ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 2 «Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι βλέπουν τηλεόραση καὶ ἡδονίζονται».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Β´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 139 ἑπ.

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/24/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-παρθένιο1/

Ἐρώτηση: Πῶς ἀσκεῖ τόσο μεγάλη ἕλξη ἡ τηλεόραση; Ὅλος ὁ κόσμος βλέπει τηλεόραση. Καὶ παπάδες καὶ μοναχοὶ καὶ ἐπίσκοποι. Ὁ κόσμος σήμερα λέει «χωρὶς τηλεόραση δὲν μποροῦμε».

Ἀπάντηση: Διότι οἱ ἄνθρωποι μάθανε νὰ κοιτάζουν αὐτὰ τὰ πράγματα. Ἔτσι μαθαίνουμε σιγὰ -σιγὰ τὴν φθορά, ἐκεῖ. Ἐγὼ δὲν συνιστῶ τηλεόραση. Ἐγὼ τοὺς λέω νὰ μάθουν οἱ ἄνθρωποι νὰ προσεύχονται. Νὰ προσεύχονται στὸν Θεὸ καὶ νὰ παρακαλᾶνε τὸν Θεό. Ὄχι τηλεόραση. Ἡ τηλεόραση δὲν ἔχει τίποτα. Δὲν κάνει τίποτα. Μόνο ζημιὰ κάνει. Ὠφέλεια καμμία. Ἐγὼ δηλαδὴ θὰ προτιμοῦσα ἕνας χριστιανὸς νὰ μὴ δεῖ ποτέ του τηλεόραση. Μπορεῖ ἅμα θέλει νὰ μάθει κάτι ἢ νὰ ἀκούσει κάτι, μιὰ κλασσικὴ μουσικὴ γιὰ παράδειγμα, νά ᾽χει ἕνα ραδιοφωνάκι. Ἄν θέλει, ἀκούει καὶ ἅμα βαρεθεῖ, τὸ κλείνει. Ἀλλὰ ἡ τηλεόραση ἔχει αὐτό, τὸ νὰ βλέπει ὁ ἄνθρωπος ἡδονικὰ καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι βλέπουν τηλεόραση καὶ ἡδονίζονται. Καὶ τί δείχνουνε; Ὅλο γυμνά. Εἶναι ὅλο «τσόντες» κι ὅλο γυμνὰ κι ὅλο ἀσωτεῖες. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν τηλεόραση ἔχουνε μάθει οἱ ἄνθρωποι νὰ γίνονται κλέφτες, νὰ γίνονται δολοφόνοι, νὰ σκοτώνει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, χίλια δυὸ πράγματα κακὰ μαθαίνουν οἱ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν τὰ ξέραν καὶ τὰ μαθαίνουν ἀπὸ κεῖ. Τί εἶναι αὐτό; Αὐτὸ εἶναι φθορά. Καὶ δὲν κάνουν καλὴ χρήση τῆς τηλεοράσεως. Γιατὶ ἄν βάζανε, παράδειγμα, τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ ἐξηγούσανε, κι ἄν μαθαίναμε μέσα ἀπὸ τὴν τηλεόραση τοὺς ἀνθρώπους πῶς νὰ προσεύχονται καὶ πῶς νὰ ἀγαπᾶνε τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ πῶς νὰ πιστεύουν τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ πῶς νὰ ζοῦνε μὲ τὴν κατὰ Θεὸν ἀγάπη μεταξύ τους ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, θὰ γινόταν καλὴ χρήση τῆς τηλεοράσεως. Ἀλλὰ δὲν τὰ δείχνουν αὐτὰ στὸν κόσμο. Γι’ αὐτὸ ἡ τηλεόραση βλάφτει. Θὰ δείξουνε πολέμους, σκοτωμούς, περίστροφα, μαχαίρια, κλέφτες, λωποδύτες, ἀλῆτες κι ἕνα σωρὸ φθοροποιὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα μαθαίνουν οἱ ἄνθρωποι καὶ μετὰ τοὺς ἀρέσουν καὶ σοῦ λένε «αὐτὸ εἶναι!».

Ἐρώτηση: Βλέποντας τηλεόραση ὁ ἄνθρωπος, μπορεῖ νὰ τρέφει τὰ πάθη του;

Ἀπάντηση: Ἔ! Βέβαια. Ἐγὼ σὰν πνευματικὸς ποὺ εἶμαι ἀκούω πολλά. Ἔρχονται πολλοὶ καὶ μοῦ ἐξομολογοῦνται. Πολλὰ παιδιά, πολλοὶ νέοι, τὸ λέω, ἄς τὸ ακούσει ὅλος ὁ κόσμος, μοῦ ἔχουν ἐξομολογηθεῖ ὅτι κάθονται καὶ βλέπουν, ἀκόμα καὶ παντρεμένοι ἄνθρωποι, αὐτὰ τὰ ἀηδιαστικά, τὶς τσόντες κι αὐτὰ ἐκεῖ πέρα, καὶ αὐνανίζονται, αὐτοϊκανοποιοῦνται. Ὁ ἄλλος παντρεμένος καὶ ἡ γυναίκα του κοιμᾶται δίπλα, κάθεται καὶ βλέπει τηλεόραση καὶ καταφθείρεται. Θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς βάλει κανεὶς μιὰ μπόμπα ἐκεῖ πέρα, νὰ τὶς τινάξει στὸν ἀέρα τὶς τηλεοράσεις. Δὲν εἶναι κακιὰ ἡ τηλεόραση, οὔτε τὰ βίντεα εἶναι κακά. Εἶναι κακιὰ ἡ χρήση ποὺ κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐνημερωτικὰ μέσα εἶναι καλά, ἄν τὰ χειρίζεται ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ καλό. Γιατί, τὸ μαχαίρι εἶναι φονικὸ ὄργανο; Ὅταν ἔχουμε τὸ μαχαίρι καὶ κόβουμε τὸ ψωμί μας, τὴ σαλάτα μας, τὰ φροῦτα μας, μᾶς εἶναι χρήσιμο, γιατὶ εἶναι μαχαίρι καὶ τὸ χειριζόμασατε σωστὰ γιὰ τὴν ὑπηρεσία μας.Ὅταν ὅμως αὐτὸ τὸ μαχαίρι τὸ χειριστοῦμε γιὰ νά κόψουμε τὸν λαιμὸ κάποιου, τότε γίνεται φονικὸ ὄργανο. Τὸ μαχαίρι φταίει ἢ ὁ ἄνθρωπος ποὺ κάνει κακιὰ χρήση;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

βλ. σχετ.: 

Α. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/29/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/02/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ2/

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/05/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ3/

Β. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜ. ΠΑΝΑΡΕΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ :

Α´ Μέρος:https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/19/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο1/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/26/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο2

 Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/30/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο3/

Δ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/08/03/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο4/

Ε´Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/08/06/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο5/

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: