ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΑΡΤΑ

ποχρεώνουν τος παλλήλους τν ΚΕΠ
ν
πάρουν τν “κάρτα το πολίτη”

Τοῦ Ἱστολογίου «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» 

.                    Στὶς 26.06.2012 ἔληξε θεωρητικὰ (διότι δόθηκε ὅπως μάθαμε παράταση) ἡ προσθεσμία ποὺ εἶχε δώσει τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, στοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ νὰ κάνουν αἴτηση, στὴν ὁποία νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸ κράτος νὰ τοὺς ἐφοδιάσει μὲ “ἔξυπνη κάρτα”, στὴν ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων (λέμε ἐμεῖς) θὰ περιέχεται καὶ ἡ “ψηφιακὴ ὑπογραφὴ” τοῦ ὑπαλλήλου. Αὐτὴ ἡ κάρτα, ἂν δὲν εἴναι ἡ “κάρτα τοῦ πολίτη” κατὰ τὴν παπανδρεϊκὴ ὁρολογία , θὰ εἴναι ὀπωσδήποτε τ “γεννόσημο” τς “νέας ταυτότητας” τὴν ὁποία ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς κρίσεως μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ πάρουμε ἀπὸ τὸν ἑπόμενο Σεπτέμβριο.
.              Προσέξτε τὴν δολιότητα τοῦ συστήματος καὶ τὶς τρομακτικὲς ὁμοιότητές του μὲ ἐκεῖνο ποὺ περιγράφεται σὲ ὄλες τὶς ἐσχατολογικὲς ἀναφορές τῆς Εὐαγγελικῆς καὶ ἉγιοΠατερικῆς μας παραδόσεως.
.                    Σοῦ λένε ὅτι ναὶ μὲν δὲν θὰ σὲ ὑποχρεώσουμε νὰ πάρεις τὴν κάρτα ἢ τὸ ἐμφύτευμα (ἀργότερα), ἀλλὰ ὅπως καὶ μὲ τὸν ΑΜΚΑ, ἂν δεν συναινέσεις στὴν παραλαβὴ καὶ τὴν χρήση της, τότε θὰ χάσεις τὴν δουλειά σου, δὲν θὰ ἔχεις περίθαλψη, ἀσφάλιση καὶ γενικὰ δυνατότητα πρόσβασης σὲ ὑπηρεσίες ποὺ σχετίζονται μὲ την ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση (δηλαδὴ σχεδὸν παντοῦ).
.                    Βλέπετε πόσο “δημοκρατικὰ” καὶ “εὐγενικὰ” θέτουν τὸ ζήτημα τῆς ἐθελουσίας παραδόσεως τῆς προσωπικῆς μας ἐλευθερίας στὰ χέρια ἐνός παγκοσμίου ἐπὶ τῆς οὐσίας συστήματος διαχειρίσεως ἀνθρώπων;
.                    Τέτοιου εἴδους “δημοκρατικότητα” τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, βλέπουμε καὶ στὶς δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Τρόϊκας καὶ κάθε ἄλλου διαπλεκομένου βρυκόλακα τῆς παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικής ἐξουσίας .Καὶ ἐκείνοι μᾶς λένε ἀκριβώς τὰ ἴδια: δὲν σᾶς ὑποχρεώνουμε νὰ κάνετε αὐτὰ ποὺ λέμε, ἀλλὰ ἂν δὲν ἐφαρμόσετε ἀκόμα καὶ ἐκεῖνα ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὸ θάνατο ἑκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, τότε θὰ σᾶς ἀφήσουμε νὰ πεθάνετε ἀπὸ τὴν πείνα ΟΛΟΙ!
.                    Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν “δημοκρατικὴ τρομοκρατία” βίωσε καὶ φίλη μας ἀναγνώστρια, ἡ ὁποία μᾶς ἔστειλε τὸ παρακάτω ἀπελπισμένο e-mail τὸ ὁποῖο μᾶς καλεῖ ὅλους μας νὰ σταθοῦμε ὅπως πρέπει στὸ πλευρό της , νὰ συμπαρασταθοῦμε καὶ νὰ συναγωνιστοῦμε καὶ στὴν πράξη μαζί της.:

Σᾶς παρακαλῶ βοηθῆστε με! 

.                    Εἶμαι ἀπελπισμένη, δὲν γνωρίζω ποῦ νὰ στραφῶ γιὰ βοήθεια καὶ κάποια σωστὴ καὶ ἔγκυρη ἐνημέρωση. Εἶμαι ὑπάλληλος ΚΕΠ. Πρὸ ἡμερῶν τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀνακοίνωσε ὡς καταληκτικὴ ἡμερομηνία 26.06.2012 γιὰ τὴν αἴτηση ἔκδοσης ψηφιακῆς (ἠλεκτρονικῆς) ὑπογραφῆς γιὰ ὅλους τοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ καὶ τὴν ἔκδοση ψηφιακῶν πιστοποιητικῶν μέσω μίας ἔξυπνης κάρτας (μὲ μικροτσὶπ τεχνολογίας RFID – ἂπ΄ὅσο ξέρω τουλάχιστον) ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προμηθευτοῦν ὅλοι οἱ ὑπάλληλοι ΚΕΠ – ἀρχικὰ – καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Ἐξέφρασα τὶς ἀντιρρήσεις μου στὸν προϊστάμενο, ἐκεῖνος μοῦ εἶπε ὅτι ἂν δὲν εἶχε ὑποχρεώσεις καὶ οἰκονομικὲς δυσκολίες, δὲν θὰ λάμβανε ψηφιακὴ ὑπογραφὴ καὶ κάρτα ἀλλὰ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ κάνει, καὶ ἐπικοινώνησε μὲ τὴν Διεύθυνση Ὀργάνωσης καὶ Λειτουργίας ΚΕΠ ἀναφέροντας ὅτι κάποιος ὑπάλληλος -ἡ ὑποφαινόμενη δηλαδη- ἀρνεῖται νὰ παραλάβει τὴν ἔξυπνη κάρτα μὲ τὴν ψηφιακὴ ὑπογραφή. Ἀπάντησαν ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐκφράσω τὶς ἀντιρρήσεις μου γραπτῶς, ὅτι ἀποτελεῖ πειθαρχικὸ παράπτωμα καὶ ὅτι τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ χάσω τὴ δουλειά μου (εἶμαι μόνιμη ὑπάλληλος στὰ ΚΕΠ). Ἡ Ἐκκλησία παραμένει οὐδέτερη σὲ ὅλο αὐτό, ὁ περίγυρός μου τὸ ἀντιμετωπίζει μᾶλλον σκωπτικὰ καὶ θεωρεῖ ὅτι “εἶμαι ἀπὸ ἄλλο πλανήτη” καί, ἐπίσης, ἡ οἰκογένειά μου θὰ ἀντιμετωπίσει πρόβλημα ἐπιβίωσης, ἂν χάσω τὴ δουλειά μου, ὁπότε καὶ δὲν μὲ στηρίζουν στὶς ὅποιες ἀποφάσεις μου. Τί νὰ κάνω; Γνωρίζει κάποιος καλύτερα τὸ θέμα; Μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήσει στὴν ἀπόφασή μου; Σᾶς παρακαλῶ!

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: