«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΣΙΧΑΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ»: ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ;

πιβεβαιώνονται ο προφητεες Πατροκοσμ κα Παϊσίου
«Ὁ κόσμος θὰ σιχαθεῖ τοὺς πολιτικούς…»

 ΣΧ. «ΧΡ. «ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μήπως ἐπιβεβαιώνονται;

Γράφει ὁ «Κωνσταντῖνος»

.          Παρακολουθώντας τὶς τραγικὲς ἐξελίξεις ποὺ διαδραματίζονται στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς χώρας, τὸ ἀρνητικὸ κλίμα ποὺ ὑπάρχει γιὰ τὴν πολιτική, τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὶς πολιτικές τους πρὸς τοὺς πολίτες, δὲν μπορῶ παρὰ νὰ θυμηθῶ τὰ λεγόμενα τοῦ γέροντος Παϊσίου, ἑνὸς μοναχοῦ ποὺ μόνασε στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, στὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ ποὺ σύμφωνα μὲ μαρτυρίες πολλῶν, μοναχῶν ἀλλὰ καὶ κοσμικῶν, εἶχε πολλὰ χαρίσματα καὶ ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ ἕνα καταπληκτικὸ καὶ πολὺ σπάνιο –ἀκόμη καὶ ἀνάμεσα στοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας– χάρισμα, αὐτὸ τῆς προγνώσεως!!!
.            Γνώριζε δηλαδὴ ἀπὸ πρὶν καὶ προσπαθοῦσε νὰ προειδοποιήσει, χωρὶς ὅμως νὰ βλάψει πνευματικὰ τὸν ἄμεσα ἐνδιαφερόμενο. Πολλὲς διηγήσεις, ἀκόμη περισσότερα τὰ περιστατικὰ ποὺ ἔχουνε μαθευτεῖ στὶς τάξεις τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καταμαρτυροῦν τὸν χαρισματικὸ γέροντα ὡς σύγχρονη μορφὴ τῆς ἐκκλησίας ποὺ θέλησε νὰ μᾶς εἰδοποιήσει γι᾽ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται καὶ ποὺ μὲ πολὺ ἀγάπη καὶ χωρὶς ἐπιτήδευση μετέδιδε λόγια ἀλήθειας καὶ ἀνακούφισης ἀλλὰ καὶ πολλὲς φορὲς ἀναφέρθηκε στὸ μέλλον μὲ μεγάλη σαφήνεια, χωρὶς νὰ ἀλλάζει τὰ λόγια του καὶ ἐμμένοντας στὰ τραγικά, ποὺ πρόκειται νὰ συμβοῦν στὴν χώρα, χωρὶς νὰ ἀφήσουν πληγὲς καὶ πληγωμένους, ἀλλὰ καὶ τὰ εὐχάριστα ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν ἀμέσως μετά.
.            «Ὅταν οἱ μέρες θὰ πλησιάζουν, τότε ὁ κόσμος θὰ σιχαθεῖ τοὺς πολιτικούς…», ἦταν τὰ λόγια τοῦ γέροντα (ὁ ὁποῖος στὴν συγκεκριμένη προφητεία του ἀναφέρεται σὲ ἐπίθεση τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα) καὶ τὰ ὁποῖα συνεχίζουν: «καὶ θὰ τοὺς κυνηγήσει»… Ἴσως νὰ ἀποτελεῖ σύμπτωση τὸ γεγονὸς πὼς ἡ Τουρκία ἔχει πάρει τὰ ἡνία τῆς περιοχῆς καὶ ἔχει μεταβληθεῖ σὲ «δεξὶ χέρι» τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀπειλεῖ γιὰ τὸ Αἰγαῖο μὲ συνεχεῖς παραβιάσεις καὶ μὲ ἀσκήσεις ποὺ σὰν κύριο σκοπὸ ἔχουν τὴν κατάληψη νησιοῦ! Βέβαια, ὁ γέροντας Παΐσιος ἀναφέρθηκε στὴν συνέχεια τῆς προφητείας λέγοντας: «τὸ κακὸ θὰ ξεκινήσει, ὅταν ἀκούσετε νὰ μιλᾶνε στὴν τηλεόραση γιὰ τὰ 12 ναυτικὰ μίλια»!
.           Ἴσως νὰ θεωρηθεῖ σύμπτωση, ἐπίσης, τὸ γεγονὸς πὼς ἕνας ἄλλος Ἁγιορείτης μοναχός, ποὺ ἀναγνωρίστηκε ὡς ἅγιος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ Πατροκοσμᾶς (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς) ἔχει προφητεύσει πὼς «θὰ ξεσηκωθεῖ τὸ ρέμπελο καὶ μετὰ οἱ πολίτες…», παραμένοντας στὸ ἴδιο «μοτίβο» (προγενέστερη πρόβλεψη ἀπὸ αὐτὴ τοῦ Παϊσίου) προσθέτοντας ὅμως ἕνα στοιχεῖο, αὐτὸ τοῦ ξεσηκωμοῦ τοῦ «ρέμπελου» (παλαιότερα ρέμπελος ὀνομαζόταν ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶχε νὰ κάνει δουλειὰ καὶ ποὺ τριγυρνοῦσε ἄπραγος ἐδῶ κι ἐκεῖ στοὺς δρόμους) ποὺ εὔκολα μπορεῖ κάποιος σήμερα νὰ συγκρίνει τὸν «ξεσηκωμὸ τοῦ ρέμπελου» μὲ τὶς τελευταῖες κινητοποιήσεις τῶν λαθρομεταναστῶν στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. «Τότε», ἀναφέρει ὁ Πατροκοσμᾶς, θὰ ὑπάρχει κυβέρνηση καὶ θὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει»!!! Κα σημεριν πολιτικ κατάσταση, δυστυχς, τείνει ν καθρεφτίζεται στν πρόρρηση – προφητεία τοῦ ἁγίου γέροντα καὶ μοναχοῦ… Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅμως, ἀναφέρεται καὶ σὲ ἄλλα στοιχεῖα στὴν προφητεία του πρὶν νὰ φθάσει στὴν σύγκρουση μὲ τοὺς Τούρκους (ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται στὶς προφητεῖες καὶ τῶν δύο ἁγιορειτῶν μοναχῶν). «Ἕνας μεγάλος σεισμὸς θὰ κάνει πολὺ κακὸ καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν θὰ ἐπιτεθεῖ ὁ Τοῦρκος καὶ θὰ φθάσει μέχρι τὰ ἑξαμίλια…»!
.     Ἕξι μίλια ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, δώδεκα μίλια (καὶ πιθανὴ παραβίασή τους) ὁ γέροντας Παΐσιος! Οἱ συμπτώσεις εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικές, τὴν στιγμὴ ποὺ συγκλίνουν στὴν Ἑλληνοτουρκικὴ σύγκρουση… ἀλλὰ καὶ στὸ ἀποτέλεσμά της.
.          Τί γνώριζαν οἱ ἅγιοι αὐτοὶ γέροντες καὶ προσπάθησαν νὰ μᾶς προειδοποιήσουν; Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει μὲ σαφήνεια, ὅταν μελετᾶ τὶς προφητεῖες, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτὲς δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐκπληρωθεῖ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἔχει πάρει ἐπίσημη θέση καὶ δὲν ἀναφέρεται στὰ προφητικὰ λεγόμενα τῶν δύο γερόντων. Ὅμως, δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ἱερεῖς ποὺ πολλὲς φορὲς ἀναφέρονται στὰ λεγόμενα τῶν δύο σημαντικῶν αὐτῶν γερόντων νουθετώντας ὅλους νὰ εἴμαστε δυνατοὶ στὰ ἐπερχόμενα…
.          Τὰ γεγονότα, ὅπως λένε ὅσοι μελετοῦν τὶς προφητεῖες καὶ ταυτόχρονα παρακολουθοῦν τὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις ἀλλὰ καὶ τὶς Ἑλληνικές, τρέχουν πολὺ γρήγορα. Ἔχουν ἀποκτήσει μεγάλη ταχύτητα καὶ δὲν προλαβαίνουμε νὰ τὰ μαθαίνουμε ὅλα…
.          «Τὸν Πάπα νὰ καταρᾶσθε, αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ…», δήλωσε μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα ὁ Πατροκοσμᾶς καὶ ἀναλογιζόμενοι τὴν τελευταία «ἐκστρατεία» τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας στὸν Ἀραβικὸ κόσμο, ἐν ὄψει τῶν συζητήσεων ποὺ γίνονται γιὰ τὴν ἀγορὰ ἐνέργειας καὶ τοὺς ἐνεργειακοὺς δρόμους, μὲ ἐπιφυλάξεις μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς μᾶλλον βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ σημαντικὲς (ἴσως καὶ τραγικὲς) ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ χάρτη τῶν Βαλκανίων καὶ στὴν ἀλλαγὴ συνόρων ποὺ τόσο πολὺ προωθεῖται ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο (καὶ ὄχι μόνο)…
.          Ἐπειδὴ ἡ κατάθεση τῶν «προφητειῶν» τῶν δύο αὐτῶν ἀγαπημένων γερόντων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι δυνατὸν νὰ λειτουργήσει ὡς ἀρνητικὸ κάλεσμα ν φήσει σπόρους συνωμοσιολογίας, καλ θ ταν ν ναφερθε πς ο γέροντες ποτ δν προκάλεσαν, ποτ δν πιζήτησαν κα σ λόκληρο τὸν βίο τους πέφευγαν συστηματικ ν προκαλέσουν κα διαίτερα ν προκαλέσουν «λαθεμένα νειρα» ν δημιουργήσουν φόβους στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς πλησίαζαν καὶ ἀποζητοῦσαν τὴν συμβουλή τους ἢ ἁπλὰ νὰ ἀκούσουν τὰ λόγια τους. Σεμνοὶ καὶ ζώντας μὲ προσευχή, ἔχοντας σὰν γεῦμα ὅ,τι τοὺς προσέφερε ἡ φύση καὶ ὄχι οἱ ἄνθρωποι, ταπεινοὶ μέχρις ἐσχάτων προσπάθησαν νὰ φέρουν τὴν εἰρήνη, τὴν ἀγαλλίαση καὶ τὴν ἀγάπη στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀποζητοῦσαν νὰ τοὺς ἐξευτελίσουν…

 .        «Ὁ κόσμος θὰ σιχαθεῖ τοὺς πολιτικοὺς καὶ θὰ τοὺς κυνηγήσει…», ἁπλὰ σκεφτεῖτε το…

 ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: