ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Μον. Μωυσῆς Ἁγιορ.)

Θρησκεία καὶ ἐκκλησία

Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

.           Ὁ Χριστὸς δὲν ἵδρυσε μία ὡραία θρησκεία ἀνάμεσα στὶς ἄλλες. Ἵδρυσε τὴν μοναδική, ἀληθινὴ καὶ σώζουσα Ἐκκλησία. Ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέχθηκε πολλὲς συντονισμένες καὶ ὀργανωμένες ἐπιθέσεις καὶ πολεμικές.
.           Αὐτὲς τελικὰ τὴν ἔβλαψαν ἢ τὴν ὠφέλησαν; Ἡ χριστιανικὴ θρησκεία εἶναι σύστημα ἰδεῶν, ἀρχῶν καὶ θεσμῶν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεοΐδρυτη, βασισμένη στὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν μαρτύρων. Συνήθως μιλώντας γιὰ χριστιανικὴ θρησκεία ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἔννοια, θεωρία, ἰδεολογία καὶ ἠθικὸς στοχασμός. Ἐκκλησία εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀληθινή.
.           Ἡ Ἑκκλησία μᾶς ἀνακαινίζει, μεταμορφώνει, ἐμπνέει καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο. Ὁ χριστιανισμὸς ἐξέπεσε σὲ σοβαρὲς αἱρέσεις. Ὁ χριστιανισμὸς παρασύρθηκε ἀπὸ τὴν ὑπερδραστηριότητα καὶ κατάντησε ὡς παράρτημα τοῦ ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας. Σήμερα καταξιώνεται μόνο γιὰ τὸ πλούσιο φιλανθρωπικό του ἔργο, τὸ ὁποῖο κι αὐτὸ ὁρισμένοι κατακρίνουν, γιὰ νὰ μὴ βοηθοῦνται οἱ φτωχοὶ καὶ νὰ ἐξεγερθοῦν… Ὁ χριστιανισμὸς ἔμεινε μέγεθος γνώσεων, θεωριῶν, συστημάτων καὶ ἀρχῶν. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀσχολεῖται ὅμως μὲ ἀφηρημένες γενικότητες, ἀσάφειες καὶ διανοητισμούς, ἀλλὰ μὲ τὴν ἱερότητα καὶ μοναδικότητα τοῦ ἀνεπαναλήπτου ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἀλληλοπεριχώρηση προσώπων, ἀλληλοσεβασμὸς ἀνθρώπων, κοινωνία ἀδελφῶν.
.           Ἡ Ἑκκλησία μιλᾶ πάντοτε γιὰ πρόσωπα καὶ ὄχι γιὰ ἄτομα. Ἐνδιαφέρει περισσότερο τὸ ἦθος καὶ ἡ πνευματικότητα. Ἡ ἀτομικότητα κυρίως ἀσχολεῖται μὲ ἔννοιες τῆς βιολογικότητας καὶ τῆς οἰκονομίας. Ὅπως λέγει ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος: «Πρόσωπον εἶναι ὁ Θεός, πρόσωπον εἶναι καὶ ὁ ἄνθρωπος, διὰ τοῦτο καὶ ἡ μεταξὺ κοινωνία εἶναι προσωπική». Ἡ ἀκριβὴς ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ νὰ δικαιωθεῖ μὲ λογικὰ καὶ θεωρητικὰ ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ πραγματοποιεῖται στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκκλησία σημαίνει ζωντανὴ καὶ οὐσιαστικὴ σχέση καὶ κοινωνία προσώπων. Ἡ Ἑκκλησία χτυπιέται, γιατί ἀντιστέκεται στὴν ἰσοπέδωση. Αὐτὸ δὲν μᾶς κάνει τόσο ἐντύπωση, γιατί συμβαίνει ἀπὸ αἰώνων. Ὁ Χριστὸς μακάρισε τοὺς χτυπημένους καὶ κυνηγημένους. Ἡ μαρτυρία τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας εἶναι γεγονὸς πὼς ὁλοκληρώνεται στὴν δίωξη, τὴν κατηγορία, τὸν διωγμὸ καὶ τὸ μαρτύριο.
.           Μὴ θέλουμε μία Ἐκκλησία ἐπαναπαυόμενη στὶς δάφνες τοῦ ἐνδόξου παρελθόντος καὶ κοιμωμένη μακάρια. Μὴ δίνουμε ἀφορμές. Μὴ χαϊδεύουμε αὐτιά. Μὴ δικαιολογοῦμε τοὺς ἀσεβεῖς, τοὺς ὑβριστές, τοὺς διῶκτες καὶ τοὺς ἐκκλησιομάχους. Ἡ δίωξη βέβαια δὲν βλάπτει τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ τὴν ὠφελεῖ καὶ τὴν ὁδηγεῖ σὲ ὀρθοστασία καὶ ἐγρήγορση. Οἱ διῶκτες εἶναι ἀξιολύπητοι καὶ ἀξιοθρήνητοι. Ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ προβληματίζεται σοβαρα, ὅταν εἶναι ἀνυπόμονη στοὺς διαφόρους διωγμούς. Τὴν ὥρα τῶν διωγμῶν νὰ εἶναι θερμὰ προσευχόμενη, ἀγόγγυστη καὶ γαλήνια. Οἱ συνεχεῖς ἀνταπαντήσεις, τὰ κρατούμενα, οἱ ἀντεγκλήσεις, δὲν ἀνήκουν στὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μὲ τὴν οὐράνια Ἐκκλησία κάνουμε κοσμικὴ θρησκεία. Ἀνίερες ἐπιθέσεις ἀθέων δὲν ἀπαντῶνται μὲ κοσμικὰ ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ σιωποῦσε, ὑπόμενε, σταυρωνόταν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μαθημένη στοὺς διωγμοὺς καὶ δὲν τοὺς φοβᾶται. Ἡ ἀπολογητικὴ γεννήθηκε στὴν ἐπηρμένη καὶ ἀγέρωχη Δύση, ὅπου ἡ Ἐκκλησία ἐξέπεσε σὲ θρησκεία. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, γι’ αὐτὸ τὴν μισεῖ ὁ κόσμος.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 16.09.12

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: