλη τους. Στὴν ἐπικείμενη παγκόσμια καταστροφὴ ἕνας τρόπος σωτηρίας ὑπάρχει, νὰ εἶσαι ἐνεργὸ μέλος τῆς ὁμάδας.

 Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.

.         Κεντρικὴ διδασκαλία τους  εἶναι αὐτὴ γιὰ τὴ σφαγὴ στὸν Ἀρμαγεδώνα, ὅπου ὁ Χριστὸς θὰ ἐμφανισθεῖ,  ὡς «μέγας σφαγεὺς» (Διεκδίκησις, τ. Α΄, 1932, σ. 60) γιὰ νὰ «προχωρήση εἰς ἀπερίγραπτον σφαγήν, ὅμοια τῆς ὁποίας δὲν ἔχει γίνει» (Φῶς, τ. Α´, 1930, σ. 371), πρὶν ἐγκαθιδρύσει μία χιλιετῆ βασιλεία στὸν κόσμο.  Ἀπό τὴ φοβερὴ σφαγὴ θὰ ἑξαιρεθοῦν μόνον οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
.          Πότε θὰ γίνουν, ὅμως, αὐτά; Οἱ «προφῆτες» τῆς αἵρεσης ἔλεγαν ὅτι ἢ ἐγκαθίδρυση τῆς βασιλείας θὰ γίνει τὸ 1914. Ὁρίστηκε νέα ἡμερομηνία τὸ 1918. Μετὰ εἶπαν ὅτι ἔγινε τὸ 1914 ἀόρατα, τὸ φθινόπωρο τοῦ 1925, τὸ 1975. Σήμερα διακηρύσσουν πὼς «Ὅλα τὰ παθήματα θὰ τερματιστοῦν σὲ λίγο!» (φύλ.2012)

 Πεντηκοστιανοί

.         Κάτι ἀνάλογο ἰσχύει καὶ μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Πεντηκοστιανῶν γιὰ τὴν «ἁρπαγὴ τῆς Ἐκκλησίας», κατὰ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς θὰ ἔλθει νὰ «ἁρπάξει» τοὺς ὀπαδούς του (τὰ μέλη τῆς αἵρεσης)  γιὰ νὰ μὴν ὑποστοῦν τὰ δεινὰ τοῦ ἀντιχρίστου
.         Κι ἐδῶ ἡ ἴδια πρακτικὴ τοῦ προσδιορισμοῦ χρονολογιῶν  μὲ βάση πάντα προφητικὲς ἀποκαλύψεις. Τὸ 1986 (φ. 3, Μάρτ. 1986, σ. 1), ἡ δεκαετία τοῦ 1990 (φ. 73, Ἰαν. 1991, σ. 1,4),  τὸ 1992 (φ. 79, Ἰούλ. 1991, σ. 6), τὸ 1993 κ.ἃ

 Ὁ μοναχὸς Μάξιμος

.         Τὸ 2006 κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Μάξιμου Βαρβαρῆ μὲ τίτλο «Ὁ Ἀντίχριστος ἦλθεν». Ἐδῶ ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἀντίχριστος γεννήθηκε τὸ 1983 καὶ θὰ ἐμφανισθεῖ τὸ 2013 γιὰ νὰ κυβερνήσει γιὰ 7 χρόνια.
.         Μὲ δεύτερο βιβλίο του ὑποστηρίζει ὅτι τὸ τέλος τοῦ κόσμου θὰ γίνει τὸ 2018. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀπόφαση τῆς (12/12/2007) ἐνημέρωσε ὅτι τὸ βιβλίο αὐτό:  εἶναι γεμάτο ἀπὸ κακοδοξίες,  δὲν ἐκφράζει τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, δὲν στηρίζεται στὴν Ἁγ. Γραφὴ καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
.         Τὸ 2011 ὁ μοναχὸς Μάξιμος ἀνακοίνωσε τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἀντβεντιστές τῆς ἑβδόμης ἡμέρας

.         Ὁ ἀγρότης Γουίλιαμ Μίλερ μελετοῦσε μὲ πάθος τὴν Ἁγία Γραφή. Ἀπὸ τὴ μελέτη του κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἀνάμεσα στὶς Γραφὲς εἶναι κρυμμένη ἡ ἡμερομηνία τῆς καταστροφῆς τοῦ κόσμου. Πολλοὶ τὸν πίστεψαν καὶ τὸν ἀκολούθησαν, οἱ λεγόμενοι Μιλλερίτες. Πίστεψαν ὅτι ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία ποὺ θὰ ἐρχόταν τὸ τέλος, θὰ ἦταν ἡ 23 Ἀπριλίου τοῦ 1843.

.         Μετὰ την  24 Ἀπριλίου οἱ Μιλλερίτες διασπάστηκαν. Ἐκεῖνοι ποὺ συνέχισαν νὰ κηρύττουν τὸ τέλος τοῦ κόσμου σχημάτισαν τὴν ἐκκλησία τῶν Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας. Τὸ ὄνομά τους προέρχεται ἀπὸ τὴν πίστη τους ὅτι ἡ Δευτέρα Ἔλευση (ἀγγλ. Advent) τοῦ Χριστοῦ θὰ γίνει γρήγορα..

Ἡ  οὐρὰ τοῦ Κομήτη τοῦ Χάλεϊ

.         Τὸ 1881, ἕνας ἀστρονόμος μελέτησε τοὺς κομῆτες καὶ ἀνακάλυψε ὅτι στὶς οὐρὲς τους ὑπάρχει ἕνα θανατηφόρο ἀέριο, παρόμοιο μὲ τὸ ὑδροκυάνιο. Ἡ μελέτη του δημοσιεύτηκε, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἔδωσε μεγάλη σημασία. Ἀπὸ τότε κάθε φορὰ ποὺ κάποιος κομήτης  πλησιάζει τὴν γῆ, ἀκούγονται διάφορα σενάρια τέλους.

Ἐλβετία 1994

.         Μαζικὴ αὐτοκτονία 48 μελῶν τοῦ «Τάγματος τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἥλιου», «Heavens Gate»(Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ). Στὰ τέλη τοῦ Μαρτίου 1997, ὁ ἡγέτης καὶ ἱδρυτὴς τῆς ὁμάδας «Heavens Gate» (Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ) Μάρσαλ Ἀπλγουάϊτ ὁδήγησε τὰ 39 μέλη τῆς ὁμάδας στὸν θάνατο.

Νοστράδαμος

.         Ὁ Μισέλ ντὲ Νοστρεντάμ ἢ ἁπλῶς Νοστράδαμος ἦταν ἔνας Γάλλος φαρμακοποιος καὶ φημισμένος μάντης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκδώσει συλλογές προφητειῶν ποὺ ἔγιναν παγκοσμίως γνωστές. Οἱ ἐσχατολογικὲς προβλέψεις πολλές.  Το τέλος τοῦ κόσμου θὰ ἐρχόταν τὸ 1732.

Σὲ μία ἄλλη προφητεία του “Τὸ ἔτος 1999, τὸν ἕβδομο μήνα/ Ἀπὸ τὸν οὐρανὸ θὰ ἔρθει ὁ μεγάλος βασιλιὰς τοῦ τρόμου”. Φυσικά, κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε ποτέ, καὶ ἀποδείχτηκε ὅτι  ὁ Νοστράδαμος στὸ θέμα συντέλεια τοῦ κόσμου ἔπεσε ἔξω.

 1 Ἰανουαρίου 2000 μ.Χ.

Διάφορες θεωρίες τοῦ χάους μὲ τὰ κομπιοῦτερ νὰ τρελαίνονται καὶ τὸν πλανήτη νὰ καταστρέφεται μὲ τὸν ἐρχομὸ τῆς νέας χιλιετίας.

 5 Μαΐου 2000 μ.Χ.

.         Στὴν περίπτωση ποὺ τὸ τέλος τοῦ κόσμου δὲν θὰ ἐρχόταν ἀπὸ τοὺς ὑπολογιστές, ὁ Ρίτσαρντ Νοῦν εἶχε μία ἐναλλακτική, τὴν ὁποία ἀνέλυσε στὸ βιβλίο τοῦ “5/5/2000 Ice: the Ultimate Disaster.” Σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά του, οἱ πάγοι τῆς Ἀνταρκτικῆς στὶς 5 Μαΐου τοῦ 2000 θὰ ἔλιωναν…

 Τὸ ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας

.         Ἐδῶ οἱ θεωρίες στηρίζονται κυρίως στὸ ὅτι τὸ ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας, ἑνὸς ἀρχαίου λαοῦ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς λήγει στὶς 21/12/2012. Τότε, σύμφωνα μὲ τοὺς διακινητὲς αὐτῶν τῶν ἀντιλήψεων, τελειώνει καὶ ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου.
.         Βέβαια, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ κάποιοι κύκλοι χρησιμοποιοῦν τὸ ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν.  Τὸ εἶχαν  χρησιμοποιήσει καὶ στὶς 16/8/1987.
.         Τί λένε ὅμως οἱ ἴδιοι οἱ Μάγιας γιὰ τὸ ἡμερολόγιό τους καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου;
.            Σφοδρὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς κυβέρνησης τῆς Γουατεμάλας ἐξαπέλυσαν οἰ Μάγιας, καταγγέλλοντας ὅτι συντηρεῖ καὶ διαιωνίζει τὸν μύθο γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου μὲ στόχο τὸ οἰκονομικὸ κέρδος. «Καταδικάζουμε τὴν ἀπάτη, τὰ ψέματα καὶ τὴ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν παράδοση γιὰ τὸ κέρδος. Δὲν λένε τὴν ἀλήθεια γιὰ τοὺς ἡμερολογιακοὺς κύκλους», τόνισε σὲ δηλώσεις τοῦ ὁ Felipe Gomez, ἀρχηγὸς τῆς συμμαχίας τῶν Μάγιας. (econews)
.         Σύμφωνα μὲ τοὺς Μάγιας στις 21 Δεκεμβρίου δεν ἔρχεται τὸ τέλος τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ τελειώνει εἶναι ἕνας ἡμερολογιακὸς κύκλος. Τὸ ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας ἔχει 18 μῆνες, 20 ἡμερῶν ὁ καθένας, σὺν ἕναν ἱερὸ μήνα πέντε ἡμερῶν.

Ἄλλες ἡμερομηνίες

2060 μ.χ …. μία σημείωση τοῦ Νεύτωνα
2068 μ.χ ….ὁ ἀστεροειδὴς Ἀπόφις θὰ χτυπήσει τὴ γῆ

Τί λένε ὅμως οἱ ἐπιστήμονες;

.         Οἱ ἀστρολόγοι δὲν βλέπουν λόγους γιὰ τὶς συζητήσεις περὶ ἐπικειμένου «τέλους τοῦ κόσμου». «Καμία ἀστρονομικὴ ἢ ἀστρολογικὴ προϋπόθεση γι’ αὐτὸ δὲν ὑπάρχει», εἶπε  ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἕνωσης Ἐπαγγελματιῶν Ἀστρολόγων Μπορὶς Μπόικο. (ΠΗΓΗ Φωνὴ τῆς Ρωσίας)

Σὲ συνέντευξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ ἐπιστήμονες τῆς ΝΑSΑ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἀκούστηκαν τὰ παρακάτω:

– Τίποτα κακὸ δὲν θὰ συμβεῖ στὴ γῆ τὸ 2012. Ὁ πλανήτης μας κινεῖται μιὰ χαρὰ γιὰ περισσότερο ἀπὸ 4 δισεκατομμύρια ἔτη, καὶ ἀξιόπιστοι ἐπιστήμονες παγκοσμίως δὲν ἔχουν βρεῖ καμία ἀπειλὴ ποὺ νὰ συνδέεται μὲ τὸ 2012.
– Δὲν θὰ ὑπάρξει καμία πλανητικὴ εὐθυγράμμιση στὶς ἑπόμενες δεκαετίες, ἡ Γῆ δὲν θὰ διασχίσει τὸ κέντρο τοῦ γαλαξία μας τὸ 2012, καὶ ἀκόμα κι ἂν αὐτὲς οἱ εὐθυγραμμίσεις ἦταν νὰ ἐμφανιστοῦν, τὰ ἀποτελέσματά τους στὴν Γῆ θὰ ἦταν ἀμελητέα. Κάθε Δεκέμβριο ἡ γῆ καὶ ὁ ἥλιος εὐθυγραμμίζονται κατὰ προσέγγιση μὲ τὸ κέντρο τοῦ γαλαξία μας, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἐτήσιο γεγονὸς καμίας σημασίας.
– Ἡ γῆ μπορεῖ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ χτυπηθεῖ ἀπὸ κομῆτες καὶ ἀστεροειδεῖς, ἂν καὶ μεγάλες συγκρούσεις εἶναι πολὺ σπάνιες. Ὁ τελευταῖος μεγάλος μετεωρίτης ποὺ ἔπεσε στὴ Γῆ ἦταν 65 ἑκατομμύρια χρόνια πρίν, καὶ αὐτὸ ὁδήγησε στὴν ἐξάλειψη τῶν δεινοσαύρων. Ἤδη ἔχουμε καθορίσει ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα ἀντικείμενο τόσο μεγάλο ὅσο αὐτὸ ποὺ σκότωσε τοὺς δεινοσαύρους.
–  Γιὰ ὅλα ὅσα λέγονται γιὰ τὴν καταστροφὴ ἢ τὶς δραματικὲς ἀλλαγὲς τοῦ 2012, ποῦ εἶναι οἱ ἀποδείξεις; Ποῦ εἶναι τὰ στοιχεῖα; Δὲν ὑπάρχει κανένας, γιὰ ὅλους τοὺς πλασματικοὺς ἰσχυρισμοὺς ποὺ γίνονται σὲ βιβλία, ταινίες, ντοκιμαντὲρ ἢ μέσῳ τοῦ Διαδικτύου γι᾽ αὐτὸ τὸ θέμα. Δὲν ὑπάρχει κανένα ἀξιόπιστο στοιχεῖο γιὰ ὁποιονδήποτε ἀπὸ τοὺς ἰσχυρισμοὺς ποὺ γίνονται ὑπὲρ τῶν ἀσυνήθιστων γεγονότων ποὺ πραγματοποιοῦνται τὸ Δεκέμβρη τοῦ 2012. (odysonline.gr)

 .         Ὅλες οἱ θεωρίες, τὰ σενάρια καὶ οἱ πλάνες αὐτὲς γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου προκαλοῦν ἀγωνία, φρίκη, ἀνασφάλεια ὁ ἴδιος ὁ Κύριος προειδοποιεῖ: «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήση … ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς» (Ματθ. κδ´ 4-24)

 Μελετώντας τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὰ ἔσχατα μποροῦμε νὰ ποῦμε:

1ον Κανεὶς ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ὑπολογίσει πότε ἀκριβῶς θὰ γίνει τὸ τέλος τοῦ κόσμου, μόνο ὁ Θεὸς Πατέρας γνωριζει τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα ποὺ θὰ συμβεῖ ( Ματθ. κεφ. κδ´, στίχ. 36 καὶ 42-44). Τὸ ἴδιο ἐπαναλαμβάνει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α´ Θεσσ. ε´ 2-4).. Ἑπομένως ὅποιος ὁρίζει ἡμερομηνίες εἶναι ἀπατεώνας

2ον Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν Τὸν ρώτησαν οἱ μαθητές Του, ἀπάντησε ὅτι τὸ τέλος θὰ ἔρθει ἀπρόσμενα, ὅπως ὁ κλέφτης μέσα στὴ νύχτα. Ἑπομένως θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι, μὲ πνευματικὴ ἀφύπνιση καὶ ἐπαγρύπνηση

3ον Πρὶν τὸ τέλος θὰ ὑπάρξουν «σημεῖα», ποὺ θὰ προσανατολίσουν τοὺς χριστιανοὺς ὄχι στὸ πότε ἀκριβῶς θὰ γίνει, ἀλλὰ ὅτι πλησιάζει.

4ον Τὸ τέλος τοῦ κόσμου δὲν θὰ εἶναι  τέλος, ἀλλὰ ἡ «Ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ μεγάλη καὶ ἐπιφανὴς» (Πράξεις β´ 20), μὲ γεγονότα ποὺ λαχταροῦν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τους οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χριστιανισμοῦ!

– Θὰ ἐπιστρέψει ὁ Χριστὸς γεμάτος φῶς καὶ συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους (Ματθ. κεφ. κε´, 31).

– Θὰ γίνει ἡ ἀνάσταση ὅλων τῶν νεκρῶν! (κατὰ Ἰωάννην, κεφ. 5, στίχ. 25. Α´Θεσ. δ´ 16. Ἀποκάλυψις κ´ 11-13, κ.λ.π.).

–  Θὰ νικηθεῖ τελείως τὸ κακό,

–   θὰ πάψει ὁ θάνατος καὶ θὰ ἀνατείλει ἡ αἰώνια ἡμέρα τοῦ παραδείσου (Ἀποκάλυψις, κεφ. κα´-κβ´).

–  Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ περιμένουμε τὸ τέλος μὲ φόβο, ἀλλὰ μὲ χαρὰ

–  Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δίνει τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης κάθε δυσκολίας «Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,  ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.» (Α´ Θεσ. ε´ 16-18)

–   Ἡ ἴδια ἡ Ἀποκάλυψη τελειώνει μὲ τὴν προσευχὴ «Ναί, ἔλα, Κύριε Ἰησοῦ» (Ἀποκ. κβ´ 20)

Ἀλλὰ πρὶν τὸ τέλος, θὰ ἔρθει ἡ μέρα τῆς δικῆς μας συνάντησης μὲ τὸν Ἰησοῦ. Θα εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ Τὸν ἀντικρίσουμε;

.           Καὶ φυσικὰ ἡ τοιμασία πο θέλει Χριστς πὸ μς δν εναι μάσκες ξυγόνου, καταφύγια καὶ ποθκες τροφίμων.

–  Στὴν Ὀρθοδοξία  λοιπὸν δὲν φοβόμαστε τὸ «τέλος»

–  Δὲν ψάχνουμε γιὰ τὸν ἀντίχριστο ἀλλὰ ἀναζητοῦμε μὲ λαχτάρα τὸν Χριστὸ

–  Ἐδῶ  δὲν ὑπάρχει κανένας κακὸς Θεὸς ποὺ νὰ ἀπειλεῖ μὲ ποτάμια αἱμάτων

–  Ἐδῶ δὲν περιμένουμε κανένα «τέλος».

–  Περιμένουμε τὸν Χριστό.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΠΗΓΗ: papakallinikos.wordpress.com

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: