ΔΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ» (“τσιπαρίσματος”) ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ ἀπάνθρωποι σχεδιασμοὶ δὲν ὀρρωδοῦν πρὸ οὐδενός. Ἀκάθεκτοι προωθοῦνται γιὰ νὰ ἐξουδενώσουν τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση, καθὼς ἡ Ἀγέλη τῶν Ὑπνωτισμένων μὲ τὰ Παραισθησιογόνα τῆς Ἀλλοτριώσεως ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τί ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.

Ἐδῶ ἡ Ἑλλάδα “καίγεται”
καὶ αὐτοὶ προαναγγέλλουν τὸ “τσιπάρισμα” τῶν παιδιῶν μας

τοῦ ἱστολογίου: «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ»

.        Ὄχι, δὲν εἶναι σενάριο ἀπὸ ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Εἶναι ἀναγγελία τῆς ἐφαρμογῆς μιᾶς δαιμονικῆς φαντασίας. Μιλᾶμε γιὰ αὐτὸ ποὺ ἀνακοίνωσαν οἱ “ἐρευνητὲς” τοῦ Ἰνστιτούτου βιώσιμης κινητικότητας καὶ δικτύων Μεταφορῶν (ΙΜΕΤ), στὸ πανευρωπαϊκὸ συνέδριο “TRA 2012 – Transport Research Arena Conference” καὶ τοῦ ὁποίου οἱ “ἐργασίες” ἄρχισαν χθὲς στὴν Ἀθήνα καὶ θὰ τελειώσουν αὔριο.
.        Τί μᾶς εἶπαν λοιπὸν τὰ ἐπικουρικὰ ἐπιτελεῖα τῆς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης (ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας); Ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου θὰ διατίθεται καὶ στὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ ἕνα τσιπάκι ποὺ θὰ ἐμφυτεύεται στὰ παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς ἐπιθυμοῦν νὰ τὰ παρακολουθοῦν σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ διαρκῶς ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ κινητό τους τηλέφωνο.
.        Μὲ λίγα λόγια θὰ ἀρχίσει μὲ αὐτὸν τὸν δόλιο καὶ σοκαριστικὸ τρόπο ἡ prova generale γιὰ τὸ ἐπερχόμενο μαζικὸ τσιπάρισμα ὅλων τῶν πολιτῶν. Ἕνα τσιπάρισμα ποὺ θὰ γίνει, ὅπως δηλώνουν οἱ ἁρμόδιοι τεχνικοὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο καὶ πού, ὅπως ἀναδείξαμε σὲ προηγούμενη ἀνάρτησή μας, δὲν θὰ χρειάζεται οὔτε κὰν ἐμφύτευση μιᾶς καὶ θὰ μπορεῖ νὰ τοποθετεῖται σὰν διαφανὲς αὐτοκόλητο.
.        Φυσικὰ ὅπως καὶ στὶς ἄλλες λαοκτόνες καὶ ἐθνοκτόνες ἐφαρμογὲς τῆς ἀναδυόμενης νεώτερης “Νέας Τάξης Πραγμάτων” καὶ σὲ αὐτὴν ὑπάρχει … τὸ “ζαχαρωτὸ” ἐπικάλυμμα. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση προκειμένου νὰ πεισθοῦν οἱ γονεῖς, ὥστε νὰ μεταχειριστοῦν τὸ παιδί τους ὅπως καὶ τὸ κατοικίδιο, γιὰ τὴν κατοχὴ τοῦ ὁποίου ἡ πολιτεία διὰ νόμου ἐπέβαλε τὴν ἐμφύτευση microchip, προσφέρουν τὴν παλιὰ προπαγάνδα ποὺ χρησιμοποίησαν στὸ ἐξωτερικὸ ἑταιρεῖες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸν τομέα “διαχείριση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας”. Ἂν λοιπὸν “τσιπάρεις” τὸ παιδί σου ὄχι μόνο θὰ ἐνημερώνεσαι γιὰ τὸ ἂν καὶ πότε μπῆκε ἢ βγῆκε στὸ σχολικὸ λεωφορεῖο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἂν φόρεσε τὴν ζώνη ἀσφαλείας, πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἐνημερώνεται καὶ ὁ ὑπολογιστὴς στὴν θέση τοῦ ὁδηγοῦ.
.        Αὐτὸ πάντως ποὺ μᾶς κάνει ἐντύπωση, εἶναι τὸ ὅτι μέσα σὲ λίγες ἡμέρες οἱ εἰδήσεις ποὺ σχετίζονται ἐμμέσως ἢ ἀμέσως μὲ ἐφαρμογὲς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ τῆς διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας μας, ἔρχονται μὲ καταιγιστικὸ ρυθμὸ εἴτε ἀφοροῦν στὸ μαζικὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ἀπὸ τὸ ὑπ. οἰκονομικῶν, εἴτε στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση καὶ τὴν κλοπὴ προσωπικῶν δεδομένων 900.000 “φακελωμένων” ἀσθενῶν, εἴτε στὸ “ἑνιαῖο ψηφιακὸ ληξιαρχεῖο” καὶ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη.
.        Ὅταν διαβάσαμε πάντως τὴν εἴδηση γιὰ τὸ “χρηστικὸ” τσιπάρισμα τῶν παιδιῶν, ἦλθε στὸ μυαλό μας ἐκείνη ἡ μέρα, ποὺ ὁ πεινασμένος ἀθηναϊκὸς λαὸς στριμωχνόταν στὴν πλατεία Συντάγματος γιὰ νὰ προμηθευτεῖ δωρεὰν ἀπὸ τοὺς παραγωγοὺς τῆς Βοιωτίας μία σακκούλα πατάτες. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ποὺ λίγα μέτρα πιὸ κεῖ, μέσα στὸ κοινοβούλιο, οἱ ἐκ τῶν “ἀρίστων” τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ “ἐκπρόσωποι” τοῦ λαοῦ, συζητοῦσαν νομοσχέδιο ποὺ ἀφοροῦσε τὰ “δεσποζόμενα καὶ ἀδέσποτα ζῶα”, τὸ πως καὶ πότε θὰ τσιπάρονται, πόσο θὰ τιμωροῦνται οἱ παραβάτες ἰδιοκτῆτες κλπ.
.        Ἀντὶ λοιπὸν νὰ μαζευτοῦν καὶ νὰ κάνουν ἕνα συνέδριο ποὺ θὰ εἶχε ὡς θέμα π.χ τὸν ὑποσιτισμὸ καὶ τὶς ἐξ αὐτοῦ λιποθυμίες μαθητῶν στὰ δημόσια σχολεῖα, ἀντὶ νὰ στείλουν ὅλο τὸ Δ.Σ τοῦ νοσοκομείου Παίδων “Ἁγία Σοφία” μαζὶ μὲ τὸν προϊστάμενο ὑπουργὸ ὑγείας στὸν εἰσαγγελέα, ἐπειδὴ μὲ δόλιο τρόπο ἔκλεισαν τὸ μοναδικὸ δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικὸ κέντρο καὶ δημιούργησαν σοβαρὰ ἐμπόδια στὴν θεραπεία τῶν καρδιοπαθῶν παιδιῶν στέλνοντας στὸν θάνατο, μόνο τοὺς τελευταίους δύο μῆνες, τρία ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδάκια, ἀντὶ λοιπὸν νὰ κάτσουν κάτω καὶ νὰ σκεφτοῦν πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν διαρκῶς καὶ μὲ ραγδαίους ρυθμοὺς αὐξανόμενη φτώχεια στὴν Ἑλλάδα, κάνουν συνέδρια γιὰ τὸ πῶς θὰ βελτιωθεῖ ἠλεκτρονικὰ ἡ χούντα τὴν ὁποία ἐπὶ τῆς οὐσίας ὑπηρετοῦν.
.        Πιὸ κάτω ἀναδημοσιεύω ἀπὸ τὸν φίλο «id-ont» τὸ σχετικὸ ἄρθρο

Τσὶπ γιὰ μαθητὲς καὶ σχολικὰ

Σχόλιο ID-ont: Πρὶν λίγες ἡμέρες σχολιάζαμε μὲ φρίκη ἀντίστοιχη πρακτικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται στὴ Βραζιλία (βλ. σχετ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/26/στολὲς-μὲ-ἐνσωματωμένο-τσὶπ-ἐντοπι/). Τώρα βλέπουμε παρόμοιο σύστημα νὰ ἔρχεται καὶ σὲ ἐμᾶς. Περίπου ἴδιο σχέδιο, ὅμως ἴδια ἐπιχειρήματα καὶ τελικά, στὴν οὐσία, ἴδια λογική. Καὶ ποιό εἶναι τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ δρόμου; Μὰ φυσικὰ τὸ ἐμφυτεύσιμο τσιπάκι!

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ἕως τὸ τέλος τοῦ ἔτους φιλοδοξοῦν ἐρευνητὲς τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταφορῶν ὅτι θὰ διατεθεῖ στὴν ἀγορὰ ἐφαρμογὴ ἡ ὁποία θὰ ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς, μέσῳ κινητοῦ τηλεφώνου, πότε ἐπιβιβάζεται καὶ ἀποβιβάζεται τὸ παιδί τους ἀπὸ τὸ σχολικό. Τὸ συγκεκριμένο ἐγχείρημα πραγματοποιεῖται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σουηδικὸ Ἰνστιτοῦτο Μεταφορῶν καὶ παρουσιάστηκε χθὲς στὸ πλαίσιο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Μεταφορῶν ποὺ ὀργανώθηκε στὴν Ἀθήνα. Στόχος τῶν ἐρευνητῶν εἶναι μὲ τὴν χρήση μιᾶς σειρᾶς τεχνολογιῶν νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ παρακολούθηση ὅλης τῆς πορείας τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὸ σπίτι πρὸς τὸ σχολεῖο καὶ ἀντίστροφα.
.        Κάθε χρόνο χάνουν τὴν ζωή τους 250 παιδιὰ καὶ τραυματίζονται 350.000 παιδιὰ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη πηγαίνοντας πρὸς τὸ σχολεῖο καὶ ἐπιστρέφοντας ἀπὸ αὐτό. «Στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων τὰ ἀτυχήματα δὲν σημειώνονται ὅταν τὰ παιδιὰ εἶναι μέσα στὸ σχολικό, ἀλλὰ στὴν προσπάθειά τους νὰ φτάσουν στὸ σχολικὸ ἢ κατὰ τὴν ἐπιβίβαση καὶ ἀποβίβαση», ἐξήγησε ὁ κ. Εὐ. Μπεκιάρης, καθηγητὴς στὸ ΕΜΠ καὶ διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Μεταφορῶν.
.        Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εἰδοποίηση τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀσφαλῆ πρόσβαση τῶν παιδιῶν στὰ σχολικά, τὸ συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει εἰδικὸ σύστημα γιὰ τὶς ζῶνες ἀσφαλείας στὰ σχολικὰ -ἀντίστοιχο μὲ αὐτὸ τῶν καινούργιων Ι. Χ. αὐτοκινήτων- ποὺ θὰ εἰδοποιεῖ τὸν ὁδηγὸ ἐὰν τὸ παιδὶ δὲν ἔχει δεμένη τὴν ζώνη ἀσφαλείας.
.        Παράλληλα, περιλαμβάνει εἰδικὸ πρόγραμμα γιὰ τὸ πῶς θὰ σχεδιάζονται τὰ δρομολόγια καὶ ποῦ θὰ πραγματοποιοῦνται οἱ στάσεις καθώς, ὅπως ἐπεσήμανε ὁ κ. Μπεκιάρης, «σήμερα τὰ δρομολόγια καὶ οἱ στάσεις ἐπιλέγονται τυχαία, ἀγνοώντας πολλὲς φορὲς παράγοντες ὅπως εἶναι οἱ ἐπικίνδυνες στροφὲς στὸν δρόμο». Οἱ ἐρευνητὲς σχεδιάζουν ταυτόχρονα ἕνα σύστημα τὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ νὰ συνεργάζεται μὲ ὑφιστάμενες ἐφαρμογὲς τηλεματικῆς -ὅπου αὐτὲς ὑπάρχουν- ἐνημερώνοντας τὸν ὁδηγὸ γιὰ τὸ ἐὰν τὸ παιδὶ πλησιάζει στὴν στάση, ὥστε νὰ τὸ περιμένει. Τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν εἴτε στὴν τσάντα τους εἴτε ἐνσωματωμένα στὸ κινητὸ τηλέφωνό τους εἰδικὸ τσίπ, τὸ ὁποῖο θὰ «ἐπικοινωνεῖ» μὲ τὰ ὀχήματα καὶ θὰ μπορεῖ νὰ ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς μέσῳ μηνύματος γιὰ τὴν ἐπιβίβαση ἢ ὄχι τοῦ παιδιοῦ. Τὰ ὀχήματα θὰ διαθέτουν ἐπίσης ὀπτικὸ σῆμα ποὺ θὰ ἐνημερώνει τοὺς ἄλλους ὁδηγοὺς ὅτι τὸ σχολικὸ πρόκειται νὰ πραγματοποιήσει στάση.

Ἐξοπλισμὸς

.        Σχολιάζοντας τὸν νέο νόμο ποὺ ἐπέβαλε αὔξηση τοῦ ὁρίου ἡλικίας τῶν σχολικῶν λεωφορείων στὰ 27 ἀπὸ τὰ 23 χρόνια ποὺ ἴσχυε μέχρι πρότινος, ὁ κ. Μπεκιάρης ὑποστήριξε ὅτι τὸ μεγάλο πρόβλημα μὲ τὰ σχολικὰ λεωφορεῖα στὴν χώρα μας δὲν εἶναι ἡ ἡλικία τους ἀλλὰ ὁ ἐξοπλισμός τους. «Θὰ πρέπει γιὰ παράδειγμα νὰ ὑπάρχει ἔλεγχος τῆς ταχύτητας τῶν σχολικῶν, νὰ ἐξοπλιστοῦν μὲ κόφτες ποὺ δὲν θὰ τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ αὐξάνουν ταχύτητα καὶ νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὲς οἱ ζῶνες ἀσφαλείας σὲ ὅλα τὰ σχολικὰ λεωφορεῖα», ἐξήγησε ὁ κ. Μπεκιάρης. (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_24/04/2012_479928)

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

Διαφήμιση

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: