Η “ΜΑΧΗ” ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σ κατάσταση διάλυσης λα τ νοσοκομεα τς χώρας!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ πιὸ εὐαίσθητος τομέας μιᾶς συντεταγμένης κοινωνίας, αὐτὸς τῆς Ὑγείας, εἶναι τὸ μεγάλο «θύμα» τῆς τριακονταετοῦς ἀφροσύνης ΜΑΣ. Ὁ ξέφρενος χορὸς τῆς κατασπαταλήσεως τοῦ δημοσίου χρήματος, εἰδικῶς μὲ τὶς ὑπερτιμημένες προμήθειες στὰ δημόσια νοσοκομεῖα, τώρα “γύρισε” σὲ μοιρολόϊ ἀπελπιστικῆς ἐνδείας.
.        Ἕνας λαὸς μὲ μεγάλη ἱστορία καὶ πολιτισμὸ πανανθρώπινης ἐμβέλειας διασύρεται ἐξευτελιστικὰ στὴν ἀναζήτηση τῶν στοιχειωδῶν ὑγειονομικῶν ἀναλωσίμων, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ τὶς προϋποθέσεις τῆς καταστροφῆς. Γέμισε τὴν κοιλιά του μὲ ξυλοκέρατα καὶ ναρκώθηκε ἀπὸ τὰ ἰδεολογικὰ παραισθησιογόνα. Τώρα χωνεύει! Χωρὶς σόδα …καὶ σύριγγες!

.         «Μάχη» γιὰ σύριγγες, ἀντισηπτικά, γάζες, γάντια καὶ ἄλλα ταπεινὰ πλὴν ὅμως ἀναγκαῖα ἀναλώσιμα ὑλικὰ δίνουν καθημερινὰ πλέον οἱ ἐργαζόμενοι στὰ δημόσια νοσοκομεῖα. Στὸ πλευρό τους ἔχουν σὲ πολλὲς περιπτώσεις καὶ τοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ διαπιστώνουν ἰδίοις ὄμμασι τὴν τεράστια προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται, γιὰ νὰ κρατηθεῖ ὄρθιο τὸ ΕΣΥ. Τὰ χρέη τῶν νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων πρὸς τοὺς προμηθευτές, ἡ πληρωμή τους μὲ τὸ σταγονόμετρο καὶ ἡ μειωμένη ροὴ εἰσαγομένων ὑλικῶν πρὸς τὶς ἑλληνικὲς ἐταιρίες ἀπὸ τὶς μητρικὲς ἀποτελοῦν τοὺς προβληματικοὺς κρίκους τῆς ἁλυσίδας τροφοδοσίας μὲ ὑγειονομικὸ ὑλικὸ στὸ ΕΣΥ. Αὐτοὺς τοὺς μισοσπασμένους κρίκους θὰ κληθεῖ νὰ ἑνώσει ὁ ἑπόμενος ὑπουργὸς Ὑγείας….

Χωρὶς φιάλες καὶ σωλῆνες παροχέτευσης πνευμονικοῦ ὑγροῦ οἱ ἀσθενεῖς στὸ Σωτηρία

.         Ἕνα ἀπὸ τὰ ὑγειονομικὰ ὑλικὰ πρώτης γραμμῆς ἔχει… ἐκλείψει τὶς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες στὸ νοσοκομεῖο «Σωτηρία»: πρόκειται γιὰ τὶς σωλῆνες καὶ τὶς φιάλες παροχέτευσης πνευμονικοῦ ὑγροῦ ποὺ χρειάζονται σχεδὸν ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι νοσηλεύονται στὶς Θωρακοχειρουργικὲς κλινικὲς τοῦ νοσοκομείου. «Οἱ ἀσθενεῖς, ἰδίως ὅσοι νοσηλεύονται μὲ σοβαρὰ πνευμονολογικὰ προβλήματα δὲν γίνεται νὰ μένουν χωρὶς παροχέτευση. Δεδομένου ὅτι ἡ προμήθεια τῶν σωλήνων ἀποκλείστηκε, ἐὰν δὲν ἐξοφληθοῦν οἱ προμηθευτές, ἡ μόνη λύση ἦταν νά… βγάλουμε ἀπὸ τὰ ντουλάπια τὶς γυάλινες φιάλες ποὺ χρησιμοποιούσαμε τὴν δεκαετία τοῦ 1990, νὰ τὶς καθαρίσουμε καὶ νὰ τὶς ἀποστειρώσουμε καὶ νὰ τὶς βάζουμε στοὺς ἀσθενεῖς», λέει ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Νοσηλευτῶν (ΠΑΣΥΝΟ), κ. Νίκος Παπανδρέου. Παντελὴς ἔλλειψη καταγράφεται ἐπίσης σὲ ἀντισηπτικὰ καὶ γάζες. Τὸ πρόβλημα ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν ἀγορά τους ἀνὰ κλινικὴ μὲ χρήματα τοῦ… κοινοῦ ταμείου ἀσθενῶν καὶ ἐργαζομένων. Νοσηλευτὲς ἐκτιμοῦν ὅτι καθημερινὰ ἀγοράζονται ὑλικά, ὅπως γάζες, οἰνόπνευμα κ.ἄ. ἀξίας 30-40 εὐρώ.

Λαϊκό: Χωρὶς σύριγγες, ταινίες σακχάρου καὶ σεντόνια γιὰ τὰ ἐξεταστήρια

.         Τὸ πλέον ταπεινὸ ἀναλώσιμο ὑλικό, τὸ χαρτὶ γιὰ τὰ κρεβάτια στὰ ἐξεταστήρια, ἔχει… ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὰ τακτικὰ κι ἔκτακτα ἰατρεῖα τοῦ Λαϊκοῦ. Τὸ προσωπικὸ ἀναζητεῖ διάφορες λύσεις, ἀπὸ τὴν χρήση ἀντισηπτικοῦ ἕως τὴν τοποθέτηση ὑφασμάτινων σεντονιῶν, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα: οἱ ἀσθενεῖς βρίσκονται μὲν ἐνώπιον τοῦ γιατροῦ ἀλλὰ κι ἐνώπιον χιλιάδων παθογόνων μικροοργανισμῶν ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ὑγεία τους ἐλλείψει ἀποστειρωμένου χαρτιοῦ γιὰ τὶς κλίνες. Μεγάλες εἶναι οἱ ἐλλείψεις σὲ σύριγγες –δὲν ὑπάρχουν πλέον ὅλα τὰ μεγέθη ἀλλὰ μόνο οἱ μικρὲς (5άρες), μὲ τὶς ὁποῖες οἱ νοσηλευτὲς προσπαθοῦν νὰ διαλύσουν καὶ νὰ χορηγήσουν φάρμακα, νὰ κάνουν αἱμοληψίες κ.ἄ.. Ἐπίσης, τὶς τελευταῖες 20 ἡμέρες τὸ νοσοκομεῖο δὲν προμηθεύεται ταινίες σακχάρου μὲ ἀποτέλεσμα οἱ διαβητικοὶ ἀσθενεῖς εἴτε νὰ τὶς ἀγοράζουν μόνοι τους γιὰ νὰ κάνουν τὶς τουλάχιστον πέντε μετρήσεις ἡμερησίως εἴτε νὰ περιορίζονται σὲ μιὰ μόνο μέτρηση τὴν ἡμέρα.

Εὐαγγελισμός: Ἀναζητοῦνται βελόνες βιοψίας γιὰ τοὺς νεφροπαθεῖς

.         Δραματικὲς διαστάσεις λαμβάνει τὸ θέμα τῶν ἐλλείψεων στὴ Νεφρολογικὴ κλινικὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Τὸ ἀπόθεμα τῶν βελονῶν βιοψίας τελείωσε, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνανεωθεῖ, διότι ὑπάρχει ἐμπλοκὴ μὲ τὴν εἰσαγωγή τους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ ἀσθενεῖς μὲ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν σὲ βιοψία προκειμένου νὰ καθοριστεῖ στὴ συνέχεια ἡ θεραπεία τους, νὰ περιμένουν νὰ βρεθεῖ βελόνα βιοψίας ἀπὸ ἄλλο νοσοκομεῖο! Ἤδη ὑπάρχει μικρὴ λίστα ἀναμονῆς ἀσθενῶν, ἐνῶ ἡ διοίκηση τοῦ νοσοκομείου προσπαθεῖ νὰ βρεῖ λύση μὲ τὶς ξένες ἑταιρίες ποὺ διακινοῦν αὐτὸ τὸ ἀναλώσιμο ὑλικό.

Εἶδος ἐν ἀνεπαρκείᾳ τὸ χαρτὶ τουαλέτας καὶ οἱ σύριγγες στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Λάρισας

.         Οἱ σύριγγες εἶναι τὸ πιὸ δυσεύρετο ὑλικὸ στὸ νοσοκομεῖο Λάρισας. Τὸ προσωπικὸ ἀποδύεται καθημερινὰ σὲ ἀγώνα δρόμου, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει μερικὲς σύριγγες, καὶ συνήθως ὑπὸ τὸν ὄρο ὅτι θὰ εἶναι «δανεικές». «Ἀπὸ τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἔχουμε μόνο 50άρες σύριγγες, μὲ τὶς ὁποῖες μπορεῖς νὰ διαλύσεις φάρμακα, ἀλλὰ ὄχι νὰ κάνεις αἱμοληψίες. Φανταστεῖτε τὸν ἀσθενῆ νὰ περιμένει καὶ τὸ νοσηλευτὴ νὰ ψάχνει τὰ ντουλάπια καὶ τελικὰ νὰ τοῦ λέει ὅτι πρέπει νὰ τὶς ἀγοράσει…», λέει ὁ κ. Κώστας Νιανιόπουλος, ἐκπρόσωπος τῶν νοσηλευτῶν τοῦ νοσοκομείου στὴν ΠΑΣΥΝΟ. Προβλήματα καταγράφονται συνεχῶς καὶ στὴν τροφοδοσία τῶν κλινικῶν μὲ χαρτὶ τουαλέτας ἀλλὰ καὶ μὲ γάζες.

ΚΑΤ: Ἀναλώσιμα μὲ τό… δελτίο

.         Ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ ἁπλὴ νοσηλευτικὴ πράξη γίνεται ἄθλος γιὰ τὸ προσωπικὸ τοῦ ΚΑΤ, καθὼς τὰ περισσότερα ἀναλώσιμα ὑλικὰ δίδονται μὲ τό… σταγονόμετρο. Σύριγγες, συσκευὲς ὀροῦ γιὰ τὴν χορήγηση ἐνδοφλέβιας θεραπείας, ἀποστειρωμένα δοχεῖα γιὰ συλλογὴ οὔρων, γάζες, ἀντισηπτικὰ ἔχουν ἐκλείψει ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες τῶν κλινικῶν μὲ ἀποτέλεσμα ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν προμήθειά τους νὰ μετακυλίεται στοὺς ἀσθενεῖς. «Ἐμεῖς τοὺς ἐνημερώνουμε ὅτι δὲν μποροῦμε π.χ. νὰ τοὺς ἀλλάξουμε συσκευὴ ὀροῦ γιὰ τὸ φάρμακο ἢ νὰ τοὺς δώσουμε οὐροσυλλέκτη γιὰ καλλιέργεια οὔρων, καὶ οἱ ἀσθενεῖς πράττουν ὅ,τι νομίζουν. Ἄλλοι διαμαρτύρονται στὴ διοίκηση, ἄλλοι ὄχι, στὸ τέλος ὅλοι πᾶνε νὰ ἀγοράσουν ὅ,τι λείπει», λέει νοσηλεύτρια τοῦ νοσοκομείου. Δυσλειτουργίες ἀπὸ τὶς ἐλλείψεις ὑλικῶν καταγράφονται καὶ στὰ χειρουργεῖα: δὲν ὑπάρχουν καλύμματα γιὰ τὰ χειρουργικὰ τραπέζια ἀλλὰ καὶ ἀποστειρωμένες ἰατρικὲς μπλοῦζες μιᾶς χρήσεως γιὰ τοὺς χειρουργούς. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀσθενεῖς ποὺ θὰ χρειαστοῦν ράμματα Νο 2 εἶναι ἄτυχοι, διότι ἡ προμήθειά τους ἔχει διακοπεῖ καὶ ὡς ἐκ τούτου χρησιμοποιοῦνται ὅ,τι ράμματα εἶναι διαθέσιμα, παρότι ἐγκυμονεῖ ὁ κίνδυνος νὰ σπάσουν.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Διαφήμιση

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: