«Η ΑΔΙΚΙΑ ΘΑ ΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΔΟΞΑ» (Μον. Μωυσῆς Ἁγιορ. γιὰ τὸν Ἡγούμενο Ἐφραίμ)

γούμενος φραμ

Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου 

.           Ἡ προφυλάκιση τοῦ ἡγούμενου Ἐφραὶμ δημιουργεῖ σοβαρὰ καὶ μεγάλα προβλήματα καὶ ἐρωτήματα. Εἶναι ἄσχετο τ’ ὅτι ὑπουργοποιήθηκαν ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ ποὺ ἀναμείχθηκαν στὴν ὑπόθεση Βατοπεδίου; Γιατί, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν σύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἔχουμε ὑφυπουργὸ Δικαιοσύνης. Ὁ συγκεκριμένος ὑφυπουργὸς ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς μονῆς ἀρνητικά. Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι στὴ θέση αὐτή;
.           Ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ εἶναι ὁ πλέον ὑβρισθείς, χλευασθείς, εἰρωνευθεὶς καὶ διαπομπευθεὶς Νεοέλληνας. Γιατί; Ἀποδείχθηκε ἡ ἐνοχή του; Ὁ ἡγούμενος κατέστρεψε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία; Πρόκειται γιὰ τὸ πιὸ ἄθλιο ὑποκείμενο τῆς Ἑλλάδος; Ἕνας ἁγιορείτης ἡγούμενος ἱστορικῆς μονῆς μὲ πλούσια προσφορὰ καὶ 120 μοναχοὺς ἄξιζε αὐτῆς τῆς τύχης;
.           Ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ κρίνουμε καὶ νὰ κατακρίνουμε τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη. Πιστεύουμε στὴν ἀκριβοδικία τῆς δικαιοσύνης, στὸ ὕψος καὶ τὴν ἀξιοπιστία της. Ὅμως ὁρισμένες φορὲς μᾶς λυπεῖ, μᾶς στεναχωρεῖ καὶ μᾶς προβληματίζει. Δὲν μιλοῦμε συναισθηματικά. Ἀνώτατοι δικαστικοί, ἔγκριτοι νομικοὶ μιλοῦν γιὰ «δικαστικὸ πραξικόπημα». Γιατί νὰ προφυλακιστεῖ ὁ ἡγούμενος; Μόνο αὐτὸς ἔφταιγε, ἂν ἔφταιγε; Ὁ ἡγούμενος ἦταν κάποιος αἰσχρὸς κακοποιὸς καὶ μεγαλοαπατεώνας; Νὰ ἔλθουν νὰ τὸν συλλάβουν δεκάδες ὁπλοφόροι ἀστυνομικοί; Νὰ καταπατηθεῖ ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ νόμου ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐπιτρέπεται; Ἦταν τόσο ἐπικίνδυνος ὁ ἡγούμενος κι ἔπρεπε ἄμεσα νὰ προφυλακισθεῖ; Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἔπρεπε νὰ γίνει κάτι τέτοιο; Μήπως θελαν ν καλύψουν μία τς προηγούμενης μέρας πόφαση τς γερμανικς δικαιοσύνης γι πρώην πουργό;
.           Μὲ τὴν προφυλάκιση τοῦ ἡγούμενου ἐπῆλθε ἡ κάθαρση; Λύθηκαν τώρα ὅλα τὰ προβλήματα; Γι λλη πόθεση κατηγορονται δικαστικο γιατί καναν τν καθκον τους. ρα συμβαίνει πιρρο τν πολιτικν στος δικαστικούς.Ἄλλοι θὰ εἶχαν προφυλακιστεῖ νωρίτερα. Γιατί τόσο μένος; Μήπως θεώρησαν ὁρισμένοι ἰθύνοντες πὼς θ’ ἀνεβάσουν τὰ χαμηλὰ ποσοστά τους μὲ τὴν προφυλάκιση αὐτή; Πάντως κατάφεραν νὰ τὰ μειώσουν περισσότερο αὐτὰ τὰ χαμηλὰ ποσοστά. Ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν ἐπηρεασθεῖ ἀρνητικὰ ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως γιὰ τὸν ἡγούμενο ἄλλαξαν γνώμη. Μήπως χρειάζεται ἀναθεώρηση;
.           Ὑπῆρξε μία ἀντίδραση πολλῶν προσώπων καὶ προσωπικοτήτων. Ἀνώτατων καὶ ἀνωτέρων κληρικῶν, ἡγουμένων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν. Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς Ἑλλάδος, τῆς Σερβίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ρουμανίας, τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Ρωσίας καὶ ἄλλοι. Δὲν πρόκειται γιὰ ἄπρεπη παρέμβαση, ἀλλὰ γιὰ συγκινητικὲς φωνὲς συμπαραστάσεως καὶ δικαιολογημένης διαμαρτυρίας. Δύο-τρες εράρχες -πρόκειται, λένε, γι ποψήφιους ρχιεπισκόπους- καναν ρνητικς δηλώσεις. Φυσικ εναι δικαίωμά τους. Δὲν γνωρίζω πόσο εἰλικρινεῖς, φιλάδελφες καὶ θεάρεστες εἶναι. Μήπως ὑπάρχει κάποια σκοπιμότητα;
.           Πολλοὶ ἄνθρωποι χάρηκαν ἰδιαίτερα γιὰ τὸ σχετικὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ὁμόφωνη ἐπιστολὴ συμπαραστάσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
.           Δὲν θὰ θέλαμε νὰ ἔχουμε ὑποψίες, πικροὺς λογισμοὺς καὶ ἀμφισβητήσεις. Δυστυχῶς ὅμως τὰ ὅσα συμβαίνουν τελευταῖα στὴν καψερὴ πατρίδα μας μᾶς κάνουν νὰ ἐπιβεβαιώσουμε τὶς ὑποψίες μας. Κατηγοροῦνται οἱ ξένοι ποὺ κατέθεσαν διαμαρτυρίες γιὰ τὴν προφυλάκιση. Δὲν ἀκούγεται λέξη γιὰ ὅσους ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες; Γιατί; Γιατί μεροληπτοῦν τὰ μέσα ἐνημερώσεως; Πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.
.           Ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ προφυλακίστηκε. Ταπεινά, καρτερικὰ καὶ ἐλπιδοφόρα παραμένει στὸ κελὶ τοῦ Κορυδαλλοῦ. δικία θ το γίνει δόξαν σ κάτι φταιξε μ τν τρόπο του ταν γι φυλάκιση; Τότε θ πρεπε ν εναι φυλακισμένοι λοι ο λληνες γι κάποια λάθη τς ζως τους. Δὲν ἀποδείχθηκε ἐσκεμμένη ἀπάτη. Κατηγορηθήκαμε γιὰ τὴν ὑποστήριξή μας. Δὲν πειράζει. Εναι χαρούμενοι κα μ γαλήνιο πνο σοι συνήργησαν γι ατ τν προφυλάκιση; Κα μάλιστα γνωστο ρασοφόροι. Εναι σημαντικ ασιόδοξο μήνυμα σύμπνοια τς πλειοψηφίας τς λληνικς εραρχίας. Δν γνωρίζω ν εναι νας μεσος πόλεμος το μοναχισμο κα τς κκλησίας. νας πάντως τρόπος πουλης πολεμικς σαφς εναι. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πανάρχαιος, δυνατὸς καὶ ἐνοποιὸς θεσμός. Ὁ μοναχισμὸς ἔχει πολύτιμη προσφορὰ ἔργων ἀρετῆς, ἁγιότητος, φιλοκαλίας καὶ ἱερότητος. Τὸ Ἅγιον Ὅρος ὁπωσδήποτε θέλει μία ἄλλη ἀντιμετώπιση. Εἶναι κρίμα γι’ αὐτὴ τὴν κατάπτωση, τὴν ἀποϊεροποίηση τῶν πάντων. Λαθεύω, ὑπερβάλλω ἢ ἀστοχῶ; Νὰ μὲ συγχωρεῖτε ποὺ ἐπιμένω. Ἔχω μία διαίσθηση ὅτι ατο πο θέλησαν ν διαβάλουν τν γούμενο φραμ το καναν τ μεγαλύτερο καλ π πνευματικς πόψεως.
.           Αὐτὸ ἔχει καὶ τὴ μεγαλύτερη σημασία. Δὲν νομίζετε;

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (makthes.gr)

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: