ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΡΧΙΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΛΟΓῼ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Προσφώνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου
ἐνώπιον τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας (07.03.2012)

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

.        Ἡ Πρόνοια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μᾶς συγκέντρωσε καὶ πάλι, ὡς μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Μᾶς δίδεται ἔτσι ἡ εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνήσουμε, νὰ συναντήσει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ἀδελφό του ἀλλὰ καὶ νὰ προσφέρουμε συγχρόνως τὸν πνευματικό μας ὀβολὸ σὲ καιροὺς δυσχερεῖς.
– Νομίζω ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ περιγράψω τὰ συμβαίνοντα μέσα καὶ γύρω μας, ἀφοῦ καὶ σεῖς ὡς ὑπεύθυνοι ποιμένες συγκεκριμένων περιοχῶν ἰδιαίτερα τῶν μεγαλουπόλεων, ζῆτε τὶς καθημερινὲς ἀνάγκες. Ἡ φτώχεια, ἡ ἀνεργία, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἔνδεια κάθε μέρα καὶ περισσότερο μᾶς ἀγγίζουν. Θὰ ἐπαναλάβω μία φράση πρεσβυτέρου ἀγαπητοῦ μας ἀδελφοῦ, ποὺ εἶναι ἀνακεφαλαίωσις τῶν παραπάνω: Ἡ χώρα μας βρίσκεται σὲ δοκιμασία.
.        Ἡ ὅλη κατάστασις μᾶς θυμίζει τὴν περιγραφὴ τοῦ Γρηγορίου Νύσσης: «Οἱ σημερινοὶ καιροὶ μᾶς ἔφεραν σωρεία ἀπὸ γυμνοὺς καὶ ἀστέγους. Ἕνα πλῆθος στέκεται μπροστὰ στὴ θύρα τοῦ καθενός. Παντοῦ βλέπετε τὸ χέρι νὰ εἶναι ἁπλωμένο καὶ νὰ ζητᾶ… Σ’ αὐτοὺς σπίτι εἶναι ἡ ὕπαιθρος, καταφύγιο οἱ στοὲς καὶ τὰ σταυροδρόμια καὶ τὰ πιὸ ἐγκαταλελειμμένα μέρη τῆς ἀγορᾶς. Σὰν τὰ νυχτοπούλια καὶ τὶς κουκουβάγιες ποὺ φωλιάζουν στὶς τρύπες. Τὰ ροῦχα τους εἶναι κουρελιασμένα. Ἔσοδά τους εἶναι οἱ καλὲς διαθέσεις τῶν φιλανθρώπων· τροφὴ τοὺς ὀ,τιδήποτε πέσει ἀπὸ τοὺς περαστικούς· ποτό τους ἡ πηγὴ τῆς πόλεως, ὅπως ἀκριβῶς καὶ γιὰ τὰ ζῶα· κύπελλό τους οἱ ἄδειες παλάμες· θησαυρός τους ἡ τσέπη τους, ὅταν δὲν ἔχει τρύπες καὶ κρατάει ὅ,τι τῆς βάζουν μέσα· τραπέζι τους τὰ ἑνωμένα γόνατα τους· κρεβάτι τους τὸ χῶμα· λουτρό τους ὁ ἀπέριττος ποταμὸς ἢ ἡ λίμνη ποὺ ὁ Θεὸς ἔδωσε γιὰ ὅλους. Ἡ ζωή τους εἶναι πλανόδια καὶ πρωτόγονη ὄχι γιατί ἦταν ἔτσι ἀπ’ τὴν ἀρχή, ἀλλὰ ἐξ αἰτίας ἀτυχημάτων καὶ ἀνάγκης».
.         Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε διὰ μέσου τῶν αἰώνων συνδεδεμένη μὲ τὴν Ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου στάθηκε πλάι του, ἔστω καὶ ἂν πολλάκις ἀγνοήθηκε, περιφρονήθηκε, ἀδικήθηκε καὶ εἶδε τὸν ἑαυτό της νὰ ἐκτοπίζεται στὸ περιθώριο.
.         Δὲν θὰ ἤθελα νὰ συνεχίσω τὸν λόγο ἐπ᾽ αὐτοῦ, οὔτε νὰ ἀναφερθῶ στὰ θέματα, ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν ἀφοῦ αὐτὰ εἶναι ἤδη καταχωρημένα στὴν Ἡμερησία Διάταξη.
.         Ἡ ΔΙΣ κατὰ τὴν συνεδρία τῆς 17ης παρελθόντος μηνὸς ἀπεφάσισε νὰ ἀλλάξει τὸ μέχρι τότε προγραμματισμένο κύριο θέμα τῆς «Ἡμερησίας Διατάξεως, καὶ πρότεινε ἀντ’ αὐτοῦ νὰ εἶναι τὸ συζητησόμενο: Ἡ Ἐκκλησία μας πρὸ τῆς κρίσεως τῆς χώρας μας». Προβάλλουν δύο ἐρωτήματα: Τί πταίει; Τί κάνουμε; Προτιμῶ νὰ ρίξουμε τὸ βάρος στὸ δεύτερο ἐρώτημα.

.         Θὰ ἤθελα νὰ ἐπικεντρώσω τὶς σκέψεις μου μόνο σὲ μερικὰ κρίσιμα ζητήματα γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας στοὺς δύσκολους καιροὺς καὶ περιστάσεις ποὺ διανοίγονται μπροστά μας καὶ νὰ κάνω κάποιες ἐπισημάνσεις:

Α. Πρῶτος στόχος ἡ σωστὴ καὶ συνεχὴς διαποίμανση τοῦ λαοῦ μας.

.         Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ λειτουργεῖ ὡς μητέρα. Πάντοτε, ἰδιαίτερα στὶς δύσκολες ὧρες τῶν δοκιμασιῶν, ὁ σύνδεσμος γίνεται πιὸ δυνατός. Τὸ ἔργο τῆς κατήχησης τῆς στήριξης τῆς ἐλπίδος, τῆς ὅποιας συμπαράστασης στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας ἀνήκουν στὸ πλαίσιο τῆς ἀποστολῆς της. Αὐτὴ ἡ διακονία πρέπει νὰ ἐνταθεῖ περισσότερο.

Β. Ἀνάγκη ἑνότητος ὅλων μας.

.         Ἡ ἄσχημη εἰκόνα τῆς πατρίδος μας τῶν τελευταίων χρόνων καὶ ἰδιαίτερα ἡ ἀλληλοϋπονόμευση, πρέπει νὰ μᾶς διδάξει ὅλους μέσα στὸ χῶρο αὐτό, ν μν πιτρέψουμε ν εσβάλουν κα στ σμα μας διχαστικ δαιμόνια. Ζοῦμε τὸν καιρὸ αὐτὸ συγκινητικὰ φαινόμενα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀφοσιώσεως τοῦ λαοῦ μας πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Μ τν πογοητεύσουμε.
.         Ἡ ἐμπειρία μου μὲ πείθει καὶ θέλω νὰ σᾶς διαβεβαιώσω, ὅτι καὶ στὶς ἡμέρες μας μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ὅλοι ὅσοι κατέχουν ἐπισκοπικὴ θέση μέσα στὴν αἴθουσα αὐτή, ἀγαποῦν μὲ κάθε θυσία τὴν Ἐκκλησία μας μὲ ὅσα αὐτὴ πρεσβεύει καὶ διδάσκει. Δὲν ὑπάρχει κανένας ρίψασπις, κανένας προδότης. Καὶ ἂν μερικὲς φορὲς κατὰ τὸ ἀνθρώπινο προβάλουν παρεξηγήσιμες θέσεις, διαφορετικὲς συμπεριφορές, ἐγωιστικὰ φαινόμενα, ὀφείλουμε νὰ ἀνατρέξουμε στὴ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ μας, στὸ παράδειγμα τῶν Πατέρων καὶ τῶν ἁγίων της Ἐκκλησίας καὶ μὲ εὐαγγελικὸ τρόπο, νὰ δώσουμε εὐεργετικὲς λύσεις, ἀνάπαυση στὶς διαφορές μας. Ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦμε κατάματα νὰ λέμε στὰ παιδιά μας: «Ἔρχου καὶ ἴδε».
– Στὴν Ὀρθοδοξία δὲν ρίχνουμε τὸν ἀδερφὸ στὴν Πυρά, οὔτε ἡ Ἱερὴ Ἐξέταση βρῆκε χῶρο στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ στὴν Παράδοσή μας.

Γ. Προσοχὴ στὶς μισὲς ἀλήθειες ποὺ κυκλοφοροῦν.

.         Στὴν ἐποχὴ τῆς πληροφόρησης εἶναι φυσικὸ ἡ πλούσια τεχνογνωσία μὲ ἔντυπα, μὲ ἄλλα σύγχρονα μέσα νὰ μᾶς πολιορκεῖ. Οἱ ἰδέες, οἱ πολλὲς ἰδέες, ἡ παραπληροφόρηση, οἱ σκοπιμότητες μᾶς κατακλύζουν καὶ δημιουργοῦν συγχύσεις. προπαγάνδα δυστυχς κατάφερε στν ποχή μας τ ψέμα ν τ παρουσιάζει ς λήθεια, τν σχήμια ς μορφιά, τ κακ ς καλό.
.         Μέσα σ’ αὐτὸν τὸν ἀνταγωνιστικὸ ἀγώνα δὲν λείπουν προσπάθειες ποὺ μὲ ἕνα φασιστικὸ τρόπο φιλοδοξοῦν νὰ «διορθώσουν» καὶ νὰ «σώσουν» τὴν Ἐκκλησία.
.         Καὶ εἶναι ἀλήθεια, ὅ,τι εἶναι σοβαρὸ καὶ χρήσιμο θὰ τὸ χρειασθοῦμε καὶ θὰ τὸ χρησιμοποιήσουμε. Ἀπέχει, ὅμως, αὐτὸ πολὺ ἀπὸ τὴ λανθασμένη προσπάθεια «χειραγωγήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας διοικήσεως».

Δ. Ἐπιδίωξη συνεργασίας Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.

.         Τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖο στοὺς δύσκολους καιρούς μας περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά. Τελευταία ἔγιναν φιλότιμες προσπάθειες πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή. Τὰ ἀποτελέσματα δὲν ἦσαν τὰ ἐπιθυμητά. Ὑπῆρξαν πολιτικὰ πρόσωπα ποὺ ἐνίσχυσαν τὴν προσπάθεια αὐτὴ καὶ ὀφείλω ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ νὰ τὰ εὐχαριστήσω. Τὸ γενικότερο ὅμως κλίμα ἦταν ἀδιάφορο, μία δαιμονιώδης γραφειοκρατία κα παραγοντισμς σήμαντων λειτουργν πο μλλον δυσκολεύουν παρ ξυπηρετον καμαν τς προσπάθειες ναποτελεσματικές.
– Ἰδιαίτερα σήμερα μπροστὰ στὴν πνευματικὴ κρίση ποὺ ἀκολουθεῖται καὶ ἀπὸ ἄλλες κρίσεις, ὅπως ἡ οἰκονομικὴ ποὺ μᾶς μαστίζει εἶναι ἀπαραίτητη ἡ δική μας συμβολή. Ἡ Ἱστορία μας, ὁ πολιτισμός μας, ἡ γλώσσα μας, ἡ ἀξιοπρέπειά μας, ἡ ἐθνική μας ὑπερηφάνεια, ὁ ἀλληλοσεβασμὸς νὰ μὴν καταντήσουν στὴ χώρα ποὺ γεννήθηκε ἡ Δημοκρατία «εἴδη ἐν ἀνεπαρκείᾳ».

Εὐχαριστῶ.

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: