«ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ. ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ: Δύο φορὲς τὸν περασμένο αἰώνα αἱματοκυλίσατε τὴν Εὐρώπη, ὁδηγήσατε τὴ χώρα σας σὲ ὁλικὴ καταστροφή. Πάρτε τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας. Μὴν ἐπαναλάβετε τὸ ἴδιο λάθος τρίτη φορά». (Πρόδρ. Ἐμφιετζόγλου)

“Θαρσεν χρ
Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο μὲ ἐθνικοὺς ὅρους

 Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου
(Ὁμιλία στὶς 23 Φεβρουαρίου 2012)

.           “Δεν εἶναι κρίμα νὰ γονατίσεις, κρίμα εἶναι νὰ μὴν ξανασηκωθεῖς καὶ νὰ προχωρήσεις”.

.          Γονατίσαμε, ἀπὸ τὰ λάθη μας, ὄχι μόνο οἰκονομικὰ ἀλλὰ καὶ πολιτικά, ἠθικά, πνευματικὰ καὶ πολιτιστικά. Καὶ ἄλλες φορὲς ὅμως τὸ Ἔθνος μας γονάτισε, ἀλλὰ πάντα εἶχε τὶς δυνάμεις νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ προχωρήσει. Καὶ τώρα πρέπει – καὶ μποροῦμε – νὰ ξανασηκωθοῦμε.
.          Χρειάζεται πίστη. Πίστη στὸν Θεό, πίστη στὴν πατρίδα, πίστη στὶς δυνάμεις μας. Χρειάζεται ὅμως καὶ ἀποφασιστικότητα, πεῖσμα, θυσίες καὶ σοφία.
.          Πρτα πρέπει ν δομε τ λάθη μας, πο μς φεραν σ’ ατ τν κατάσταση. Νὰ τὰ παραδεχθοῦμε, νὰ διδαχθοῦμε, νὰ μὴν τὰ ἐπαναλάβουμε. Πρέπει νὰ ἀλλάξουμε, νὰ γεννᾶμε, νὰ παράγουμε, νὰ γίνουμε καλλίτεροι. Νὰ ἐπιλέξουμε τὴ νέα ἡγεσία τῆς χώρας μὲ μόνο γνώμονα τὸ ἐθνικὸ συμφέρον, τοὺς καλλίτερους γιὰ τὴν πατρίδα. Νὰ διορθώσουμε τὰ τοῦ οἴκου μας. Νέα κρατικὴ ὀργάνωση, ἀποτελεσματική, μὲ περιορισμὸ δαπανῶν ποὺ νὰ συμβάλει στὴν ἀνάπτυξη, νὰ καταπολεμήσει τὴν ἀναξιοκρατία καὶ τὴν διαφθορά, ποὺ νὰ βοηθάει, ἀντὶ νὰ διώχνει τὰ καλλίτερα παιδιά της.
.          Μία διακυβέρνηση, ποὺ ἐπιτέλους θὰ στείλει στὴ φυλακὴ ὅσους ἔκλεψαν τὴν πατρίδα, θὰ ἐπαναφέρει τὸ αἴσθημα εὐθύνης, ἐμπιστοσύνης, ἀξιοκρατίας καὶ δικαιοσύνης σὲ ὅλους τους πολίτες.
.        Ὅλα τὰ ἀνωτέρω, εἶναι εὔκολα στὴ θεωρία, ὅμως δύσκολα στὴν πράξη. Καὶ τὸ χειρότερο, χρειάζονται χρόνο. Καὶ χρόνο δὲν ἔχουμε. Πρέπει λοιπόν, ἄμεσα νὰ ἀποφασίσουμε δύο κρίσιμα ἀποφασιστικὰ βήματα, ποὺ θὰ ἀνατρέψουν τὴν σημερινὴ παρακμιακὴ αὐτοκαταστροφικὴ κατάσταση, νὰ κόψουμε τὰ δεσμὰ τοῦ μνημονίου, τοῦ σημερινοῦ μας γόρδιου δεσμοῦ.
.          Πρέπει λοιπὸν τώρα, πρῶτον, ν κηρύξουμε τν Α.Ο.Ζ. μας καὶ νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε τὰ πλούσια ἐνεργειακὰ ἀποθέματα καὶ δεύτερον, νὰ θέσουμε ἐπίσημα καὶ ν παιτήσουμε τς φειλόμενες Γερμανικς πολεμικς πανορθώσεις.

Α.Ο.Ζ

.          Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Α.Ο.Ζ. (χάρτης), σύμφωνα μὲ τὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας ποὺ ψηφίσθηκε στὸ Montego Bay, στὶς 10 Δεκεμβρίου τοῦ 1982 καὶ ὁριστικοποιήθηκε μὲ τὶς πράξεις τοῦ Ο.Η.Ε. τὸν Μάρτιο τοῦ 1986 καὶ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1993. Τὴν ἐν λόγῳ συνθήκη τὴν κυρώσαμε τὸ 1995 καὶ βέβαια, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ Σύνταγμά μας, ὑποχρεούμεθα νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε. Καὶ ἀπορεῖ κανείς. Γιατί δὲν κηρύξαμε τὴν Α.Ο.Ζ μας τόσα χρόνια. Γιατί ατ συστηματικ ποπτη σιωπή; γκληματικ μέλεια “φοβικ συνδρομο”;
.          Φτάνει πιὰ μὲ αὐτὸ τὸ “φοβικὸ συνδρομο”. Φοβόμαστε τοὺς Τούρκους, τοὺς Ἀμερικάνους, τοὺς Γερμανούς, ἀκόμα καὶ τοὺς Σκοπιανούς! Φτάνει πιά.
.          Δὲν φοβήθηκε ἡ ματωμένη Κύπρος, ποὺ κήρυξε καὶ ὁριοθέτησε τὴν κυπριακὴ Α.Ο.Ζ. μὲ τὴν Τουρκία πάνοπλη στὸ νησί. Δὲν φοβήθηκε ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος, οἱ δικοί μας γιατί φοβοῦνται ἐδῶ καὶ 25 χρόνια; Τώρα ὅμως διαφαίνονται ἐπιτέλους τὰ πρῶτα ἐλπιδοφόρα σημάδια. Οἱ ἀγῶνες τοῦ Καθηγητῆ Καρυώτη καὶ ἀρκετῶν ἄλλων ἀρχίζουν νὰ ἀποδίδουν. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς διεκήρυξε τὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ ὡς πρώτη προτεραιότητα καὶ σύντομα ξεκινοῦν συνομιλίες μὲ τὴν Αἴγυπτο γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἑλληνοαιγυπτιακῆς ΑΟΖ.
.          Τὸ 1912 ὁ Βενιζέλος διπλασίασε τὴν Ἑλλάδα. Τὸ 2012 μποροῦμε νὰ τὴν διπλασιάσουμε καὶ πάλι. Καὶ πέραν τῆς τεράστιας γεωπολιτικῆς ἀναβάθμισης τῆς χώρας μας, νὰ ἀρχίσουμε ἄμεσα τὴν ἐκμετάλλευση τῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου ὅλης τῆς Α.Ο.Ζ. μας. Τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ Κύπρος ἄνοιξαν τὸ δρόμο. Ἐμεῖς πρέπει νὰ μὴ χάσουμε στιγμὴ πλέον.
.          Οἱ σημερινὲς ἐκτιμήσεις τῆς ἀξίας τῶν κοιτασμάτων, ὑπερβαίνουν τὰ 3 τρισεκατομμύρια € καὶ ὅπως ἀπεδείχθη, μὲ τὶς ἀντίστοιχες γεωτρήσεις στὸ Ἰσραὴλ καὶ Κύπρο, ἡ πραγματικότητα ὑπερβαίνει τὶς ἐκτιμήσεις. Λοιπὸν ἄμεσα Α.Ο.Ζ. – ἄμεσα προκήρυξη διαγωνισμῶν στὰ 10 πρῶτα οἰκόπεδα – ὄχι μόνο στὸ Ἰόνιο – ἀλλὰ καὶ στὸ Αἰγαῖο, ἀνατολικά τῆς Θάσου, νότια τῆς Κρήτης, νότια τοῦ Καστελλόριζου.
.          Προτείνω τὴν παραχώρηση ὅλων τῶν δικαιωμάτων ἐξόρυξης καὶ ἐκμετάλλευσης στὴν «Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὑδρογονανθράκων», τὴν ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τῶν κοιτασμάτων ἀπὸ διεθνεῖς οἴκους καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ 20% τῶν μετοχῶν τῆς Ἑταιρείας στοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες. Μὲ ἐκτίμηση σημερινῆς ἀξίας 1 τρισεκατομμυρίου € λοιπὸν καὶ προσφορὰ τοῦ 20% τῶν μετοχῶν στὴ μισὴ ἀξία, μπορεῖ νὰ συγκεντρωθοῦν 100 δισεκατομμύρια €. Καὶ ἂν μείνουν ἀδιάθετες μετοχές, αὐτὲς μπορεῖ νὰ διατεθοῦν στὸ παγκόσμιο ἐπενδυτικὸ κοινό. Μὲ σφιχτὸ χρονοδιάγραμμα, ἡ διαδικασία μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ σὲ 1 χρόνο. Μετὰ ἀπὸ 4 χρόνια, ὅταν θὰ ἔχουν προχωρήσει οἱ ἔρευνες, ὅταν τὸ ἑλληνικὸ φυσικὸ ἀέριο καὶ πετρέλαιο θὰ ρέουν στὴν Εὐρώπη ἀποτρέποντας τὴν ἐνεργειακή της ἀσφυξία, τότε μπορεῖ νὰ γίνει ἐπανεκτίμηση τῆς ἀξίας τῆς Ἑταιρείας καὶ ἔκδοση νέων μετοχῶν καὶ πάλι μὲ παρόμοια διαδικασία.
.          Καὶ βέβαια, πρέπει νὰ θέσουμε μὲ παρρησία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅτι λληνικ Α.Ο.Ζ. εναι κα Ερωπαϊκ Α.Ο.Ζ., ὅτι ὅταν τὰ παγκόσμια ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου καὶ τὸ πετρέλαιο θὰ λιγοστεύουν, ἄρα οἱ τιμὲς θὰ ἀνεβαίνουν, ἡ Εὐρώπη θὰ ἔχει τὴν δική της ἐνέργεια, ποὺ δὲν θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕνα “ἐπεισόδιο” στὰ στενὰ τοῦ Ὀρμοὺζ ἢ στὸ Σουέζ, οὔτε σὲ διαμάχες Ρωσίας – Οὐκρανίας, οὔτε στοὺς ἐκβιασμοὺς τῆς Τουρκίας.
.         Καὶ βέβαια, πρέπει νὰ ὑποστηρίξουν καὶ νὰ χρηματοδοτήσουν τὰ ἐνεργειακὰ ἔργα ὑγροποίησης καὶ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου Ἰσραὴλ –Κύπρου – Κρήτης – Ἠπείρου – Ἰταλίας καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν πειρατικὲς ἐνέργειες οἱουδήποτε ἀντίθετες μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καὶ τῆς ἴδιας τῆς Ἕνωσης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

.          Οἱ Γερμανοὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦν τὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν στὴν πατρίδα μας τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μᾶς ἐρείπωσαν καὶ μᾶς λεηλάτησαν. 300.000 Ἕλληνες πέθαναν ἀπὸ τὴν πείνα. Ἔκαψαν 1.700 χωριά, δολοφόνησαν χιλιάδες Ἕλληνες. Τ Δίστομο δν ξεχνιέται, ποια πόφαση κα ν βγάλει Χάγη.
.          Μς χρωστον λοιπόν, δν τος χρωστομε. Κα μς χρωστον τς πολεμικς πανορθώσεις, λλ κα τ ναγκαστικ κατοχικ δάνειο!

Ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Βουλγαρία πλήρωσαν – πρέπει νὰ πληρώσει καὶ ἡ Γερμανία. Τὸ 1990 ἡ Γερμανία ἑνοποιήθηκε, ἄρα καὶ ἡ τελευταία δικαιολογία ἐξέλιπε. Νὰ τηρήσουν καὶ τὸ λόγο ποὺ ἔδωσε ὁ Καγκελάριός τους Erhard τὸ ’64. Τὰ κράτη ἔχουν συνέχεια καὶ οἱ ὑποχρεώσεις πρέπει νὰ τηροῦνται ἑκατέρωθεν. Χίτλερ τ παραδέχθηκε, πλήρωσε μάλιστα δύο δόσεις, πς μπορε Μέρκελ ν τ ρνεται;
.          Τί μᾶς ὀφείλουν λοιπὸν τώρα οἱ Γερμανοί; Μὲ μέσο τόκο 6% ἀπὸ τὸ ’44 μέχρι τώρα, μς φείλουν 165 δισεκατομμύρια $ π τ κατοχικ δάνειο κα 335 π τς πολεμικς πανορθώσεις, τοι 500 δισεκατομμύρια $. Κατ’ ἄλλους ὑπολογισμοὺς – τοῦ Γάλλου Οἰκονομολόγου Delpla – τὸ ποσὸ ἀνέρχεται σὲ 575 δισεκατομμύρια $, ἤτοι περὶ τὰ 440 δισεκατομμύρια €.
.          Εἶναι ἐπιτέλους καιρὸς τὸ θέμα νὰ τεθεῖ ἐπίσημα, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Γερμανία καὶ ν ριστικοποιηθε τρόπος ποπληρωμς. πίσημα, πεύθυνα, νυποχώρητα, χωρς “φοβικ συνδρομο”.
.           Κα ν δώσουμε κα μία συμβουλ στν Μέρκελ, τν Σόιμπλε κα σους μς ερωνεύονται, ποτιμον κα ξευτελίζουν: “Δύο φορς τν περασμένο αώνα αματοκυλίσατε τν Ερώπη, δηγήσατε τ χώρα σας σ λικ καταστροφή. Πάρτε τ μάθημα τς στορίας. Μν παναλάβετε τ διο λάθος τρίτη φορά”.
.          Τὰ 100 δισεκατομμύρια € ἀπὸ τὴν μετοχοποίηση τοῦ 20% τῶν πόρων τῆς Ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ., σὺν τὴν τμηματικὴ καταβολὴ ἀπὸ τὶς πολεμικὲς ἐπανορθώσεις τῆς Γερμανίας, δὲν θὰ ἀλλάξουν μόνο τὴν σημερινὴ οἰκονομικὴ ἀθλιότητα στὴν Ἑλλάδα. Θὰ ἀποτελέσουν τὸ ἀπαραίτητο οἰκονομικὸ ἐφαλτήριο, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ὑπερηφάνειά μας. Θὰ μᾶς βοηθήσουν – σοφότεροι πιὰ – νὰ προχωρήσουμε, νὰ γεννᾶμε, νὰ δημιουργοῦμε, νὰ παράγουμε πολιτισμό, ὅ,τι κάναμε ἐδῶ καὶ 3.000 χρόνια!

.        Ἐμπρὸς λοιπόν, “Θαρσεῖν Χρῆ”.

.              “Θαρσεῖν χρῆ τὰχ΄ αὔριον ἔσετ΄ ἄμεινον” Χρειάζεται θάρρος, αὔριο ὅλα θὰ εἶναι καλύτερα.

ΠΗΓΗ: syndpeiraia.blogspot.com

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: