«ΜΑΚΑΒΡΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΓΗ» (Τέτοια ἐξοντωτικὰ μέτρα σπρώχνουν ἐσκεμμένα τὴν κοινωνία σὲ ἔκρηξη τυφλῆς βίας καὶ ἀλληλοσφαγῆς. Πεθαίνει ἱστορικά, ἀφανίζεται, μία πρόταση πολιτισμοῦ ποὺ γοήτευσε [τουλάχιστον] τὴν ἀνθρωπότητα γιὰ περισσότερα ἀπὸ χίλια χρόνια.)

Τρόικα καὶ κόμματα σὲ ξένο ἀχυρώνα

 Τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ

.             Τὸ καταλαβαίνει καὶ ὁ πλέον φυρόμυαλος: οἱ συνεχεῖς καὶ ἀπρόσωπες (ἴδιες γιὰ ὅλους) περικοπὲς μισθῶν, συντάξεων, ἐπιδομάτων κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, ἀποζημιώσεων γιὰ ἀπόλυση ἀπὸ τὴν ἐργασία, μαζὶ μὲ συνεχῶς αὐξανόμενη φορολογία, εἶναι πολιτικὲς ἐνέργειες ποὺ νεκρώνουν τὴν οἰκονομία, δυναμιτίζουν κάθε ἐνδεχόμενο ἀνάκαμψης. Ἡ ἀγορὰ «στέγνωσε» ἀπὸ χρῆμα, ἡ κατανάλωση περιορίζεται δραματικά, ἡ παραγωγὴ ἐλαχιστοποιεῖται ἢ μηδενίζεται, ἡ ἀνεργία καλπάζει. Ὁ κοινὸς νοῦς ἀντιλαμβάνεται ὅτι τέτοια μέτρα σπρώχνουν ἐσκεμμένα τὴν κοινωνία σὲ ἔκρηξη τυφλῆς βίας καὶ ἀλληλοσφαγῆς: Γιατί κάθε νοῦς θολώνει ὅταν ἡ πίκρα περισσεύει, ὅταν ἡ ὀργὴ γίνεται ἀνεξέλεγκτη.
.             Τὸ καταλαβαίνουμε ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς διαχειριζόμενους τὴν ἐξουσία, εἶναι ὁλοφάνερο. Πρόκειται γιὰ ἀπίστευτη τυφλότητα, ψυχοπαθολογικὴ ἀπώλεια ἐπαφῆς μὲ τὴν πραγματικότητα. Ἀκόμα καὶ ἡ τρόικα πρέπει νὰ καταλαβαίνει ποῦ ὁδηγεῖται ἡ χώρα, ἀλλὰ βρίσκεται ἐδῶ γιὰ νὰ προστατέψει συμφέροντα τῶν δανειστῶν μας, ὄχι τὴν ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ μας οὔτε τὴν κοινὴ λογική. Πρέπει νὰ ἔχει πεισθεῖ ἡ τρόικα ὅτι οἱ κομματάνθρωποι ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ προχωρήσουν σὲ διαρθρωτικὲς ἀλλαγὲς στὴ λειτουργία τοῦ κράτους ἱκανὲς νὰ ἀναζωπυρώσουν τὴν παραγωγικότητα, νὰ ὁδηγήσουν σὲ πρωτογενὲς πλεόνασμα τὴν οἰκονομία, ὥστε νὰ ἀρχίσουν οἱ δανειστὲς νὰ εἰσπράττουν κάτι ἀπὸ τὰ δάνεια ποὺ χορήγησαν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπαιτοῦν περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων, ἀφανισμὸ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, ἀδιαφορώντας παγερὰ γιὰ τὴν τραγωδία τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας. Δὲν εἶναι ἱεραπόστολοι μὲ φιλανθρωπικὲς προθέσεις, συμφέροντα ἐκπροσωποῦν, γιὰ χρῆμα μάχονται. Ὁ θάνατός μας ζωή τους.
.             Φτάσαμε νὰ μὴ μπορεῖ τὸ κράτος νὰ πληρώσει τὰ φάρμακα τῶν καρκινοπαθῶν, νὰ ἀποτρέψει τὸν θάνατο ἀνθρώπων. Πλῆθος συμβασιούχων δουλεύουν, μῆνες τώρα, χωρὶς νὰ πληρώνονται, ψωμοζητᾶνε. Ὅμως οἱ κομματικοὶ εὐνοούμενοι, διορισμένοι στὶς χίλιες τόσες ἑταιρεῖες τοῦ Δημοσίου, παρασιτοῦν ἀνενόχλητοι μὲ προκλητικὰ παχυλὲς ἀμοιβές, τὸ ἴδιο καὶ οἱ σκανδαλωδέστατα προνομιοῦχοι ὑπάλληλοι τῆς Βουλῆς, μόνιμος ἀναιδέστατος ἐμπαιγμὸς γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλαδιτῶν, θυμάτων τῆς ἀνικανότητας καὶ διαφθορᾶς τῶν κομματανθρώπων.
.             Ἔχουν ἀντιληφθεῖ (καὶ πεισθεῖ) οἱ «ψυχροὶ ἐκτελεστὲς» τῆς τρόικας ὅτι οἱ κομματικὲς συντεχνίες δὲν θὰ συναινέσουν ποτέ, μὰ ποτέ, στὴν κατάλυση τοῦ πελατειακοῦ κράτους οὔτε θὰ θίξουν ποτὲ τὴ «χοντρὴ» φοροδιαφυγή. Γιατί μὲ τοὺς μεγάλους φοροφυγάδες (ὄχι μὲ ψιλικαντζῆδες βιοπαλαιστὲς) «διαπλέκονται» οἱ κομματάνθρωποι γιὰ τὴν ἰδιωτική τους χλιδὴ καὶ γιὰ τὴ συντεχνιακή τους σπατάλη. Τὸ πελατειακὸ κράτος καὶ τὴ «χοντρὴ» φοροδιαφυγὴ θὰ τὴν κρατήσουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, τὴ διαπλοκὴ ἄθικτη – ἐλπίζουν, εἶναι φανερό, ὅτι θὰ συνεχίσουν νὰ ἡγεμονεύουν ζώντας οἱ ἴδιοι πριγκιπικά, ἀκόμα κι ἂν ἡ χώρα βυθιστεῖ ὁλοκληρωτικὰ καὶ ἀνέλπιδα στὴ φρίκη τοῦ λιμοῦ, στὴ θανατερὴ ἐξαθλίωση. (Τὸ δεδομένο πολιτικῶν ἡγεσιῶν σὲ χῶρες παγιδευμένες σὲ ἔσχατη ἔνδεια, ὅπως ἡ Ρουμανία καὶ ἡ Βουλγαρία, τοὺς ἐπιτρέπει τέτοιες ἐλπίδες).
.             Ὅσο ἐπιβιώνει τὸ σημερινὸ κομματικὸ σκηνικό, κράτος παραγωγικὸ καὶ σωστὴ εἴσπραξη φόρων δὲν θὰ ὑπάρξει ποτέ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιμένει ἡ τρόικα σὲ περικοπές, ὅλο καὶ περισσότερες, μισθῶν καὶ συντάξεων – ἀπρόσωπες, ἴδιες γιὰ ὅλους περικοπές, χωρὶς δικαιοκρισία, δίχως ἀξιολόγηση προσφορᾶς ἢ ἀποτίμηση λειτουργικοῦ ὄφελους. Θέλει τὸ σίγουρο, τὸ «ἕνα καὶ στὸ χέρι». Θέλει κα τν παξίωση τς μισθωτς ργασίας, τ λιμοκτονία καὶ πόγνωση το πληθυσμο, μήπως καὶ εἰσπράξει κάποτε τὰ χρωστούμενα ἀπὸ τὸ ξεπούλημα ὅποιας παραγωγικῆς ὑποδομῆς ἢ πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας. Εἶναι ἀπὸ τὴν κοινὴ πείρα βεβαιωμένο ὅτι ἡ «ἀλληλεγγύη» τῶν εὐρωπαίων ἑταίρων, πατροπαράδοτων «φίλων» μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ΔNT, συνοψίζεται στὴν κανονιστικὴ προστακτικὴ «ὁ θάνατός σας ζωή μας».
.             Ἡ τρόικα ἐπιμένει νὰ ὁδηγεῖ τὴ χώρα στὸν λιμό, στὴν ἀνεξέλεγκτη ἀπόγνωση καὶ οἱ κομματάνθρωποι ἐπιμένουν νὰ προκαλοῦν τὸ κοινὸ αἴσθημα μὲ ἐπίταση ἀλαζονείας ἀχαλίνωτη: Ὁ φωραθεὶς δημόσια νὰ χυδαιολογεῖ σὲ ἐπίπεδο ἀνθρώπων τοῦ ὑποκόσμου πρόεδρος τῆς Βουλῆς, μόλις κατασφαλίστηκε ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ ποινικῆς δίωξης, ἐπανῆλθε στὸν κορυφαῖο θῶκο του καὶ ξανάρχισε νὰ προεδρεύει, ὡσὰν νὰ μὴν συνέβη τίποτε. Καὶ ὁ συνταγματολόγος πρόεδρος στὸ κομματικὸ ἀπολειφάδι τῆς παπανδρεϊκῆς λοιμικῆς πάσχησε, μαινόμενος καὶ ἀφρίζων, νὰ πείσει ὅτι «τυχαία» διέθετε ἐν παραβύστῳ στὴ διάρκεια δύο ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων, ἕνα πανίσχυρο ὅπλο ἐκβιασμοῦ μεγιστάνων τοῦ πλούτου. Λησμονοῦσαν καὶ οἱ δύο ἐν ἐκρήξει πρόεδροι ὅτι ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες ἀποδείξεις ἐνοχῆς εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχραιμίας.
.             Κάθε μέρα ποὺ περνάει μὲ τὸ ὑπάρχον κομματικὸ σύστημα ἄθικτο καὶ πελατειακὰ ἐνεργό, ἐπιταχύνεται δραματικὰ ἡ κατρακύλα τῆς χώρας στὸ χάος. Βέβαια, μοιάζει παράλληλα νὰ συνειδητοποιεῖται ἀπὸ ὅλο καὶ μεγαλύτερη μερίδα πληθυσμοῦ συγκεκριμένο ζητούμενο: κυβέρνηση ἀκομμάτιστων «τεχνοκρατῶν», σύγκληση Συντακτικῆς Ἐθνοσυνέλευσης, καινούργιο Σύνταγμα. Νὰ θεσπιστοῦν ὄροι δημοκρατικῆς ἄρθρωσης καὶ λειτουργίας τῶν κομμάτων, νὰ ἀποκλείονται ἀπὸ τὴ Βουλὴ κόμματα ποὺ οἱ καταστατικές τους ἀρχὲς καὶ οἱ πρακτικές τους ἀποβλέπουν στὴν κατάλυση τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας. Νὰ θωρακίζεται τὸ πολίτευμα μὲ θεσμικὲς ἐξασφαλίσεις ἀποκλεισμοῦ κάθε ἐνδεχομένου νὰ ὑποτροπιάσει τὸ πελατειακὸ κράτος καὶ ἡ κομματικὴ προστασία τῶν φοροφυγάδων.
.             Ἴσως ἀνεδαφικὸ τὸ ζητούμενο, ἀλλὰ ἔχει μεγάλη σημασία νὰ εἶναι ξεκάθαρος καὶ συνειδητοποιημένος ὁ στόχος. Σὲ μία ξαφνικὴ ἔκτακτη κρίση, σὲ ἀπρόσμενη ἀμηχανία τοῦ κομματικοῦ κατεστημένου, νὰ ὑπάρχει, ἔστω καὶ ἀπωθημένο ἢ ἀποδοκιμασμένο ἀπὸ τὸ σύστημα, ἐναλλακτικὸ ζητούμενο, σπέρμα ἐλευθερίας ἀπὸ τὸ σημερινό, τυραννικὸ πλέγμα συμφερόντων. Σίγουρα δὲ φτάνει ἡ συνειδητοποίηση, ἀλλὰ αὐτὴ θὰ γεννήσει τὸ ἀπρόσμενο ἔναυσμα ποὺ θὰ πυροδοτήσει τὴν κοινωνικὴ δυναμικὴ – θὰ γίνει δρομοδείχτης προσανατολισμοῦ.
.             Ἡ ἀσυνειδησία καὶ τὸ ἐξαιρετικὰ χαμηλὸ ἐπίπεδο καλλιέργειας ὅσων ἐπινόησαν καὶ ἐκμεταλλεύτηκαν τὸ πελατειακὸ κράτος, ἔχει ἐκβαρβαρώσει σὲ τέτοιο σημεῖο τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ὥστε κάθε ἐλπίδα παλιγγενεσίας νὰ ἀποκλείεται λογικά, εἶναι καθαρὴ οὐτοπία. λληνώνυμος σήμερα χει ποκοπεπ τν λληνικ γλώσσα (πο διαχρονική της συνέχεια προαπαιτεται γι ν καταλάβει στω μόνο τν Καβάφη). χουν μεθοδικ νεκρωθε τὰ μπειρικὰ ρείσματα τς στορικς του συνείδησης. Δὲν ἔχει πιὰ συντεταγμένη πατρίδα γιὰ νὰ τὴν ἀγαπήσει, εἶναι σκλάβος ἑνὸς ἀνήθικου τυραννικοῦ κράτους, ζεῖ τὸν ἔσχατο ἐξευτελισμὸ τῆς μεταφυσικῆς του παράδοσης μὲ θρησκειοποιημένο τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός.

.             Γιὰ ὅσους τὸ καταλαβαίνουν: εναι συναρπαστικ ν παρακολουθες πς πεθαίνει στορικά, φανίζεται, μία πρόταση πολιτισμο πο γοήτευσε (τουλάχιστον) τν νθρωπότητα γι περισσότερα π χίλια χρόνια. Μακάβρια συναρπαγή.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: