ΟΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ «Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 , IΓ´ ΛΟΥΚΑ

 ΟΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
«Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου»

τοῦ περιοδ. «ΖΩΗ»,
ἀρ. τ. 4262, Νοέμβριος 2012

 Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.            Εἶναι συγκινητικὸ νὰ παρουσιάζεται ἕνας νέος καὶ μάλιστα ἄρχοντας καὶ νὰ ὑποστηρίζη ὅτι «ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου». Ὑπὸ τὸν ὅρο ὅμως ὅτι δὲν θὰ εἶναι μιὰ πρόχειρη καὶ ἐπιπόλαια ὁμολογία, μιὰ μαρτυρία ἔξω ἀπὸ τὰ πράγματα, ἀλλὰ προσεκτικὴ καὶ βαθιὰ καὶ φωτισμένη ἀπὸ τὴν θεία ἀλήθεια. Δὲν συνέβη ὅμως τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν νέο τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Γιατὶ δυστυχῶς, ἐνῶ βεβαιώνει ὅτι ὅλα τὰ ἐφάρμοσε ἀπὸ μικρός, βρισκόταν στὴν ψευδαίσθηση καὶ στὴν αὐταπάτη. Καὶ μόλις ὁ Κύριος τοῦ πρότεινε νὰ φθάση στὴν κορυφή, αὐτὸς ἔγινε «περίλυπος».

 Α) Φαινόμενο συνηθισμένο

.            Τὸ φαινόμενο αὐτὸ εἶναι πολὺ συνηθισμένο. Ὁ ἄνθρωπος ζῆ συχνὰ μέσα στὴν ψευδαίσθηση. Ἔχει κάποια «ψιχία» ἀρετῆς καὶ νομίζει ὅτι κατέχει τὸ πλήρωμα τῆς ἀρετῆς. Καὶ κάποτε μάλιστα λένε: «μακάρι ὅλοι νὰ ἦταν σὰν καὶ μένα!». Καὶ τὸ ὑποστηρίζουν αὐτὸ γιατὶ «δὲν ἔκλεψαν, δὲν φόνευσαν». Συγχόνως ὅμως μπορεῖ νὰ κηλιδώνουν ὀνόματα συνεργατῶν καὶ φίλων, νὰ συκοφαντοῦν, νὰ διαβάλλουν. Μπορεῖ νὰ ἀφήνουν τὸν ἄρρωστο νὰ πεθαίνη, τὸν διπλανό τους νὰ δυστυχῆ, τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχουν στὴν δουλειά τους νὰ ὑποφέρη.
.            Ἄλλοι πάλι, ἐπειδὴ δὲν πηγαίνουν στὰ δικαστήρια νὰ ψευδομαρτυρήσουν, μένουν μὲ τὴν ἀπατηλὴ ἰδέα πὼς εἶναι ἐντάξει ἀπέναντι στὸν θεῖο νόμο. Καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ δὲν ἔχουν δυσκολία νὰ χρησιμοποιήσουν τὸ ψέμα στὴν δουλειὰ καὶ στὸ σπίτι τους.
.            Διαμαρτύρονται γιατὶ τὰ παιδιά τους παίρνουν δρόμο ἄσχημο, δὲν ἀναλαμβάνουν ὅμως τὴν εὐθύνη μιᾶς προσωπικῆς τους αὐτοκριτικῆς ποὺ θὰ τοὺς ἀποκαλύψη τὴν δική τους ἐνοχή.
.            Πολλοὶ νομίζουν πὼς εἶναι ἐντάξει ἀπέναντι στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, χωρίζοντας τὶς θεῖες ἐντολὲς σὲ οὐσιώδεις καὶ ἐπουσιώδεις καὶ νομίζοντας ἔτσι ὅτι μποροῦν νὰ προσέχουν μερικὲς καὶ ἄλλες νὰ τὶς ἀπορρίπτουν καὶ νὰ τὶς παραβαίνουν.

Β) Μεγάλος κίνδυνος

.            Ἀλλίμονο ὅμως!  Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος κινδυνεύει νὰ χάση τὴν σωτηρία του. Νὰ ἀποξενωθῆ τελείως ἀπὸ τὸν Χριστό. Νὰ στερηθῆ τῆς χάριτος ποὺ ἁγιάζει καὶ σώζει τὸν ἄνθρωπο, ὅπως συνέβη μὲ τὸν νέο τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Ἕνα πάθος εἶχε, τὴν φιλοχρηματία. Καὶ τὰ ἔχασε ὅλα. «Ἕν σοι λείπει», τοῦ τόνισε ὁ θεῖος Διδάσκαλος.
.            Ὁ ἴδιος κίνδυνος ὑπάρχει καὶ στὸν καθένα ποὺ νομίζει ὅτι εἶναι τέλειος, ἐπειδὴ ἀποφεύγη μερικὰ βαριὰ ἁμαρτήματα. Ἐνῶ παραλείπει τόσα ἄλλα καθήκοντα. Ὁ σωστὸς Χριστιανὸς γνωρίζει ὅτι ἔχει τόσες ἐλλείψεις. Καὶ γιὰ νὰ κερδίση τὸν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς στὴν ζωὴ αὐτὴ καὶ τὴν αἰωνιότητα, πρέπει νὰ κατορθώση καὶ πολλὲς ἄλλες. Νὰ αὐξήση ἀκόμα ἄλλες ποὺ τὶς ἔχει σὲ μικρὸ βαθμό. Τότε δὲν μένει ἥσυχος, δὲν ἐπαναπαύεται ὅτι δὲν σκότωσε καὶ δὲν καταχράσθηκε καὶ δὲν καταπάτησε τὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου. Ἀλλὰ ἀγωνίζεται συνεχῶς καὶ ἐντατικά, γιὰ νὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ δίκαιος, πιὸ ἔντιμος, ἄνθρωπος ἀγάπης καὶ θυσίας.

.             Ὄχι, λοιπόν, ἄνθρωποι αὐταπάτης καὶ ψευδαισθήσεων. Ἀλλὰ ἄνθρωποι, Χριστιανοί, μὲ αὐτογνωσία. Εὐτυχισμένος ὅποιος ἔχει αὐτὴ τὴν ἀρετή. Παρακολουθεῖ τὴν πνευματική του πορεία, γνωρίζει τὶς ἐλλείψεις του, τὰ ἐλαττώματά του. Δὲν ξεγελᾶ τὸν ἑαυτό του ὅτι εἶναι τέλειος, ἐπειδὴ προσέχει σὲ μερικὰ βασικὰ πράγματα. Ἀλλὰ ἀγωνίζεται νὰ ἐφαρμόση ὅλο τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις.
.            Βέβαια, ἕνας τέτοιος ἀγώνας οὔτε εὔκολος εἶναι, οὔτε μικρῆς διαρκείας. Εἶναι δύσκολος καὶ πολυχρόνιος. Γιατὶ ἀποβλέπει σὲ κάτι τὸ μεγάλο, τὸ ὑπέροχο. Στὸ νὰ ξεριζώση ἀδυναμίες καὶ πάθη καὶ κακίες καὶ νὰ φυτέψη ἀρετές δύσκολες καὶ μεγάλες, ποὺ ζητοῦν αὐταπάρνηση καὶ πνεῦμα θυσίας. Εἶναι ὅμως ἀπαραίτητος ἕνας τέτοιος ἀγώνας γιά τὴν προσωπική μας τελείωση ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀνύψωση καὶ ἐξυγίανση τῆς κοινωνίας μας καὶ τὴν κατάκτηση τῆς αἰωνιότητος.

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: