«ΕΝ ΑΛΗΘΕΙᾼ ΚΑΙ ΑΓΑΠῌ» 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ EΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
στὴν Β´ΙΩΑΝΝΟΥ

(ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»,
Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 646 ἑπ.)

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

3. ἔσται μεθ’ ὑμῶν χάρις, ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

.        Χάριν δὲ καὶ ἔλεος ἐπεύχεται να εἶναι εἰς τὴν ἐκλεκτὴν καὶ εἰς τὰ τέκνα της. Ὄχι διατὶ αὐτοὶ δεν ἔλαβον χάριν καὶ ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεόν, ὅταν ἐβαπτίσθησαν, ἀλλ’ εὔχεται ἵνα διαμένουν πάντοτε ἀνεξάλειπτα καὶ ἀναφαίρετα εἰς αὐτούς, τὰ χαρίσματα ταῦτα ὁποῦ πρότερον ἔλαβον διὰ μέσου τῆς ἐναρέτου ζωῆς των καὶ τῆς πνευματικῆς αὐτῶν καταστάσεως. Διὰ τοῦ ἐλέους γὰρ καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀνεκαλέσθη τὸ ἀνθρώπινον γένος εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. Καὶ τοῦτο μάλιστα ὁ Παῦλος παρασταίνει λέγων περὶ μὲν τῆς χάριτος ταῦτα˙ «πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι» (Ρωμ. γ´ 23-24). Καὶ πάλιν˙ «χάριτι ἐστε σεσωσμένοι» (Ἐφ. β´ 5). Περὶ δὲ τοῦ ἐλέους ταῦτα˙ «οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς» (Τιτ. γ´ 5). Καὶ περὶ ἑαυτοῦ δὲ ἔλεγεν˙ «ἀλλ’ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ» (Α´ Τιμ. α´ 13). Μαζὶ δέ μὲ τὴν χάριν καὶ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐπεύχεται εἰς τὴν ἐκλεκτὴν καὶ εἰς τὰ τέκνα της, τὴν ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ υἱοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν εἰρήνην. Ἵνα ἔχοντες τὴν εἰρήνην ταύτην καὶ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἀναμεταξύ των, εὕρουν δι’ αὐτῆς ἀπολύτρωσιν ἀπὸ τὰ πάθη τῆς σαρκὸς καὶ ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς καὶ ταραχὰς τοῦ παρόντος κόσμου. Διὰ τοῦτο καὶ ἐπρόσθεσε τό, «ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ», ἤγουν νὰ εἶναι ἡ χάρις καὶ τὸ ἔλεος καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ εἰς αὐτοὺς μὲ ἀλήθειαν καὶ ἀγάπην. Ἀγάπην δηλαδή, τόσον τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ὅσον καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους, ὥστε ὁποῦ νὰ μὴν ἐκπέσουν οὔτε ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν τῆς πίστεως οὔτε ἀπὸ τὴν διπλὴν ἀγάπην.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: «ΕΝ ΑΛΗΘΕΙᾼ ΚΑΙ ΑΓΑΠῌ» 2   https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/12/04/ἐν-ἀληθείᾳ-καὶ-ἀγάπῃ2/

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: