ΣΤΟΝ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΥΦΕΣΕΩΣ «Ὁ κόμπος πλησιάζει στὸ χτένι».

Στν φαλο κύκλο τς ὑφέσεως
Τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ ἁπλὸς καὶ «ἀνειδίκευτος» (περὶ τὰ οἰκονομικὰ) πολίτης βλέπει τὴν κατάσταση καὶ ἀντιλαμβάνεται, νιώθει στὸ πετσί του ὅτι ἡ «συνταγὴ» δὲν “βγαίνει”, δὲν ἀποδίδει. Τὸ ἀδιέξοδο ἐπιτείνεται. Ἡ κατωτέρω παρουσίαση τοῦ ἐγκρίτου δημοσιογράφου εἶναι ἀφοπλιστική: «Ἡ δυναμικὴ τῆς κατάρρευσης δν θὰ νασχεθεῖ», «ἡ χρεωκοπία χει δη συντελεσθεῖ». Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι : Θὰ μπορέσουν ἆραγε οἰ Δανειστὲς μὲ τέτοια «συνταγὴ» νὰ πάρουν πίσω τὰ λεφτά τους ἀπὸ ἕνα ὀφειλέτη ἐξαθλιωμένο;

.               Ἡ συνεχιζόμενη συρρίκνωση τῆς οἰκονομίας δὲν προκαλεῖ μόνο κοινωνικὰ ἐρείπια. Προκαλεῖ καὶ ποικίλες παρενέργειες στὸ στενὰ οἰκονομικὸ πεδίο: Πρῶτον, ἐκτροχιάζει τὸ πρόγραμμα δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς. Δεύτερον, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ρυθμοῦ αὔξησης τῶν ἐπισφαλειῶν, ἀπειλεῖ τὸ τραπεζικὸ σύστημα.
.               αξηση τν φόρων σ συνθκες μεγάλης φεσης δν λύνει τ πρόβλημα τν δημοσίων σόδων. Δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἡ μείωση τοῦ ὄγκου συναλλαγῶν μειώνει καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴ σχετικὴ φορολογία. Εἶναι πιὰ καὶ ἡ δυναμία νς αξανόμενου ποσοστο φορολογουμένων ν πληρώσουν. Μ τ εσοδήματά τους νὰ χουν κατρακυλήσει κα μ τς φορολογικς ποχρεώσεις τους νὰ χουν αξηθε κατακόρυφα, τ μικρομεσαα στρώματα βρίσκονται στ μέγγενη.
.               Αὐτὸ ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους, ἀλλὰ καὶ γιὰ μικροεπιχειρηματίες καὶ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, οἱ ὁποῖοι κατὰ κανόνα πλήρωναν πολὺ λιγότερους φόρους ἀπὸ ὅσους ἀντιστοιχοῦσαν στὰ πραγματικὰ εἰσοδήματά τους. Τὰ ὀφέλη αὐτῶν τῶν στρωμάτων ἀπὸ τὴ συστηματικὴ καὶ πολύχρονη φοροδιαφυγή, ὡστόσο, κατὰ κανόνα ἔχουν ἐπενδυθεῖ κυρίως σὲ ἀκίνητα καὶ παραλλήλως ἔχουν χρηματοδοτήσει ἕνα ὑψηλότερο βιοτικὸ ἐπίπεδο. Ἕνα μικρὸ μέρος εἶναι ἀποταμιευμένο.
.               Ἀνεξαρτήτως τῆς ἠθικῆς πτυχῆς, οὔτε καὶ αὐτὰ τὰ στρώματα εἶναι πάντα σὲ θέση νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ αὐξημένα φορολογικὰ βάρη. Συχνά, ὁ μόνος τρόπος εἶναι νὰ ρευστοποιήσουν ἀκίνητη περιουσία. Ὅποιος, ὅμως, ἐπείγεται νὰ πωλήσει, ἐὰν βρεῖ ἀγοραστή, θὰ βρεῖ σὲ πολὺ χαμηλὴ τιμή.
.               Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀντικειμενικὲς φοροδοτικὲς ἱκανότητες εἶναι καὶ ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ποὺ ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση. Ἡ διάψευση τῆς ἐλπίδας γιὰ διέξοδο ἀπὸ τὴν κρίση αὐξάνει συνεχῶς τὸν ἀριθμὸ ὅσων πιστεύουν ὅτι τὰ χειρότερα εἶναι μπροστά. Ἡ διάχυτη αὐτὴ ἐκτίμηση ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ καὶ τὴ συμπεριφορὰ ἐκείνων ποὺ ἀκόμα μποροῦν νὰ σηκώσουν τὰ φορολογικὰ βάρη τους.
.               Ἡ σκοτεινὴ προοπτική, ὅμως, ὠθεῖ ἀρκετοὺς νὰ μὴν πληρώνουν μὲ σκοπὸ νὰ διατηρήσουν ἕνα χρηματικὸ πόθεμα σφαλείας γι τς δύσκολες μέρες ποὺ ρχονται. Ἐπίσης, μικροεπιχειρηματίες καὶ ἐπαγγελματίες, ποὺ βρίσκονται μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας, προτιμοῦν νὰ διακινδυνεύουν μὴ κόβοντας ἀποδείξεις ἢ καὶ νὰ μὴ ἀποδίδουν τὸν ΦΠΑ, ἐπειδὴ εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ κρατήσουν τὸ κεφάλι τους ἔξω ἀπὸ τὸ νερό. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ὁλοένα καὶ περισσότερες ἐπιχειρήσεις καὶ νοικοκυριὰ δὲν ἐξυπηρετοῦν καὶ τὰ δάνειά τους, γεγονὸς ποὺ ἀποσταθεροποιεῖ τὸ τραπεζικὸ σύστημα. Μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίησή του θὰ καλύπτονταν οἱ ἀπώλειες ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ κούρεμα τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κόκκινα δάνεια. Ἔγκυρες πηγές, ὡστόσο, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ρυθμὸς διόγκωσης τῶν ἐπισφαλειῶν καθιστᾶ τοὺς μέχρι πρότινος ὑπολογισμοὺς ἕωλους.
.               βύθιση τς οκονομίας στν φαλο κύκλο τς φεσης καθιστ τν παραγωγ πρωτογενος πλεονάσματος σισύφειο ργο. σημεριν δυναμικὴ δηγε στν κατάρρευση. τρόικα, μως, πιμένει στν τήρηση τν στόχων, παρότι ατ εναι πρακτικὰ δύνατον. κόμα καν κυβέρνηση Σαμαρᾶ διωτικοποιήσει σχεδν τ πάντα, δυναμικὴ τῆς κατάρρευσης δν θὰ νασχεθε.
.               Ἡ Ἑλλάδα ἔχει εἰσέλθει σ’ ἕναν δρόμο χωρὶς ἐπιστροφή, ὁ ὁποῖος ὅμως νομιμοποιήθηκε πολιτικὰ στὶς τελευταῖες ἐκλογές. Μπορε ν μν μολογεται, λλὰ  χρεωκοπία χει δη συντελεσθε. Οἱ δανειακὲς συμβάσεις εἶναι πανάκριβη ἀγορὰ χρόνου, ἀλλὰ ὄχι λύση. Ὅλα, μάλιστα, δείχνουν ὅτι κόμπος πλησιάζει στ χτένι.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: