ΦΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

.          Δὲν τοὺς ἀρκεῖ ἡ ΦΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ποὺ ἐπιβάλλουν εἰδικὰ στὶς πιὸ ἀδύναμες κοινωνικὲς τάξεις καὶ εἰδικότερα στὴν πολυμελέστερη Οἰκογένεια, ἔρχονται κι ἀπὸ πάνω νὰ ἀφανίσουν κάθε λογικὴ ἀντίσταση καὶ νὰ καταπνίξουν τὴν δυσφορία τῶν πολιτῶν μὲ τὴν σαρωτικὴ προπαγάνδα ποὺ μετέρχονται ἀπροκάλυπτα.
.          Ἐνῶ ἔχει ἀντιδράσει “τὸ σύμπαν” μὲ τὴν αὔξηση τῶν φόρων ποὺ ἐπιβάλλει τὸ νέο φορολογικὸ νομοσχέδιο: “φορολόγηση τῶν εἰσοδημάτων τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν ἀπὸ τὸ πρῶτο εὐρώ, κατάργηση τῶν περισσοτέρων φοροαπαλλαγῶν καὶ τῶν πρoσθέτων ἀφορολογήτων γιὰ τὰ προστατευόμενα παιδιὰ φέρνει ἡ φορολογικὴ μεταρρύθμιση” (Ἔθνος), δεῖτε πῶς παρουσιάζει ἡ προπαγάνδα τῆς ΝΕΤ τὸ ζήτημα:
.          Ξεκινάει ἡ κ. Στάη τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ρεπορτὰζ μὲ τὴν “ἀτάκα”: «Ἂς δοῦμε τώρα τὶς ἐλαφρύνσεις ποὺ ἔχουν μισθωτοὶ καὶ συνταξιοῦχοι μὲ ἐτήσιο εἰσόδημα μέχρι 25.000 εὐρὼ καὶ ἐπιβαρύνσεις γιὰ τὰ μεγαλύτερα εἰσοδήματα ποὺ προβλέπει τὸ νέο φορολογικὸ νομοσχέδιο. Ὁ φόρος ποὺ προκύπτει θὰ αὐξάνεται ἀνάλογα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν παιδιῶν κάθε οἰκογένειας, ἐνῶ ὑπάρχει καὶ πρόβλεψη γιὰ ἔκπτωση φόρου. Εὐνοϊκότερες ὅμως διατάξεις προβλέπονται γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν ἐπιχειρήσεων». Δηλαδὴ ἡ πρώτη ἐντύπωση τοῦ θεατῆ εἶναι ὅτι κερδίζουν πολλοὶ ἀπὸ τὸ νέο σύστημα φορολόγησης καὶ αὐξάνεται ὁ φόρος στοὺς πλούσιους. Κυριαρχοῦν δὲ οἱ λέξεις “ἐλαφρύνσεις”, “ἔκπτωση φόρου” καὶ “εὐνοϊκότερες διατάξεις”. Ἐπιστημονικὰ μελετημένη ἡ διατύπωση…
.           Ἀποσιωπᾶται τὸ πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν εἰσόδημα μέχρι 25.000 εὐρὼ κερδίζουν σὲ ἀπόλυτους ἀριθμοὺς καὶ πόσες χιλιάδες εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐπιβαρύνονται (πολύτεκνοι, ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες κ.λ.π.).
.          Ἀρχίζει λοιπὸν τὸ βίντεο μὲ τὸ ρεπορτάζ, ἐμφανίζοντας τοὺς φορολογικοὺς πίνακες μὲ τοὺς συντελεστὲς καὶ στὸ ἐνδιάμεσο μία κυρία ἀπὸ ρεπορτὰζ στὸ δρόμο, δῆθεν ἐκπρόσωπος τῆς κοινῆς γνώμης νὰ λέει: “Ὁ καθένας συμβάλλει ἀνάλογα μὲ τὰ εἰσοδήματά του!”. Καὶ ἀμέσως μετὰ μία νεαρὴ κοπέλα περαστικὴ νὰ λέει: “Θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει! Ἐπιτέλους νὰ ὑπάρξει δικαιοσύνη σ᾽ αὐτὸ τὸ κράτος!”. Καὶ τὸ ρεπορτὰζ συνεχίζει χωρὶς νὰ παρουσιάζει ἄλλους πολίτες στὸ δρόμο νὰ ἐκφράζουν τὴν ἀντίθετη ἄποψη!! Δὲν ὑπῆρξαν ἄραγε τὴν ὥρα ποὺ γινόταν τὸ πραγματικὸ ρεπορτὰζ στὸ δρόμο, ἄλλοι, μὲ διαφορετικὴ γνώμη;;;
.          Θὰ μποροῦσε γιὰ παράδειγμα μιὰ ἄλλη κυρία νὰ διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὰ ἀβάσταχτα χαράτσια, ποὺ οὔτε στὴν Τουρκοκρατία δὲν εἴχαμε τέτοια, καὶ νὰ πεῖ μὲ λίγα λόγια ὅτι φορολογοῦν καὶ τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε καὶ ὅτι μᾶς ἔχουν πιεῖ τὸ αἷμα καὶ ὅτι εἶναι ψέματα ὅτι συμβάλλει καθένας ἀνάλογα μὲ τὰ εἰσοδήματά του, γιατί οἱ πλούσιοι πάντα τὴ γλιτώνουν ἀφοῦ ἔχουν ὄφ-σὸρ ἑταιρεῖες καὶ ὅτι μερικὰ λαμόγια ἔχουν βγάλει ἑκατομμύρια ἀφορολόγητα εὐρὼ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ὅτι αὐτοὺς ὅλους τοὺς καλύπτει τὸ σύστημα καὶ ὁ Βενιζέλος μὲ τὴ λίστα Λαγκὰρντ ποὺ κρατοῦσε τόσον καιρὸ κρυμμένη καὶ ὅτι πάντα πληρώνουν οἱ μισθωτοὶ καὶ οἱ συνταξιοῦχοι σ᾽ αὐτὴ τὴ χώρα καὶ ἄλλα πολλά… Ἢ θὰ μποροῦσε μία ἄλλη νεαρὴ κοπέλα νὰ πεῖ γιὰ τὴν ἀνεργία 50% ποὺ μαστίζει τοῦ νέους στὴν ἡλικία της! Δὲν τὸ ἔδειξαν ὅμως…
.          Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἐκφωνητὴς ἀναλύει ὅλες τὶς φοροαπαλλαγὲς (ἐν εἴδει πλύσεως ἐγκεφάλου) καὶ κατόπιν λέει ὅτι “Καθοριστικὸ ρόλο στὸ τελικὸ ποσὸ τοῦ φόρου παίζει καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν, καθὼς ὅσο περισσότερα εἶναι τὰ παιδιά, τόσο μεγαλύτερος θὰ εἶναι καὶ ὁ φόρος”. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς δείχνει ἕναν ἡλικιωμένο σὲ ἕνα καφενεῖο, ποὺ καὶ αὐτὸς ἐκφράζει δῆθεν τὴν κοινὴ γνώμη νὰ λέει: “Ἂν εἶναι μέσα στὰ μέτρα αὐτὰ ποὺ βοηθᾶνε, γιατί ὄχι!!”  Καὶ τὸ βίντεο συνεχίζει παρουσιάζοντας τοὺς πίνακες μὲ τὶς “ποινὲς” ποὺ ἐπιβάλλει τὸ φορολογικὸ σύστημα γιὰ κάθε παιδί, χωρὶς νὰ παρουσιάζει ἄλλον πολίτη μὲ ἀντίθετη γνώμη, καὶ ἔτσι μένει ἡ ἐντύπωση στὸν θεατὴ ὅτι ἡ φορολόγηση ἀνάλογα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν παιδιῶν εἶναι δίκαιη! Θὰ μποροῦσε π.χ. ἕνας ἄλλος γέρος σὲ ἕνα ἄλλο καφενεῖο νὰ πεῖ: “Δὲν ντρέπεστε ἐσεῖς ποῦ κυβερνᾶτε, δὲν ἔχετε τσίπα;; πόσο ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ εἶστε, γιὰ νὰ ποινικοποιεῖτε τὴν τεκνογονία!! Δὲν βλέπετε τοὺς γείτονες Τούρκους ποὺ σὲ λίγο καιρὸ θὰ μᾶς καταπιοῦν ὁλόκληρους, ἢ τοὺς μετανάστες ποὺ θὰ καταντήσουμε σὲ λίγο νὰ εἴμαστε μειοψηφία στὴν χώρα μας; Μόνο τούρκικα σίριαλ ξέρετε νὰ δείχνετε;”

.          Ἀλλὰ δὲν παρουσιάσθηκε τέτοια ἄποψη. Μόνο πλύση ἐγκεφάλου…
.          Ζήτω ἡ Ἀντεθνική, Σοβιετικοῦ τύπου προπαγάνδα τῆς ΝΕΤ!!

 Δεῖτε καί μόνοι σας ἀπὸ τὸ λεπτό 30:20 : http://www.ert.gr/webtv/net/item/8400-Deltio-Eidhsewn-13-11-2012#.UKK1LGf4JPQ

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: