«O ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ»

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

«O ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
«ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ»
Ἐκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»,
Θεσσαλονίκη 2012
σελ. 116-120

.              Ὁ γιὸς κληρονομεῖ τὰ χρέη τοῦ πατέρα του καὶ πρέπει νὰ τὰ ξεπληρώσει. Ἂν ὁ γιὸς δὲν τὰ ξεπληρώσει, θὰ τὰ πληρώσει ὁ ἐγγονός. Ὅπως καὶ νὰ ἔχει, τὸ χρέος πρέπει νὰ πληρωθεῖ στὸν δανειστή. Ἔτσι εἶναι ὁ κανόνας παντοῦ στὸν κόσμο, μέσα στὴν κοινωνία. Ὁ γιὸς κληρονομεῖ τὴν ἀρρώστια τοῦ πατέρα. Ἂν ὁ πατέρας δὲν γιατρευτεῖ ἀπὸ τὴν ἀρρώστια του, τότε θὰ μεταδώσει τὴν ἀρρώστια στὸ γιὸ ἢ στὸν ἐγγονό του ἢ στὸ δισέγγονό του, μέχρι τὴν τέταρτη γενιά. Ἂν ὁ γιὸς ἐξοφλήσει ὅλα τὰ χρέη τοῦ πατέρα του, τότε καὶ οἱ δικοί του ἀπόγονοι θὰ εἶναι εὐτυχισμένοι. Ἂν ὁ γιὸς γιατρέψει τὴν ἀρρώστια τοῦ πατέρα του, τότε καὶ οἱ ἀπόγονοί του θὰ εἶναι ὑγιεῖς.
.              Ἀδελφοί μου, ὁ δέκατος ὄγδοος αἰώνας εἶναι ὁ πατέρας τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, καὶ ὁ δέκατος ἔνατος αἰώνας εἶναι ὁ πατέρας τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Ὁ πατέρας εἶχε πολλὰ χρέη, ὁ γιὸς δὲν ἐξόφλησε τὰ χρέη τοῦ πατέρα του ἀλλὰ ἀντίθετα αὔξησε τὰ χρέη καὶ ὅλα τὰ χρέη ἔμειναν στὸν ἐγγονό. Ὁ πατέρας ὑπέφερε ἀπὸ βαριὰ μεταδοτικὴ ἀσθένεια καὶ ὁ γιὸς δὲν γιατρεύτηκε ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀσθένεια τοῦ πατέρα του. Ἀντίθετα ἡ ἀρρώστια πῆρε χειρότερη μορφὴ στὸν γιό. Ἡ ἀρρώστια μὲ τριπλάσια δύναμη κληρονομήθηκε στὸν ἐγγονό. Ὁ ἐγγονὸς εἶναι ὁ εἰκοστὸς αἰώνας, ὁ αἰώνας στὸν ὁποῖο ζοῦμε.
.              Ὁ δέκατος ὄγδοος αἰώνας ἦταν ἡ ἐξέγερση τῶν ἀνθρώπων ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ κλήρου τοῦ Ρωμαίου ποντίφικα. Ὁ δέκατος ἔνατος αἰώνας ἦταν ἡ ἐξέγερση τῶν ἀνθρώπων ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ὁ εἰκοστὸς αἰώνας, εἶναι αἰώνας τῆς συμμαχίας μὲ τὸν σατανᾶ. Τὰ χρέη αὐξήθηκαν καὶ ἡ ἀρρώστια χειροτέρεψε. Ὁ Κύριος τοὺς εἶπε, ὅτι τιμωρεῖ τὶς ἁμαρτίες τῶν πατέρων μέχρι τὴν τρίτη καὶ τέταρτη γενιά.
.              Δὲν βλέπετε πῶς ὁ Κύριος «ἐπισκέφτηκε» τὰ ἐγγόνια λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν παππούδων τῆς Εὐρώπης; Δὲν βλέπετε τὴν τιμωρία στὰ ἐγγόνια, ἐξ αἰτίας τῶν χρεῶν ποὺ δὲν ξεπληρώθηκαν ἀπὸ τοὺς παπποῦδες;
.              Ὁ ἀντίχριστος ἦταν ἡ ἀρχὴ τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰώνα. Ὁ ἀντίχριστος – πάπας παρουσιάστηκε στὰ μέσα τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰώνα. Οἱ ἀντίχριστοι εὐρωπαῖοι φιλόσοφοι παρουσιάζονται στὰ τέλη τοῦ τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰώνα. Βοναπάρτης, Πίος κα Νίτσε, ατ τ τρία νόματα, εναι τριάδα τν πι βαρι σθενν.
.            Ἄραγε αὐτοὶ εἶναι οἱ νικητὲς τοῦ τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰώνα; Ὄχι, αὐτοὶ εἶναι οἱ φορεῖς τῆς πιὸ βαριᾶς ἀρρώστιας ποῦ κληρονόμησαν ἀπὸ τὸν δέκατο ὄγδοο αἰώνα. Οἱ πιὸ βαριὰ ἀσθενεῖς… Ὁ Βοναπάρτης, ὁ Ποντίφικας καὶ ὁ φιλόσοφος.  Ὄχι στὴν παγανιστικὴ ἀρχαία Ρώμη, ἀλλὰ στὴ βαπτισμένη Εὐρώπη! Αὐτοὶ δὲν ἦταν νικητές, ἀλλὰ οἱ πιὸ ἡττημένοι. Ὅταν ὁ Βοναπάρτης χαμογελοῦσε μὲ τὶς ἁγιότητες ποὺ ὑπῆρχαν στὸ Κρεμλίνο καὶ ὅταν ὁ πάπας Πίος ἀνακηρύχθηκε δημόσια ἀλάνθαστος καὶ ὅταν ὁ Νίτσε ὁμολόγησε τὴν ὑπηρεσία του στὸν ἀντίχριστο, τότε ὁ ἥλιος σκοτείνιασε στὸν οὐρανό. Ἂν ὑπῆρχαν χιλιάδες ἥλιοι θὰ σκοτείνιαζαν ἀπὸ τὴν λύπη καὶ τὴν ντροπή. Τέτοιο θαῦμα δὲν εἶδε ἡ γῆ: Ἄθεος αὐτοκράτορας, ἄθεος Ποντίφηκας, ἄθεος φιλόσοφος.
.            Στὰ χρόνια του Νέρωνα, τουλάχιστον ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς δὲν ἦταν ἄθεος, ὁ φιλόσοφος. δέκατος γδοος αώνας εναι αώνας το Πιλάτου: Καταδίκασε τν Χριστό. δέκατος νατος αώνας εναι αώνας το Καϊάφα: Σταύρωσε τν Χριστ ξανά. εκοστς αώνας εναι αώνας «το Συνεδρίου» πο συστήθηκε π τος βαπτισμένους κα τος βάπτιστους οῦδες. Ατ τ Συνέδριο νακοίνωσε τι Χριστς εναι νεκρς γι πάντα καὶ ὅτι δὲν ἀναστήθηκε.
.         Ἀναρωτιέστε ἀκόμη, ἀδελφοί μου, γιὰ ποιό λόγο καὶ πῶς τιμωρήθηκαν οἱ κάτοικοι τῆς Εὐρώπης;
.          Τιμωρήθηκαν μὲ αὐστηρὸ τρόπο. Ἡ τιμωρία τους ἦταν τέτοια ποὺ τὴν αἰσθάνθηκαν ὣς τὸ μεδούλι τῶν κοκάλων τους. Ἡ τιμωρία τους σήμαινε αἷμα, ἐπαναστάσεις καὶ πόλεμοι.
.        Ποιοί τελικὰ εἶναι οἱ κερδισμένοι τοῦ τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰώνα, ἂν δὲν εἶναι ὁ Βοναπάρτης, ὁ πάπας Πίος καὶ ὁ φιλόσοφος Νίτσε;
.         Κερδισμένοι ἦταν ὁ Ρῶσος μουζίκος καὶ ὁ βαλκάνιος χωριάτης.
.          Εἶπε ὁ Χριστός: Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ὁ πιὸ ταπεινὸς μεταξὺ ὅλων σας, αὐτὸς εἶναι ὁ ἀνώτερος (Λουκ. θ´ 48).
.          Ἐκεῖνος λοιπὸν ποὺ ἦταν ὁ πιὸ ἄγνωστος, ὁ λιγότερος σημαντικὸς καὶ ὁ πιὸ ταπεινὸς στὸν δέκατο ἔνατο αἰώνα, αὐτὸς ἦταν ὁ νικητής.
.            Ποιός λοιπὸν ἦταν κερδισμένος, ἂν ὄχι ὁ Ρῶσος μουζίκος καὶ ὁ βαλκάνιος πολεμιστής, ὁ ὁποῖος πολέμησε ἐναντίον τῶν μουσουλμάνων καὶ ἐλευθέρωσε τὰ Βαλκάνια;
.            Κληρικοὶ τῆς Δύσεως στὴν ὑπηρεσία τοῦ σατανᾶ καὶ εὐφυΐα στὴν ὑπηρεσία τοῦ σατανᾶ. Ὁ αὐτοκράτορας, ὁ πάπας καὶ ὁ φιλόσοφος τοῦ τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰώνα….
.           Ὁ βαλκάνιος χωριάτης, ὁ ἁπλὸς ἱερέας καὶ ὁ ταπεινὸς ψαρὰς ἐνήργησαν ἐντελῶς ἀντίθετα. Ὁ πρῶτος ἐπέδειξε σταυροφορημένο ἡρωισμό, ὁ δεύτερος ὑπηρέτησε μὲ μαρτυρικὸ τρόπο τὸ ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης καὶ ὁ τρίτος ἔδειξε τὴν σοφία τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ. Στὸ πρόσωπό τους ἔχουν ἐφαρμογὴ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Σωτήρα μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ: Σ᾽ εὐχαριστῶ, Πατέρα, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, γιατί αὐτὰ τὰ ἔκρυψες ἀπὸ τοὺς σοφοὺς καὶ τοὺς συνετοὺς καὶ τὰ φανέρωσες στοὺς ταπεινούς. Ναί, Πατέρα μου, αὐτὸ ἦταν τὸ θέλημά σου (Ματθ. ια´ 25).
.           Τί κοινοποίησε ὁ Θεὸς στοὺς ταπεινοὺς ἀνθρώπους;
.        Τὴν γενναιότητα, τὴν οὐράνια καλωσύνη καὶ τὴν θεϊκὴ σοφία.
.       Καὶ τὰ τρία ἔλειπαν ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Βοναπάρτη, ἀπὸ τὸν πάπα καὶ ἀπὸ τὸν φιλόσοφο. Οἱ τρεῖς τους διέφεραν ἀπὸ τοὺς ταπεινοὺς ἀνθρώπους, ὅπως διαφέρει ἡ ἡμέρα μὲ τὴ νύχτα.
.          Ἀδελφοί μου, ἀκολουθεῖστε τὸν δρόμο τῶν αἰώνιων νικητῶν καὶ ὄχι τὸν δρόμο τῶν αἰώνιων ἡττημένων. Ἂς ἀκολουθήσουμε τὸν δρόμο τῶν ψαράδων καὶ τῶν μαρτύρων. Ἀμήν.

ΠΗΓΗ ἠλ. Κειμένου: hristospanagia3.blogspot.com ἀπὸ apantaortodoxias.blogspot.com

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: