ΒΑΘΜΙΑΙΑ …ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ!

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Ὅσο ξεχνιόμαστε μὲ τὴν Κρίση, τόσο σφίγγει ὁ κλοιὸς τὴς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς. Βαθμιαῖα συρρικνώνεται ἡ ἰδιωτικότητα καὶ μὲ τὸ γνωστὸ «χάπι» τῆς «διευκολύνσεως» (ἐν γένει) προ-φυλακίζεται σταδιακὰ ἡ ἐλευθερία τῶν πολιτῶν. 

.            σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Θὲς εἰσιτήριο γιὰ τὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς; Πάρε κάρτα μὲ ἢ χωρὶς τσιπάκι καὶ πές μας ποιὸς εἶσαι. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ταξιδεύεις στὸ λεωφορεῖο, στὸ μετρὸ κλπ καὶ νὰ μὴν ξέρουμε ποιὸς εἶσαι! Ἄλλωστε οἱ κάμερες δὲν εἶναι ἀρκετές, πρέπει νὰ ξέρουν καὶ ὄνομα οἱ διαχειριστές. Δὲν φθάνει τὸ πρόσωπο. 
.            Καὶ ἐπειδὴ ἔχουν μαζευτεῖ ἕνα κάρο κάρτες μὲ ἢ χωρὶς τσιπάκι (ἡ κάρτα τῆς τράπεζας, ἡ κάρτα ὑγείας, ἡ κάρτα τοῦ φοιτητῆ, τὸ ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο, ἡ κάρτα τοῦ δημότη, ἡ φοροκάρτα, ἡ κάρτα ἐργαζομένου κ.α), ἔλα νὰ σὲ διευκολύνουμε μὲ τὸ νὰ τὶς ἐνσωματώσουμε ὅλες σὲ μία: στὴν ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΗ! καὶ ἀργότερα θὰ μᾶς ποῦν: ἔλα νὰ σοῦ βάλουμε ἕνα τσιπάκι στὸ χέρι γιὰ νὰ μὴν τὴν χάνεις κι αὐτὴ ποτέ!
.            Ἡ ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ ὑφαίνεται σιγὰ-σιγά. Ἔτσι ὅπως προχωράει τὸ σχέδιο, θὰ ἔρθει ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ κόσμος θὰ παρακαλάει νὰ τοῦ δώσουν τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη, προκειμένου νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὴν … γραφειοκρατία τῶν πολλῶν καρτῶν. 
.            Ξυπνῆστε Ἕλληνες! Ἡ Ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ φυλακὴ τῶν “φίλων καὶ ἑταίρων μας” δανειστῶν Γερμανῶν…

Πράσινο φῶς γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο

.           Θὰ ἐπαναφορτίζεται στὰ ATM τραπεζῶν ἢ μέσῳ Διαδικτύου, ἐνῶ οἱ ἐπιβάτες μιᾶς διαδρομῆς θὰ μποροῦν νὰ τὴν «ἐπικυρώσουν» στέλνοντας ἕνα γραπτὸ μήνυμα μὲ τὸ κινητό τους. Σταδιακ ο κάρτες περιορίστων διαδρομν θ ντικατασταθον π τς «λεκτρονικς»
.         Παρελθὸν θὰ ἀποτελεῖ τὸ κλασικὸ χάρτινο εἰσιτήριο γιὰ τὴν μετακίνηση μὲ τὶς ἀστικὲς συγκοινωνίες σὲ περίπου ἕναν χρόνο ἀπὸ τώρα, καθὼς σύμφωνα μὲ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ ὑπουργείου Ὑποδομῶν τὸ «ἔξυπνο» ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο, τὸ ὁποῖο θὰ τὸ ἀντικαταστήσει, θὰ εἶναι ἕτοιμο -βάσει χρονοδιαγράμματος- νὰ κυκλοφορήσει περίπου στὰ μέσα τοῦ 2012.
.         Τὸ ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο θὰ μπορεῖ νὰ ἐπαναφορτίζεται ἀπὸ ΑΤΜ τραπεζῶν, ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο, ἐνῶ θὰ δίνει τὴν δυνατότητα στοὺς ἐπιβάτες μιᾶς διαδρομῆς νὰ μετακινοῦνται μὲ τὶς ἀστικὲς συγκοινωνίες, στέλνοντας ἁπλῶς ἕνα γραπτὸ μήνυμα μέσῳ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου τους.

[…].
.         Τὸ χάρτινο εἰσιτήριο καὶ οἱ κάρτες ἀπεριορίστων διαδρομῶν θὰ ἀντικατασταθοῦν σταδιακὰ ἀπὸ «ἠλεκτρονικὲς» κάρτες, ἐνῶ στόχος εἶναι ἡ χρησιμοποίησή τους νὰ δώσει τὴν δυνατότητα ἐφαρμογῆς δικαιοτέρων χρεώσεων στοὺς ἐπιβάτες. Ἔτσι ἤδη ἐξετάζεται ὁ καθορισμὸς τοῦ κομίστρου ἀνάλογα μὲ τὴ διανυόμενη ἀπόσταση καὶ τὸν χρόνο κατὰ τὸν ὁποῖο οἱ ἐπιβάτες πραγματοποιοῦν τὶς μετακινήσεις τους, ὥστε νὰ σχεδιαστεῖ μείωση τῆς τιμῆς τοῦ κομίστρου τὰ Σαββατοκύριακα ἢ τὶς ἀργίες. Τρεῖς εἶναι οἱ τύποι «ἔξυπνου» εἰσιτηρίου ποὺ ἐξετάζονται:
Πολλαπλό: «Ἔξυπνη» κάρτα μνήμης χωρὶς μικροεπεξεργαστή. Θὰ ἀποθηκεύει χρηματικὴ ἀξία καὶ θὰ ὑποκαταστήσει τὸ χάρτινο εἰσιτήριο ἁπλῆς διαδρομῆς καὶ τὸ ἡμερήσιο εἰσιτήριο πολλαπλῶν διαδρομῶν. Λόγῶ τῶν περιορισμένων διαδρομῶν ποὺ θὰ εἶναι ἀποθηκευμένες, θὰ ἀπευθύνεται κυρίως σὲ περιστασιακοὺς ἐπιβάτες ἢ τουρίστες καὶ ἡ χρηματική της ἀξία θὰ μειώνεται κατὰ τὴν ἀκύρωση, ἐνῶ θὰ ἐπαναφορτίζεται ἀπὸ τὰ σημεῖα πώλησης.
Κάρτα: «Ἔξυπνη» κάρτα μὲ μικροτσίπ. Θὰ ὑποκαταστήσει τὶς μηνιαῖες καὶ ἐτήσιες κάρτες καὶ θὰ περιέχει ἠλεκτρονικὰ τὴν χρονικὴ ἰσχὺ τῶν ἀπεριορίστων διαδρομῶν, ἀνήκοντας ἀποκλειστικὰ στὸν κάτοχό της. Θὰ ἀπευθύνεται σὲ τακτικοὺς χρῆστες καὶ τὸ κόμιστρο θὰ εἶναι χαμηλότερό του πολλαπλοῦ.
Γραπτὸ μήνυμα μέσῳ κινητοῦ τηλεφώνου γιὰ μεμονωμένες διαδρομές. Ἡ ἐπαναφόρτιση τῶν «ἔξυπνων» καρτῶν θὰ γίνεται ἐκτὸς ἀπὸ τὰ αὐτόματα μηχανήματα καὶ στὰ ἐκδοτήρια τῶν φορέων καὶ ἀπὸ ἐξωτερικὰ σημεῖα πώλησης, ἀπὸ ΑΤΜ, μέσῳ e-banking, Διαδικτύου, σταθεροῦ ἢ κινητοῦ τηλεφώνου, ἐνῶ θὰ ὑποστηρίζει ζωνικὴ καὶ χρονικὴ χρέωση καὶ θὰ μειώνει τὸν χρόνο ἀναμονῆς τῶν ἐπιβατῶν.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Διαφήμιση

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: