ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ, ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 2 (Ἁγ. Ἰγν. Μπριαντσιανίνωφ)

Λόγος γιά τή νοερά, τήν καρδιακή καί τήν ψυχική προσευχή [B´]
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο 

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Δ´
ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου,
Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, Ἰούνιος 2012

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/22/λόγος-γιά-τή-νοερά-τήν-καρδιακή-καί-τήν/

.          Ἡ πλάνη ἔχει διάφορες μορφές καί κάθε μορφή διάφορες βαθμίδες. Τίς πιό πολλές φορές ἡ πλάνη εἶναι καλυμμένη· λίγες φορές εἶναι φανερή. Συχνά φέρνει τόν ἄνθρωπο σέ κατάσταση συγχύσεως τέτοιας, πού φτάνει νά γίνεται γελοῖος καί ἀξιολύπητος. Ὄχι σπάνια τόν ὁδηγεῖ στήν αὐτοκτονία καί τήν τελειωτική ψυχική καταστροφή.
.          Ἡ πλάνη, δυστυχῶς, γίνεται ἀντιληπτή ἀπό τούς πολλούς πολύ ὄψιμα καί μάλιστα ἀπό τίς φανερές συνέπειές της. Πρέπει, ὅμως, νά γίνεται ἀντιληπτή ἀπό τό ξεκίνημά της, ἀπό τόν πλανεμένο δηλαδή συλλογισμό τοῦ νοῦ. Ὁ πλανεμένος συλλογισμός τοῦ νοῦ ἀποτελεῖ τή βάση ὅλων τῶν παρεκτροπῶν καί τῶν ὀλέθριων ψυχικῶν καταστάσεων. Σ’ αὐτόν ὑπάρχει ἤδη ὅλο τό οἰκοδόμημα τῆς πλάνης, ὅπως στόν σπόρο ὑπάρχει τό φυτό πού θά βλαστήσει μετά τή σπορά του στή γῆ.
.          Ὁ ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος λέει: «Ἔχει γραφεῖ πώς “ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν ἔρχεται φανερά”, ὅπως τήν περιμένουμε. Ὅσοι βρέθηκαν μέ τέτοιο φρόνημα, κατάντησαν σέ ὑπερηφάνεια καί πτώση. Ἀλλά ἐμεῖς ἄς κάνουμε τήν καρδιά τόπο τῶν ἔργων τῆς μετάνοιας καί τῆς θεάρεστης διαγωγῆς. Τά χαρίσματα τοῦ Κυρίου ἔρχονται μόνα τους, ἄν ὁ τόπος τῆς καρδιᾶς γίνει καθαρός καί ἀμόλυντος. Τό νά ζητᾶμε, ὅμως, τή φανερή ἀπόκτηση τῶν ὑψηλῶν θείων χαρισμάτων εἶναι ἀπαράδεκτο γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι τό ἔκαναν, ἀπέκτησαν ὑπερηφάνεια κι ἔπεσαν. Κι αὐτό δέν εἶναι σημάδι ἀγάπης πρός τόν Θεό, ἀλλά ἀρρώστια τῆς ψυχῆς. Πῶς μποροῦμε ἐμεῖς νά ζητήσουμε τά ὑψηλά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ θεῖος Παῦλος καυχιέται μέσα στίς δοκιμασίες καί θεωρεῖ ὅτι τό πιό ὑψηλό χάρισμα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μετοχή στά παθήματα τοῦ Χριστοῦ;».
.          Τήν προσευχητική σου ἄσκηση στήριξέ την ὁλοκληρωτικά στόν Θεό, διαφορετικά δέν θά μπορέσεις νά κάνεις τήν παραμικρή πρόοδο. Σ᾿ αὐτή τήν ἄσκηση κάθε βῆμα προόδου εἶναι θεῖο δῶρο. Ἀπαρνήσου τόν ἑαυτό σου, λοιπόν, καί παραδώσου στόν Θεό. Ἄφησέ Τον νά κάνει σ᾿ ἐσένα ὅ,τι θέλει. Καί δέν θέλει, ὁ πανάγαθος, παρά νά σοῦ χαρίσει ὅσα δέν ἔχει βάλει ὁ λογισμός σου, δέν θέλει παρά νά σοῦ δώσει ἀγαθά τέτοια, πού ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά σου, στή μεταπτωτική τους κατάσταση, δέν τά γνωρίζουν.
.          Ὅποιος δέν ἀπέκτησε ψυχική καθαρότητα, δέν μπορεῖ, ὄχι, δέν μπορεῖ ν᾿ ἀποκτήσει τήν παραμικρή γνώση ἤ ἀντίληψη τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων μέ τή φαντασία του, συγκρίνοντάς τα μέ τά γνωστά εὐχάριστα ψυχικά αἰσθήματα. Γι᾿ αὐτό «ρίξε τή φροντίδα σου στόν Κύριο» μέ ἁπλότητα καί πίστη. Μήν ἀκοῦς τίς ὑποβολές τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος ἤδη μέσα στόν παράδεισο ἔλεγε στούς προπάτορές μας, «Θά γίνετε σάν θεοί», καί τώρα ἐμπνέει σ᾿ ἐσένα ἐγωιστική σπουδή στήν ἀπόκτηση τῶν πνευματικῶν δώρων τῆς καρδιακῆς προσευχῆς. Αὐτά τά δῶρα, ἐπαναλαμβάνω, τά δίνει μόνο ὁ Θεός στόν κατάλληλο καιρό καί στόν κατάλληλο τόπο. Καί «τόπος» κατάλληλος εἶναι ὁ σύνολος ψυχοσωματικός ἄνθρωπος πού καθαρίστηκε ἀπό τά πάθη.
.          Ἄς ἀγωνιστοῦμε, λοιπόν, νά ἀπαλλάξουμε τόν ναό μας ―τήν ψυχή καί τό σῶμα μας― ἀπό τά εἴδωλα, ἀπό τίς βδελυρές θυσίες, ἀπό τά εἰδωλόθυτα, ἀπό καθετί εἰδωλολατρικό. Ὅπως ὁ ἅγιος προφήτης Ἠλίας συγκέντρω­σε ὅλους τούς ἱερεῖς καί τούς προφῆτες τοῦ Βάαλ στόν χείμαρρο Κισσών καί ἐκεῖ τούς θανάτωσε, ἔτσι κι ἐμεῖς ἄς βυθιστοῦμε στόν θρῆνο τῆς μετάνοιας. Σ᾿ αὐτόν τόν μακάριο χείμαρρο ἄς θανατώσουμε ὅλες τίς ἀφορμές τῶν παθῶν, ὅλα ὅσα παρακινοῦν τήν καρδιά μας νά προσφέρει θυσία στήν ἁμαρτία, ὅλα ὅσα κάνουν μία τέτοια θυσία νά φαίνεται δικαιολογημένη. Ἄς καθαρίσουμε τόν ναό μας καί τόν περίβολό του μέ τά δάκρυα. Διπλά καί τριπλά ἄς κλάψουμε, γιατί ἡ ἀκαθαρσία τῆς ψυχῆς δέν φεύγει παρά μέ ἄφθονα δάκρυα. Ἄς χτίσουμε νέο ναό μέ πέτρες θεῖες, μέ αἰσθήματα εὐαγγελικά. Ἄς μήν ἀφήσουμε χῶρο γιά τά αἰσθήματα τοῦ παλαιοῦ ἁμαρτωλοῦ ἑαυτοῦ μας, ὅσο κι ἄν αὐτά φαίνονται ἀθῶα καί ὡραῖα. Τότε ὁ μεγάλος Θεός θά στείλει τήν πανίερη φωτιά Του στίς καρδιές μας καί θά τίς κάνει ναούς τῆς χαρισματικῆς προσευχῆς, ὅπως εἶπε μέ τά θεῖα Του χείλη: «Ὁ οἶκος μου θά ὀνομαστεῖ οἶκος προσευχῆς».

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: