ΤΟΞΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΧΑΡΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ «τριάντα ὀχτὼ ὁλόκληρα χρόνια διαστροφικῆς σχολικῆς ἐκπαίδευσης, μεθοδευμένης ἀγλωσσίας καὶ ἀφελληνισμοῦ τῶν συνειδήσεων, προγραμματικῆς ἐξηλιθίωσης».

Τ σωσίβιο πρόταγμα

Χρ. Γιανναρᾶς

.            Τριάντα ὀχτὼ ὁλόκληρα χρόνια (1974 – 2012) ἡ καπηλεία τῆς λέξης «δημοκρατία» στὴ γενέτειρά της ἔχει κενώσει τὴν ἔννοια ἀπὸ κάθε πραγματικὸ περιεχόμενο. Τὸ σημαῖνον παραπέμπει σὲ ὅποιο σημαινόμενο ἐπιλέξει αὐθαίρετα ὁ ὁποιοσδήποτε, ἡ «δημοκρατία» εἶναι λέξη-κρεμάστρα, γιὰ νὰ κρεμάει ὁ καθένας τὸ ροῦχο τῆς προτίμησής του.
.            Ἀποκατάσταση «δημοκρατίας» ἀποκαλοῦσε ἡ σοσιαλεπώνυμη φενάκη τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τὸ 1985, ποὺ ἐπέβαλε στὴ χώρα καθεστὼς ἀπόλυτης μοναρχίας, πρωθυπουργικῆς, ὁλοκληρωτικοῦ χαρακτήρα. Στὸ ὄνομα τῆς «δημοκρατίας» οἱ συνδικαλιστὲς τῶν προνομιούχων «ρετιρὲ» τοῦ Δημοσίου (τὰ Ἒς-Ἒς τῶν κομμάτων) θέτουν κάθε τόσο σὲ ὁμηρεία τὸ κοινωνικὸ σῶμα, γιὰ νὰ πετύχουν μὲ γκανγκστερικοὺς ἐκβιασμοὺς τὶς ἀναρίθμητες περιπτωτικὲς προνομίες, ποὺ ἡ τρόικα σήμερα δὲν κατορθώνει οὔτε τὴν καταλογογράφησή τους.
.            «Δημοκρατία» ὀνομάζει καὶ ἡ ἐνεστῶσα κυβέρνηση (κατ’ εὐφημισμὸν «συνεργασίας») τὴ διεκπεραίωση ἐντολῶν τῶν δανειστῶν μας – τὴν πρόσφατη λ. χ. κατάθεση στὴ Βουλὴ πολυνομοσχεδίου, ἑκατοντάδων σελίδων, ποὺ οἱ ἐκβιαστικὰ συμπολιτευόμενοι βουλευτὲς ὄφειλαν νὰ τὸ ὑπερψηφίσουν, σὲ ἐλάχιστο χρόνο ἀπὸ τὴν κοινοποίησή του, ὡς ἕνα καὶ μοναδικὸ ἄρθρο! Νὰ ἐκλάβουν τὴν πληθώρα τῶν ἐπιβαλλόμενων μέτρων σὰν μία καὶ ἀσύνθετη διάταξη, νὰ θεωρήσουν ὅτι γνωρίζουν τί ψηφίζουν, ἐνῶ ἡ στενότητα τοῦ χρόνου τὸ ἀπέκλειε. Νὰ ἀπεμπολήσουν τὴν προσωπικὴ εὐθύνη ἐκλεγμένου ἐκπροσώπου τῶν πολιτῶν, γιὰ νὰ πειθαρχήσουν στὸ ἄνωθεν πρόσταγμα. Νὰ κυρώσουν τ συνείδησή τους, ν ενουχίσουν τ νοημοσύνη τους, νὰ ξευτελίσουν τν ξιοπρέπειά τους γι ν λειτουργήσουν ς πιόνια ἢ λακέδες. Αὐτὸ σήμερα τὸ λέμε «δημοκρατία».
.            Σίγουρα, κυβέρνηση καὶ βουλευτὲς βρίσκονταν ὅμηροι παρατεινόμενου καὶ συνεχῶς ἐπιτεινόμενου ἐκβιασμοῦ –κυριολεκτικὰ μὲ τὸ πιστόλι στὸν κρόταφο. Ἄν, γιὰ νὰ περισώσουν τὴν ἀτομική τους ἀκεραιότητα, δὲν ὑπέγραφαν τὰ ὅσα ἀπάνθρωπα καὶ σαδιστικὰ ἐπιτάσσει τὸ πολυνομοσχέδιο, ἡ χώρα, σὲ ἐλάχιστες μέρες, θὰ βρισκόταν χωρὶς καύσιμα, χωρὶς φάρμακα, ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπων χωρὶς τροφή. Τὰ «πεφωτισμένα καὶ λελαμπρυσμένα τῆς Ἑσπερίας ἔθνη» ἔχουν ἀποδείξει ὅτι δὲν διστάζουν νὰ μακελέψουν ὁλόκληρους λαοὺς γιὰ νὰ τοὺς «σώσουν» στανικὰ ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τους (πρβλ. Σερβία τοῦ Μιλόσεβιτς). Θὰ θυσίαζαν λοιπὸν τὸ ἄτεγκτο δανειοδοτικό τους σπεκουλάρισμα (ἔστω καὶ μόνο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τὸ παιχνίδι μὲ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα) γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν κάποιες χιλιάδες νεκροὶ ἀπὸ παγωνιά, ἀσιτία ἢ ἀπελπισμὸ κουτοπόνηροι «Γραικοὶ» τοῦ βαλκανικοῦ νότου;
.            Τέτοιοι παραλληλισμοὶ χλευάζονται, βέβαια, ἀπὸ τοὺς «ὀργανικοὺς διανοουμένους», ἀποκλειστικοὺς ἐν Ἑλλάδι ἀντιπροσώπους (μεταπράτες) «προοδευτικῶν» ἀντιλήψεων, ὁποιαδήποτε κι ἂν πρακτορεύουν ἐκδοχὴ τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ. Ἀλλὰ ὁ χλευασμὸς εἶναι μᾶλλον ἀνίκανος νὰ διασκεδάσει τὴν πραγματικότητα τῆς ἐκβιαστικῆς ἀπειλῆς. Καὶ τὸ ρεαλιστικὸ ἐρώτημα εἶναι: Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ περισωθεῖ πραγματικότητα δημοκρατίας (ὄχι φιοριτοῦρες) στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα, τὴ χρεωκοπημένη, διεθνῶς ἐξευτελισμένη καὶ μὲ χαμένη τὴν ἐθνική της κυριαρχία; Μήπως καὶ μόνο τὸ ἐρώτημα «ρίχνει νερὸ στὸν μύλο» τῆς δημοκοπικῆς ἀνευθυνότητας τοῦ ΣYPIZA;
.            Ἡ ἀπάντηση κρίνεται μᾶλλον ἀπὸ τὸ «αἰσθητήριο» πολιτικοῦ ρεαλισμοῦ ποὺ ἔχει ὁ καθένας μας διαμορφώσει. Γιὰ τὸ «αἰσθητήριο» λ. χ. τοῦ κ. Σαμαρᾶ, ἡ εἰλικρίνεια, ὡς πρακτικὴ γιὰ τὴν ἄσκηση πολιτικῆς, πρέπει νὰ εἶναι ὄχι ἁπλῶς ρομαντικὴ οὐτοπία, ἀλλὰ κάτι ἐντελῶς ἀδιανόητο. Ἀδιανόητο νὰ συνάξει τοὺς βουλευτές του καί, μπροστὰ σὲ κάμερες πανελλλήνιας δημοσιότητας, νὰ τοὺς πεῖ: «Ναί, μᾶς ἐκβιάζουν ὠμά, εἴμαστε ὅμηροι τῶν δανειστῶν μας. Δὲν ἔχουμε τὴν κοινωνικὴ στήριξη γιὰ νὰ ξαναποῦμε ἕνα “ὄχι” σὰν τοῦ Μεταξᾶ ἢ τὸ “εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ πεθάνουμε” τοῦ Πλαστήρα. χουμε κλεγεῖ ντιπρόσωποι κα διαχειριστς τς μοίρας νς λαο πο δν χει λλο «νόημα» ζωῆς,π τν κατανάλωση. Ὑπηρετήσαμε αὐτὴ τὴν προτεραιότητα μὲ δανεισμὸ ἐξωφρενικό, γιὰ νὰ κολακέψουμε τὸν λαό, νὰ ἀποσπάσουμε τὴν ψῆφο του. Καὶ τώρα πρέπει νὰ πληρώσουμε τὸν λογαριασμό. Μᾶς ζητᾶνε τελεσιγραφικὰ νὰ ὑπερψηφίσουμε στέρηση καὶ μιζέρια γιὰ τὸν λαό μας, τὴν ἐπιτρόπευση καὶ ἱστορικὴ περιθωριοποίηση, τὸν ἐκπατρισμὸ τῶν παιδιῶν μας, γιὰ τὰ ἑπόμενα εἴκοσι ἢ καὶ τριάντα χρόνια. Μετρῆστε τὶς συνέπειες καὶ ψηφίστε, συνειδητά, ναὶ ἢ ὄχι στὸ δίλημμα: ἄμεσο χάος ἢ μακρόσυρτη συμφορά;».
.            Βέβαια, μιὰ τέτοια εἰλικρίνεια συνιστᾶ ρεαλισμὸ δημοκρατίας μόνο ἂν συνοδεύεται ἀπὸ ἔμπρακτα πειστήρια, ψηλαφητὲς προσβάσεις στὴ συνέπεια τοῦ εἰλικρινοῦς λόγου. Ὁ κ. Σαμαρᾶς θὰ μποροῦσε νὰ πείσει τοὺς βουλευτές του καὶ τὸν λαὸ σὲ μία συνέγερση δημιουργικῆς ἀντίστασης στὴ χρεωκοπία καὶ στὸν πανικό, ἂν παράλληλα εἶχε τὰ δεδομένα νὰ διαβεβαιώσει ὅτι: «Ἔχουν ξεκινήσει οἱ δικαστικὲς διαδικασίες γιὰ τὴ δήμευση τῆς περιουσίας ὅλων τῶν πολιτικῶν παραγόντων ποὺ ἐνήργησαν ἢ συνῄνεσαν (μὲ ἀποδεδειγμένο δόλο ψηφοθηρίας) στὸν ἐγκληματικὸ ὑπερδανεισμὸ τῆς χώρας. Ἔχει ξεκινήσει ὁ ἐπανέλεγχος τοῦ κόστους ὅλων τῶν μεγάλων δημοσίων ἔργων τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας (τῆς κραιπάλης τῶν Ὀλυμπιακῶν μὴ ἐξαιρουμένης). Ἀπολύσαμε ὅλους ὅσοι διορίστηκαν στὸ Δημόσιο τὴν τελευταία δεκαετία χωρὶς ἐξετάσεις AΣEΠ, δηλαδὴ μὲ κομματικὸ ρουσφέτι. Περιλάβαμε στὸ ἑνιαῖο μισθολόγιο τῶν δημοσίων λειτουργῶν κάθε κρατικὸ ἀξιωματοῦχο, νόμιμα διορισμένο ἢ ἀπὸ τὸν λαὸ ἐκλεγόμενο. K. λπ. κ. λπ.
.            Ὅσο μιὰ τέτοια εἰλικρίνεια, τεκμηριωμένη μὲ συνέπεια ἔμπρακτη, μᾶς μοιάζει οὐτοπία καὶ παραμυθένιος ρομαντισμός, ὅσο τέτοια αἰτήματα προκαλοῦν τὰ συγκαταβατικά μας χαμόγελα γιὰ τὸ ἀνέφικτο, ἀνάκαμψη δὲν θὰ γνωρίσει ἡ χώρα – τὸ βεβαιώνει ἡ ἁπλή, πολὺ ἁπλὴ λογική. Τὸ πιὸ ἀπελπιστικὸ σύμπτωμα τῆς συντελεσμένης καταστροφῆς εἶναι ἡ διευρυμένη πεποίθηση ὅτι ἡ διαφθορά, ἡ ἐγωκεντρικὴ κτηνωδία, ἡ βαρβαρότητα τῆς ἀπληστίας, ὁ διωγμὸς τῆς ποιότητας, ἀποτελοῦν χαρακτηρολογικὰ ἰδιώματα τοῦ Ἕλληνα, ὄχι προϊόντα μεθοδικοῦ «κοινωνικοῦ μετασχηματισμοῦ» ἐπιτελικὰ ὀργανωμένου ἀπὸ τὴν κομματοκρατία.
.            Σίγουρα, τριάντα χτὼ λόκληρα χρόνια διαστροφικς σχολικς κπαίδευσης, μεθοδευμένης γλωσσίας καὶ φελληνισμο τν συνειδήσεων, προγραμματικς ξηλιθίωσης μ τν ποδοσφαιρολαγνεία, τν κρατικ τζόγο, τν μπορικ τηλεόραση, εναι χρόνος περαρκετς γι νὰ δηγηθε μιὰ κοινωνία στν ξανδραποδισμό της ἀπὸ δανειστές, πλέγματα διεθνικῶν συμφερόντων, μαστροποὺς διεθνοῦς πολιτικῆς δικτύωσης.

.            Χρειαζόμαστε τὸ πεῖσμα ἑνὸς Κάτωνα, νὰ ἐπαναλαμβάνει ἐπίμονα καὶ ἐξακολουθητικὰ τὸ σωσίβιο πρόταγμα: Τ σημεριν πολιτικ σύστημα, ατ ποὺ κτρωματικ διαμόρφωσε «μεταπολίτευση», πρέπει ν καταστραφε. Νὰ ἐξαλειφθοῦν οἱ συνταγματικὲς καὶ θεσμικές του προϋποθέσεις. Χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιείκεια γιὰ τὰ σημερινὰ κωμικά, ἀλλὰ ἄκρως τοξικ πομεινάρια του.

 ΠΗΓΗ: yannaras.gr

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: