«ΣΚΛΑΒΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ, ΠΙΟ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ» (Ὁμιλία ἐκπρ. ΠΡ.Α.Ο.Σ. στὴν Ἡμιημερίδα στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο)

Ἡ ὁμιλία τοῦ ἐκπροσώπου τῆς ΠΡ.Α.Ο.Σ
(Πρωτοβουλίας Ἀντιρρησίων Ὀρθόδοξης Συνείδησης)
κ. Ἀναστασίου Καρέλλα
στὴν προχθεσινὴ ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στὸ πολεμικὸ Μουσεῖο

Σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ φίλες.

.   Ἀκούγοντας τοὺς προλαλήσαντες ἦλθαν στὸ μυαλό μου τὰ λόγια τοῦ προφητάνακτος Δαυίδ: «Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;» (Ψαλμ. ριε´ 3)
.   Τότε σκέφτηκα ἐκείνη τὴν «κόκκινη γραμμή», πίσω ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ κάνουμε πίσω. Αὐτὴν ποὺ ὁρίζει ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης λέγοντας : Ὅταν μου πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ τὴ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ ᾽νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἄς μου κάμουν…
.         Ὁ ὅρος  “κρίση”, ἔχει πολλές παραμέτρους, ἀκόμα καὶ ἂν τὸν δεχτοῦμε μόνο ὡς τὸ φυσικὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς μακρόχρονης πορείας τῶν κοινωνιῶν καὶ τῆς πολιτικῆς σὲ ἕνα περιβάλλον διαφθορᾶς, ἐκμετάλλευσης καὶ ἰδιοτέλειας. Μακάρι ὅλη αὐτὴ ἡ διαρκῶς ὀγκούμενη δυστυχία ποὺ βλέπουμε γύρω μας, νὰ ἦταν ἡ «παράπλευρη ἀπώλεια» μίας ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο οἰκονομικῆς κρίσης.
.         Δυστυχῶς ὅμως, ἡ κρίση αὐτή, ἂν καὶ ἔχει ὡς φορέα ἔνα σύστημα, νὰ τὸ δεχτῶ, σάπιο ἐξ ἀρχῆς, ὠστόσο δεν ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ τὶς ὑπόγειες διαδρομὲς τῶν ἐθνικῶν ἢ ὑπερεθνικῶν πολιτικῶν καὶ τραπεζοπιστωτικῶν ἐξουσιῶν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, πράγμα ποὺ καταδεικνύεται μὲ τὸν τραγικότερο τρόπο στὴν εἴδηση ποὺ δημοσίευσε μόλις προχθὲς ἡ ἐφημερίδα «Ἔθνος» καὶ ἡ ὁποία μᾶς πληροφορεῖ ὅτι στην Ἑλλάδα τοῦ 2012 κάθε δύο ἡμέρες αὐτοκτονοῦν τρεῖς συμπολίτές μας.
.             Ὅταν λοιπόν μᾶς βάζουν ἕνα πιστόλι στὸν κρόταφο, προκειμένου νὰ τοὺς παραδώσουμε τὸ Θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας ἢ τὴν ἴδια μας τὴν ψυχή, τότε πλέον δν μιλᾶμε πλς γι τν ποτυχία νς συστήματος, λλ γι τν βίαιη νάδειξη μίας παγκόσμιας τυραννικῆς κυβέρνησης μ καθαρ μισάνθρωπα κα ρα ντίχριστα χαρακτηριστικά.
.             «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι λέμβος ἄνευ ἐδάφους καὶ πηδαλίου … 300 ἢ 400 χιλιάδες κρεμασμένοι, στραγγαλισμένοι ἢ παλουκωμένοι δὲν σημαίνουν τίποτα γιά μᾶς. … Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐπικίνδυνος λαὸς καὶ ἡ ἐπανάστασή τους πρέπει νὰ συντριβεῖ». Τὰ παραπάνω λόγια δὲν βγῆκαν ἀπὸ τὸ στόμα τῆς κ. Μέρκελ ἢ τοῦ τοποτηρητῆ της κ. Ράϊχενμπαχ, ἀλλὰ τὸ 19ο αἰ. ἀπὸ τὸ στόμα του…. τότε καγκελαρίου Μέτερνιχ.
.             Ἀπὸ τὸν Μέτερνιχ λοιπόν, μέχρι τὴν Μέρκελ καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Συμμαχία μέχρι τὴν Τρόϊκα, ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαός μπορεῖ νὰ ἔχασε πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀρετές του, ὅμως οὔτε καὶ τώρα ποὺ βρίσκεται μὲ τὴν πλάτη στὸν τοῖχο δὲν δέχεται νὰ παζαρέψει τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἐλευθερία του.
.             Ἂν ἦταν σήμερα ἀνάμεσά μας ὁ Παπουλάκος, εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ σηκωνόταν ὄρθιος καὶ θὰ μᾶς ἔλεγε: «Εἶναι ντροπή μας, ἕνα ἔθνος ποὺ μὲ τὸ αἷμα του πύργωσε τὴ λευτεριά του, ποὺ περπάτησε τὴν δύσκολη ἀνηφοριά, νὰ παραδεχτῆ πὼς δὲν μπορεῖ νὰ περπατήση στὸν ἴσιο δρόμο ἅμα εἰρήνεψε, κι ὅτι δὲν ξέρουμε νὰ συγυρίσουμε τὸ σπίτι, ποὺ μὲ τὸ αἷμα μας λευτερώσαμεα, ἀλλὰ ξέρουν νὰ τὸ συγυρίσουν ἐκείνοι ποὺ δὲν πολέμησαν, ἐκεῖνοι ποὺ δὲν πίστευαν στὸν ἀγώνα, ἐκεῖνοι ποὺ πᾶνε νὰ μᾶς ἀποκόψουν ἀπὸ τὸν Χριστό, καὶ πασχίζουνε ν μς ρίξουν στν σκλαβι λλων φεντικν, ποῦ ᾽ναι πι δαιμονισμένοι π τος Τούρκους»

 .             Σᾶς κοιτῶ λοιπὸν στὰ μάτια καὶ σᾶς ρωτῶ:Θὰ μείνουμε ἄπραγοι; Θὰ κάτσουμε μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια περιμένοντας κάποιον “ψευτοσωτήρα”;  Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀγώνας, εἶναι ἴσως ὁ μόνος τρόπος σωτηρίας τοῦ ἔθνους μας, ἀρκεῖ νὰ ἔχει τὰ ἴδια ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ μὲ ἐκεῖνον τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Παπουλάκου καὶ τῶν ἄλλων Μαρτύρων καὶ ἀγωνιστῶν τοῦ Ἔθνους μας.
.             Οἱ παρακάτω παράμετροι τῆς κρίσης μᾶς ὑπενθυμίζουν πὼς τὸ σημερινὸ καθεστὼς δὲν ἔχει στραφεῖ μόνο ἐναντίον τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, πράγμα ποὺ κατὰ μία ἔννοια ἐνεργοποιεῖ τὸ ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ εἶτε ἀρέσει σὲ μερικοὺς εἴτε ὄχι, ἀποτελεὶ τὸ δομικὸ κύτταρο τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια.

 .             Ὅταν βλέπουμε παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων νὰ ἐκδίδεται ἔνταλμα σύλληψης ἐναντίον τοῦ ἡγουμένου μιᾶς Ἁγιορείτικης Μονῆς, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ συμφωνήσουμε σὲ αὐτὸ ποὺ εὔστοχα ἔγραψε ὁ φίλος μας ἱδρυτὴς καὶ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ  “Ρεσάλτο “ δημοσιογράφος Θύμιος Παπανικολάου: «Καὶ μόνο ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἡμέρας ἀποδεικνύει περίτρανα καὶ τελεσίδικα ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ βδελυρὴ πράξη τῆς «Δικαιοσύνης» καὶ τὸ συνακόλουθο τελετουργικὸ τρομο-θέαμα, ἦταν ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ καὶ σκηνοθετημένα ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς Νέας Τάξης καὶ τὸ πολιτικὸ παρακράτος τῶν ἀνδρεικέλων της… Στὸ πρόσωπο τοῦ μοναχοῦ Ἐφραὶμ «κατασκευάστηκε» ἡ «ἀφορμή», γιὰ νὰ στηθεῖ ὅλη αὐτὴ ἡ χοντροκομμένη καὶ ἐλεεινὴ τρομοκρατικὴ ἐπιχείρηση ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτὴ ἡ ὑπόθεση ξεπερνάει τὸ πρόσωπο τοῦ γέροντα Ἐφραίμ. Εἶναι μιὰ ὑπόθεση ΕΘΝΙΚΩΝ καὶ πανανθρώπινων διαστάσεων, διότι καταλύει ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ κάθε ἀνθρώπινη ἀξία καὶ κάθε δημοκρατικὸ δικαίωμα. Καταλύει τὸ ἴδιο τὸ Δίκαιο καὶ τοὺς δικούς τους κανόνες τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, ἐπιβάλλοντας τὸ φαιὸ δικτατορικὸ πρόσταγμα: «Ἀποφασίζουμε καὶ διατάζουμε»…
.             Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ τὸν δόλιο καὶ πολιτικὰ ἰδιοτελῆ στόχο: Νὰ διασυρθεῖ καὶ νὰ συκοφαντηθεῖ, στὸ πρόσωπο ἑνὸς μοναχοῦ, ὁ μοναχισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, δηλαδὴ ὁ ἐθνικὸς ἱστὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

.             Πρὶν λίγες ἡμέρες, οἱ ὑφυπουργοί, Ἐσωτερικῶν κ. Κουκουλόπουλος καὶ Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης κ. Τζωρτζάκης, σὲ κοινὴ συνέντευξη τύπου, προανήγγειλαν τὴν δημιουργία τοῦ λεγομένου  “Ἐθνικοῦ ληξιαρχείου”,  πού, ὅπως εἶπαν, εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη.

.             Ἀκοῦστε λοιπὸν τί εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν : «… τὸ ἑπόμενο βῆμα βέβαια δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη. Ἔχουμε χάσει πάρα πολὺ χρόνο στὴν Ἑλλάδα συζητώντας περὶ τοῦ ἂν πρόκειται γιὰ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο».
.             Ὁ κ. Κουκουλόπουλος ὄχι μόνο ψεύδεται ἀλλὰ ὑποτιμᾶ καὶ τὴ νοημοσύνη μας. Νὰ τοῦ θυμίσουμε μόνο ὄτι ὁ τρόπος τῆς δημόσιας διαβούλευσης γιὰ αὐτὸ τὸ μεῖζον ζήτημα, ἦταν ἀπαράδεκτος, χρονικὰ ἐλάχιστος καὶ ἀπολύτως ἀσύμβατος μὲ τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς εὐνομούμενης δημοκρατίας. Μὲ ἁπλὰ λόγια ἔβαλαν προσχηματικὰ καὶ ὑποκριτικὰ σὲ  “δημόσια διαβούλευση” τὸ ζήτημα τῆς ΚτΠ, κοροΐδεψαν τὴν εἰδικὴ πρὸς τοῦτο συνοδικὴ ἐπιτροπή ποὺ εἶχε ὁρίσει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ προχώρησαν γράφοντας στὰ παλιά τους τὰ παπούτσια καὶ τὴν διαδικασία ποὺ ἐκεῖνοι εἶχαν ὁρίσει καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀλλὰ καὶ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν ἀνωνύμων καὶ ἐπωνύμων Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης.
.             Θαυμάστε τώρα τὴν ἀσύντακτη ὑποκρισία τοῦ ἄλλου ὑφυπουργοῦ κ.Παντελῆ Τζωρτζάκη, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ ἐνδεχόμενο προαιρετικῆς παραλαβῆς στὴν ἀρχὴ καὶ γιὰ τὸ 666: «…Ἂν ἡ γιαγιά μου στὸ χωριὸ θέλει νὰ ἔχει τὴν παλιά της ταυτότητα, γιὰ νὰ πάει νὰ κάνει τὶς συναλλαγές της, πιθανὸ θὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἔχει. Ἄρα οὐσιαστικὰ δὲν πᾶμε μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ ἐπιβάλουμε κάτι, εἰδικὰ τὰ πρῶτα χρόνια λειτουργίας. Τὰ πρῶτα χρόνια λειτουργίας, θὰ προσπαθήσουμε νὰ βροῦμε ἕναν τρόπο.…Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τὸ κομμάτι τοῦ 666 σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπόλυτα σεβαστό, σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει κάποιο τέτοιο θέμα γι’ αὐτὸ τὸ κομμάτι, καὶ γι’ αὐτὸ θὰ ὑπάρξει καὶ ἡ ἔννοια τῆς προαιρετικότητας μὲ τὴν ἔννοια ὅτι, ἂν κάποιος δὲν θέλει νὰ τὸ κάνει, μπορεῖ νὰ παραμείνει στὴν κλασική του ταυτότητα…»
.             Τί μᾶς λέει ὁ κ. Τζωρτζάκης; Ὅτι στὴν ἀρχὴ ἴσως νὰ εἶναι προαιρετικὴ ἢ παραλαβή της κάρτας τοῦ πολίτη , ἀφήνοντας σαφῶς νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι μετὰ θὰ εἶναι φυσικὰ ὑποχρεωτική. Ἀποκρύπτει μὲ την γνωστή νεοεποχήτικη πονηριά, ὅτι μὲ τὶς προβλέψεις τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση ποὺ ἔχουν ἤδη ψηφίσει, ὅταν θὰ ἀρχίσει τὸ μοίρασμα της  “ἠλεκτρονικῆς χειροπέδας “ δήλ. τῆς ΚτΠ, ἡ ζωὴ ἐκείνων ποὺ δὲν θὰ δεχθοῦν νὰ τὴν παραλάβουν, θὰ γίνει ἀκόμα πιὸ μαύρη, ἀφοῦ σχεδόν τὰ πάντα θὰ πρέπει νὰ γίνονται μέσῳ ἀνταλλαγῆς ψηφιακῶν δεδομένων καὶ ψηφιακῶν  “ὑπογραφῶν” ἢ ταυτοποιήσεων .
.          Τώρα, σχετικὰ μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμό, ἀπὸ τὴ μιὰ μᾶς λέει πὼς  “ …σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει κάποιο τέτοιο θέμα γι’ αὐτὸ τὸ κομμάτι… ” καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅτι  “ …γι’ αὐτὸ θὰ ὑπάρξει καὶ ἡ ἔννοια τῆς προαιρετικότητας.. ”. Μ ν δν θ μπεριέχεται στν ΚτΠ ριθμς 666, τότε γιατ ναφέρει ς δεῖγμα «καλής πίστης» τὴν παρξη τς προαιρετικότητας, ἡ ὁποία ἐξ ἄλλου, ὅπως δήλωσε ὁ ἴδιος, πιθανὸν νὰ ἰσχύει μόνο τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς ἐφαρμογῆς; Δηλαδὴ μς δουλεύει κανονικώτατα νομίζοντας ὄτι ἀπευθύνεται σὲ πολίτες μειωμένης ἀντίληψης.
.          Στὸ θέμα της  “στενῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ἐκκλησία” , ἄραγε τί θέλει νὰ πεῖ; Ποιά εἶναι τὰ ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς “στενῆς συνεργασίας” , καὶ πῶς μπορεῖ νὰ  “συνεργασθεῖ “ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ μία κατοχικὴ κυβέρνηση, ὅταν μάλιστα τὸ λαμπρὸ παραδειγμα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου δὲν ἀφήνει καὶ πολλὰ περιθώρια παρανοήσεων σχετικὰ μὲ τέτοιου εἴδους «συνεργασίες»;
.          Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ δὲν εἶναι ἀνόητοι. Ὅλοι πλέον ξέρουν τί σημαίνει μαζικὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ κεντρικὴ διαχείριση τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν ὅπως καὶ τί σημαίνει  “ἐπαναπρογραμματιζόμενο microchip”. Ξέρουν δηλαδὴ ὅτι στὴν  “καρδιὰ” τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, οἱ διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας, μποροῦν νὰ βάλουν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ὄτι θέλουν καὶ φυσικὰ καὶ τὸν ἀριθμὸ 666.
.          Καταλήγοντας ὁ ὑφυπουργὸς περιγράφει μὲ σαφήνεια τί θὰ γίνει ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα: «…τὰ βήματα εἶναι τὰ ἑξῆς: Βῆμα πρῶτο, ὁ ἐκκαθαρισμὸς καὶ ἡ πλήρης λειτουργικὴ ἐνοποίηση τῶν μητρώων. Αὐτὸ θὰ πάρει τὸν ἑπόμενο ἑνάμισι μὲ δύο χρόνια, γιὰ νὰ φτάσουμε σ’ ἕνα τέτοιο ἐπίπεδο. Βῆμα δεύτερο: Ἡ ψηφιακὴ ὑπογραφὴ θὰ μπεῖ σὲ ὅλα τὰ βασικὰ ἐπαγγέλματα καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολίτες καὶ ἐπίσης … νὰ μπορεῖ νὰ μπεῖ σὲ κάθε κινητὸ τηλέφωνο. Ἄρα ἡ ψηφιακὴ ὑπογραφὴ θὰ εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς καθημερινότητάς μας. Αὐτὰ τὰ δύο θὰ ἔρθουν νὰ συγκλίνουν καὶ θὰ φτάσουμε σ’ ἕνα ἐπίπεδο τῆς ψηφιακῆς κάρτας ἢ τῆς Κάρτας Πολίτη. Δὲν θεωρῶ ὅτι θὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε κάποιες ἐκδόσεις μέσα στὸ 2012, ἴσως κάτι ἁπλό, γιὰ νὰ ἔχει κάποιος πρόσβαση στὸν ψηφιακὸ κόσμο, ἀλλὰ δὲν θεωρῶ ὅτι θὰ εἶναι θεαματικὴ παραγωγὴ καὶ θ’ ἀντικαταστήσει τὰ πάντα. Τουλάχιστον δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι σ’ αὐτὴ τὴν φάση. Ἄρα, ἂν δὲν κάνουμε τὰ μητρῶα, μὴ συζητᾶμε γιὰ κάρτα….»

.          Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, λίγες ἡμέρες πρίν, λάβαμε στὸ e-mail μας ἀκόμα μία εἴδηση, τὸ περιεχόμενο τῆς ὁποίας ἀποδεικνύει μὲ ἀπόλυτο τρόπο ὄτι αὐτὴ ἡ τρικομματικῆς στήριξης καὶ διακομματικῆς ἀνοχης κατοχικὴ κυβέρνηση, εἶναι σάπια μέχρι τὸ μεδούλι.
.          Ἀναφερόμαστε στὴν ὑπουργικὴ ἀποφαση τοῦ ὑπουργοῦ ἐργασίας κ. Κουτρουμάνη ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως τῆς 8ης Νοεμβρίου τοῦ 2011 (ἀρ. φύλλου 2611) καὶ ἡ ὁποία γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἐκτιμᾶ ὡς ἐπιδοτούμενες ἀναπηρίες, τὴν παιδοφιλία, τὴν ἐπιδειξιομανία, τὸν σαδομαζοχισμό, τὴν ἡδονοβλεψία, τὸν φετιχισμό, τὸν παρενδυτικὸ φετιχισμὸ (δηλαδὴ τοὺς τραβεστί), τὴν κλεπτομανία, τὴν πυρομανία κλπ.
.          Εἶναι προφανές , ὅτι μέσῳ αὐτῆς τῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης, αὐτές οἱ κακουργηματικοῦ χαρακτήρα πράξεις καὶ διαστροφὲς καθίστανται de facto ἁπλῶς  “παρεκκλίνουσες συμπεριφορὲς “ ποὺ ὄχι μόνο δὲν τιμωροῦνται ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιβραβεύονται.
.          Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ μειώνουν γιὰ λόγους δῆθεν οἰκονομίας, τὰ ποσοστὰ ἀναπηρίας καρκινοπαθῶν, ἡπατομεταμοσχευμένων, νεφροπαθῶν, κ.ἄ .

.          ντε μετ ν τος πιστέψεις τι δν θ βάλουν στ παναπρογραμματιζόμενο microchip της ΚΤΠ τν ριθμ το φεντικο τους.

.          Ἕνα ἄλλο μεγάλο ζήτημα, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἔχει γίνει καὶ ἀντικείμενο πολιτικῆς καπηλείας, εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς γιγάντιας συσσώρευσης λαθρομεταναστῶν στὴν χώρα μας.
.          Μιλῶ γιὰ ἐκείνους τοὺς δυστυχισμένους ποὺ χρησιμοποίησαν καὶ χρησιμοποιοῦν οἱ μεγάλες δυνάμεις καὶ οἱ περιφερειακοὶ χωροφύλακές τους, ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα, προκειμένου νὰ κατακτήσουν εἰρηνικὰ ἕναν τόπο. Αὐτοὶ λοιπὸν ποὺ εἴτε μὲ τὴ βοήθεια τῶν  “ἀγορῶν “ εἴτε μὲ τὸ νὰ χρηματοδοτοῦν ἐμφυλίους πολέμους καὶ δικτατορίες, κατέστρεψαν ὁλοκληρωτικὰ χῶρες τοὺ  “τρίτου κόσμου”, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ χρηματοδοτοῦν τὰ καραβάνια τῶν δουλεμπόρων γιὰ νὰ φέρουν τὴν ἀνθρώπινη  “πραμάτεια” τους κυρίως στὴν Ἑλλάδα.

 Νεοθωμανισμὸς – ἐθνομηδενισμὸς – παραχάραξη της ἑλληνικῆς ἱστορίας.

.          Τὰ τελευταῖα εἰδικὰ χρόνια, διαφημίζονται συστηματικὰ οἱ λάτρεις τοῦ νεοθωμανισμοῦ, τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ καὶ τῆς παραχάραξης τῆς ἱστορίας.
.          Ἀπὸ ποῦ νὰ ἀρχίσουμε καὶ ποῦ νὰ τελειώσουμε.
.          Ἀπὸ τὴ Ρεπούση καὶ τὸν «συνωστισμὸ» στὴν μαρτυρικὴ Σμύρνη;
.          Ἀπὸ την ἀγαπημένη τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ κυρίας Διαμαντοπούλου, ἡ ὁποία πρὶν ἀκόμα κάτσει στὴν ὑπουργική της καρέκλα, φρόντισε νὰ ξεκολλήσει ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ ὑπουργείου τὸν προσδιορισμὸ τῆς Παιδείας μας ὡς ἐθνικῆς;
.          Νὰ μιλήσουμε γιὰ τὶς ἐπιλογές της καὶ τὴν στελέχωση τοὺ ὑπουργείου παιδείας μὲ πρόσωπα σὰν τὴν κ. Δραγώνα, τῆς ὁποίας οἱ ἀνθελληνικὲς ἀπόψεις σόκαραν ἀκόμα καὶ ξένους καθηγητὲς ;
.          Τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸν πανεπιστημιακὸ κ. Κιτσίκη, γιὰ χάρη τοῦ ὁποίου ἔχει δημιουργηθεῖ μάλιστα καὶ ὁμώνυμο ἵδρυμα, ὁ ὁποῖος ἀκοῦστε τί ἔλεγε μόλις πριν δύο μῆνες: «Ἔχω ἕνα ὄνειρο 50 ἐτῶν, νὰ ἐπανενωθοῦν οἱ δύο κοινότητες ποὺ ἐπὶ 400 χρόνια ζοῦσαν ἀδερφικὰ στὴν Ὀθωμανικὴ περίοδο. Τώρα εἶναι πολὺ πιὸ ἰσχυρὴ ἡ πίστη μου γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ὀνείρου μου μιᾶς συνομοσπονδίας τῶν δύο κρατῶν ποὺ θὰ θέσει ὑπὸ τὴν ὀμπρέλα του καὶ τὶς γύρω χῶρες. Τὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὴν Ε.Ε. μπορεῖ νὰ τὴν σώσει μόνο ἡ Τουρκία. Στὴν Ἑλλάδα αὐτὸ συζητεῖται. Ἀκόμη καὶ ὁ πιὸ φανατικὸς Ἕλληνας ἐθνικιστὴς μιλᾶ γιὰ ἑνότητα Οἱ συνθῆκες ἑτοίμασαν μία ὑπέροχη ἀλλαγή. Πλέον ἡ ἱστορικὴ μέρα τῆς ἀνακήρυξης τῆς ἀνεξαρτησίας ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, ἡ 25 Μαρτίου 1821, ἀξιολογεῖται περισσότερο ὡς ἀρχὴ κατάρρευσης καὶ ὄχι ὡς ἀρχὴ ἐλευθερίας.»
.          Μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ δὲν θὰ μπῶ στὸν πειρασμὸ νὰ σχολιάσω τὰ παραπάνω.
.          Τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν ἀμέριστη βοήθεια μερικῶν πρόθυμων Θεολόγων καὶ ὑπὸ τὶς λυσσαλέες κραυγὲς τῆς κ. Φραγκουδάκη, ἔγινε πανθρησκειακὴ προπαγάνδα καὶ ὥρα θρησκειολογικῆς φλυαρίας.

 ΝΟΜΟΣ ΦΡΑΝΚΕΣΤΑΪΝ

.          Ἕνα ἀκόμα μεγάλο ζήτημα ποὺ προκαλεῖ τὴν Ὀρθόδοξη συνείδησή μας, εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς …εἰκασίας τοῦ κ. Λοβέρδου, ὅτι ὅλος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶχε ἀνέκαθεν ὡς ὄνειρο ζωῆς νὰ γίνει ἀποθήκη ἀνθρωπίνων ἀνταλλακτικῶν. Ἀναφέρομαι στὸ νόμο «φρανκεστάϊν», ὅπως ἔχουμε χαρακτηρίσει τὸν νόμο γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων, ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε στὶς 16 Ἰουνίου καὶ σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες, πλὴν ἐκείνων ποὺ θὰ τὸ ζητήσουν ἐγγράφως, θεωροῦνται ὡς δωρητὲς ὀργάνων.
.          Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει, ὅτι ἂν κάποτε κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς κριθεῖ «ἐγκεφαλικὰ νεκρός», τότε χωρίς πολλὲς διαδικασίες θα θανατωθεῖ μὲ τὸν φρικτότερο μάλιστα τρόπο, μὲ τὴν ἀφαίρεση δηλαδή, ὅσο εἶναι ἐν ζωῇ, ἐκείνων τῶν ζωτικῶν του ὀργάνων ποὺ θὰ ἐκτιμηθοῦν ὡς ἐκμεταλλεύσιμα.
.          Δὲν διαφωνοῦμε γενικὰ μὲ τὶς μεταμοσχεύσεις, ἀντιθέτως θεωροῦμε ὡς πράξη ἀληθινῆς ἀγάπης στὸν συνάνθρωπό μας τὴν δωρεὰ κάποιου μὴ ζωτικοῦ μας ὀργάνου, ὅταν δηλαδὴ δὲν προκαλεῖται ἀπὸ αὐτὴν τὴν δωρεὰ θάνατος.
.          Σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση, ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν εἰκάζεται ἡ συναίνεση τοῦ δότη ἀλλὰ βεβαιώνεται ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο, δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε για πράξη ἀγάπης ἀλλὰ γιὰ ἔμμεση αὐτοκτονία, ποὺ εἶναι ἡ μεγίστη ἐκδήλωση ἀσέβειας στὸν ἴδιο τὸν Δημιουργὸ καὶ τελικὰ ὑπέρτατη μορφὴ ἐγωισμοῦ.
.          Καὶ μιὰ ποὺ ἀναφερθήκαμε στὸν κ. Λοβέρδο, νὰ δηλώσουμε εὐθέως ὅτι διαφωνοῦμε ἀπόλυτα μὲ τὴν πρόθεσή του νὰ ἐκχωρήσει τὰ δημόσια νοσοκομεῖα καὶ σταδιακὰ ὅλο τὸ ἐθνικὸ σύστημα ὑγείας, στὰ χέρια ἐκείνων ποὺ δὲν τὴν ἐκτιμοῦν ὡς ἀγαθὸ ἀλλὰ ὠς ἐμπορεύσιμο εἶδος.
.          Σᾶς θυμίζω ἐπίσης, ὅτι πρόσφατα ὁ κ. Λοβέρδος ἔκλεισε τὸ μοναδικὸ δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικὸ κέντρο τοῦ νοσοκομείου παίδων  “Ἁγία Σοφία “μὲ τὸ ψευδὲς πρόσχημα ὅτι οἱ δύο ἐναπομείναντες σὲ αὐτὸ παιδοκαρδιοχειρουργοὶ  “τσακώνονται”, πράγμα ποὺ διέψευσαν ἐνυπογράφως ἑκατοντάδες γονεῖς καρδιοπαθῶν παιδιῶν .
.          ν λοιπν ρχίσουμε τς κπτώσεις, θεωρώντας τ να ναγκαο, τ λλο ναπόφευκτο κα τ λλο ς ποδεκτό, φο χει πουδραριστε μ λίγο νθρωπισμό, τότε μᾶλλον δὲν θὰ ἔχουμε πλέον ἀφήσει κανένα περιθώριο στὸν ἑαυτό μας νὰ ἀντισταθεῖ σὲ ζητήματα ποὺ ἀπειλοῦν εὐθέως τὴν ἐθνική μας ὑπόσταση, ὄπως γιὰ παράδειγμα, αὐτὸ τοῦ ὀνόματος τῶν Σκοπίων, ἢ ἐκεῖνο ποὺ θέτει ὁ ἀλβανο- ἀμερικανικῆς κατασκευῆς UCK σχετικὰ μὲ τὴν διεκδίκηση κοματιοῦ τῆς δυτικῆς Ἑλλάδας, ἢ ἀκόμα χειρότερα, τὴν σταδιακὴ ἀπο- ελληνοποίηση τῆς Θράκης, γιὰ τὴν ὁποία μάλιστα φέρουν τεράστιες εὐθύνες σχεδὸν ὅλες οἱ μεταπολιτευτικὲς κυβερνήσεις.

.          Ὅλα αὐτὰ ποὺ περιγράψαμε , μαζὶ μὲ ἐκεῖνα ποὺ ἀνέφεραν οἱ ἀξιότιμοι προλαλήσαντες ὁμιλητές, εἶναι ἐκεῖνα ποὺ σχηματίζουν τὴν δική μας «κόκκινη γραμμή», πίσω ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ κάνουμε οὔτε μισὸ βῆμα.
.          Θὰ τελειώσω αὐτὴν τὴν ἀναγκαστικὰ ἐπιγραμματικὴ ἀναφορά μας στὶς ἄλλες παραμέτρους τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, μὲ ἔνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ κείμενο τοῦ ἀγαπητοῦ μας φίλου, συγγραφέα καὶ τέως δικαστικοῦ κ. Μόσχου Λαγκουβάρδου: «…Δὲν κινδυνεύει ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀπὸ τοὺς διωγμούς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν παθητικότητα καὶ τὸν ἐφησυχασμό».
.          Ὁ Θεὸς ἔχει μεγάλη ὑπομονή. Φυλάττει τὸ αὐτεξούσιο τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν δαιμόνων. Ἤδη παρεχώρησε στὸν Ἐχθρὸ νὰ ἀποθρασυνθεῖ στὴν πνευματική του τύφλωση. χθρς γκαταλείπει τν τακτικὴ τῆς πνευματικς νάρκης κα τς ποκατάστασης το πνεύματος κα πιτίθεται φανερ κατ τς ρθοδοξίας. 

 Αἰσθάνεται ἄραγε ὁ Ἐχθρὸς τόσο δυνατός;
Εἶναι πεπεισμένος ὅτι οἱ πιστοὶ δὲν θὰ βγοῦν μὲ τίποτε ἀπὸ τὸν λήθαργό τους; Ἢ βρίσκεται σὲ ἀπόγνωση καὶ δὲν ξέρει τί κάνει;
Οἱ μέρες ποὺ ζοῦμε εἶναι ἀποκαλυπτικές….

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ὑπομονή σας.

ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»
(orthodox–watch.blogspot.com)

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: