ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (Κ. Χολέβας)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἴσως μιὰ μικρὴ δόση καταθλίψεως νὰ μᾶς προβληματίσει, νὰ μᾶς δώσει εὐκαιρία γιὰ τὴν «καλὴ ἀνησυχία», μήπως κάναμε λάθος π.χ. ποὺ κλωτσήσαμε κυριολεκτικῶς τὴν Ἐξομολόγηση ἀπὸ τὰ Σχολεῖα. Ἂς ἔρθουν τώρα οἰ Εἰδικοὶ τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας νὰ βγάλουν τὰ κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιά (τῆς ἐθνικῆς καταθλίψεως)

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Κωνσταντῖνος Χολέβας-
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 22.02.2012

.        Γύρω μας βλέπουμε πρόσωπα σκυθρωπά. Τὸ ἄγχος καταλαμβάνει τοὺς Ἕλληνες καὶ εἶναι ἔκδηλη ἡ ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον. Οἱ δημοσκοπήσεις καὶ οἱ ἔρευνες τῶν εἰδικῶν Ἰνστιτούτων καταγράφουν μία ἐντεινόμενη καὶ διευρυνόμενη τάση ἐθνικῆς κατάθλιψης. Στὸ μετρὸ ἀκούω συνεχῶς καὶ περισσότερους ἀνθρώπους νὰ παραμιλοῦν. Στοὺς δρόμους βλέπουμε ἑκατοντάδες ἀνθρώπους νὰ ψάχνουν φαγητὸ στοὺς κάδους ἀπορριμμάτων. Ὁ καθένας μας ἐρωτᾶ τὸν ἄλλο τί ξέρει, τί ἀκούει, τί προβλέπει γιὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα. Σύγχυση ἐπικρατεῖ σὲ ὅσους ἀκοῦν καὶ διαβάζουν τὰ ΜΜΕ. Κάθε ἀναλυτὴς ἔχει τὴν δική του γραμμὴ καὶ ἄποψη, ποὺ διαφωνεῖ μὲ τὶς ἀπόψεις καὶ προβλέψεις τῶν ἄλλων. Εἰκόνες καὶ καταστάσεις ἀσυνήθιστες, εἰδικὰ γιὰ ὅσους γεννήθηκαν μετὰ τὸ 1950 καὶ ἔζησαν σὲ περιόδους σχετικῆς ἀνάπτυξης καὶ εὐμάρειας.
.        Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι τὸ στοίχημα τοῦ τόπου καὶ τοῦ λαοῦ μας θὰ κερδηθεῖ πρῶτα στὸν ψυχολογικὸ τομέα. Ἂν ἀφήσουμε τὴν ἀπαισιοδοξία νὰ μᾶς καταλάβει, δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ δοῦμε ψύχραιμα τὸ μέλλον. Ἡ ἀρχὴ πρέπει νὰ γίνει ἀπὸ τοὺς πολιτικούς. Νὰ ἐξηγήσουν ξεκάθαρα στὸν λαὸ τί συμφωνίες ὑπογράφουμε, τί ὑποχρεώσεις ἀναλαμβάνουμε, γιατί εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνουν ὅλα αὐτά. Νὰ ἀπαντηθοῦν τὰ ἐρωτήματα τῶν πολιτῶν ποὺ ἀγωνιοῦν, ἂν θὰ ἐπιστρέψουμε στὴν δραχμὴ καὶ ἂν θὰ χαθοῦν οἱ οἰκονομίες τους, τὶς ὁποῖες μὲ κόπο μάζεψαν. Λαὸς ποὺ πιστεύει ὅτι εἶναι παραπληροφορημένος, ἀνενημέρωτος καὶ ὅτι σκοπίμως τὸν κρατοῦν στὸ σκοτάδι, δὲν ἔχει τὴν διάθεση γιὰ θυσίες καὶ γιὰ ἐπίδειξη κατανόησης.
.        Θὰ εἶναι χρήσιμο νὰ πιεσθοῦν μὲ κάθε τρόπο οἱ Δημόσιες Ὑπηρεσίες, οἱ ΔΕΚΟ καὶ οἱ Τράπεζες νὰ ἐλαφρύνουν τὴν σκληρὴ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ  νὰ ἄρουν ἢ νὰ ἀποσύρουν προσωρινὰ τὰ ἄδικα μέτρα καὶ τὰ ἀφόρητα βάρη. Ἡ ΔΕΗ πρέπει νὰ παύσει νὰ κόβει τὸ ρεῦμα σὲ ὅσους δὲν πληρώνουν τὸ χαράτσι τῶν ἀκινήτων μαζὶ μὲ τὸν λογαριασμὸ τοῦ ρεύματος καὶ τὰ Ἀνώτατα Δικαστήριά μας πρέπει νὰ ἐπιταχύνουν τὴν σχετικὴ ἀπόφασή τους μετὰ ἀπὸ τὶς προσφυγὲς ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ. Οἱ Τράπεζες πρέπει νὰ τὸ καταλάβουν μόνες τους ἢ ἂν δὲν τὸ καταλάβουν, νὰ πιεσθοῦν γιὰ νὰ τὸ κάνουν καὶ νὰ δώσουν μεγαλύτερη περίοδο χάριτος ἢ νὰ δεχθοῦν ἀπομείωση τῶν ποσῶν τὰ ὁποῖα τοὺς χρωστοῦν οἱ δανειστές. Εἶναι πάρα πολλὰ τὰ νοικοκυριὰ ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ξεπληρώσουν τὰ δάνεια ποὺ πῆραν γιὰ συγκεκριμένες  ὑπαρκτὲς ἀνάγκες. Ἂς μὴν στείλουν οἱ Τραπεζίτες αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἀπόγνωση καὶ σὲ πιθανὲς αὐτοκτονίες. πίδειξη νθρωπις κα πιεικείας θ κάνει καλ στν κοινωνικ συνοχ λλ θ βελτιώσει τν κοινωνικ εκόνα τν Τραπεζν. Ἂν δὲν κάνουν μόνες τους οἱ Τράπεζες τέτοιες φιλάνθρωπες ρυθμίσεις, κινδυνεύουν νὰ ὑποχρεωθοῦν ἀπὸ κάποια δικαστικὴ ἀπόφαση ἢ ἀπὸ σχετικὴ νομοθεσία. Καλύτερα νὰ λάβουν ἀπὸ μόνες τους τὴν πρωτοβουλία.
.        Τὰ ΜΜΕ ἂς εἶναι πιὸ προσεκτικὰ στὸν τρόπο μεταδόσεως  πληροφοριῶν καὶ  προβλέψεων. Ἡ τρομολαγνεία καὶ ἡ συνεχὴς ροὴ ἀπαισιοδόξων μηνυμάτων μπορεῖ προσωρινὰ νὰ φέρει τηλεθέαση, ἀλλὰ τελικὰ βλάπτει τὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ τὸ μέλλον τῆς χώρας. Μὲ ἀνθρώπους χωρὶς ἐλπίδα καὶ προοπτικὴ ἢ μὲ ἀνθρώπους εὑρισκομένους σὲ πλήρη σύγχυση καμία οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἀνάκαμψη δὲν εἶναι ἐφικτή. Οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ΜΜΕ ἔχουν συμφέρον νὰ καλλιεργηθεῖ ἡ κατάλληλη ψυχολογία γιὰ καλύτερες ἡμέρες στὸ οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ πεδίο. Διότι ἂν ἀρχίσει νὰ λειτουργεῖ ἡ ἀγορά, τότε θὰ ὑπάρξουν καὶ περισσότερες διαφημίσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες συντηροῦνται τὰ  Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.
.        Ἡ Παιδεία ἑτοιμάζει τὰ παιδιά μας ὄχι μόνο γιὰ νὰ βροῦν ἕνα ἐπάγγελμα , ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἔχουν πλούσιο ψυχικὸ κόσμο καὶ νὰ γίνουν χρήσιμοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες στὴν κοινωνία. Τὰ βιβλία,  τὰ προγράμματα, τὰ μηνύματα πρέπει νὰ γίνουν περισσότερο ἐλπιδοφόρα καὶ νὰ καλλιεργοῦν στοὺς νέους τὴν ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο. Ἡ Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία νὰ γίνει τὸ μάθημα ἀπ’ ὅπου θὰ ἐφοδιασθοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα μὲ ὄμορφες εἰκόνες στὸ μυαλό τους, γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὴν γενικευμένη μιζέρια. Γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται νὰ ἀποβληθοῦν τὰ μελαγχολικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς εἶναι πολλὰ σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες. Δῶστε στὰ παιδιά μας τοὺς μεγάλους λογοτέχνες ποὺ ὕμνησαν τὸ φῶς τῆς Ἑλλάδος, τὴν χριστιανική μας πίστη, τὴν λεβεντιὰ καὶ τὸ φιλότιμο ποὺ ἐπιδεικνύουν οἱ Ἕλληνες στὰ δύσκολα καὶ τὴν παραδοσιακὴ ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Ἡ Ἱστορία νὰ ἀξιοποιηθεῖ γιὰ νὰ νιώσουμε ὑπερήφανοι γιὰ τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιὰ νὰ διδαχθοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα ὅτι περάσαμε καὶ ἀπὸ δυσκολότερες περιόδους καὶ παρὰ ταῦτα ἐπιβιώσαμε. Τὰ Θρησκευτικὰ νὰ ἀναβαπτισθοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ κληρονομιά, ἡ ὁποία μᾶς θυμίζει ὅτι πάντα μετὰ τὴν Σταύρωση ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Ὅλα τὰ μαθήματα νὰ γίνουν ἀφορμὴ γιὰ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνάταση. Γιὰ νὰ μπορέσει ἡ νέα γενιὰ νὰ διορθώσει τὰ λάθη τῆς δικῆς μας γενιᾶς, αὐτὰ ποὺ ὁδήγησαν στὴν κρίση.
.        Ἂς προσπαθήσει ὁ καθένας μας νὰ φανεῖ πιὸ δυνατὸς καὶ νὰ μεταδώσει μία σταγόνα ἐλπίδας στοὺς διπλανούς του. Εἴμαστε Ἕλληνες. Δικαιούμαστε νὰ παίρνουμε δύναμη ἀπὸ τὸ παρελθόν μας καὶ νὰ σχεδιάζουμε ἕνα καλύτερο μέλλον. Διότι μᾶς ἀξίζει. Εἴμαστε Ἕλληνες καὶ ἔχουμε μία τεράστια πνευματικὴ κληρονομὰ καὶ  τὸν θησαυρὸ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης, ὥστε νὰ μὴν γαντζωνόμαστε μόνο στὰ ὑλικά. Ἔχουμε στὰ γονίδιά μας τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐπιμονή. Καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε!

Κ.Χ. 20.2.2012

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: