ΜΥΣΤΑΓΩΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο

Ἠλία Π. Καρυώτη
Θεολόγου 

«ΣΥΜΠΟΡΕΥΘΩΜΕΝ» 
«Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα»

Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»
Ἀθῆναι 2011 

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.        Στό Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων, τελευταῖο ὕμνο τῆς Μ. Πέμπτης, ἀπευθύνεται στόν πάσχοντα Κύριο καί λέγει: «Μυσταγωγῶν σου Κύριε, τοὺς μαθητὰς ἐδίδασκες λέγων· ὦ φίλοι, ὁρᾶτε μηδεὶς ὑμᾶς χωρίσει μου φόβος· εἰ γὰρ πάσχω, ἀλλ’ ὑπὲρ τοῦ κόσμου· μὴ σκανδαλίζεσθε ἐν ἐμοί, οὐ γὰρ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ τοῦ κόσμου. Εἰ οὖν φίλοι μού ἐστε, ἐμὲ μιμεῖσθε· ὁ θέλων πρῶτος εἶναι, ἔστω ἔσχατος ὁ δεσπότης ὡς ὁ διάκονος· μείνατε ἐν ἐμοί, ἵνα βότρυν φέρητε· ἐγὼ γὰρ εἰμὶ τῆς ζωῆς ἡ ἄμπελος».

.        Μυσταγωγὸς Δάσκαλος ὁ Κύριος στὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, δίνει συμβουλὲς στοὺς μαθητές Του. Πρῶτον, νὰ μὴ φοβηθοῦν καθὼς θὰ δοῦν τὶς δυνάμεις τοῦ κακοῦ νὰ ξεσποῦν ἐπάνω Του. Δεύτερον, νὰ μὴ σκανδαλισθοῦν ἀπὸ τὴν ἔσχατη ταπείνωσή Του, γιατί ἔπρεπε νὰ πάθη ὑπὲρ τοῦ κόσμου, ἔπρεπε νὰ διακονήση στὸ ἔργο σωτηρίας ψυχῶν. Τέλος ἐπικαλεῖται τὰ ἀναμφισβήτητα φιλικά τους αἰσθήματα καὶ τοὺς καλεῖ νὰ τὸν μιμηθοῦν σ’ αὐτὸ ποὺ εἶδαν κυρίως στὸ νιπτήρα, νὰ μὴ ζητοῦν ποτὲ πρωτεῖα. Νὰ ἐπιδιώκουν πάντα τὸ ὕψιστο πρωτεῖο τῆς διακονίας. Καὶ τελειώνει μὲ τὴν θεία προτροπὴ νὰ μείνουν οἱ μαθητές του κοντά Του. Ὀργανικὰ συνδεδεμένοι μὲ τὸ μυστικό Του σῶμα, γιατί Αὐτὸς εἶναι ἡ ἄμπελος. Σταφύλια καὶ εὔχυμους καρποὺς θὰ παράγουν, μόνον ἂν μείνουν μαζί Του!
.        Τὰ δύο αὐτὰ συμβάντα, ὁ νιπτήρας καὶ συμπεριφορὰ τοῦ προδότη ἔχουν τὴν μεγαλύτερη ἔνταση στὸν ὑμνογραφικὸ σχολιασμὸ τῆς Ἀκολουθίας. Καὶ πλέκονται καὶ ἀντιπαρατίθενται μεταξύ τους γιὰ νὰ ἐξαρθῆ κυρίως τὸ μέγεθος τῆς ἀγνωμοσύνης τοῦ εὐεργετηθέντος μαθητοῦ. Οἱ ὑμνογράφοι ἀφήνουν νὰ φανῆ ἡ πίκρα τους γιὰ τὴν προδοσία, τὴν ὁποία στιγματίζουν μὲ βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Ὀνομάζουν τὸν Ἰούδα, δυσεβῆ, ἐπίβουλο, νοσοῦντα φιλαργυρία, δυσώνυμο, ἀσυνείδητο, παράνομο, δόλιο, δοῦλο καὶ διάβολο, καὶ φονευτή!

βλ. συνέχεια: Μ. ΠΕΜΠΤΗ – ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/04/21/μ-πέμπτη-τὸ-μυστήριο-τῆς-θ-εὐχαριστί/

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: