ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΜΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΙΟ “ΑΣΦΑΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ΚΑΡΤΑ”: RFID ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ γιὰ “ἰατρικοὺς” λόγους. «Τὰ πάντα γίνονται βῆμα πρὸς βῆμα. Καὶ φαίνεται ἀναπόφευκτο ὅτι οἱ κυβερνήσεις θὰ θελήσουν κάποια στιγμὴ κάτι ἀκόμα πιὸ “ἀσφαλὲς” ἀπὸ μιὰ κάρτα!»

Στὶς ΗΠΑ ἐμφυτεύουν RFID στοὺς στρατιῶτες γιὰ “ἰατρικοὺς” λόγους

.            Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ ὄνειρο κάθε ἐξουσίας ἀκόμα καὶ δημοκρατικῆς εἶναι νὰ μπορεῖ νὰ ἔχει τὸν πλήρη ἔλεγχο στὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, καὶ στὴν προσωπικὴ ζωὴ τοῦ κάθε πολίτη. Γιατί; Γιατί ἔτσι νιώθει ἀσφαλὴς ὅτι θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλει πλήρως ὁτιδήποτε θεωρεῖ ὡς σωστό, καὶ θὰ εἶναι σίγουρη ὅτι κανεὶς δὲν θὰ προλάβει νὰ τῆς ἐναντιωθεῖ στὰ σχέδιά της, ἀφοῦ πρὶν τὴν ἐναντίωση θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει σχεδιασμὸς καὶ μετὰ συντονισμός, πὼς θὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτό, ἂν ὅλοι εἴχαμε ἀπὸ ἕνα ἐμφυτευμένο μικροτσὶπ (RFID). Τὸ θέμα εἶναι σοβαρὸ γιατί σιγὰ-σιγὰ (ἢ πολὺ γρήγορα, τελικὰ) τὸ RFID πλησιάζει ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὸ σῶμα μας μὲ τὴν δικαιολογία τῆς ἀσφάλειας, εὐνομίας, καὶ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ. Κρατεῖστε τὸ τελευταῖο, ὁ καταναλωτὴς καὶ ὄχι ὁ πολίτης παραδίδεται εὔκολα στὴν εὐκολία. Τὸ ἄρθρο ποὺ θὰ διαβάσετε εἶναι ἀπὸ τὸ http://endoftheamericandream.com/archives/after-the-government-microchips-our-soldiers-how-long-will-it-be-before-they-want-to-put-a-microchip-in-you γιὰ ὅποιον θέλει νὰ τὸ δεῖ στὰ Ἀγγλικὰ ἀλλιῶς ἰδοὺ στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση.
.        Τί θὰ κάνατε, ἂν κάποτε ἡ κυβέρνηση ἔκανε ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους τὸ ἐμφυτεύσιμο μικροτσὶπ ὡς ταυτότητα; Θὰ τὸ βάζατε; Ἕνα τέτοιο σενάριο μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τόσο μακριὰ ὅσο νομίζετε. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες σήμερα, ἑκατομμύρια σκύλοι καὶ γάτες ἔχουν μικροτσίπ, χιλιάδες ἡλικιωμένοι Ἀμερικανοὶ μὲ τὴ νόσο τοῦ Ἀλτσχάιμερ ἔχουν μικροτσίπ, καὶ ὁ ἀμερικανικὸς στρατὸς ἀναπτύσσει «ἰατροτεχνολογικὰ προϊόντα» ποὺ περιέχουν μικροτσὶπ γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς ὑγείας τῶν στρατιωτῶν. Μόλις ἡ κυβέρνηση ἐμφυτεύσει μικροτσὶπ σὲ ὅλους τοὺς Ἀμερικάνους στρατιῶτες, πόσος καιρὸς θὰ περάσει γιὰ νὰ βάλει τὸ ἐμφυτεύσιμο μικροτσὶπ σὲ ὅλους τοὺς κρατικοὺς ὑπαλλήλους γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας; Καὶ μόλις ἡ κυβέρνηση βάλει μικροτσὶπ σὲ ὅλους τοὺς κρατικοὺς ὑπαλλήλους, πόσος καιρὸς θὰ χρειαστεῖ γιὰ νὰ βάλει τὸ μικροτσὶπ στοὺς Ἀμερικάνους πολίτες; Φυσικὰ αὐτὴ ἡ τεχνολογία δὲν πρόκειται νὰ “ἀπαιτηθεῖ” γιὰ τὸν μέσο Ἀμερικανὸ πολίτη σύντομα. Πρς τ παρόν, θ εσέρχεται στν ζωή μας σιγ σιγά. λλ μόλις ρκετ τομα θ χουν οκειοθελς ποδεχθε τφέλη” τν μφυτευσίμων μικροτσίπ, θ εναι μόνο θέμα χρόνου πρν τ μικροτσπ γίνουν ποχρεωτικά. Εἶσαι ἕτοιμος γιὰ αὐτό;

.        Τὸ σχέδιο γιὰ ἐμφυτεύσιμα μικροτσὶπ στοὺς Ἀμερικάνους στρατιῶτες ἀναφέρεται μὲ λεπτομέρειες σὲ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τῆς Kate Knibbs στὸ Mobiledia…. Ὁ στρατὸς τῶν ΗΠΑ σχεδιάζει νὰ ἐμφυτεύσει στοὺς στρατιῶτες ἰατρικὲς συσκευές, ποὺ θὰ καθιστᾶ πιὸ δύσκολη τὴν προσβολή τους καὶ τὸν θάνατό τους ἀπὸ ἀσθένειες.
.        Ἡ Ὑπηρεσία Προηγμένων Ἐρευνητικῶν Ἀμυντικῶν Ἔργων τοῦ στρατοῦ, ἡ γνωστὴ ὡς DARPA, ἀνακοίνωσε τὰ σχέδιά της νὰ δημιουργήσει νανοαισθητῆρες ποὺ θὰ καταγράφουν τὴν ὑγεία τῶν στρατιωτῶν στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ θὰ δίνουν τὴν δυνατότητα στοὺς γιατροὺς νὰ τὴν παρακολουθοῦν συνεχῶς σχετικὰ μὲ πιθανὰ προβλήματα ὑγείας.
.        Ατ τ τεχνολογικ “προτερήματα” συνήθως προωθονται μ τέτοιο τρόπο πο κάνει δύσκολο τ μέσο πολίτη ν θυμώσει μ ατά. Μετὰ ἀπὸ ὅλα, ποιός θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἐναντίον ἑνὸς σχεδίου ποὺ θὰ κρατάει τοὺς στρατιῶτες μας ζωντανοὺς καὶ ὑγιεῖς; Ἀλλὰ ὅπως λένε, «ὁ δρόμος πρὸς τὴν κόλαση ἦταν στρωμένος μὲ καλὲς προθέσεις». Ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἔρευνες στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στάνφορντ κατευθύνονται ἐπίσης πρὸς τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς παρόμοιας τεχνολογίας γιὰ τὸ εὐρὺ κοινό ….
.        Ἡ νανοτεχνολογία ἐξακολουθεῖ νὰ ψάχνει νὰ βρεῖ μιὰ θέση στὸν ἰατρικὸ τομέα. Ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στάνφορντ ἀναπτύσσουν μικροσκοπικὲς ρομποτικὲς ὀθόνες ποὺ μποροῦν νὰ διαγνώσουν ἀσθένειες, νὰ παρακολουθοῦν τὰ ζωτικὰ ὄργανα καὶ ἀκόμα νὰ μεταφέρουν τὸ φάρμακο στὸ αἷμα, παρόμοιες μὲ τὶς συσκευὲς ποὺ ὁ στρατὸς σχεδιάζει νὰ δημιουργήσει. Τὰ δύο ἔργα δὲν ἔχουν ἀκόμη συνδεθεῖ μεταξύ τους, ἀλλὰ οἱ παρόμοιοι στόχοι τους, θὰ μποροῦσαν νὰ ὠφελήσουν τὸν στρατὸ ἀπὸ τὸν συντονισμὸ τῶν προσπαθειῶν ἀπὸ κορυφαίους πανεπιστημιακοὺς ἐπιστήμονες.
.        Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Θὰ τοὺς ἄφηνες νὰ σοῦ βάλουν μέσα σου ἕνα μικροτσίπ, ἐὰν ὑποτίθεται ὅτι θὰ σὲ κρατοῦσε ὑγιῆ; Δεδομένου ὅτι αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς τεχνολογίας γίνεται ὅλο καὶ πιὸ διαδεδομένο, οἱ ἄνθρωποι θὰ λένε ὅτι δὲν θέλουν νὰ “χάσουν” τὰ μεγάλα ὀφέλη ποὺ παρέχει.
.        Ἡ ἐξάπλωση τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσὶπ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐθελοντικῆς μορφῆς γιὰ τὴν ὥρα. Μεγάλος ριθμς μερικανν τ χουν δη δεχτε, κα ριθμς πρόκειται ν αξηθε σημαντικ κατ τ πόμενα τη.
.        Σὲ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τοῦ WND ἡ Katherine Albrecht ἐμπειρογνώμων σὲ θέματα ἰδιωτικότητας καὶ πολέμιος τῆς ἐξάπλωσης τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσίπ, μεταξὺ ἄλλων, λέει γιὰ τὸ πῶς ἡ εὐρεία υἱοθέτηση τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσὶπ θὰ εἶναι κατὰ κύριο λόγο μέσῳ ἐθελοντικῶν μεθόδων. «Ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ δοῦμε τὴν κυβέρνηση ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ ὅπλου, νὰ λέει «Θά βάλετε ἕνα τσὶπ ἐντοπισμοῦ», δήλωσε ἡ Katherine Albrecht, ἡ ὁποία μὲ τὴν Liz McIntyre ἔγραψαν τὸ “Spychips”, ἕνα βιβλίο ποὺ προειδοποιεῖ γιὰ τὴν ἀπειλὴ κατὰ τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς ἀπὸ τὰ RFID τσίπ. «Τ πάντα γίνονται βμα πρς βμα. Ἂν μπορεῖς νὰ βάλεις ἕνα μικροτσὶπ σὲ κάποιον… ὁ καθένας θὰ λέει: “Ἔλα, τώρα.. Θὰ εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ βλέπουμε ποῦ πάει”». Καθς ξαπλώνεται ατ τεχνολογία, θ γίνει πολ εκολότερο στ διάφορα θεσμικ ργανα ν ρχίσουν ν τν καθιστον ποχρεωτική. Γιὰ παράδειγμα, τί συμβαίνει ἂν κάποια μέρα ὁ ἐργοδότης σας ἀπαιτήσει ἀπὸ ἐσᾶς νὰ βάλετε ἐμφυτεύσιμο μικροτσὶπ γιὰ «λόγους ἀσφαλείας»; Τί θὰ συμβεῖ κάποια μέρα, ἂν ἡ τράπεζά σας ἀπαιτήσει ἀπὸ ἐσᾶς νὰ βάλετε ἐμφυτεύσιμο μικροτσίπ, γιὰ νὰ χρησιμοποιεῖτε τὸν τραπεζικό σας λογαριασμό; Μὴν νομίζετε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ συμβεῖ. Σὲ λο τν κόσμο, πάρχει μία μμον μ τ ν κάνουμε τν “ταυτότητα” πιὸ σφαλ.

.        Ἁπλὰ δεῖτε τί συμβαίνει στὴν Ἰνδία, σύμφωνα μὲ τὴν Electronic Frontier Foundation. Στὴν Ἰνδία, μιὰ μαζικὴ προσπάθεια τελεῖ ἐν ἐξελίξει γιὰ τὴν συλλογὴ βιομετρικῶν στοιχείων ταυτότητας γιὰ κάθε ἕναν ἀπὸ τὰ 1,2 δισεκατομμύρια κατοίκους τῆς χώρας. Τὸ ἀπίστευτο σχέδιο, ποὺ ὀνομάστηκε «μητέρα ὅλων τῶν προγραμμάτων  ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως» ἀπὸ τοὺς Economic Times, ἔχει προκαλέσει διαμάχη στὴν Ἰνδία καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτήν, προκαλώντας σοβαρὲς ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὴν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν ἀτόμων.
.              Τὸ σχέδιο προχωράει ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ προγράμματος Ἐθνικοῦ Μητρώου Πληθυσμοῦ (NPR) καὶ τοῦ προγράμματος Unique ID (UID) (‘Μοναδικὴ Ταυτότητα’), ξεχωριστὲς πρωτοβουλίες ποὺ ἔχουν συνάψει συμφωνία γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν δεδομένων ποὺ συλλέγουν γιὰ νὰ χτίσουν τὴν μεγαλύτερη βάση βιομετρικῶν δεδομένων στὸν κόσμο. Μετὰ τὴν ἐγγραφή, στὰ ἄτομα θὰ δοθεῖ ἕνα 12-ψήφιος μοναδικὸς ἀριθμὸς ταυτότητας σὲ δελτία ταυτότητας ποὺ θὰ ἔχουν τσίπ. Γιὰ τοὺς κατοίκους ποὺ δὲν διαθέτουν τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιὰ νὰ κάνουν ὁρισμένα εἴδη ἐργασίας ἢ κρατικὲς ὑπηρεσίες, ὑπάρχει ἰσχυρὸ κίνητρο γιὰ νὰ πάρουν τὴν ταυτότητα. Ἐνῶ τὸ πρόγραμμα UID εἶναι ἐθελοντικό, ἡ ἐγγραφὴ στὸ πρόγραμμα NPR εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες.

Πόσος καιρός, νομίζετε, ὅτι θὰ περάσει μέχρι ὅλες οἱ χῶρες ἀναπτύξουν τὰ δικά τους προγράμματα “Unique ID”;

.       Θὰ μᾶς ποῦν ὅτι τὰ προγράμματα αὐτὰ εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ τὴν πρόληψη τῆς πλαστογραφίας τῆς ταυτότητας, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ ἐγκληματιῶν καὶ τρομοκρατῶν, γιὰ νὰ πατάξει τοὺς φοροφυγάδες καὶ νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ “ἐθνικὴ ἀσφάλεια”. Τὸ θέμα ὅμως μὲ μιὰ κάρτα εἶναι ὅτι μπορεῖ πάντα νὰ χαθεῖ, νὰ κλαπεῖ ἢ νὰ εἶναι πλαστή.
.        Φαίνεται ἀναπόφευκτο ὅτι οἱ κυβερνήσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο θὰ θελήσουν κάποια στιγμή, κάτι ἀκόμα πιὸ «ἀσφαλὲς» ἀπὸ μιὰ κάρτα. Ἔτσι, θὰ ἀφήσετε στὴν κυβέρνηση νὰ ἐμφυτεύσει τὴν “ταυτότητά” σας στὸ χέρι σας, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα;
.        Ἀλλὰ δὲν θὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ προηγμένα μικροτσὶπ ἐμφυτεύσιμα. Ὅπως ἔχουμε γράψει στὸ παρελθόν, ὁρισμένοι ἐπιστήμονες ἐργάζονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη «βρώσιμων μικροτσίπ». Αὐτὰ τὰ βρώσιμα μικροτσὶπ θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς γιατροὺς γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὴν ὑγεία σας. Ἡ ἀκόλουθη περιγραφὴ αὐτῶν τῶν βρώσιμων μικροτσὶπ προέρχεται ἀπὸ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τῆς Daily Mail …. Ὁ αἰσθητήρας, ποὺ δὲν περιέχει μπαταρία, κεραία ἢ ραδιόφωνο, δημιουργεῖ μία μοναδικὴ ψηφιακὴ ὑπογραφὴ ποὺ μπορεῖ νὰ διαβαστεῖ καὶ νὰ καταγράφεται ἀπὸ ἕνα ἔμπλαστρο ποὺ θὰ τοποθετεῖται στὸν ὦμο τοῦ ἀσθενοῦς. Τὸ ἔμπλαστρο, ποὺ ἐπίσης ἐλέγχει τὶς σωματικὲς λειτουργίες, ὅπως τὸν καρδιακὸ ρυθμὸ καὶ τὴ θερμοκρασία, στέλνει κρυπτογραφημένες πληροφορίες σὲ ἐνεργοποιημένα blue-tooth smartphones ἢ ὑπολογιστὲς ποὺ ἀνήκουν στοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς γιατροὺς καὶ τοὺς φροντιστές τους.
.        Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, οἱ ἀσθενεῖς καὶ οἱ γιατροί τους θὰ μποροῦν νὰ βλέπουν μαζὶ ποιὰ χάπια ἔχουν ληφθεῖ. Οἱ γιατροὶ μποροῦν ἐπίσης νὰ ἑρμηνεύσουν κατὰ πόσο ὁ ἀσθενὴς κοιμᾶται καλά, ἢ ἀσκεῖται ἱκανοποιητικὰ χρησιμοποιώντας τὶς πληροφορίες ποὺ θὰ μεταδίδονται ἀπὸ τὸ ἔμπλαστρο.
.        Θὰ βάζατε ἕνα «βρώσιμο μικροτσίπ», ἂν αὐτὸ θὰ βοηθοῦσε τὸν γιατρό σας νὰ σᾶς φροντίζει καλύτερα;
.        Ἄλλοι ἄνθρωποι θὰ θελήσουν νὰ πάρουν τὰ ἐμφυτεύσιμα μικροτσίπ, διότι θὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ γίνουν πιὸ «συνδεδεμένοι» μὲ τὸ δίκτυο τῆς τεχνολογίας. Γιὰ παράδειγμα, ἂν ἦταν δυνατὸν θὰ συνδέατε τὸ μυαλό σας κατ᾽ εὐθείαν μὲ τὸ Internet;
.       Μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τόσο μακριὰ ὅσο νομίζετε. Ἕνα ἄρθρο στὴν ἰστοσελίδα τοῦ theScience Channel ἔκανε πρόσφατα τὴν ἀκόλουθη ἐρώτηση: Πῶς θὰ βλέπατε τὴν δυνατότητα νὰ συνδέσετε τὸ μυαλό σας στὸ Internet, εἴτε ἀσύρματα ἢ μέσῳ καλωδίου, νὰ λαμβάνατε ψηφιακὲς πληροφορίες μὲ ὑψηλὴ ταχύτητα, καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὶς μεταφράζατε αὐτόματα σὲ μία χημικὴ μορφὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποθηκευτεῖ ἀπὸ τὰ κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου σας, ὅπως ἡ μνήμη;
.          Τὸ ἴδιο ἄρθρο ἐξηγεῖ ὅτι τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἀπ᾽ εὐθείας σύνδεση τοῦ μυαλοῦ μας στὸ Internet θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀπολύτως καταπληκτικὰ …. Ἂν θὰ μπορούσατε νὰ ἀντλήσετε δεδομένα ἀπ᾽ εὐθείας στὴν φαιὰ οὐσία σας, ἂς ποῦμε, 50 Mbps – ἡ μέγιστη ταχύτητα ποὺ προσφέρεται ἀπὸ ἕναν σημαντικὸ φορέα παροχῆς ὑπηρεσιῶν Διαδικτύου τῶν ΗΠΑ – θὰ ἤσασταν σὲ θέση νὰ διαβάσετε ἕνα 500-σελίδων βιβλίο σὲ λιγότερο ἀπὸ δύο δέκατα τοῦ δευτερολέπτου . Ἀλλὰ τὸ νὰ συνδέσετε τὸ μυαλό σας στὸ Internet δὲν εἶναι ἐπίσης ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο; Δὲν θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ κατεβάσει “ἰοὺς” ἀπ᾽ εὐθείας στὸν ἐγκέφαλό σας; Δὲν θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ βρεῖ ἕναν τρόπο νὰ “ἐλέγξει” τὸ μυαλό σας ἀπὸ μακριά;

Οἱ νέες τεχνολογίες φέρνουν νέους κινδύνους μαζί τους.

.       Θὰ μᾶς πουλήσουν τὰ “ὀφέλη” τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσίπ, ἀλλὰ σπάνια θὰ μιλήσουν στὸν κόσμο γιὰ τοὺς πιθανοὺς κινδύνους. Αὐτὴ τὴ στιγμή, ὑπάρχουν ἑκατομμύρια σκύλοι καὶ γάτες σὲ ὅλη τὴ χώρα ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μὲ μικροτσίπ. Στὴν πραγματικότητα, σὲ μερικὲς ἀμερικανικὲς πόλεις εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ βάλετε στὰ κατοικίδια ζῶα σας μικροτσίπ. Μᾶς λένε ὅτι αὐτὸ κάνει πολὺ εὐκολότερο νὰ ἐπιστρέψουν τὰ χαμένα κατοικίδια ζῶα στοὺς ἰδιοκτῆτες τους.
.        Σὲ ὅλη τὴν Ἀμερική, τὰ ἐμφυτεύσιμα μικροτσὶπ ἐμφυτεύονται σὲ χιλιάδες ἡλικιωμένους Ἀμερικάνους πουζουν μὲ τὴ νόσο τοῦ Ἀλτσχάιμερ. Μᾶς λένε ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθιστὰ πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ τοὺς βροῦμε ἂν περιπλανηθοῦν μακριὰ καὶ χαθοῦν.

Ἀλλὰ ποιοί εἶναι οἱ κίνδυνοι;

.              Τί θὰ συμβεῖ ἐὰν μία ὁλοκληρωτικοῦ τύπου κυβέρνηση ἀρχίσει νὰ ἀπαιτεῖ ὅλοι οἱ πολίτες στὶς “ταυτότητές” τους νὰ ὑπάρχει ἕνα μικροτσὶπ καὶ νὰ ἐμφυτευθεῖ σὲ αὐτούς; Σίγουρα θὰ γίνει εὐκολότερο σὲ μία «Big Brother» κυβέρνηση νὰ παρακολουθεῖ, νὰ καταγράφει καὶ νὰ κατασκοπεύει τοὺς πάντες. Καὶ ἔτσι θὰ γίνει σχεδὸν ἀδύνατο νὰ ζήσουμε μία «φυσιολογικὴ ζωὴ» χωρὶς νὰ ἔχουμε ἕνα ἐμφύτευμα.
.              Τί θὰ κάνατε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ ἔχετε πρόσβαση στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό σας χωρὶς μικροτσίπ;
.              Τί θὰ κάνετε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ πᾶτε γιὰ ψώνια χωρὶς μικροτσίπ;
.              Τί θὰ κάνατε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ βρεῖτε μία δουλειὰ χωρὶς μικροτσίπ;
.              Τί θὰ κάνατε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ κάνετε μία ἁπλὴ οἰκονομικὴ συναλλαγὴ χωρὶς μικροτσίπ;
.              Πῶς θὰ ζούσατε;
.              Σίγουρα οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θὰ ἔμπαιναν στὸν πειρασμὸ νὰ βάλουν τὸ μικροτσίπ, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ φροντίσουν τὴν οἰκογένειά τους καὶ ζήσουν μία φυσιολογικὴ ζωή.
.              Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἐπαναστατοῦσαν καὶ δὲν λάμβαναν τὸ μικροτσὶπ θὰ ἐξοστρακίζονταν καὶ θὰ θεωροῦνταν «ἐχθροὶ τοῦ κράτους». Θὰ τοὺς κυνηγοῦσαν καὶ θὰ τοὺς ἔσερναν στὴ φυλακή.
.              Μὴν νομίζετε ὅτι ἕνα τέτοιο σενάριο εἶναι ἀδύνατο. Σκεφτεῖτε μόνο τὸ πῶς ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀλλάξει τὰ τελευταῖα χρόνια. Ὅλο καὶ περισσότερο μοιάζει μὲ μία γιγαντιαία φυλακή. Κάποια στιγμὴ στὸ (ἄμεσο) μέλλον, ἡ τεχνολογία τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσὶπ θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ φαύλους σκοπούς.
.       Τί θὰ κάνεις ὅταν φτάσει ἐκείνη ἡ μέρα;

ΠΗΓΗ: defencenet.gr (καὶ id-ont.blogspot.com)

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: