ΟΛΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ. Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΛΩΣ “ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ”

Ντοκουμέντο!
λα ταν προσχεδιασμένα.
ξόντωση το λληνικο λαο εναι πλ λλη μία ναγκαία “παράπλευρη πώλεια”

Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο: klassikoperiptosi.blogspot.com: Ἡ κυνικὴ δήλωση τοῦ ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγου τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας Μάϊκλ Μπροῦνο καὶ ἡ σοκαριστικὴ ὁμολογία τοῦ παραιτηθέντος ἀπὸ τὸ ΔΝΤ Ντέϊβ Μπαντού.

 Μάϊκλ Μπροῦνο 

.          Ὁ ἰσραηλινὸς οἰκονομολόγος Peter Michael Bruno γεννήθηκε στὶς 30 Ἰουλίου τοῦ 1932 καὶ πέθανε τὰ χριστούγεννα (25η Δεκεμβρίου) τοῦ 1996. Ἦταν διοικητὴς τῆς κεντρικῆς τράπεζας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ πρώην ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας. Τὸ “ἔργο” τοὺ ἦταν τόσο …σημαντικό, ποὺ τὸ πασίγνωστο γιὰ τὶς παρακρατικὲς καὶ παραοικονομικές δραστηριότητές του “Ἵδρυμα Rothchild” καθιέρωσε τὸ εἰδικὸ βραβεῖο “Michael Bruno”, τὸ ὁποῖο ἀπονέμεται φυσικὰ στοὺς “ἰκανότερους” καὶ “εὐφυέστερους” οἰκονομικούς δολοφόνους τῆς Παγκόσμιας Τραπεζοπιστωτικῆς Ἐξουσίας.
.     Σὲ μία διάλεξή του στὸ συνέδριο τῆς Διεθνοῦς Οἰκονομικῆ Ἕνωσης ποὺ ἔγινε στὴν Τύνιδα τὸ 1995 , ὁ Μπροῦνο πληροφόρησε τοὺς 500 συγκεντρωμένους οἰκονομολόγους ἀπὸ 68 χῶρες, ὅτι ἀποκτοῦσε ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη ἀποδοχὴ “ἡ ἰδέα πὼς μιὰ ἀρκετὰ μεγάλη κρίση μπορεῖ νὰ συγκλονίσει ἀπρόθυμους διαμορφωτὲς τῆς πολιτικῆς, ἔτσι ὥστε νὰ θεσμοθετήσουν μεταρρυθμίσεις ποὺ θὰ αὐξάνουν τὴν παραγωγικότητα”.
.     Ὁ Μπροῦνο ἀνέφερε τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ὡς τὸ “κατ᾽ ἐξοχὴν παράδειγμα τῶν… εὐεργετικῶν βαθέων κρίσεων”, κάνοντας ἰδιαίτερη μνεία στὴν Ἀργεντινή, ὄπου ὁ πρόεδρος Μένεμ καὶ ὁ ὑπουργὸς οἰκονομικῶν Καβάγιο προωθοῦσαν τὶς ἰδιωτικοποιήσεις “ἐπωφελούμενοι ἀπὸ τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῆς καταστασης ἔκτακτης ἀνάγκης”… ὑπ᾽ αὐτὸ τὸ πρίσμα οἱ διεθνεῖς παράγοντες ἔπρεπε νὰ κάνουν ἀκόμα περισσότερα γιὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες οἰκονομικὲς κρίσεις…νὰ κόψουν προληπτικὰ τὴν πρόσβαση στὴν οἰκονομικὴ βοήθεια, ὥστε οἱ κρίσεις νὰ ἐπιδεινωθοῦν…παρότρυνα τὸ ἀκροατήριο νὰ ἀντιμετωπίσει μία τέτοια καταστροφὴ ὡς τὸ πρῶτο στάδιο τῆς δημιουργίας…ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΚΟΠΟΥΝ χάριν τῶν εὐκαιριῶν ποὺ δημιουργοῦνταν, ὅταν θὰ ξαναχτίζονταν ἀπὸ τὰ ἐρείπια…

Ἡ φρικιαστικὴ ὁμολογία τοῦ Ν. Μπαντοὺ
(κάτι σὰν τὸν σημερινὸ Τόμσεν)

 .          “Σήμερα παραιτοῦμαι ἀπὸ τὸ προσωπικὸ τοῦ ΔΝΤ, ὕστερα ἀπὸ 12 χρόνια καὶ ἔπειτα ἀπὸ 1000 ἡμέρες ἐργασίας στὸ ἐξωτερικὸ ὡς ἀξιωματοῦχος τοῦ ταμείου κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων, μὲ ὄπλα τὰ φάρμακά σας καὶ τὰ κόλπα σας, ἐφορμοῦσα σὰν γεράκι ἐναντίον τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν λαῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, τῆς Καραϊβικῆς καὶ τῆς Ἀφρικῆς. Γιὰ μένα ἡ παραίτησή μου εἶναι μία ἀνεκτίμητη ἀπελευθέρωση, ἐπειδὴ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο κάνω τὸ πρῶτο μεγάλο βῆμα ποὺ θὰ μοῦ ἐπιτρέψει νὰ ἐλπίζω ὄτι θὰ μπορέσω νὰ ξεπλύνω τὰ χέρια μου ἀπὸ αὐτὸ ποὺ στὰ μάτια μου εἶναι τὸ αἷμα ἑκατομυρίων φτωχῶν καὶ πεινασμένων ἀνθρώπων (…) Ξέρετε, τ αμα εναι τόσο πολύ, πο κυλάει σ ποτάμι. Κι ταν στεγνώνει, σχηματίζει πάνω μου κρούστα. Μερικὲς φορὲς αἰσθάνομαι ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀρκετὸ σαπούνι σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο γιὰ νὰ καθαριστῶ ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔκανα ἐν ὀνόματί σας”.
.          Ὁ Μπαντοὺ συνέχιζε τεκμηριώνοντας τὶς καταγγελίες του ἐναντίον τοῦ ΔΝΤ, ὅτι χρησιμοποίησε τὶς στατιστικὲς ὡς “φονικὰ” ὅπλα. Παρέθετε λεπτομερῆ στοιχεῖα γιὰ τὸ πῶς, ὡς ὑπάλληλος τοῦ ΔΝΤ , εἶχε ἀναμιχθεῖ σὲ ἐσκεμμένα “στατιστικὰ σφάλματα”, προκειμένου νὰ διογκωθοῦν τὰ ἀριθμητικὰ στοιχεῖα στὶς ἐκθέσεις τοῦ Ταμείου, ὥστε ἡ χώρα* νὰ δείχνει πολὺ λιγότερο σταθερὴ ἀπ᾽ ὅ,τι ἦταν στὴν πραγματικότητα…τὸ ΔΝΤ εἶχε διογκώσει τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ ἐργατικὸ κόστος, μὲ συνέπεια ἡ παραγωγικότητα τῆς χώρας* νὰ φαίνεται πολὺ χαμηλὴ , παρ᾽ ὅλο ποὺ τὸ ΔΝΤ γνώριζε τὰ πραγματικὰ δεδομένα. Σὲ μία ἄλλη περίπτωση , τὸ ΔΝΤ “ἐπινόησε κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὸ πουθενά, ἕνα τεράστιο ἀπλήρωτο κρατικὸ χρέος”(*σχ. Κλασσικοπερίπτωσης: στὴν λέξη “χώρα” μπορεῖτε νὰ βάλετε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅποια ἄλλη θέλετε ἀρκεῖ νὰ ἔχει περάσει ἀπὸ ἐκεῖ τὸ ΔΝΤ)…

.          Στὴν ἐπιστολή του ὁ Μπαντού, ποὺ πέθανε τὸ 2001, καθιστοῦσε σαφὲς ὅτι οἱ ἀντιρρήσεις του δὲν ἀφοροῦσαν μόνο τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης μιᾶς χώρας ἀπὸ μία χούφτα ἀξιωματούχων. Ἀντιμετώπιζε ὁλόκληρο τὸ πρόγραμμα τῶν διαρθρωτικων προσαρμογῶν τοῦ ΔΝΤ ὡς μία μορφὴ μαζικῶν βασανιστηρίων καθὼς κυβερνήσεις κα λαο πο ορλιάζουν π τν πόνο ποχρεώνονται ν γονατίζουν μπροστά μας τσακισμένοι, τρομοκρατημένοι κα κομματιασμένοι, κετεύοντας γι να χνος λογικς κα ξιοπρέπειας κ μέρους μας. Ὅμως ἐμεῖς γελᾶμε ἀπάνθρωπα στὰ μοῦτρα τους καὶ τὰ βασανιστήρια συνεχίζονται ἀμείωτα.”
.          Μετὰ τὴν δημοσίευση τῆς ἐπιστολῆς ἡ κυβέρνηση τοῦ Τρινιντὰτ καὶ Τομπάγκο, ἀνέθεσε σὲ δύο ἀνεξάρτητες ἐπιτροπὲς νὰ διερευνήσουν τὶς κατηγορίες καὶ διαπιστώθηκε ὅτι ἦταν σωστές. Τὸ ΔΝΤ εἶχε διογκώσει καὶ χαλκεύσει στατιστικὰ στοιχεῖα, μὲ ὀλέθριες ἐπιπτώσεις γιὰ τὴ χώρα… (Ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ν. Klein “Τὸ δόγμα τοῦ Σὸκ”, ἐκδ. «Λιβάνη»)
.          Σ᾽ ἕνα ἄρθρο γιὰ τὴν Ναόμι Κλάιν στὸ ΒΗΜΑ (02.10.2010) γράφονται μεταξὺ ἄλλων: «Παρακολουθῶ ἀπὸ πολὺ κοντὰ τὴν ἑλληνικὴ κρίση καὶ φυσικὰ τὴν παρέμβαση τῆς τρόικας τοῦ ΔΝΤ, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας» λέει στὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὸ «Βῆμα» ἡ κυρία Κλάιν. «Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐντυπωσίασε» σημειώνει, «ἰδιαίτερα στὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης, ἦταν ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀντιστάθηκαν στὰ ὅσα πήγαιναν νὰ τοὺς ἐπιβληθοῦν. Ὅταν μάλιστα καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἴχαμε τὴν κρίση μὲ τὶς τράπεζες, ἐπεσήμαινα τὸ γεγονὸς αὐτὸ σὲ ἀμερικανοὺς συνομιλητές μου».
.        Μετὰ βέβαια τὸ κλίμα σταδιακὰ ἄλλαξε. «Ὅταν τὰ πράγματα δυσκόλεψαν, ἄρχισε ἡ “ἐκπαίδευση”. Κατ’ ἀρχάς, τὸ ΔΝΤ διέγνωσε ὅτι εἶστε ἄρρωστοι, ὅτι ὁ χαρακτήρας τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἄρρωστος. Καὶ τώρα σᾶς ἐκπαιδεύουν νὰ αἰσθάνεστε ἔνοχοι γὶ αὐτὸ ποὺ εἶστε. Πρόκειται γιὰ μία τακτικὴ κοινωνικῆς παθολογίας, ἡ ὁποία δὲν περιορίζεται στὴν Ἑλλάδα. Ἐπεκτείνεται καὶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες τοῦ μεσογειακοῦ Νότου». «Πρόκειται», τονίζει ἡ γνωστὴ συγγραφέας, «γιὰ μία κλασικὴ περίπτωση ὅπου οἱ κυβερνήσεις βρίσκουν τὸ κατάλληλο ἄλλοθι. Ἀφοῦ ἐμεῖς εἴμαστε ἀνίκανοι νὰ τὰ καταφέρουμε μόνοι μας, ἂς φέρουμε κάποιους ἄλλους νὰ τὸ κάνουν γιὰ ἐμᾶς».
.          Κατὰ μία ἔννοια, «ἡ περίπτωση τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἐμβληματική. Στὴν πορεία, ὁ στόχος ἀπὸ τὴν παρέμβαση τῆς τρόικας ἄλλαξε» ὑπογραμμίζει. «Ἂν τὸ δεῖ κανεὶς σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, δὲν μιλᾶμε πλέον ἁπλῶς γιὰ τὴν ἰδιωτικοποίηση μεγάλων τομέων τῆς οἰκονομίας. Ὁ σκοπὸς εἶναι ἡ ἀπενοχοποίηση τῶν τραπεζῶν, ἡ μεταφορὰ τοῦ βάρους τῆς ἀποτυχίας ἀπὸ τοὺς ὤμους τῶν ἐλὶτ σὲ ἐκείνους τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων», λέει ἡ κυρία Κλάιν.
.      «Γιατί τὸ κοστούμι τοῦ ΔΝΤ δὲν προσαρμόζεται στὶς ἀνάγκες κάθε χώρας καὶ εἶναι ἴδιο γιὰ ὅλες;», ἦταν μία ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις πρὸς τὴν κυρία Κλάιν. «Πραγματικὰ δὲν μπορῶ νὰ σᾶς δώσω ξεκάθαρη ἀπάντηση», παραδέχεται μὲ μία μικρὴ δόση ἐνοχῆς. «Εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς δὲν κατάλαβαν ἂς ποῦμε ὅτι, καθὼς ἡ Ἑλλάδα δὲν μποροῦσε νὰ προχωρήσει σὲ ὑποτίμηση, ὁ πληθωρισμὸς λογικὰ θὰ ἀνέβαινε. Ὑπάρχει ἐπίσης καὶ κάτι ἄλλο», προσθέτει. «Μετὰ τὸ ξέσπασμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης τὸ 2008, οἱ περισσότεροι ἀνέμεναν ὅτι τὸ ΔΝΤ θὰ ἄλλαζε μυαλά. Περιμέναμε ὅτι τὸ εὐρωπαϊκὸ μοντέλο θὰ ὑπερίσχυε τοῦ ἀμερικανικοῦ. Τώρα γιατί δὲν ἔγινε κάτι τέτοιο, παραμένει ἄγνωστο. Ἴσως οἱ ἄνθρωποι τοῦ ΔΝΤ νὰ ἔχουν πέσει ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια σὲ μία ἰδεολογικὴ παγίδα». Ὡστόσο, ὅπως ἐξηγεῖ ἡ κυρία Κλάιν, μετὰ καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἀργεντινῆς, «τὸ ΔΝΤ ἦταν ἕτοιμο κυριολεκτικὰ νὰ χρεοκοπήσει, τόσο ἰδεολογικὰ ὅσο καὶ χρηματικά. Σὲ αὐτὸ εἶχε βοηθήσει καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση μετὰ τὸ 2008. Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι τὸ ΔΝΤ εἶχε ἀναγκαστεῖ νὰ πουλήσει ἀκόμη καὶ χρυσὸ ἀπὸ τὰ ἀποθέματά του. Καὶ βέβαια, ἡ εἰκόνα του στὸν ἀναπτυσσόμενο κόσμο ἦταν τόσο κακὴ ποὺ οἱ ἡγεσίες τῶν χωρῶν αὐτῶν δὲν ἤθελαν νὰ τὸ δοῦν μπροστά τους». «Τώρα ὅμως» ἐπισημαίνει «τὸ ΔΝΤ βρῆκε μία νέα “ἀγορά”: τὴν Εὐρώπη. Κατὰ ἕναν περίεργο τρόπο, σώσατε τὸ ΔΝΤ ἀπὸ τὴν χρεωκοπία».

 ΠΗΓΗ: klassikoperiptosi.blogspot.com

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: