ΦΩΝΗΕΝΤΑ, ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ …ΒΟΓΓΟΙ

.         «Δὲν χρειάζεται πανικός. Ἡ νέα Γραμματικὴ δὲν καταργεῖ κανένα γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου […]», βγῆκαν οἰ εἰδικοί νὰ καθησυχάσουν τοὺς «μυθομανεῖς», ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο καὶ εὐπρόσδεκτο βεβαίως. [ΒΛ. ΣΧΕΤ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/11/ὠμὴ-πρόβα-ξεπαστρεύουν-τὰ-φωνήεντ/]

.         […] Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι ἡ νέα Γραμματικὴ ποφεύγει ν χαρακτηρίσει φωνήεντα κα σύμφωνα τ γράμματα το λφαβήτου κα κρατάει ατν τν χαρακτηρισμ μόνο γι τος φθόγγους. Ἡ πιὸ παραδοσιακὴ θεώρηση ποὺ χαρακτηρίζει «φωνήεντα» καὶ τοὺς φθόγγους ἀλλὰ καὶ τὰ γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου ἔχει τὸ μειονέκτημα ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει σὲ ἁπλὲς ἐρωτήσεις ὅπως: Στὴ λέξη «εὔκολος» τὸ “υ” τί εἶναι; Φωνῆεν ἢ σύμφωνο; Ἤ: Πόσα εἶναι τὰ φωνήεντα στὴ λ. «σούβλα», δύο ἢ τρία; Πράγματι, ν τ καλοσκεφτομε, οἱ χαρακτηρισμοὶ “φωνῆεν” καὶ “σύμφωνο” ἔχουν νόημα μόνο ὅταν περιγράφουμε φθόγγους (ἢ φωνήματα) καὶ ὄχι γράμματα. Ἂν κοιτάξουμε ἕνα ἄγνωστό μας ἀλφάβητο, εἶναι ἀδύνατο νὰ καταλάβουμε ἂν ἕνα ἄγνωστό μας γράμμα εἶναι φωνῆεν ἢ σύμφωνο -γιὰ παράδειγμα τί εἶναι τό  ა  τοῦ γεωργιανοῦ ἀλφαβήτου; Ἐνῶ ἂν ἀκούσουμε κάποιον νὰ τὸ προφέρει, θὰ καταλάβουμε ἀμέσως πὼς εἶναι φωνῆεν, τὸ [α].
.         Αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖο στὸ ὁποῖο ἡ νέα Γραμματικὴ διαφέρει ἀπὸ τὴ γραμματικὴ Τριανταφυλλίδη καὶ ὅσες βασίστηκαν σὲ αὐτὴν -μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἀπὸ τὸ 1941 (ποὺ ἐκδόθηκε ἡ γραμματικὴ Τρ.) ἔχουν περάσει ἑφτὰ δεκαετίες καὶ πολὺ νερὸ ἔχει κυλήσει στὸ αὐλάκι τῆς γλωσσολογίας. νήλικος πο χει διδαχθε γι φωνήεντα-γράμματα σως ξενίζεται. Τ παιδ πο θ τ μάθει ξ ρχς, δν θ παραξενευτε.»

ΠΗΓΗ: sarantakos.wordpress.com

.              ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
Ἰδού λοιπόν: Ἡ «ἐπιστήμη» καὶ ἡ δικολαβία πάλι στὴν ὑπηρεσία τῆς… «πολιτικῆς ὀρθότητας». Ἐπιστρατεύεται ἡ «μετονομασία», ἡ ἐναλλαγὴ περιεχομένου τῶν φθόγγων καὶ τῶν φωνηέντων, ὥστε μὲ πολὺ τεχνικὸ τρόπο νὰ προετοιμασθεῖ ἡ ἰσοπέδωση τῆς ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΟΣ τῆς ὀρθρογραφίας, ἡ ὁποία ἰσοπέδωση φυσικότατα ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ «νὰ παραξενέψει τὸ παιδί». Γιὰ ποιό λόγο ἄλλωστε τὸ παιδὶ νὰ καθήσει νὰ ΣΚΑΣΕΙ, ἂν γράφεται ἡ λέξη μὲ η, ι, οι, υ, ει; ΑΦΟΥ ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ μὲ ἕνα «φθόγγο»· αὐτὸ εἶναι ποὺ ἔχει σημασία. Κι αὐτὸ τονίζει καὶ ὑπερασπίζεται τὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα. Ἔτσι, «ν τ καλοσκεφτομε», μὲ μικρὰ «ἐπιστημονικὰ» ἀλλὰ ΣΤΑΘΕΡΑ καὶ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ βηματάκια μετατοπίζεται τὸ κέντρο βάρους ἀπὸ τὰ φωνήεντα στοὺς φθόγγους.
.         Οἱ φθόγγοι νίκησαν λοιπὸν τὰ γράμματα καὶ τὰ φωνήεντα, ἐπειδὴ ἡ «πιὸ παραδοσιακὴ θεώρηση ἔχει τὸ μειονέκτημα ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει σὲ ἁπλὲς ἐρωτήσεις ὅπως: στὴ λέξη «εὔκολος» τὸ “υ” τί εἶναι; Φωνῆεν ἢ σύμφωνο; Ἤ: Πόσα εἶναι τὰ φωνήεντα στὴ λ. «σούβλα», δύο ἢ τρία;». Πραγματικὰ ἐπειδὴ δῆθεν δὲν μποροῦν νὰ ἀπαντηθοῦν τόσο «σοβαρὰ» ἐρωτήματα, γι᾽ αὐτὸ δίνεται προτεραιότητα στοὺς φθόγγους, ὑποβαθμίζονται ΣΤΑΔΙΑΚΑ τὰ φωνήεντα μὲ λογικοφανῆ ἐπιχειρήματα (ὅπως γίνεται σὲ πολλὲς περιπτώσεις δράσεως τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως) καὶ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ νέες κατακτήσεις.
.         Βεβαίως ἄλλωστε δὲν μπορεῖ νὰ δοθεῖ ἀπάντηση στὰ ἀνωτέρω ἐρωτήματα, γιατὶ προηγουμένως δὲν κάθησε ἡ νεώτερη θεώρηση νὰ δώσει ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιὰ ποιὸ λόγο ὁ φθόγγος “ου”  (π.χ. μπουμπούνας ἢ πλοῦτος) γράφεται μὲ ο+υ κι ὄχι π.χ. μὲ ἕνα ξεχωριστὸ γράμμα, ἔστω μὲ ἕνα γεωργιανό! Καὶ ἐπὶ πλέον ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ δοθεῖ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: «τὸ “υ” στὴ λέξη “εὔκολος” τί εἶναι, Φωνῆεν ἢ σύμφωνο;», γι᾽ αὐτὸ καλύτερα -κατὰ τὴν ἀκόμα νεώτερη θεώρηση- νὰ γράφεται μὲ σύμφωνο, πράγμα πιὸ “έφκολο”!, ὥστε νὰ μὴ τυραννιόμαστε  μὲ ἀναπάντητα καὶ βασανιστικὰ ἐρωτήματα. Σίμφονι ἢ  …δί-φθογκι; Ἢ καλύτερα simfoni! Ἐξ ἄλλου στὶς προσεχεῖς «δεκαετίες πολὺ νερὸ θὰ ἔχει κυλήσει στὸ αὐλάκι τῆς γλωσσολογίας» καὶ οἱ φθόγγοι, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἀντικτασταθοῦν ἀπὸ τοὺς …«βόγγους»!

 

«…ὅλα γίνονται στὴν Ἑλλάδα σὰ νὰ μᾶς κινεῖ ἕνα θανάσιμο μίσος γιὰ τὴ λαλιά μας. Τὸ κακὸ εἶναι τόσο μεγάλο, ποὺ μόνο σὰν φαινόμενο ὁμαδικῆς ψυχοπάθειας θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸ ἐξηγήσει».
 (Γ. Σεφέρης)

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν LandS στὶς 12 Ἰούλιος 2012 - 9:35 μ.μ.

  Γιατί δὲν περιμένετε πρῶτα νὰ προταθοῦν ἀπὸ κάποιον αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα προειδοποιεῖτε;

  Ἂν δεχτοῦμε ὅτι αὐτὸ τὸ “μικρὸ βηματάκι” εἶναι ἀνώδυνο, δὲν σημαίνει ὅτι λογικὰ συνεπάγεται τὸ βῆμα ἀπὸ τὸ “εὔκολο” στὸ “έφκολο” δὲν θὰ εἶναι καὶ μεγάλο καὶ πολὺ ἐπώδυνο. Ὅσο καὶ νὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸ τοποθετήσουμε σὲ μία ἐξελικτικὴ ἁλυσίδα, πάντοτε θὰ ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη εἰσαγωγῆς ριζικὰ ἀβάσιμου κανόνα γιὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ “ευ” σὲ “εφ”. Δεῖτε τὴν ἀγγλική. Ἡ φωνολογία δὲν πείραξε τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία οὔτε κατὰ διάνοια. Χρειάζεται νὰ ἀλλάξεις τόπο καὶ ἐθνότητα γιὰ νὰ γράψεις color ἀντὶ γιὰ colour. Οὔτε ποτὲ τὸ ghoti θὰ τὸ προφέρει κανεὶς fish, παρόλο ποὺ τὰ γράμματα αὐτὰ καὶ οἱ συνδυασμοί τους σὲ ἄλλες λέξεις προφέρονται ὅπως τὸ f, i καὶ τὸ sh.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: 1. Κατὰ ἀρχάς, «ὅποιος καεῖ στὸν χυλό, φυσάει καὶ τὸ γιαούρτι»…!
  2. Κατὰ δεύτερον, γράφετε, «Δεῖτε τὴν ἀγγλική. Ἡ φωνολογία δὲν πείραξε τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία οὔτε κατὰ διάνοιαν». Πράγματι. Ἔχετε δίκιο ἀλλὰ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ», ὄχι ὅμως γιὰ τὴν ἑλληνική. Θυμηθεῖτε ὅτι μέσα σὲ μιὰ νύχτα ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ «ἐξαφανίστηκαν» μὲ τὴν συναίνεση ὀλίγων μισοκοιμισμένων βουλευτῶν «ΟΙ ΤΟΝΟΙ».
  3. Κατὰ τρίτον, γράφετε σωστά: «Χρειάζεται νὰ ἀλλάξεις τόπο καὶ ἐθνότητα γιὰ νὰ γράψεις color ἀντὶ γιὰ colour». Ἀλλὰ ὐπάρχει μιὰ διαφορά:γιὰ νὰ γράψεις Ο,ΤΙ θέλεις ΟΠΩΣ θέλεις στὴν Ἑλλάδα δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλάξεις οὔτε τόπο οὔτε ἐθνότητα. Τὸ γράφεις ἀδίστακτα καὶ κυρίως ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: