ΒΙΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ἀπὸ φανατικοὺς τοῦ ἐκκοσμικευμένου – ἄθρησκου κράτους

Βιαιότητες κατ Χριστιανν στν Ερώπη
Κωνσταντῖνος Χολέβας
–Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

.         […] Εἶναι θλιβερὸ νὰ διαπιστώνουμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ σήμερα διάφορες μορφὲς βίας κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ μάλιστα στὴν Εὐρώπη! Μπορεῖ νὰ πέρασαν αἰῶνες ἀπὸ τοὺς ρωμαϊκοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ μόλις πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια κατέρρευσαν τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα ποὺ ὁδήγησαν στὸν θάνατο ἢ στὶς φυλακὲς πολυάριθμους κληρικοὺς κυρίως Ὀρθοδόξους.
.         Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν πτώση τῶν ἀθεϊστικῶν καθεστώτων ὑπάρχουν διεθνεῖς  θεσμοὶ ποὺ ἀνησυχοῦν γιὰ τὰ διάφορα φαινόμενα βίας καὶ μίσους κατὰ τῶν Χριστιανῶν. Μάλιστα ὅσο κι ἂν σᾶς φαίνεται ἀπίστευτο, στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰῶνος ὁ Χριστιανισμός,  εἴτε ἐκφράζεται μὲ τὴν πίστη, εἴτε ἀφορᾶ σὲ ἀνθρώπους, ποὺ τὸν ἐνσαρκώνουν, εἴτε ἀφορᾶ σὲ χώρους λατρείας, γίνεται στόχος ἐγκλημάτων μίσους ἀπὸ ὀπαδοὺς διαφόρων δοξασιῶν, θρησκειῶν ἢ ἰδεολογιῶν. Ἀκριβῶς μὲ αὐτὸ τὸ θέμα ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Συνεργασία στὴν Εὐρώπη (ΟΑΣΕ) μέσῳ τοῦ Γραφείου του γιὰ τοὺς Δημοκρατικοὺς Θεσμοὺς καὶ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) διοργάνωσε στὴ Ρώμη Σεμινάριο ἀπὸ 26 ἕως καὶ 27 Ἰουνίου. Ὁ τίτλος τοῦ Σεμιναρίου ἦταν «Ὁ ρόλος τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν στὴν Καταπολέμηση Ἐγκλημάτων Μίσους κατὰ Χριστιανῶν». Ἔλαβε χώρα στὸ κτήριο τοῦ Ἰταλικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς συμμετεῖχε ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν (ἕδρα Καλλιθέα) μὲ ἐκπρόσωπο τὸν πρώην Πρόεδρό του Γεώργιο Λεύκαρο.
.         Σκοπὸς τοῦ Σεμιναρίου ἦταν νὰ ἀναδειχθεῖ τὸ ζήτημα τῶν ἐγκλημάτων μίσους (hate crimes) καὶ μισαλλοδοξίας εἰς βάρος Χριστιανῶν, ὥστε νὰ ἀναπτυχθοῦν ἰδέες καὶ προτάσεις γιὰ τὴν καταγραφή, καταγγελία καὶ ἀποτροπή τους ἐκ μέρους τῶν ὀργανώσεων καὶ κυρίως τῶν κυβερνήσεων τῶν χωρῶν τοῦ ΟΑΣΕ. Στὸ Σεμινάριο ἐκπροσωπήθηκαν 40 χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Ρωσία, ἐνῶ μὲ ἐνδιαφέρον σημειώνεται καὶ ἡ προσφώνηση ἀπὸ ἐκπρόσωπο τῆς Ἁγίας Ἕδρας καὶ τοῦ Πάπα.
.         Οἱ ὁμιλητὲς ἀνέφεραν παραδείγματα διακρίσεων εἰς βάρος Χριστιανῶν ὅπως π.χ. ἡ ἀπόλυση  Βρετανῆς ἀεροσυνοδοῦ, ἐπειδὴ φοροῦσε φανερὰ τὸ σταυρουδάκι της. Τρομακτικὰ ἦταν τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν Σκωτία, ὅπου τὸ 95% τῶν ἐγκλημάτων μίσους ἐναντίον χώρων λατρείας, κοιμητηρίων καὶ ἄλλων καθιδρυμάτων ἀφορᾶ ἐπιθέσεις κατὰ Χριστιανικῶν στόχων. Ἔντονη συζήτηση ἔγινε καὶ γιὰ τὴ νομικὴ μάχη στὴν Ἰταλία καὶ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Στρασβούργου περὶ τοῦ Ἐσταυρωμένου στὶς σχολικὲς αἴθουσες. Τελικὰ ἡ Ἰταλία κέρδισε τὴν μάχη στὴν δεύτερη δίκη. Τὸ Δικαστήριο ἔκρινε ὅτι στω καὶ ν στν αθουσα πάρχει πλειοψηφία μ Χριστιανν μαθητν, Χριστιανισμς παραμένει βάση τς κουλτούρας κα το Δικαίου τς ταλίας καὶ τσι σταυρωμένος μπορε νὰ ναρτται σὲ λες τὶς σχολικς αθουσες. Οἱ περισσότεροι ὁμιλητὲς τόνισαν ὅτι τὸ μίσος καὶ οἱ ἐπιθέσεις κατὰ Χριστιανῶν δὲν προκαλοῦνται τόσο ἀπὸ ὀπαδοὺς ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλὰ περισσότερο π φανατικοὺς τοῦ κκοσμικευμένου – θρησκου κράτους, οἱ ποοι κολουθον ρισμένες κραες τάσεις ποὺ μφανίσθηκαν κατ τὴν Γαλλικὴ πανάσταση (κατήργησαν τὸ  Χριστιανικὸ ἡμερολόγιο,  ἔβαλαν μία πόρνη πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων κ.λπ).
.         Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν ὑπογράμμισε τὶς καταστροφὲς Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν κοιμητηρίων στὴν Ἴμβρο (2010) καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη (2009) καὶ τὸ γενικότερο κλίμα ποὺ καλλιεργεῖται κατὰ τῶν Χριστιανῶν στὴν Τουρκία, ὅπου εἴχαμε τὸ 2006 τὴ δολοφονία ἑνὸς Ρωμαιοκαθολικοῦ κληρικοῦ καὶ τὸ 2010 τὸν φόνο ἑνὸς Ἀρμενίου δημοσιογράφου. Ἡ βία κατὰ τῶν τῶν Χριστιανῶν ἐπισημαίνεται ἀκόμη  καὶ ἀπὸ ἄρθρα τοῦ τουρκικοῦ τύπου (π.χ. ΖΑΜΑΝ, 10.2.2012), τὰ ὁποια ζητοῦν τὴν καθιέρωση νόμου γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῶν ἐγκλημάτων μίσους. Ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται!

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: