«Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΑΡΧΙΑΣ» ΚΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ

«Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΑΡΧΙΑΣ» ΚΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ

Ἀπὸ τὸ τὸ βιβλίο τοῦ Παναγ. Τρεμπέλα:
«Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο»,
ἐκδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 1990,
ἔκδ. τετάρτη, σελ. 145


Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ»: Ἂν ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας στὴν …θέση τῆς Σαμαρείτιδος «βάλουμε» τὴν Ἑλλάδα, εἶναι προφανέστατο τὸ νόημα…! Καὶ ἡ σειρά, ἡ τάξη τοῦ «πνευματικοῦ νόμου»!

.        Δὲν παρεκβαίνει τοῦ περὶ ὕδατος ζῶντος λόγου ὁ Κύριος ζητῶν ἀπὸ τὴν Σαμαρείτιδα,ἵνα φωνήσῃ καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς. Ὅ, τι εἶχεν εἴπει εἰς τὴν γυναῖκα περὶ ὕδατος ζῶντος, θὰ παρέμεινεν ἀκατανόητον εἰς αὐτήν, διότι δὲν εἶχε πεισθῆ αὕτη περὶ τοῦ ὅτι ἦτο ἔνοχος. Ἦτο λοιπὸν ἀνάγκη νὰ ἀφυπνισθῇ ἡ συνείδησίς της, νὰ διανοιχθῇ τὸ ὑποκρυπτόμενον ἀπόστημα τῆς ἁμαρτίας καὶ τότε θὰ ἐγίνετο εὐκολώτερον ἀντιληπτὸν εἰς τὴν γυναῖκα τὸ φάρμακον τῆς χάριτος. Ὅσοι ζητοῦν τὰ ὕδατα τῆς χάριτος καὶ τῆς χαρᾶς, πρέπει νὰ ἔχουν ὑπ᾽ ὄψει, ὅτι αἱ πρῶται σταγόνες τῶν ὑδάτων τούτων εἶναι τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας. Ἡ γυνὴ ἐπεθύμει νὰ πίῃ ἀπὸ τὴν πηγὴν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ πρὸς τοῦτο θὰ ἔπρεπε νὰ πίῃ ἀπὸ τὴν πηγὴν τῆς συντριβῆς, τὴν ὁποίαν ἦτο ἀπαραίτητο νὰ αἰσθανθῇ διὰ τὰς ἁμαρτίας της.

Διαφήμιση

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: