ΤΕΡΑΤΑ ΑΛΛΟΚΟΤΑ: ΥΒΡΙΔΙΑ ΖΩΩΝ ΜΕ “ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ”

Ὑβρίδια ζώων μὲ ἀνθρωποειδῆ στὰ βρετανικὰ ἐργαστήρια
– Ἐφιάλτης ἢ σωτηρία;

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δαιμονισμένοι ἄνθρωποι τί ἄλλο ἀπὸ τέρατα θὰ παρήγαγαν! Μῖξις ἄμικτος καὶ τέρας ἀλλόκοτον. Αὐτὸ τὸ ἀπόφθεγμα ἐδῶ πραγματικὰ κυριολεκτεῖται. Ἐκτὸς βεβαίως ἀπὸ τὶς περιπτώσεις τῶν «Διαθρησκειακῶν Συμπροσευχῶν»…! 

.          Ἐπιστήμονες ἔχουν δημιουργήσει περισσότερα τῶν 150 ἀνθρώπινων ὑβριδίων μὲ ζῶα σὲ Βρετανικὰ ἐργαστήρια. Ὁ λόγος δημιουργίας αὐτῶν ἦταν… ἡ ἐπιθυμία ἐρευνητῶν νὰ ἀναζητήσουν πιθανὲς θεραπεῖες σὲ μία εὐρεία γκάμα διαφόρων παθήσεων. Ἡ ἀποκάλυψη ἔγινε μόλις μία μέρα μετὰ τὴν προειδοποίηση μιᾶς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ πιθανὸ ἐφιαλτικὸ σενάριο, παρόμοιο μὲ αὐτὸ τῆς ταινίας ὁ «Πλανήτης τῶν πιθήκων», στὴν ὁποία πειράματα δημιουργίας ὑβριδίων ἀνθρώπου μὲ ζῶο προχωράει σὲ ὑπερβολικὸ βαθμό.
.          Συγκεκριμένα, ἡ εἴδηση κάνει λόγο γιὰ 155 ἔμβρυα, τὰ ὁποῖα περιέχουν στὸ γονιδίωμά τους γενετικὸ ὑλικὸ τόσο ἀπὸ ἀνθρώπους ὅσο καὶ ἀπὸ ζῶα καὶ πὼς οἱ ὅλες ἐργασίες ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ τὸ 2008, μὲ τὸ σχετικὸ ψήφισμα γιὰ τὴν Γονιμοποίηση Ἀνθρώπινων Ἐμβρύων. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν νομιμοποίηση τῆς δημιουργίας διαφόρων ὑβριδίων, συμπεριλαμβανομένου ἑνὸς αὐγοῦ, τὸ ὁποῖο εἶχε γονιμοποιηθεῖ ἀπὸ ἀνθρώπινο σπέρμα.
.          Τὰ ὑβρίδια αὐτά, δηλαδὴ μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ ζώου, τὰ κατατάσσουμε σὲ δύο κατηγορίες στὰ cybrids, ποὺ ἀνθρώπινο γενετικὸ ὑλικὸ εἰσάγεται μέσα σὲ ἕνα κύτταρο ζώου καὶ στὶς χίμαιρες, στὰ ὁποῖα ἀνθρώπινα κύτταρα ἀναμιγνύονται μὲ ἔμβρυα ζώων.
.          Ἀπὸ τὴ μεριά τους, οἱ ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν πὼς μέσῳ αὐτῶν τῶν τεχνικῶν θὰ μπορέσουμε νὰ ἀναπτύξουμε σύντομα ἐμβρυικὰ βλαστικὰ κύτταρα, τὰ ὁποῖα στὴν συνέχεια θὰ χρησιμοποιοῦνται σὲ μιὰ σειρὰ μέχρι τώρα ἀνίατων ἀσθενειῶν, ἐνῶ τὰ ἔμβρυα θανατώνονται μετὰ τὸ πέρας 14 ἡμερῶν κάτι ποὺ ὑπαγορεύει ἡ ἴδια ἡ νομοθεσία.
.          Συγκεκριμένα σὲ τρία ἐργαστήρια στὴν Βρετανία, τῶν πανεπιστημίων King College, Newcastle καὶ Warwick, εἶχαν χορηγηθεῖ ἄδειες γιὰ νὰ διεξαγάγουν τέτοιου εἴδους πειράματα μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχετικοῦ ψηφίσματος.
.          Ἂν καὶ τώρα ἔχουν σταματήσει τὰ πειράματα, λόγω ἔλλειψης χρηματοδότησης, οἱ ἐπιστήμονες φαίνονται νὰ θεωροῦν πὼς δὲν εἶναι τὸ τέλος γιὰ αὐτὰ καὶ πὼς στὸ μέλλον θὰ ὑπάρξουν ἀκόμα περισσότερα.
.          Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐμβρύων ἀποκαλύφθηκε ὕστερα ἀπὸ ἐρώτηση ποὺ ἔθεσε στὴν βουλὴ ὁ Λόρδος Alton. Πιὸ συγκεκριμένα ἀναφέρθηκε στὸ γεγονὸς ὅτι ὅταν οἱ ἐπιστήμονες ρωτήθηκαν ποιὰ θὰ ἦταν τὰ ὀφέλη, ἐκεῖνοι ἀπάντησαν ἔμμεσα πὼς ἂν τοὺς ἀφήσουν νὰ προχωρήσουν θὰ καταφέρουν νὰ ἀναπτύξουν θεραπεῖες γιὰ κάθε ἀσθένεια γνωστὴ στὸν ἄνθρωπο. Στὴ συνέχεια ἀνέφερε στοιχεῖα ὅτι σὲ 80 ἀπὸ τὶς θεραπεῖες ποὺ παρουσιάστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ἐνήλικα βλαστικὰ κύτταρα, καὶ ὄχι ἐμβρυικά. Τί ἐννοοῦσε λέγοντας ἐνήλικα βλαστικὰ κύτταρα; Ἀπὸ ποῦ εἶχαν προέλθει; Τί πλάσματα προκύπτουν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς πειραματισμούς;
.          Μία ὁμάδα κορυφαίων ἐπιστημόνων, νωρίτερα τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, προειδοποίησε γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητα αὐτῶν τῶν πειραμάτων καὶ μάλιστα ἀπαίτησε νὰ δημιουργηθοῦν νόμοι γιὰ γιὰ ἀποφευχθοῦν φαινόμενα κατὰ τὰ ὁποῖα νὰ προσδίδονται ἀνθρώπινα «χαρακτηριστικὰ» σὲ ζῶα, ὅπως γίνεται μὲ τὴν εἰσαγωγὴ ἀνθρώπινων βλαστικῶν κυττάρων στὸν ἐγκέφαλο πρωτευόντων θηλαστικῶν.
.          Τέλος πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ πὼς ὑβρίδια ἀνθρώπου μὲ ζῶα κατασκευάζονται καὶ σὲ ἄλλες χῶρες καὶ μάλιστα δὲν ὑπάρχει κανένας νομοθετικὸς κανονισμὸς καὶ περιορισμός. Μᾶς ἐγγυᾶται κανεὶς ὅτι δὲν θὰ δοῦμε σύντομα τὸ μυθιστόρημα τοῦ H. G. Wells “Τὸ νησὶ τοῦ δρ. Μονρόε” νὰ γίνεται πραγματικότητα; Ὅτι δὲν θὰ δοῦμε φιλόδοξους καὶ χωρὶς ἠθικοὺς φραγμοὺς ἐπιστήμονες νὰ κατασκευάζουν “Μινώταυρους” γιὰ τὸ καλό μας ἐξυπηρετώντας ἀσύδοτες πολιτικὲς ἐλίτ; Μὲ βάση ὅ,τι μᾶς ἔχει συμβεῖ στὸ βάθος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας ἔχουμε κάθε λόγο νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ αὐτὴ τὴν “Νέα Ἐποχὴ” ποὺ ἀρχίσαμε νὰ διανύουμε. Ὁμολογουμένως τὰ παλαιὰ ἤθη προκαλοῦσαν πολὺ λιγότερο φόβο.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: