ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 1974; («Ὅταν οἱ θύτες εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι Σέρβοι καὶ τὰ θύματα μουσουλμάνοι Βόσνιοι, ὁ ΟΗΕ ρίχνει πολλὰ χρήματα γιὰ τὴ διερεύνηση τῆς τύχης τῶν ἀγνοουμένων. Ὅταν οἱ θύτες εἶναι μουσουλμάνοι Τοῦρκοι καὶ τὰ θύματα Ἕλληνες ὀρθόδοξοι στὴν Κύπρο, τότε οἱ μεγάλοι διεθνεῖς ὀργανισμοὶ δείχνουν ἐντυπωσιακὰ μειωμένο ἐνδιαφέρον!»)

Ποιοὶ καὶ γιατί φοβοῦνται τοὺς ἀγνοουμένους τοῦ 1974;

Τοῦ Κων/νου Χολέβα
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 24.0912

.         Ἐπανέρχομαι στὸ θέμα τῶν μαζικῶν τάφων Ἑλλήνων, ποὺ ἀνακαλύπτονται συνεχῶς στὴν Κύπρο καὶ καταδεικνύουν τὴ βαρβαρότητα τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν Τουρκοκύπριων παραστρατιωτικῶν τὸν Ἰούλιο καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1974.
.         Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἀπὸ τὸ 1974 ὣς σήμερα καταβάλλει ἐπίμονες προσπάθειες γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ ὁ στρατός της ἀπὸ κάθε κατηγορία γιὰ ἐγκλήματα πολέμου. Ἡ Ἀθήνα καὶ ἡ Λευκωσία πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικὲς καὶ νὰ κάνουν πᾶν τὸ δυνατὸν γιὰ τὴ διακρίβωση τῆς ἀλήθειας. Ἀπαιτεῖται μεγαλύτερη πίεση, διότι ἡ Τουρκία ἀξιοποιεῖ τὶς συμμαχίες της γιὰ νὰ ἀποκρυβεῖ ἡ ἀλήθεια. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές, καταθέτω ὁρισμένα κρίσιμα γεγονότα καὶ ἐρωτήματα:
.         Γιατί μόλις ἀνακαλύφθηκε ὁ μαζικὸς τάφος Ἑλληνοκυπρίων στὴ Μία Μηλιά, ἡ κυβέρνηση τοῦ Δημήτρη Χριστόφια ἀπέλυσε τέσσερις ἐπιστήμονες ἐξ Ἑλλάδος, ποὺ ἐργάζονταν γιὰ τὴν ἀνακάλυψη καὶ ταυτοποίηση τῶν ὀστῶν; Ἡ ἐπιστολὴ ἀπόλυσης ἀναφέρεται σὲ πολιτικοὺς λόγους. Μήπως πίεσαν οἱ Τουρκοκύπριοι ποὺ μετέχουν στὴ Διεθνῆ Ἐπιτροπὴ Ἀγνοουμένων, δηλαδὴ ἡ Ἄγκυρα ποὺ εἶναι ἀπὸ πίσω τους; Καὶ γιατί ἡ ἀριστερὴ διακυβέρνηση Χριστόφια δὲν στήριξε τοὺς ἐξ Ἑλλάδος ἀνθρωπολόγους καὶ ἀρχαιολόγους ποῦ ἔκαναν ἐπιστημονικὰ τὴ δουλειά τους;
.         Γιατί διεκόπη ἡ χρηματοδότηση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τοῦ προγράμματος ταυτοποίησης τῶν ὀστῶν μέσῳ DNA;
.         Ὑπῆρξε μία περίεργη διαμάχη τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀγνοουμένων μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Γενετικῆς καὶ Νευρολογίας στὴ Λευκωσία. Δὲν γνωρίζω τὰ αἴτια, πάντως σήμερα γιὰ νὰ βρεθεῖ ἡ ταυτότητα τοῦ νεκροῦ τὰ λείψανα μεταφέρονται στὴ Βοσνία! Ποιοί ἄφησαν τὸ πρόγραμμα νὰ μεταφερθεῖ ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴ Βοσνία;
.         Φαίνεται ὅτι βοήθησε καὶ ἡ παρουσία πολλῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν στὸν ΟΗΕ. Δυστυχῶς, ταν ο θύτες εναι χριστιανοὶ ρθόδοξοι Σέρβοι κα τ θύματα μουσουλμάνοι Βόσνιοι, ΟΗΕ ρίχνει πολλ χρήματα γι τ διερεύνηση τς τύχης τν γνοουμένων. ταν ο θύτες εναι μουσουλμάνοι Τορκοι κα τ θύματα λληνες ρθόδοξοι στν Κύπρο, τότε ο μεγάλοι διεθνες ργανισμο δείχνουν ντυπωσιακ μειωμένο νδιαφέρον!
.         Γιατί δὲν μάθαμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὰ ὀστᾶ Ἑλληνοκύπριων ἀγνοουμένων -ἴσως καὶ στρατιωτῶν ἐξ Ἑλλάδος- ποὺ βρέθηκαν πρὸ μηνῶν στὶς τουρκικὲς φυλακὲς τοῦ Ντιαρμπακίρ; Ὑπάρχει ἡ σχετικὴ καταγγελία τῆς Κύπριας εὐρωβουλευτοῦ Ἑλένης Θεοχάρους. Μήπως οἱ κυβερνήσεις Ἑλλάδας καὶ Κύπρου πρέπει νὰ πιέσουν γιὰ νὰ λάμψει ἡ ἀλήθεια;
.         Γιὰ νὰ ἀποφύγει κάθε ἐμπόδιο στὴν εὐρωπαϊκή της πορεία καὶ γιὰ νὰ μὴ δεῖ τοὺς στρατιωτικούς της νὰ προσάγονται σὲ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο, ἡ Ἄγκυρα φρόντισε νὰ παρουσιάσει τὸν Ἀττίλα 1 καὶ 2 σὰν μία ἐσωτερικὴ διαμάχη Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων. Ὅμως πρόκειται περὶ εἰσβολῆς μίας χώρας σὲ ἄλλο ἀνεξάρτητο κράτος. Στὶς 6 Αὐγούστου 1974, μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δεύτερης εἰσβολῆς, ὁ «σοσιαλιστὴς» τότε πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ἐτσεβὶτ διεμήνυσε στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ὅτι δὲν ἰσχύει ἡ Σύμβαση τῆς Γενεύης γιὰ τὴν προστασία ἀμάχων, ἐπειδὴ στὴν Κύπρο τὸ πρόβλημα εἶναι ἐσωτερικό. Ἀργότερα ὁ Τουρκοκύπριος ἡγέτης Ραοὺφ Ντενκτὰς προσπάθησε νὰ ρίξει τὸ βάρος τῶν φόνων σὲ ἄτακτους Τουρκοκυπρίους, ὥστε νὰ μὴν ἐπιρριφθεῖ εὐθύνη στὸν τακτικὸ τουρκικὸ στρατό. Ὅμως ὑπάρχουν πολλὲς μαρτυρίες Τούρκων στρατιωτικῶν ποὺ μετεῖχαν στὶς δύο ἐπιχειρήσεις «Ἀττίλας» καὶ παραδέχονται τὰ ἐγκλήματα κατὰ ἀμάχων καὶ αἰχμαλώτων.
.         Συγκλονιστικὲς μαρτυρίες Τούρκων ἀξιωματικῶν γιὰ τὰ ἐγκλήματα τοῦ Ἀττίλα δημοσιεύει ἡ Τουρκάλα συγγραφεὺς Ἐρὸλ Μουτετζιμλὲρ στὸ βιβλίο της «Κύπρος, τὸ νησὶ πρὸς πώληση. Ἄγνωστες πτυχὲς ἀπὸ τὴν Εἰρηνευτικὴ Ἐπιχείρηση Κύπρος». Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα στοιχεῖα κατέθεσε στὶς 25.5.2012 ἡ Κύπρια πρέσβειρα στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης Θεοδώρα Κωνσταντινίδου καὶ κατήγγειλε τὴν ἀπροθυμία τῆς Τουρκίας νὰ συνεργαστεῖ γιὰ τὴ διακρίβωση τῆς τύχης τῶν ἀγνοουμένων.
.         Ἡ ὁποιαδήποτε λύση τοῦ Κυπριακοῦ δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ψεύδη εἰς βάρος τῶν νεκρῶν τοῦ 1974. Οἱ εὐθύνες τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν.

 ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: