ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ (Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ) 7

✝ Ἀρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ

Ἀπὸ τὸ περιοδ. «ΠΡΩΤΑΤΟΝ»,

(ἀρ. τ. 45, Ἰαν.-Φεβρ. 1994)


Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

[Ζ´]

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/19/ἀπὸ-τὴν-μετάνοιαν-εἰς-τὴν-υἱοθεσία/
Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/20/ἀπὸ-τὴν-μετάνοιαν-εἰς-τὴν-υἱοθεσία-2/
Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/21/ἀπὸ-τὴν-μετάνοιαν-εἰς-τὴν-υἱοθεσία-3/
Δ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/22/ἀπὸ-τὴν-μετάνοιαν-εἰς-τὴν-υἱοθεσία-4/
Ε´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/23/ἀπὸ-τὴν-μετάνοιαν-εἰς-τὴν-υἱοθεσία-5/
ϛ´ Μέρος:  https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/27/ἀπὸ-τὴν-μετάνοιαν-εἰς-τὴν-υἱοθεσία-6/

Ἡ Υἱοθεσία

.         Δὲν ἐνθυµοῦµαι ἐὰν ἀπήντησα εἰς µίαν ἐρώτησιν, ποὺ εἶχε ὑποβάλει γραπτῶς ἕνας ἀπὸ σᾶς: «Πότε ὁ Ἰσραὴλ ἔλαβε τὴν υἱοθεσίαν;» Ἴσως ἔπρεπε νὰ λεχθοῦν δύο λόγια διὰ τὸ θέµα αὐτό.
.         Ὅταν ἐν τῇ προσευχῇ στρεφώµεθα πρὸς τὸν Θεόν, κατὰ τὴν συµβουλὴν τοῦ ἁγιορείτου γέροντος ποὺ εἶχα ἀναφέρει προηγουµένως, δὲν θὰ τοῦ ζητήσωµεν µικρὰ πράγµατα, ἀλλὰ θὰ ἀπευθυνώµεθα εἰς τὸν µέγαν Θεὸν διὰ µεγάλα πράγµατα. Ὅµως, νὰ διακρίνετε αὐτὰς τὰς δύο «στιγµάς»: ποῦ τελειώνει ἡ ἠθικὴ καὶ ποῦ ἀρχίζει ἡ θεϊκὴ ὀντολογία … Ἀναγινώσκοµεν εἰς τοὺς Ψαλµοὺς τὴν ἑξῆς ἔκφρασιν «Σός εἰµι ἐγώ, σῶσόν µε» (Ψ. ριη´ 95). Ὅταν προφέρωµεν αὐτὰ τὰ λόγια, εἶναι δυνατὸν νὰ µᾶς φανοῦν ὑπερβολικά. Πῶς, ἐσὺ ἄνθρωπε, ἠµπορεῖς νὰ πεῖς εἰς τὸν Θεὸν «Σός εἰµι ἐγώ, σῶσόν µε»; Μήπως ὁ Θεὸς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐσένα; Αὐτὸ ποὺ κάνεις εἶναι ἆραγε τόσον σπουδαῖον, ὥστε πρέπει ὁ Θεὸς νὰ ἔλθη νὰ σὲ συναντήση; Ὑπάρχει ὅµως µία στιγµή, ποὺ ὁ Θεὸς λέγει αἰφνιδίως εἰς τὸν ἄνθρωπον: «Υἱός µου εἶ σύ, ἐγὼ σήµερον γεγέννηκά σε» (Ψ. β´ 7). Ὅταν προσευχώµεθα, λέγοντες «Σός εἰµι ἐγώ, σῶσόν µε», δὲν πρόκειται νὰ ξεπεράσωµεν τὸ ἠθικὸν ἐπίπεδον. Πράγµατι, δυνάµεθα νὰ ζητήσωµεν τὴν υἱοθεσίαν, ἀλλὰ δὲν ἠµποροῦµε νὰ εἴµεθα βέβαιοι, ὅτι τοῦτο ἐπραγµατοποιήθη δι᾽ ἡµᾶς. Μόνον ὁ Θεὸς ἠµπορεῖ νὰ βεβαιώση τοῦτο. Εναι, πράγµατι, νόητον γχείρηµα ν ζητήσωµεν τν θέωσιν χωρς τν Θεόν, πως τ καµε δµ ες τν Παράδεισον. Μόνον ταν διος Θες διορθώση τν διατύπωσιν ατήν, λέγοντας «Ναί, Υἱός µου ε σύ», τότε υοθεσία λαµβάνει ριστικν κα αώνιον χαρακτήρα.
.         Τὸ «Σός εἰµι ἐγώ, σῶσόν µε» σηµαίνει, ὅτι εἰς τὰ ὅρια τοῦ ἠθικοῦ µου εἶναι, δὲν βλέπω κανένα καλλίτερον ἀπὸ Ἐσένα, ἀλλὰ Ἐσὺ σῶσον µε. Τοῦτο ὄµως δὲν σηµαίνει καθόλου ὅτι εἶµαι υἱός Σου, µέχρι νὰ µαρτυρήσης Ἐσὺ ὅτι, πράγµατι, εἶµαι. Εἰς τὰ τρία συνοπτικὰ Εὐαγγέλια γράφεται, ὅτι ἠκούσθη ἡ φωνὴ τοῦ Πατρὸς λέγουσα διὰ τὸν Ἰησοῦν «Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός µου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. ιζ´ 5, Μκ θ´ 7, Λκ θ´ 35). Ἐχρειάζετο ἡ µαρτυρία τοῦ ἰδίου τοῦ Πατρὸς διὰ νὰ βεβαιωθῆ µετὰ δυνάµεως, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι, ὄντως, υἱὸς τοῦ Πατρός.

.          Ἀλλὰ φοβοῦµαι µήπως ὑπερβῶ τὸ µέτρον καὶ σᾶς κουράσω, πέραν τῶν ἀνθρωπίνων δυνάµεων. Νὰ µὲ συγχωρῆτε καὶ ἂς τελειώσω µὲν ἐδῶ καὶ ἂς εὐχαριστήσωµεν τὴν Θεοτόκον ποὺ ἐγέννησε εἰς τὸν κόσµον τὸν Λόγον τοῦ Πατρός, τὸν Λόγον, τὸν πάντων τῶν ἁγίων ἁγιώτερον Λόγον.

+ Ἀρχιµανδρίτης Σωφρόνιος

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: