ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΓΙΝΕ ΘΡΥΨΑΛΑ (ΚΑΙ ΤΟ «ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ» ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΙΣΜΟΥ)

ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΜΟΣΧΑΡΙ»
(ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ) ΕΓΙΝΕ ΘΡΥΨΑΛΑ
ΚΑΙ ΤΟ «ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ» ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΙΣΜΟΥ
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

.          «Καί ἐλάλησεν Κύριος πρὸς Μωϋσῆν λέγων … ἠνόμησε γὰρ ὁ λαός σου, ὃν ἐξήγαγες ἐκ τῆς Αἰγύπτου, παρέβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς· ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτῷ … καὶ εἶπαν οὗτοι οἱ Θεοί σου Ἰσραήλ» (Ἐξ. ΛΒ´ 7, 8).
.          Ἡ ἀπόλυτη σύγχυση συνειδήσεων καὶ ἡ ἀπώλεια ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας, ἔργο τῆς μεταπολιτεύσεως διεφθαρμένων πολιτικῶν, ὁδήγησαν τοὺς Ἕλληνες στὸ χάος, καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας καὶ τοῦ ἔθνους.
.          Στὸν παγκόσμιο χάρτη ἡ Ἑλλάδα εἶναι γκρίζα περιοχὴ ὄχι τόσο γιὰ τὸ ἰλιγγιῶδες οἰκονομικὸ χρέος στοὺς δανειστὲς τοκογλύφους, ὅσο γιὰ τὸ ἀπροσμέτρητο ἔλλειμμα τῆς κατὰ κεφαλὴν ὀρθοφροσύνης. Χάσαμε τὴν ταυτότητά μας καὶ αὐτὴ τὴν ψυχή μας. Ἀρνηθήκαμε τὸν Θεό μας, γιὰ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουμε μὲ οἰκονομικὰ εἴδωλα εὐμάρειας ποὺ τὰ πλασάρησαν διεφθαρμένα ἀνθρωπάκια, ἄδεια τὰ ἴδια, χωρὶς «ψυχή».
.          Εὔπιστοι οἱ Ἕλληνες στοὺς δημαγωγοὺς «σωτῆρες», οἱ ὁποῖοι μᾶς πῆραν τὰ μυαλά, ἐρημοποίησαν τὴν ρημαγμένη ψυχή μας, δίχως νὰ τὸ καλοσκεφτοῦμε σηκώσαμε εὔκολα τὸ «χρυσὸ μοσχάρι» τοῦ σοσιαλισμοῦ στὸ ὄνομα τῆς κλεπτοκρατίας ποὺ ἔφερε τὴν χρεωκοπία. Δανειζόμασταν γιὰ νὰ καλοτρῶμε ἐμεῖς καὶ νὰ πλουτίζουν οἱ λίγοι στέλνοντας τὸν λογαριασμὸ στοὺς φτωχούς. Σβήσαμε ἀπὸ τὴν ζωή μας ὑπέρτατες ἀξίες πνευματικῆς ποιότητας γιὰ νὰ τὶς ἀντικαταστήσουμε μὲ τὴν διαφθορά, τὴν διαπλοκὴ καὶ τὴν ἀνηθικότητα.
.          Κι ὅταν πιὰ ἦλθε ἡ λυπητερὴ τοῦ λογαριασμοῦ, τὸ «χρυσὸ μοσχάρι» ἔγινε θρύψαλα, ὁ Μωϋσῆς ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπόν του, ἡ ἔρημος τῆς παγερῆς νύκτας ἔφερε τὴν ἀπώλεια τῆς αὐτοσυνειδησίας, τὴν ἀπιστία καὶ τὸ τέλος: τὶς βουτιὲς ἀπὸ τὰ μπαλκόνια…
.          Αὐτοὶ οἱ καταστροφεῖς, ποὺ μᾶς διαβεβαίωναν «λεφτὰ ὑπάρχουν», γιὰ νὰ μᾶς σπρώξουν ἐνσυνείδητα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, συνεχίζουν τὰ ὀλέθρια ψέματα, ὅτι δὲν γκρεμοτσακιστήκαμε ἀκόμη στὸ βάραθρο. Καὶ ὅμως εἴμαστε ἀπὸ πολλοῦ γκρεμοτσακισμένοι, ἡμιθανεῖς στὸ βάραθρο, μὲ τοὺς γῦπες Εὐρωπαίους ἀπὸ πάνω νὰ κατασπαράσσουν τὶς διαμελισμένες σάρκες μας.
.          Κάποιοι ἀπελπισμένοι ἐπιζῶντες θρηνωδοὶ μέσα σ’ αὐτὸ τὸ σκοτεινὸ βάραθρο, περιμένουν τὸν … «διασώστη» Τσίπρα, ὦ τῆς μωρίας, νὰ τοὺς σώσει. Ἡ ἀπώλεια τῆς λογικῆς καὶ ἡ θεσμοθέτηση τῆς παραφροσύνης σὲ ὅλο τους τὸ μεγαλεῖο. «Μωραίνει Κύριος οὕς βούλεται ἀπολέσαι». Συνεπῶς τὸ μόνο πιθανὸν πρέπει νὰ εἶναι ἡ ὁλικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας γιὰ νὰ πληρώσουμε τὸ τίμημα τῆς ἀποστασίας … «τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος» (!!) κάτι ποὺ δὲν ἀναιρεῖται ὅσο κι ἄν θέλουμε νὰ τὸ ἀποφύγουμε…
.          Ὅποιος λοιπὸν διαθέτει κάποια ὑπολείμματα λογικῆς καὶ διαβάσει τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ποιὸ τρόπο θὰ κυβερνήσει τὴν διαλυμένη καὶ αἱμορραγοῦσα χώρα, τὸν πιάνει τρόμος καὶ ἀπελπισία, γιὰ νὰ μὴν δεῖ τί θὰ ἐπακολουθήσει. «Ἀπ’ τὴν Σκύλα στὴν Χάρυβδη»… Λόγῳ οἰκονομίας χώρου, παραβλέπουμε τὴν φρίκη ποὺ προκαλοῦν οἱ σταλινικὲς ἀποφάσεις καὶ προθέσεις τῆς διακυβερνήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἄν ἡ μωρία μας δὲν κλείσει τὸ … ὅραμά του γιὰ νὰ γίνουμε τὸ μετασταλινικὸ σοβιὲτ ἤ ἡ Ἀργεντινή…
.          Ὡστόσο εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπισημάνουμε ἐδῶ, τὸ ἄσβεστο μῖσος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν χριστιανῶν, ποὺ ἀπὸ χρόνια ζητεῖ νὰ μᾶς περιθωριοποιήσει καὶ καταργήσει. Παρὰ ταῦτα ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ «Ἕλληνες-Ἀνθέλληνες» ποὺ δίνουν «σταυρὸ» σ’ ἐκείνους ποὺ τὸν μάχονται καὶ ζητοῦν ἐπίμονα νὰ τὸν καταργήσουν ἀπὸ τὸν δημόσιο βίο… Ἡ ζωντανὴ Ὀρθοδοξία ἤδη ἀποστρέφει τὸ προσωπόν της ἀπὸ ἐμᾶς ἐδῶ… Μετακομίζει στὶς ἀφρικανικὲς καὶ ἀσιατικὲς χῶρες ποὺ τὴν νοσταλγοῦν καὶ χιλιάδες ἐντάσσονται στὴν νεκρανάστασή τους!!
.          Ὅπως τότε ἀφήρεσε ὁ Γιαχβὲ ἀπὸ τὸν ἀχάριστο θεοκτόνο λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ τὰ προνόμιά του καὶ τὴν υἱοθεσία παρέδωσε στὰ ἔθνη, στοὺς Ἕλληνες, τὸ ἴδιο καὶ τώρα τὴν ἀφαιρεῖ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἀναξίους καὶ τὴν δίδει ἀλλοῦ, σὲ ἄλλα ἔθνη.
.          Ἡ πάρα πάνω ἄποψη δὲν εἶναι ἀκραία. Στοιχειοθετεῖ μιὰ σύγχρονη πραγματικότητα ποὺ θέλει τὴν Ἑλλάδα στὸ περιθώριο. Χώρα ποὺ θὰ τῆς ἀφαιρεθοῦν ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ τὴν ἀνέδειξαν πρωτοπόρο στὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν πίστη. Οἱ προγραμματικὲς «συνιστῶσες» τοῦ Τσίπρα ἔχουν δεδηλωμένη προτεραιότητα τὸν ἐθνομηδενισμό, τὴν ἀπορθοδοξοποίηση καὶ τὴν υἱοθετημένη πολυπολιτισμικότητα τῆς νέας Ἐποχῆς. Καὶ αὐτὰ θὰ ἐπιτευχθοῦν μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων, ὅταν θὰ νομιμοποιηθοῦν οἱ μετανάστες καὶ μέσα στὰ σπλάχνα τῆς πληγωμένης πατρίδας θὰ κυοφορηθοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμανάκια-νεογεννίτσαροι, καὶ θὰ ἀνεγερθοῦν ἑκατοντάδες τζαμιά… Τότε οἱ Ἕλληνες θὰ ἐκτοπισθοῦν καὶ οἱ «ἀριστερὲς» δυνάμεις θὰ ἔχουν ἱκανοποιήσει τὸ στόχο τους.
.           Ἐμπιστευθεῖτε τὸν Ἀλέξη, γιὰ νὰ μᾶς στείλει ἡ καταστροφικὴ μανία του μετανάστες καὶ ἐξόριστους ἀνὰ τὰ ἔθνη. Παροίκους καὶ παρεπιδήμους. Μᾶς ἀξίζει…

Σ.

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: