ΔΙΑΦΑΝΑ ΡΑΣΑ (μον. Μωυσῆς Ἁγιορ.) «Ράσα ἀνεμίζοντα, ποὺ μυρίζουν λιβάνι, ποὺ μεταφέρουν παρηγοριὰ εὐαγγελική».

Διάφανα ράσα

 Γράφει Μοναχς ΜΩΥΣΗΣ, γιορείτης

ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

.             Τὸν τελευταῖο καιρὸ γίνεται πολὺς λόγος γιὰ κληρικοὺς ποὺ λησμόνησαν τὴν ἀποστολή τους ἢ κηρύττουν καὶ ἀσχολοῦνται μὲ ἀλλότρια ἔργα. Καταδικάζουν δικαίως τὴν ἀκροδεξιά, ἀλλὰ καὶ ἐρωτοτροποῦν μὲ τὴ γνωστὴ ἀριστερά. Ἡ πρώτη ὑποστηρίζει τὴ βία, τὸν ρατσισμὸ καὶ τὴν ἀνελευθερία. Ἡ ἀριστερὰ διατηρεῖ τὴν ἐκκλησιομαχία καὶ ἀθεΐα της. Θέλει μεγάλη προσοχὴ ὁ μοντερνισμὸς καὶ ὁ προοδευτισμός. Οἱ ἀριστεροὶ κάνουν χάρη στὴν Ἐκκλησία, τῆς ἐπιτρέπουν καὶ ἀναγνωρίζουν μόνο τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο. Ἡ ἀριστερὰ ἐργάζεται συστηματικὰ γιὰ τὴν τοποθέτηση τῆς Ἐκκλησίας στὸ περιθώριο, γιὰ τὸν περιορισμό της, τὴ συκοφάντησή της καὶ τὴν παρεξήγησή της.
.             Ὑπάρχει ἡ ὁδὸς τοῦ «νὰ περνᾶ καλὰ ὁ καιρός», «νὰ μὴ δημιουργοῦμε ἐντάσεις», «νὰ τὰ ἔχουμε μὲ ὅλους καλά». Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ὁδός, ποὺ δὲν φοβᾶται τὴν ἀλήθεια, ὁμολογεῖ τὴ δικαιοσύνη, ὑπεραμύνεται τῆς πίστεως, δίχως κορόνες, φανατισμοὺς καὶ ἀρές. Οἱ κληρικοὶ αὐτοὶ δὲν πτοοῦνται ἀπὸ τὸ ὅποιο μαρτύριο. Οἱ ἄλλοι ἀρκοῦνται στὰ τυπικά τους καθήκοντα ὡς ποιμένων.
.             Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ γίνεται λόγος γιὰ Ἕλληνες κληρικοὺς τέκτονες-μασόνους. Ἡ μασονία εἶναι ἐπίσημα καταδικασμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Οἱ κληρικοὶ ὀφείλουν νὰ ἐνημερώνουν σχετικὰ τὸ ποίμνιό τους καὶ οἱ τεκτονικὲς στοὲς νὰ ἔχουν διαφάνεια. Δὲν μπορεῖ ἐπ’ οὐδενὶ νὰ ταυτιστεῖ ἡ χριστιανικὴ ἰδιότητα μὲ τὴ μασονική, καὶ μάλιστα ἑνὸς ἱερωμένου.
.             Χρειάζεται ἐνημέρωση, ἐπανατοποθέτηση καὶ κάθαρση. Κάθαρση θέλει καὶ ἡ πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία. Περισσότερο φῶς. Ὁ Ραοὺλ Φολερὸ ἔλεγε: «Στὸ ὑπάρχον σκοτάδι μπορεῖς νὰ ἀνάψεις ἕνα κερὶ καὶ κάτι θὰ γκριζάνει». Εἶναι πολλὰ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἰδωθοῦν βαθύτερα.
.             Ὁ Χριστὸς δὲν ὑπάκουσε στὸν δαίμονα νὰ κάνει τὶς πέτρες ψωμιὰ καὶ νὰ χορτάσει τοὺς πεινασμένους. Φθάνουν κληρικοὶ κάποτε νὰ διορθώνουν τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ἐξαντλοῦν τὴν προσφορά τους μὲ τὸ νὰ μοιράζουν φαγητό. Δὲν λέμε ὅτι δὲν χρειάζεται ἡ φιλανθρωπία καὶ ἡ φιλοπτωχία, καὶ μάλιστα σήμερα, ἀλλὰ δὲν εἶναι τὸ ἅπαν καὶ τὸ πρώτιστο. Ἡ Ἐκκλησία δίνει αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σοὺ δώσει κανένας ἄλλος. Αὐτὸ φαίνεται νὰ τὸ λησμόνησαν ἀκόμη καὶ ὁρισμένοι ρασοφόροι, ποὺ ἀκούγεται νὰ φυλάγουν πολλὰ χρήματα.

.             Ἡ Ἐκκλησία μιλᾶ γιὰ τὴν ἱερότητα καὶ μοναδικότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἀφοβία τοῦ θανάτου, τὸν πλοῦτο τῆς πενίας, τὴ χαρὰ τῆς ἀκτημοσύνης, τὴν ἄνεση τῆς ἐγκράτειας. Οἱ καιροί μας θέλουν φωτεινὰ καὶ διάφανα ράσα. Ὑπάρχουν μοναχοί, διάκονοι, ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς ποὺ ἀγρυπνοῦν, ὀρθοστατοῦν, γρηγοροῦν, δέονται, ὑπομένουν, ἐργάζονται πνευματικά, μυστικὰ καὶ ἀποδοτικά. Δὲν γράφει κανεὶς γι’ αὐτούς. Ζοῦν σεμνά, σιωπηλά, ἀδιαφήμιστα. Ράσα ἁπλά, λιτά, μελανά, ὡς πτέρυγες. Ράσα ἀνεμίζοντα, ποὺ μυρίζουν λιβάνι, ποὺ μεταφέρουν παρηγοριὰ εὐαγγελική. Βιώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ χαίρονται, ἔχουν ἐμπειρία καὶ διάκριση καὶ συνδράμουν ψυχὲς λαβωμένες ἀπὸ τὰ βέλη τῆς πονηρίας. Οἱ 9.000 ἱερεῖς τῆς πατρίδας μας στὴ συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι ἀγωνιστές, ὀρθοδοξότατοι καὶ καλοκάγαθοι.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: