ΓΕΡΟΝΤΟΚΤΟΝΙΑ ΔΙΑ «ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ»: ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ, ΑΠΛΩΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ

.          ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ἕνα ὡραῖο σύνθημα: Δὲν τοὺς σκοτώνεις. Ἁπλῶς τοὺς ἀφήνεις νὰ πεθάνουν.
.        Ὅταν ἡ κόκκινη γραμμὴ τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ σεβασμοῦ πρὸς τὴν  ἀνθρώπινη ζωὴ ἔχει τόσο πολὺ μετατοπισθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια, πότε μὲ τὴν νομιμοποίηση τῶν ἐκτρώσεων, πότε μὲ τὴν εὑρηματικὴ ἐπιχειρηματολογία ὑπὲρ τῆς εὐθανασίας, πότε μὲ τὸν “ἐγκεφαλικὸ θάνατο” καὶ τὴν ἐμπορία ὀργάνων, πότε μὲ τὴν προώθηση τῆς «νομιμοποιήσεως» τῆς ὠμῆς βρεφοκτονίας (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/01/σκοτῶστε-τὰ-νεογνὰ-δὲν-πειράζει/) μὴν περιμένουμε ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ὀρρωδήσουν ἐνώπιον τῶν ἡλικιωμένων. Ἄλλωστε ἂς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ …«κινέζος» τὸ εἶχε πεῖ προκαταβολικὰ ἀπὸ χρόνια, ὅτι δηλ. ἡ τρίτη ἡλικία ἐπιβαρύνει δυσανάλογα τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα!

Γεροντοκτονία! –
Μείωση πληθυσμοῦ κατὰ 7% μὲ τὰ γενόσημα
(βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/05/τὰ-παροδηγητικὰ-γενόσημα/)
γιὰ ἐξοικονόμηση 5 δισ. εὐρώ!

.            Μαζική ἐξόντωση τοῦ πληθυσμοῦ μὲ μείωση τοῦ προσδοκίμου ὁρίου ζωῆς κατὰ 5-7 χρόνια θὰ ἐπιφέρει τὸ νέο καθεστὼς ποὺ ἐπέβαλε ἡ τρόϊκα γιὰ τὴν κατάργηση τῆς συνταγογράφησης τῶν παλιῶν ἀσφαλῶν συνταγῶν γιὰ χάρη τῶν φθηνῶν γενοσήμων. Καὶ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ποὺ αὐτὸ δὲν τὸ λέει ὁ ἕνας κλάδος ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θίγεται ἀπὸ τὰ νέα μέτρα, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι οἱ φαρμακοποιοί, ποὺ εὐννοοῦνται ἀπὸ τὴ νέα ρύθμιση, ἀφοῦ αὐτοὶ πλέον θὰ δίνουν τὸ νέο φάρμακο καὶ ὄχι οἱ γιατροί!
.          Ἔτσι λοιπόν, τὰ νέα μέτρα, ὅπως ἀποκαλύπτουν τὰ μέλη τοῦ Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου Ἀττικῆς καὶ διαβάζουμε στὸ http://www.ygeianews.gr  ἡ ἐφαρμογὴ τῆς πώλησης ὄχι φαρμάκων ἀλλά τῆς … πρώτης ὕλης τῶν φαρμάκων (!!!) γιὰ λόγους οἰκονομίας, ἀποτελεῖ μία “ἀντιεπιστημονική, ἀντικοινωνική, διάτρητη καὶ ἀποσπασματικὴ” πολιτικὴ ὑγείας.
.          Σύμφωνα μὲ τὸ CIA World Factbook ὁ συνολικὸς μέσος ὅρος ζωῆς σήμερα εἶναι 79,38 ἔτη, ἀπὸ  τὰ ὁποῖα οἱ ἄνδρες ζοῦν 76,85 χρόνια καὶ οἱ γυναῖκες 82,06 χρόνια. Πρακτικὰ θέλουν ν προχωρήσουν σ μείωση τν συνταξιούχων μ δραστικ τρόπο κα ατ εναι μία κα μοναδικ λήθεια. Ο Γερμανο κάνουν ατ πο ξέρουν π τν Β´ Π. Π. Προχωρον σ “τελικς λύσεις”. Καὶ ἔχουν βρεῖ ἐδῶ τοὺς ἐγχώριους συνεργάτες ποὺ ἐφαρμόζουν αὐτὴ τὴν πολιτική. Μείωση τοῦ προσδοκίμου ὁρίου ζωῆς κατὰ 5-7 χρόνια σημαίνει ἐξοικονόμηση δαπανῶν στὸν χῶρο τῶν συντάξεων καὶ τῆς περιθάλψεως τῆς τάξεως τῶν πέντε δισ. εὐρὼ ἐτησίως. Αὐτὸ θέλουν νὰ  γλιτώσουν καὶ βάζουν μπροστὰ τὰ γενόσημα. Ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας ὑπολογίζεται σὲ 7%. “Τὸ μόνο κριτήριο ποὺ ὑπῆρχε δὲν ἦταν ἡ διόρθωση τῶν κακῶς κειμένων, ἀλλὰ μία στενὴ λογιστικὴ ἀντίληψη ἐξοικονόμησης πόρων – ἀπὸ τὰ εὔκολα”, τόνισε ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Κώστας Λουράντος. “Ἡ Ὑγεία ὅμως, δὲν εἶναι λογιστικὴ ἐγγραφὴ στὶς δαπάνες. Αὐτὸ ὁδήγησε σὲ ἕνα νόμο-τέρας, ποὺ δὲν θὰ ἰσχύει γιὰ πολὺ καιρό, καθὼς θὰ καταρρεύσει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῶν ἀνεφάρμοστων μέτρων ποὺ περιέχει”. Ἀνέφερε δὲ ἕνα παράδειγμα: “Ὑποτίθεται ὅτι ὁ νόμος ἔγινε γιὰ ἐξοικονόμηση πόρων. Τὴν ἴδια στιγμή, δὲν ὑπάρχει καμία μέριμνα στὰ νοσοκομεῖα γιὰ τὰ ἐνέσιμα ἀντικαρκινικὰ φάρμακα, ὅπου γιὰ ἕνα θεραπευτικὸ cocktail μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν μόνο 10ml ἀπὸ ἕνα σκεύασμα 250ml καὶ ἀξίας χιλιάδων εὐρώ, καὶ τὸ ὑπόλοιπο νὰ πεταχθεῖ. Μιλᾶμε γιὰ ἑκατομμύρια. Καὶ ὅταν οἱ φαρμακοποιοὶ μιλᾶμε γιὰ νοσοκομειακὲς συσκευασίες καὶ γιὰ ἐξορθολογισμὸ γενικὰ στὶς συσκευασίες, ἡ πολιτεία κωφεύει”.
.       Ὅσον ἀφορᾶ στὴ φαρμακευτικὴ δαπάνη, οἱ διεθνεῖς μελέτες ἀποδεικνύουν ὅτι ὑπάρχει εὐθεία ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὴν κατὰ κεφαλὴ φαρμακευτικὴ δαπάνη καὶ στὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης. Ἂν γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἡ κατὰ κεφαλὴν δαπάνη περιοριστεῖ σὲ 23 € τὸν μήνα, πᾶμε στὸ ἐπίπεδο τῶν χωρῶν μὲ προσδόκιμο ἐπιβίωσης μέχρι 75 χρόνια, μακριὰ ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔχουν προσδόκιμο πάνω ἀπὸ 80 χρόνια.
.            Καὶ μὴν μᾶς ποῦν ὁ κ. Λοβέρδος καὶ ἡ κ. Δρέττα ὅτι τρομοκρατοῦμε τὸν κόσμο. Τρομοκράτης δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐνημερώνει γιὰ τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ μὲ τὶς ἀποφάσεις του θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ. Δυστυχῶς, τὰ πράγματα εἶναι ξεκάθαρα. Ἡ μείωση τῆς φαρμακευτικῆς δαπάνης σημαίνει συντομότερη καὶ χειρότερη ζωή!

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Διαφήμιση

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: