ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο τρες εράρχες κα ἡ σύγχρονη παιδεία

 Κωνσταντῖνος Χολέβας
– Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ἐφημ. «Δημοκρατία», 31.01.2012

.           Τί γιορτάζουμε στὶς 30 Ἰανουαρίου; Παλαιότερα ἡ ἀπάντηση ἦταν σαφής. Γιορτάζουμε τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνὸ καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, οἱ ὁποῖοι τιμῶνται ὡς οἱ προστάτες τῶν Ἑλληνορθοδόξων Γραμμάτων. Σήμερα ὅμως βλέπουμε στὰ σχολεῖα μας μία ὑποβάθμιση τῆς ἑορτῆς. Ὑποβάθμιση ποὺ ἐναρμονίζεται μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν ψευδοπροοδευτικῶν γιὰ ἀφελληνισμὸ καὶ ἀποχριστιανοποίηση τῆς Παιδείας μας. Τὰ ἑλληνόπουλα πλέον δὲν συνειδητοποιοῦν τί προσέφεραν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες στὴν σύζευξη τῆς ἀρχαιοελληνικῆς σοφίας καὶ γλώσσας μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ παράδοση. Τν μέρα τς ορτς πλς κάποια παιδι κα ρισμένοι καθηγητς πηγαίνουν χαλαρ γι κκλησιασμό. Γι τος πόλοιπους εναι μία εκαιρία γι πνο καφετέρια.
.           Ἀντιθέτως στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ὁμογένεια τὸ περιεχόμενο τοῦ ἑορτασμοῦ εἶναι πιὸ οὐσιαστικὸ καὶ πνευματικό. Μάλιστα ἔμαθα ὅτι ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, ὑπεύθυνη γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία στὶς ΗΠΑ, διοργανώνει ὁλόκληρη ἑβδομάδα τιμῆς γιὰ τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστήρας τῆς Τρισηλίου Θεότητος καὶ γιὰ τὴν ἐπικαιρότητα τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας. Στν λλάδα κάποιοι προσπαθον ν ποκόψουν τν παιδεία μας π τν νθρωπιστικ κα θοπλαστικ σκοπό της, ν μειώσουν ν λλοιώσουν σπουδαία μαθήματα πως στορία κα τ Θρησκευτικ κα ν μετατρέψουν τ σχολεο σ ργαστήριο διπόδων ρομπότ, νευ Θεο, πατρίδος, πευθυνότητος κα γωνιστικότητος. Μ μοναδικ στόχο ν γίνουν πάλληλοι τν ξένων ταιριν πο θ φέρει τρόικα κα παγκοσμιοποίηση.
.           Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ὅπως καὶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὅλοι οἱ πρωτεργάτες τῆς νεώτερης ἑλληνορθόδοξης παιδαγωγικῆς πίστευαν στὴν Παιδεία ποὺ διαπλάθει ἦθος καὶ χαρακτήρα. Δὲν ἤθελαν ἕνα σχολεῖο, τὸ ὁποῖο ἁπλῶς μεταδίδει ξερὲς γνώσεις. Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία ποὺ κράτησε τὸ Γένος μας ζωντανὸ καὶ ἀνυπότακτο ἠθικά, παρὰ τὶς ἐξωτερικὲς ὑποδουλώσεις, προβάλλει ὡς ἐκπαιδευτικὸ πρότυπο τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναφορὰ στὸν Θεό, στὸν συνάνθρωπο, στὸ ἐθνικὸ συμφέρον, στὴν οἰκουμενικότητα τῆς Ἑλληνορθοδοξίας. Σὲ πεῖσμα τῶν ὀπαδῶν τῆς ἀποτυχημένης πολυπολιτισμικότητας μποροῦμε καὶ θέλουμε σήμερα ἕνα σχολεῖο, τὸ ὁποῖο θὰ «μορφώνει» πραγματικά, δηλαδὴ θὰ δια-μορφώνει Ἀνθρώπους.
.           Δὲν εἶναι ἀκατόρθωτο ἀκόμη καὶ σὲ ἐποχὴ οἰκονομικῆς κρίσης νὰ ἀνορθώσουμε τὴν Παιδεία μας ἐπάνω στὶς βάσεις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, χωρὶς νὰ παραβλέπουμε τὶς ἐξελίξεις στὴν κοινωνία καὶ στὴν τεχνολογία. Προτείνω ἐν ὀλίγοις τὰ ἑξῆς:

 1.  Εἶναι ὑποχρέωση ὅλων μας νὰ σεβόμαστε τὴ συνταγματικὴ ἐπιταγὴ γιὰ τὴν Παιδεία. Τὸ ἄρθρο 16, παρ. 2 ὁρίζει ὅτι σκοπὸς τῆς Παιδείας εἶναι ἡ καλλιέργεια ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως στοὺς νέους καὶ στὶς νέες μας. Τὸ σχολεῖο πρέπει νὰ καλλιεργεῖ ἦθος καὶ ὄχι ἁπλῶς ξερὲς γνώσεις.

2. Δὲν εἶναι ἐκσυγχρονισμὸς τῆς παιδείας ἡ διαστρέβλωση τῆς Ἱστορίας, ἡ ἀπάλειψη τῶν ἡρώων καὶ τῶν μαρτύρων καὶ ὁ ἐξωραϊσμὸς τῆς Τουρκοκρατίας μὲ τὸ ἀφελὲς ἐπιχείρημα ὅτι «ἔτσι θὰ βελτιωθοῦν οἱ ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις». Ἐκσυγχρονισμὸς εἶναι ἡ βελτίωση τῶν παιδαγωγικῶν μεθόδων, ἡ φροντίδα γιὰ ἀξιοπρεπῆ σχολικὰ κτήρια καὶ τὰ ἐποπτικὰ ὄργανα καὶ ἡ παροχὴ ἱκανοποιητικῶν γνώσεων στοὺς τομεῖς τῆς Πληροφορικῆς καὶ τῶν Ξένων Γλωσσῶν.

3. γλσσα μας εναι θεμελιδες στοιχεο θνικς ταυτότητας, λλ παραλλήλως ποτελε οκουμενικ γαθό. Συμβολίζει τὴν διαχρονία καὶ τὴν παγκόσμια ἀκτινοβολία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρέπει νὰ τὴν διδάσκουμε σὲ ὅλη της τὴν ἱστορικὴ συνέχεια καὶ νὰ μὴν ἀκοῦμε λαϊκιστικὲς σειρῆνες ποὺ προτείνουν τὴν κατάργηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. δ. λύτης, Γ. Σεφέρης Κ. Τσάτσος, Π. Κανελλόπουλος κα λλοι μεγάλοι τεχνίτες το γραπτο λόγου γραφαν σωστ Νέα λληνικά, πειδ διδάχθηκαν τ ρχαα λληνικά.

 4. Τὸ Λύκειο ἔχει ὑποβαθμισθεῖ καὶ θεωρεῖται συμπλήρωμα τοῦ Φροντιστηρίου. Πρέπει νὰ καταστεῖ καὶ πάλι κέντρο μάθησης καὶ γενικῆς παιδείας. Ἐλπίζω νὰ ἀξιοποιηθοῦν οἱ προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς ὑπὸ τὸν Γ. Μπαμπινιώτη, στὴν ὁποία μετεῖχαν τὰ δύο μεγάλα κόμματα καὶ ἡ ὁποία κατέληξε σὲ ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα γιὰ τὸν τρόπο εἰσαγωγῆς φοιτητῶν στὰ Α.Ε.Ι. καὶ Τ.Ε.Ι.

 5. Νὰ σταματήσει ἡ δημιουργία νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι. σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἱκανοποιοῦνται τοπικιστικὰ συμφέροντα. Φθάνει πιὰ ἡ πληθωριστικὴ παραγωγὴ ἀνέργων πτυχιούχων.

 6. Νὰ λειτουργήσει ἡ ἀξιολόγηση τῶν πανεπιστημιακῶν Τμημάτων μὲ μεθόδους διεθνῶς ἀποδεκτές. Τὰ Πανεπιστήμιά μας νὰ γίνουν πιὸ ἀνταγωνιστικὰ στὸν διεθνῆ στίβο, πράγμα ποὺ θὰ ὠφελήσει καὶ τοὺς ἀποφοίτους.

7. Νὰ ἐφαρμόζεται ἐμπράκτως ἀπὸ Πρυτάνεις, Ἀστυνομία καὶ Δικαιοσύνη ἡ νέα πιὸ αὐστηρὴ ἡ νομοθεσία γιὰ τὸ Πανεπιστημιακὸ Ἄσυλο. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ βλέπουμε ἀπαθεῖς μειοψηφίες φοιτητῶν νὰ κτίζουν τὴν πόρτα τοῦ Πρυτάνεως ἢ τῶν καθηγητῶν!

8. Δὲν μποροῦμε νὰ περιμένουμε θαύματα ἀπὸ κακοπληρωμένους ἐκπαιδευτικούς. Εἶναι γνωστὸ ὅτι διερχόμαστε περίοδο δημοσιονομικῆς λιτότητας λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσης, ἀλλὰ στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ ὀφείλει ἡ Πολιτεία νὰ ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ τὸ μισθολογικὸ τῶν ἐκπαιδευτικῶν.

 9. Νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ ἔρευνα καὶ ἡ δημιουργία συγχρόνων βιβλιοθηκῶν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Νὰ ἐνθαρρύνουμε τὴν προσέλευση φοιτητῶν ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ἰδίως αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ μελετήσουν τὴν ἱστορία καὶ τὰ κείμενα τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας καὶ τοῦ Βυζαντίου καθὼς καὶ τοὺς θησαυροὺς τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας. Ἔτσι θὰ ἀποκτήσουμε «πολιτιστικοὺς πρεσβευτές».

10. Ν παραμείνει ρθόδοξο Χριστιανικ κα ν μν μετατραπε σ θρησκειολογικ τ μάθημα τν Θρησκευτικν. Σ ποχ κρίσης μόνο ρθόδοξη Πίστη μς χαρίζει λπίδα.

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμένου: «ΑΝΤΙΒΑΡΟ»

Διαφημίσεις

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: