«ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΡΕΣ. ΘΑ ΕΠΕΜΒΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ» (Γέρ. Παΐσιος Ἁγιορ.)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἔ, γέροντα Παΐσιε, πές μας, πῶς γλίτωσες τὸ «ἐπιτίμιο» γιὰ τὶς “συνωμοσιολογίες” σου καὶ τὸν …“φυλετισμό” σου!

«Ἡ Τουρκία, καταραμένη φυλή, θ σβήσει,
ταν κατέβει ρώσικη ρμάδα»!

Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr

.        Ὀπαδοὶ τῶν προφητειῶν δὲν εἴμαστε (πιστεύουμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι φτιάχνουν τὴν μοίρα τους καθημερινά), ἀλλὰ ἡ εἴδηση ὅτι ἡ CIA ἔχει ἱδρύσει πρὶν ἀπὸ δώδεκα χρόνια ἕνα ἀπόρρητο τμῆμα ἀναλυτῶν ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀνάλυση τῶν … προφητειῶν ἀπὸ διάφορες θρησκεῖες καὶ σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, μᾶς βάζει στὸν πειρασμὸ νὰ ἀναδημοσιεύουμε ἕνα ἐντυπωσιακὸ ὡς πρὸς τὴν πρόβλεψή του ἀπόσπασμα τῶν ὅσων ὑποστήριζε ὅτι θὰ συμβοῦν μελλοντικὰ ὁ μοναχὸς Παΐσιος, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τὸ 1994.
.        Τὸ πιὸ κάτω κείμενο εἶναι αὐτοτελὲς τὸ 10ο κεφάλαιο ἀπὸ τὸ σχετικὰ πρόσφατα (2001) ἐκδοθὲν βιβλίο γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο: “Λόγοι χάριτος καὶ Σοφίας” ἀπὸ τὸν Ἁγιορείτη π. Μακάριο Ἁγιαννανίτη.

.        «Σήμερα ὁ νέος Ἰσραὴλ εἴμεθα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Ἡ δική μας παιδεία ὅμως εἶναι ἑβδομηκοντάκις ἑπτὰ καὶ ὄχι ἑπτάκις, διότι ἐμεῖς εἴχαμε τὴ γνώση. Τὸ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά, ποὺ εἶναι ἡ αἰχμαλωσία μας (1453 Ἅλωση Κων/πόλεως) ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ, τώρα ἀκριβῶς τελειώνει. Αὐτὸς ἦταν ὁ κανόνας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Ἕνα παρόμοιο εἶχε γίνει μὲ τὸν ρωσικὸ λαό. Πρὶν 50 χρόνια μαζὶ μὲ τὸν γέροντά μου, τὸν Ἰωσὴφ τὸν Ἔγκλειστο, συναντήσαμε ἕνα Ρῶσο μοναχό, γέροντα. Γιὰ νὰ τὸν ἐνισχύσουμε γιὰ τὰ δεινὰ τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ καὶ τὴν δοκιμασία τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸν κομμουνισμό, θελήσαμε νὰ τοῦ δώσουμε θάρρος, λέγοντάς του λόγια παρηγοριᾶς. Αὐτὸς ὅμως λέει: «Δὲν εἶναι τίποτα, κανόνας εἶναι ποὺ θὰ κρατήσει ἑβδομήντα χρόνια». Ἐσὺ πῶς τὸ ξέρεις; ρωτήσαμε. Καὶ ἡ ἀπάντησή του: “Τὸ 1917, ὅταν ἐπεκράτησε ὁ κομμουνισμός, ὁ Χριστιανισμὸς ἐκηρύχθη ἐκτὸς νόμου, καὶ ὅποιος σκότωνε Χριστιανοὺς ἦταν ἥρωας. Οἱ χριστιανοὶ πανικοβλήθηκαν καὶ οἱ μὲν πλούσιοι ἐδραπέτευσαν πρὸς τὴν Εὐρώπη, οἱ δὲ ἄλλοι ἔτρεχαν στοὺς ναούς, ἐλπίζοντας ὅτι ὁ Θεὸς θὰ κάμει θαῦμα γιὰ νὰ τοὺς σώσει. Σὲ ἕνα μεγάλο ναό, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μπῆκαν πέντε περίπου χιλιάδες Χριστιανοί. Οἱ μπολσεβίκοι, ὅταν τοὺς βρῆκαν, ἔβαλαν φωτιὰ στὸ ναό. Ἕνας ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς δὲν πέθανε. Εἶχε κατορθώσει νὰ ἀνέβει ψηλὰ στοὺς τρούλους καὶ ἔμενε δίπλα ἀπὸ ἕνα παράθυρο καὶ ἀνέπνεε. Αὐτὸς λοιπὸν μοῦ εἶπε, ὅτι ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ ἄρχισε ὁ κόσμος νὰ πεθαίνει, κλαίγανε καὶ φωνάζανε, παρουσιάστηκαν οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι καὶ τοὺς εἶπαν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν, διότι δὲν τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεός. Εἶναι κανόνας γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας ποὺ θὰ κρατήσει 70 χρόνια”.
.           Αὐτὰ μᾶς εἶπε ὁ Ρῶσος μοναχὸς 50 χρόνια πρίν. Τὸ διάστημα ποὺ διέρρευσε ἀπὸ τότε εἶχα σχεδὸν ξεχάσει τὰ λόγια του. Ὅταν ὅμως ἔπεσε ὁ χάρτινος πύργος τοῦ “ἀνατολικοῦ εὐδαιμονισμοῦ”, τότε τὸ θυμήθηκα. Κάθισα καὶ μέτρησα καὶ εἶδα ὅτι ἦταν ἀκριβῶς ἑβδομήντα χρόνια. Τώρα καὶ ὁ δικός μας κανόνας τῶν ἐβδομηκοντάκις ἑπτὰ τελειώνει καὶ θὰ ἐπανέλθουν. Τώρα ὁ πνευματικὸς νόμος θὰ ἐφαρμοσθεῖ πολυτρόπως.
.        Πρτα θ παιδεύσει Θες τος μεγάλους χθροὺς τῆς ρθοδοξίας, πο εναι σλαμισμς κα Καθολικισμός. Αὐτοὶ ποὺ ἀμείλικτα χτυποῦν τὴν Ὀρθοδοξία, τώρα θὰ ἐκλείψουν. Ἀκόμα καὶ ατο πο κατέστρεψαν τν Βυζαντιν Πολιτισμ δν εναι ο Τορκοι πο τν κατέστρεψαν, εναι ο σταυροφόροι, ο Ερωπαοι, ο καθολικο πο νίσχυσαν τος Τούρκους γι ν καταστρέψουν τ Βυζάντιο. (σ.σ. Σᾶς θυμίζει τίποτα σχετικὰ μὲ τὸ Μνημόνιο καὶ τὴ νέα δουλεία;)
.         Τοὺς ἀπογόνους τους, λοιπόν, θὰ τοὺς μαζέψει ὁ Θεὸς ἐκεῖ μέσα καὶ θὰ σφαγοῦν ἐκεῖ. Ἐσεῖς εἶστε νεώτεροι καὶ θὰ τὸ δεῖτε, ἀφοῦ θὰ εἶστε ἐν ζωῇ. Τώρα θὰ γίνει ἡ Μεγάλη Σύρραξη, ὁ Ἀρμαγεδών. Αὐτὸ ποὺ τώρα ξεκίνησε στὰ Βαλκάνια δὲν θὰ σταματήσει. Ἐκεῖνος ποὺ θὰ τὸ ἐμποδίζει νὰ ἁπλωθεῖ εἶναι ἡ διαιρεμένη ρώσικη ἡγεσία (σ.σ. Γέλτσιν) ἡ ὁποία πλευρίζει τους Ἀμερικανούς. Ὅμως ὁ ρωσικὸς λαὸς θὰ τοὺς ρίξει καὶ οἱ χριστιανικοὶ λαοὶ τῶν Βαλκανίων θὰ προελάσουν (σ.σ. τὰ λέει πέντε-ἕξι χρονια πρὶν τὴν ἄνοδο τοῦ Βλ. Πούτιν στὴν ἐξουσία!). Οἱ Ρῶσοι θέλουν τώρα νὰ βγοῦν στὴ Μεσόγειο (σ.σ.!). Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ ἐλατήριο. Ὅμως δὲν θὰ εἶναι αὐτὴ ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς προσκαλεῖ ὡς ὄργανά Του. Κατεβαίνοντας αὐτοὶ θὰ σβήσουν καὶ θὰ ἀφανίσουν τὴν τούρκικη λαίλαπα μέσα σὲ μία ἑβδομάδα. Κι ὅταν κατέβουν οἱ φίλοι τῆς Τουρκίας (οἱ ἀπόγονοι δηλαδὴ τῶν σταυροφόρων) τὸ ΝΑΤΟ, γιὰ νὰ τὴ σώσουν, τότε ἐκεῖ θὰ γίνει, ἡ μεγάλη Σύρραξη καὶ θὰ σφαγοῦν. (σ.σ.: τὰ λέει 16 χρόνια πρὶν κατεβεῖ ἡ ρωσικὴ ἁρμάδα!)
.         Ἡ Κύπρος θὰ δεχτεῖ ράπισμα ἀπὸ τοὺς Τούρκους (γιατί τώρα εἶναι ἀνέγγιχτη), ἀλλὰ θὰ εἶναι προσωρινό. Ἡ Τουρκία θὰ σβήσει, ἀλλὰ δὲν θὰ ὑπάρχει οὔτε μία σελίδα στὴν παγκόσμα ἱστορία ποὺ νὰ φέρνει στὴν μνήμη ὅτι ὑπῆρξε αὐτὴ ἡ καταραμένη φυλή.
.        γαπ πολ τν πατρίδα μου καὶ λυποῦμαι πολὺ ποὺ σήμερα τὰ Ἑλληνόπουλα ντρέπονται νὰ ποῦν πὼς εἶναι Ἕλληνες. λέξη «λληνας» δν ποδίδει φυλετισμό. Ἡ λέξη «Ἕλληνας» ἀποτελεῖ φυλετισμὸ γιὰ κάθε ἄλλον πλὴν τῶν Ἑλλήνων. Τώρα μως δν εμεθα λληνες, εμεθα Ρωμαοι, εμεθα Βυζαντινοί, εμεθα Θεανθρωπιστές. Ἀνεβήκαμε πιὸ ψηλά.
.        Εἶναι κρίμα, γιατί σήμερα  κατόρθωσε ὁ διάβολος κι αἰχμαλώτισε τὶς ἡγεσίες. Κλαίω τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο σήμερα. Ἡ λλάδα γι ν σωθε, πρέπει λοι οἱ γέτες της, που καὶ ν βρίσκονται, ν πνε ξορία. Ν φύγουν, γιατί παρόντες μολύνουν.
.        Σήμερα πουλήθηκαν ὅλα. Σήμερα ὅμως ποὺ ὅλοι γονατίσαμε καὶ δὲν ὑπάρχει ἐλπίς, θ πέμβει Θες τν πατέρων μας γι τ αματα τν Μαρτύρων μας κα τ λείψανα τν γίων μας. Τὸ αἷμα τὸ Ἑλληνικὸ  ποὺ χύθηκε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἐὰν ἑνωθεῖ σήμερα θὰ γίνει πλωτὸ ποτάμι, νὰ πνίξει τοὺς κανίβαλους ποὺ λέγονται «μεγάλοι».
.        Ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη διάσπαση τοῦ ἀτόμου καὶ κατασκευάστηκε ἡ ἀτομικὴ βόμβα, ἄκουσα ὁ ἴδιος τὸν Ἀϊζενχάουερ νὰ δηλώνε: “Σήμερα εὑρισκόμεθα στὰ προπύλαια τῆς ἑλληνικῆς μαθηματικῆς”. Εἶπε τὴν ἀλήθεια ὁ κανίβαλος!
.        Οἱ ἐλπίδες μας εἶναι μόνο στὸν Θεό. Κι ἐσεῖς νὰ ζεῖτε χριστιανικά, γιατί σᾶς λέω ὑπεύθυνα -καὶ θὰ τὸ δεῖτε- ὅτι δὲν ἔχουμε μέρες. Αὐτὸ ποὺ ἀνάβει τώρα στὰ Βαλκάνια θὰ συνεχιστεῖ. Αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ ἀφετηρία μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ Θεός, μὲ τὸν δικό Του τρόπο, θὰ ἐλευθερώσει τοὺς χριστιανοὺς καὶ θὰ τοὺς ὑψώσει πάλι στὴν γραμμή τους. Καὶ θὰ ἐπανέλθει τὸ Βυζάντιο. Καὶ ξέρετε γιατί; Διότι οἱ Εὐρωπαῖοι λαοὶ θὰ ξαναενωθοῦν. Ποιός θὰ τοὺς καθοδηγεῖ; Δὲν κρατάει κανείς. Μόνο ἐμεῖς κρατᾶμε τὴν Ὀρθόδοξη πίστη».

.        Ἐξακολουθοῦμε νὰ τονίζουμε ὅτι εἴμαστε ὀρθολογιστὲς καὶ δὲν ἀσπαζόμαστε τὶς προβλέψεις μελλοντικῶν γεγονότων ἀπὸ τὸν οἱονδήποτε. Ἀλλὰ σίγουρα τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα θὰ ἀποτελέσει σημεῖο ἀναλυσης πολλῶν εἰδικῶν…

 ΠΗΓΗ: defencenet.gr 

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: