Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ

ασιόδοξη πλευρ τς χρεωκοπίας

Τοῦ Γιάννη Βαρουφάκη

(Ὁ Γιάνης Βαρουφάκης διδάσκει οἰκονομικὴ θεωρία
καὶ πολιτικὴ οἰκονομία στὸ Τμῆμα Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

.             Γιὰ μέρες τώρα βαραίνουμε τὶς ψυχές μας μὲ μία μόνιμη ἀγωνία: Θὰ χρεωκοπήσει τὸ κράτος μας; Ἔ, λοιπόν, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀγκαλιάσουμε αὐτὸ ποὺ φοβόμαστε.
.             Ἂν οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ χρεωκοπήσουμε, καιρὸς εἶναι νὰ τὸ κάνουμε. Χωρὶς δεύτερη κουβέντα. Ὄχι ὡς διαπραγματευτικὴ μπλόφα καὶ οὔτε μόνο γιατί τὸ χειρότερο ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς συμβεῖ εἶναι νὰ χρεωκοπήσουμε σὲ ἕνα χρόνο (βλ. τὸ προηγούμενο ἄρθρο μου Τὸ Πρῶτο Τανγκὸ στὴν Εὐρωζώνη) ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦρθε ἡ ὥρα νὰ στρέψουμε τὸ βλέμμα στὴν αἰσιόδοξη πλευρὰ τῆς χρεωκοπίας.
.             Ὑπάρχει τέτοια πλευρά; Καὶ βέβαια ὑπάρχει. Σὲ σχέση μὲ χῶρες ὅπως ἡ γνωστὴ τρόικα Πορτογαλία, Ἱσπανία καὶ Ἰρλανδία, ἀλλὰ καὶ ἡ Βρετανία καὶ τὸ Βέλγιο, τὸ σύνολο τοῦ χρέους μας (δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ) εἶναι τὸ μικρότερο. Πῶς αὐτό; Ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες, ὡς ἄτομα ἀλλὰ καὶ ὡς ἰδιωτικὸς τομέας, χρωστᾶμε πολὺ λιγότερα ἐκείνων. Ἀκόμα καὶ οἱ ἀντιπαθέστατες τράπεζές μας ἔχουν ἕνα μεγάλο συγκριτικὸ πλεονέκτημα: Πάνω ἀπὸ 150 δισ. πραγματικῶν καταθέσεων! Μιλᾶμε γιὰ ἄνω τοῦ μισοῦ ΑΕΠ σὲ καταθέσεις, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ περισσότεροι ἑταῖροι μας θὰ σκότωναν νὰ τὸ ἔχουν, ποὺ λέει ὁ λόγος. Ἂν μάλιστα προσθέσετε καὶ ὅλα τὰ χρήματα Ἑλλήνων ποὺ βρίσκονται στὸ ἐξωτερικό, θὰ δεῖτε ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν εἴμαστε καὶ τόσο φτωχοὶ κατὰ μέσον ὅρο, κι ἂς ἔχουμε τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ φτώχειας στὴν Εὐρώπη (μὲ ἐξαίρεση τὴν Λεττονία).
.             Ὡς πολίτες εἴμαστε ἐλάχιστα χρεωμένοι σὲ σχέση μὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἐπικριτές μας στὶς Λόνδρες, στὰ Παρίσια καὶ στὶς Νέες Ὑόρκες. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι εἴμαστε λευκὲς περιστερές. Γιὰ δεκαετίες φορτώναμε τὸ δημόσιο μὲ τόσο μεγάλο χρέος ποὺ τὸ βλέπουμε πλέον νὰ βουλιάζει μπροστὰ στὰ μάτια μας. Ἐδῶ ὅμως ποὺ φτάσαμε, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτα. Ἀκόμα καὶ νὰ ἀποφασίσουμε σύσσωμοι (ΣΕΒ καὶ ΓΣΕΕ, γιάπηδες καὶ στελέχη τοῦ ΠΑΜΕ, ἀστοὶ τῶν βορείων προαστίων καὶ ἀναρχικοὶ τῆς Πλατείας Ἑξαρχείων) νὰ δώσουμε ὅ,τι ἔχουμε καὶ δὲν ἔχουμε στὸ κράτος, δὲν ἀρκεῖ. Ἂν μάλιστα τὸ παρακάνουμε στὴν ἀλληλεγγύη πρὸς τὸ δημόσιο, ἡ ‘γενναιοδωρία’ μας αὐτὴ θὰ στεγνώσει τὴν κυκλικὴ ροὴ τοῦ πλούτου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐξαρτᾶται τὸ δημόσιο γιὰ τὰ ἔσοδά του τὸ 2011, τὸ 2012 κ.ο.κ.
.             Ποιά εἶναι λοιπὸν τὰ χαρμόσυνα νέα; Ὅτι μία πτώχευση θὰ ἀποδειχθεῖ σχετικὰ ἀνώδυνη. Ὁ λόγος διττός: Πρτον, δν εμαστε κατ μέσον ρο οτε ο φτωχότεροι οτε ο πι περχρεωμένοι. Δεύτερον, σον φορ στ χρέη το δημοσίου, ατ βαραίνουν μς, ς τομα, πολ λιγότερο π σο βαραίνουν τος ξένους.
.           Κάντε τὴν σύγκριση μὲ τὴν Ἰαπωνία, τὸ χρέος τῆς ὁποίας ἀνήκει σὲ Ἰάπωνες σὲ ποσοστὸ 95%. Ἂν τὸ Ἰαπωνικὸ κράτος ἀναγκαστεῖ στὴν πτώχευση, ἡ καταστροφὴ τῆς χώρας θὰ εἶναι ὁλική. Κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει γιὰ ἐμᾶς, καθὼς μᾶς ἀνήκει (δηλαδὴ στὶς δικές μας τράπεζες) μόνο τὸ 25% τοῦ δημόσιου χρέους μας. Ἔτσι λοιπόν, δεδομένου ὅτι ἡ πτώχευση τοῦ δημοσίου διαγράφεται ὡς ἀναπόφευκτη (ἐκτὸς ἂν πανικοβληθοῦν οἱ ἑταῖροι μας ἀρκετὰ καὶ τὸ συνδράμουν γιὰ χρόνια πολλά, ὁπότε ἔχει καλῶς), τὸ κόστος τῆς στάσης πληρωμῶν δὲν θὰ τὸ ὑποστοῦμε μόνοι μας.
.             Μὰ ἂν τὸ δημόσιο κηρύξει στάση πληρωμῶν, τί θὰ γίνει τὴν ἑπόμενη μέρα; Πῶς θὰ ξανα-δανειστεῖ; Πράγματι, τὸ κράτος θὰ στριμωχθεῖ. Γιὰ κάμποσο καιρὸ τὸ δημόσιο θὰ πρέπει ἁπλῶς νὰ ξοδεύει ὅσα μαζεύει ἀπὸ φόρους. Καὶ γιατί εἶναι κακὸ αὐτό;
.             Νὰ μάθει ἐπὶ τέλους, ἀφοῦ θὰ ἔχει ἀνακουφιστεῖ ἀπὸ τὸ νταλκὰ τῶν τοκοχρεωλυσίων, νὰ ζεῖ μὲ αὐτὰ ποὺ εἰσπράττει. Π.χ. νὰ καταγγείλει ὅλες τὶς ἐξοπλιστικὲς συμβάσεις, νὰ συμπιέσει τοὺς ἀνώτερους μισθοὺς (τοῦ δικοῦ μου συμπεριλαμβανομένου), τόσο ποὺ νὰ καλύπτει τὶς δαπάνες του ἀπὸ τοὺς φόρους ποὺ εἰσπράττει κλπ.
.             Οἱ τράπεζές μας; Θὰ ὑποφέρουν, εἶναι ἀλήθεια – δεδομένου ὅτι ἀκόμα καὶ τὸ 25% τοῦ δημόσιου χρέους ποὺ διαθέτουν θὰ παγώσει. Ναί, ἀλλὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ ἔχουν ἤδη διαθέσει στὴν ΕΚΤ ὡς ἐνέχυρο γιὰ ζεστὸ χρῆμα ποὺ ἔχουν ἤδη πάρει. Καὶ ὅτι ἔχουν πρόσβαση στὶς τεράστιες, κατὰ κεφαλήν, ἀποταμιεύσεις μας. Γιὰ νὰ μὴν προσθέσω ὅτι ἀπολαμβάνουν ἐγκληματικὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ κέρδους τόσα χρόνια. πως τ κράτος μας, τσι κι ατς ν μάθουν ν ζον λιτ κα μ σύνεση πως κάνουν χρόνια τώρα ο ργαζόμενοι τν 700 ερώ.
.             Ἐπὶ πλέον, ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ κράτους μας ἀπὸ τὶς χρηματαγορὲς δὲν θὰ διαρκέσει πολύ. Ἂν κηρύξει στάση πληρωμῶν, καὶ ἰσοσκελίσει τὸν προϋπολογισμό του, δὲν θὰ περάσει πολὺ καιρὸς ποὺ παλιοὶ δανειστὲς θὰ ἀποδεχθοῦν νέους ὅρους ἀποπληρωμῆς ἑνὸς ποσοστοῦ τῶν περασμένων δανεικῶν καὶ νέοι ὑποψήφιοι δανειστὲς (μπορεῖ καὶ οἱ ἴδιοι μὲ τοὺς παλιοὺς) θὰ σχηματίσουν οὐρὰ ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας νὰ τὸ δανείσουν! Βλέπετε, τ χρέος μας θ χει μειωθε τόσο πο θ ποτελομε ξαιρετικ πένδυση. τσι εναι τ κεφάλαιο – ταν σφραίνεται να πικερδς deal δν σέβεται οτε τν αυτό του.
.             Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, εἶναι λάθος μας νὰ φοβόμαστε τόσο πολὺ τὴν στάση πληρωμῶν τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. λλοι πρέπει ν φοβονται μία τέτοια ξέλιξη περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς:

 • ἡ κυβέρνηση τῆς κας Μέρκελ, ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ διασώσει τὶς Γερμανικὲς τράπεζες, ποὺ θὰ κλονιστοῦν ἀπὸ μία δική μας στάση πληρωμῶν
• ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ποὺ θὰ πρέπει νὰ δεῖ τί θὰ κάνει μὲ μία χώρα-μέλος τὴν ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ ἀποβάλει ἀπὸ τὴν ΕΕ ἀλλὰ ἡ ὁποία τελεῖ ὑπὸ πτώχευση
• οἱ κυβερνήσεις ὅλων τῶν ἄλλων χωρῶν (πλὴν ἴσως τῆς Ὀλλανδίας καὶ τῆς Αὐστρίας) ποὺ θὰ τρέμουν γιὰ τὸ ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος στόχος τῶν ἀγορῶν (τῶν ὁποίων ἡ ὄρεξη θὰ ἔχει ἀνοίξει ἀπὸ τὴν ‘ἐπιτυχημένη’ ἐπίθεση στὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας)
• οἱ κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Βρετανίας (χωρῶν μὲ συνολικὸ χρέος πάνω ἀπὸ 400%)
• ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐπενδύσει στὸ εὐρώ, εἴτε σὲ περιουσιακὰ στοιχεῖα εἴτε ὡς μέσο συναλλαγῆς.

 Στάση πληρωμῶν λοιπόν!
Τώρα!
Μὲ χαμόγελο καὶ αἰσιοδοξία!

(Καὶ ξέρετε ποιό εἶναι τὸ ὡραῖο; Ὅτι ἂν πειθόμασταν νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸν φόβο τῆς πτώχευσης, οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοὶ θὰ ἔσπευδαν τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ τὴν ἀποσοβήσουν…)

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , ,

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν Ioannis N. Kallianiotis στὶς 10 Φεβρουάριος 2012 - 4:59 μ.μ.

    Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὸν συγγραφέα.
    I.N.K.
    Καθηγητὴς Οἰκονομολόγος

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: