ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ”

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πρόθυμοι συμπαραστάτες στοὺς Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως.

 Νεωτεριστς Θεολόγοι κα πουργεο Παιδείας
λλοιώνουν τ χριστιανικ μάθημα τν Θρησκευτικ
ν

«Βρεῖτε τὶς διαφορές»!

βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/07/ὁ-ἐπιθανάτιος-ρόγχος-στὰ-θρησκευτικ/

.        Ἡ ἐπιχειρουμένη ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια (ἤδη ἑτοιμάζεται ἀλλαγὴ καὶ στὰ Λύκεια) εναι ποτέλεσμα στενς συνεργασίας νεωτεριστν Θεολόγων, μελν κυρίως το συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ κα τς γεσίας το πουργείου Παιδείας. Ἡ μετατροπὴ τοῦ μέχρι σήμερα διδασκομένου χριστιανικοῦ μαθήματος σὲ ἕνα μάθημα θρησκειολογικὸ – συγκρητιστικὸ μέσῳ τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν προκάλεσε τὴν ἀντίδραση ὄχι μόνο πολλῶν Θεολόγων ἀλλὰ ἀκόμη καὶ Βουλευτῶν ποὺ μὲ Ἐρωτήσεις στὴ Βουλὴ ζητοῦν σχετικὴ πληροφόρηση…
.        Στὶς δύο ἀπὸ τὶς τρεῖς σχετικὲς Ἐρωτήσεις, ποὺ κατατέθηκαν, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν ἔχει ἀκόμη ἀπαντήσει. Στὴ μία ὅμως ἐξ αὐτῶν, τὴν Ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ τῆς Νέας Δημοκρατίας Νίκου Νικολόπουλου ὑπῆρξε ἔγγραφη ἀπάντηση, ἡ ὁποία φέρει τὴν ὑπογραφὴ τῆς Ὑφυπουργοῦ Παιδείας Εὔης Χριστοφιλοπούλου. Τὸ κείμενο τῆς Ὑφυπουργοῦ δὲν δίνει καμία οὐσιαστικὴ καὶ σαφῆ ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα ποὺ ὁ βουλευτὴς εἶχε θέσει ἀλλὰ ἀποτελεῖ γενικόλογη ἐξαγγελία γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος.
.        Ἡ προσεκτικότερη ὅμως μελέτη τοῦ κειμένου τῆς Ἀπάντησης τῆς ὑφυπουργοῦ Εὔης Χριστοφιλοπούλου ἀποκαλύπτει τὴν στενότατη συνεργασία μεταξὺ τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ νεωτεριστῶν θεολόγων γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χαρακτήρα τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος. Τὸ κείμενο τῆς ἀπάντησης παραθέτει κατὰ λέξη θέσεις γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἔχει διατυπώσει ἐδῶ καὶ καιρὸ ὁ Σύμβουλος Θεολόγων τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Σταῦρος Γιαγκάζογλου.
.        Μὲ κόκκινα γράμματα παραθέτουμε ἀποσπάσματα τῆς Ἀπάντησης τῆς Εὔης Χριστοφιλοπούλου.
.        Μὲ πράσινα γράμματα παραθέτουμε ἀποσπάσματα τοῦ ἄρθρου τοῦ Σταύρου Γιαγκάζογλου «Τὰ Θρησκευτικὰ καὶ τὸ ζήτημα τῆς ἀπαλλαγῆς. Δυνατότητες καὶ προϋποθέσεις γιὰ μία ἐναλλακτικὴ προσέγγιση τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος»
.          Κάντε τὶς συγκρίσεις καὶ βγάλτε τὰ συμπεράσματά σας:

Τὰ Θρησκευτικὰ σήμερα τείνουν σταθερὰ νὰ εἶναι ἕνα μάθημα ἀνοικτὸ καὶ ἀνεκτικὸ πρὸς τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὁμολογίες ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες θρησκεῖες μὲ γνωσιακὸ καὶ παιδαγωγικὸ χαρακτήρα.

(Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν) τείνει σταθερὰ νὰ εἶναι ἕνα μάθημα ἀνοικτό, πλουραλιστικὸ καὶ ἀνεκτικὸ πρὸς τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὁμολογίες ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες θρησκεῖες μὲ γνωσιακὸ καὶ παιδαγωγικὸ χαρακτήρα.

 Ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ στὸ Νέο Σχολεῖο ὄχι μόνο δὲν παραβιάζει τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία κανενὸς μαθητῆ, ἀλλὰ ἀντίθετα, ἀπευθύνεται καὶ ἐνδιαφέρει ὅλους τοὺς μαθητές, ἀνεξαρτήτως ὁμολογίας ἢ θρησκεύματος.

Μετὰ τὴν τυπικὴ ἀλλαγὴ τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου τοῦ μαθήματος, ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ δὲν θὰ συνιστᾶ παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας κανενὸς μαθητῆ. Ἀντίθετα, θὰ ἀπευθύνεται καὶ θὰ ἐνδιαφέρει ὅλους τοὺς μαθητές, ἀνεξαρτήτως ὁμολογίας ἢ θρησκεύματος.

.        Ὅσα ἐπίσης ἀναφέρει ἡ Ὑφυπουργὸς περὶ «θρησκευτικοῦ γραμματισμοῦ τῶν μαθητῶν», «κριτικῆς ἐκπαίδευσης» καὶ γιὰ «τὸ ἄνοιγμα γνωριμίας μὲ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου» εἶναι θέσεις τῶν ἴδιων νεωτεριστῶν Θεολόγων, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἔχουν ἤδη συμπεριληφθεῖ στὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν.

 ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.com

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: