10 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 1961!

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς πληρώνει 10 ἐκ. εὐρὼ
στὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο!!!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Κατὰ τὰ ἄλλα τοὺς φταίει ἡ Ἐκκλησία ποὺ… δὲν πληρώνει (δῆθεν) φόρους! Φυσικὰ μὲ τέτοια ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΨΕΥΔΗ καὶ τέτοιο ἰδεολογικὸ «καλαμπόκι» ταΐστηκε ἠ ἀγέλη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπὶ μία τριακονταετία καὶ ἔφτασε στὸ σημερινὸ κατάντημα.

.         Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ πληρώσει 9.943.697 εὐρὼ στὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο, τὸ ὁποῖο δὲν ἀποδίδει οὔτε ἕνα λεπτὸ φόρο στὴν Ἑλλάδα! Ἐνῶ ἤδη μὲ βάση τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 182 Προεδρικὸ Διάταγμα (22-3-1978), βάσει τοῦ ὁποίου τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο, ὄντας Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(!) ἔχει (καὶ ἀσκεῖ) δικαιώματα, τὰ ὁποῖα μόνο τὸ Κράτος κατέχει.
.        Εἰδικότερα, μὲ Π.Δ.: «Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο (Ἑλλάδος) δικαιοῦται νὰ εἰσπράττει φόρους, γιὰ δική του χρήση, ἀπὸ τοὺς ἑβραίους ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους»!!!
.          Μὲ ἁπλὰ λόγια, κανένας ἑβραῖος δὲν πληρώνει φόρο στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, ἀλλὰ μόνο στὸ Κ.Ι.Σ.!!! Ἐπειδὴ ὅμως ὁ νόμος «ἐπεκτάθηκε», ἀργότερα, ἀποφασίσθηκε πὼς καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ μετέχουν στὸ Κ.Ι.Σ. ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς φόρων στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο.
.         Δὲν μένουν ὅμως μόνο ἐκεῖ. Ἡ προδοσία κατὰ τῆς Ἑλλάδος συνεχίζεται. «Τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο (ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει), ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση καταβολῆς στὴν Ἰσρ. Κοιν. Θεσσαλον. συνολικὰ ποσοῦ ἐννέα ἑκατομμυρίων ἐννιακοσίων σαράντα τριῶν χιλιάδων ἑξακοσίων ἐνενήντα ἑπτὰ (9.943.697) εὐρώ»… γιὰ μία ἀγωγὴ τοῦ 1961!!

Πιὸ συγκεκριμένα:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ἀρ. Φύλλου 414.,  23 Φεβρουαρίου 2012,  Ἀριθμ. 2/9631/0023Α (4)

Ἔκδοση δύο Ὁμολόγων πενταετοῦς καὶ δεκαετοῦς διάρκειας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου γιὰ τὴν ἐξόφληση ὑποχρεώσεών του πρὸς τὴν Ἰσραηλιτικὴ Κοινότητα Θεσσαλονίκης βάσει τοῦ ἀρθρ. 45 παρ. 10 τοῦ ν. 3943/2011.*

* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ἀρ. Φύλλου 66,  31 Μαρτίου 2011

Ἄρθρο 45- Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους

.       10. Γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπίλυση τῆς δικαστικῆς διαφορᾶς ποὺ ἐκκρεμεῖ στὸ Πολυμελὲς Πρωτοδικεῖο Θεσσαλονίκης μεταξύ τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.), τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ὕστερα ἀπὸ τὴν ὑπὸ ἡμερομηνία 21.9.1961 καὶ αὔξοντα ἀριθμὸ καταθέσεως 2046/1961 ἀγωγὴ τῆς πιὸ πάνω Κοινότητας, τὸ Δημόσιο ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση καταβολῆς στὴν Ι.Κ.Θ. συνολικὰ ποσοῦ ἐννέα ἑκατομμυρίων ἐννιακοσίων σαράντα τριῶν χιλιάδων ἑξακοσίων ἐνενήντα ἑπτὰ (9.943.697) εὐρὼ σὲ δύο ἔντοκες δόσεις, ποὺ λήγουν τὸ πέμπτο καὶ τὸ δέκατο ἔτος ἀπὸ τὴν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ νόμου αὐτοῦ καὶ ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν ἐξόφληση τῆς ὀφειλῆς, ὅπως ὁρίζεται κατωτέρω, ἡ Ι.Κ.Θ. θὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸ δικόγραφο καὶ τὸ δικαίωμα ἀγωγῆς.
.        Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὁρίζονται ἡ διαδικασία, οἱ ὄροι καὶ οἱ προϋποθέσεις ἐκδόσεως τῶν δύο ὁμολόγων, τὸ ἐπιτόκιό τους καὶ κάθε ἄλλη ἀναγκαία λεπτομέρεια γιὰ τὴν ἐξόφληση τῆς ὀφειλῆς.

[…]

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: