ΤΑ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ («πόσο ἀνήμπορα καὶ δειλὰ ἀνδρείκελα λυμαίνονται τὴν ἐξουσία»)

Τὰ διαγγέλματα τῆς ὑποτελείας
τοῦ Καθηγητοῦ Βασίλη Φίλια
πρώην Πρυτένεως Παντείου Πανεπιστημίου

.          Τὰ πρωτοχρονιάτικα μηνύματα τῶν «κεφαλῶν τοῦ ἔθνους», ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος ὣς αὐτὰ τῶν «ἁρμοδίων ὑπουργῶν» καὶ κάποιων σοφολογιοτάτων βουλευτῶν, ἀποδεικνύουν ὅτι χώρα ποδηγετεται π σχετους κα μιμαθες, ποὺ ὡς μοναδικὸ στόχο τους ἔχουν θέσει νὰ ἐξασφαλίσουν στοὺς ξένους «σωτῆρες» μας ἐλεύθερο πεδίο δράσεως, ἐξουδετερώνοντας τὶς λαϊκὲς ἀντιδράσεις μὲ τὴν ἀνάπτυξη φοβικῶν συνδρόμων περὶ ὁλικῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς, ἂν δὲν ἀκολουθήσουμε πειθήνια τὶς μνημονιακὲς ἐντολές.
.          Πρόκειται γιὰ τὴ «λογική» τοῦ Δ.Ν.Τ., τῆς τρόικας καὶ τῶν τοποτηρητῶν (gauleiter, ὅπως ἐλέγοντο ἐπὶ χιτλερισμοῦ) τῆς Κας Μέρκελ. Μία «λογικὴ» κάθετης συρρίκνωσης τῶν λαϊκῶν εἰσοδημάτων καὶ ἐξώνησης ἀντὶ πινακίου φακῆς ὅλων τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας σὲ ξένους «ἐπενδυτές».
.          Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ οἀνεγκέφαλες «κεφαλὲς τοἔθνους» ἀπέδειξαν ὅτι δὲν ἔχουν ἴχνος πολιτικῆς ἐντιμότητας καὶ προσωπικῆς ἀξιοπρέπειας, διότι ἂν εἶχαν, θἔπρεπε νὰ μᾶς ἐξηγήσουν μὲ τὰ «ἐλπιδοφόρα» μηνύματά τους γιατί ἡ πολιτικὴ ποἀκολουθήθηκε ἀπέτυχε παταγωδῶς σὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ σημεῖα καγιατί παρ᾽ ὅλα αὐτὰ συνεχίζουν ἀκάθεκτοι τὴν ἴδια τακτική.
.          Τουλάχιστον νὰ μᾶς ἔδιναν καὶ ἕνα ἔστω παράδειγμα στὸν πλανήτη ὅπου τὸ μίγμα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς πέτυχε καὶ νὰ μᾶς ἐξηγήσουν πῶς καὶ γιατί ἡ ἀποτίναξη αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ὅπου ἐφαρμόστηκε (κλασσικὸ παράδειγμα ἡ γειτονική μας Τουρκία) ὁδήγησε σὲ ἀνάκαμψη.
.          Οἱ περίφημοι «τεχνοκράτες», ἐνώπιον τῶν ὁποίων εὐλαβῶς ὑποκλίνονται οἱ πολιτικοὶ τῆς πενταροδεκάρας, ἀπεδείχθη ὅτι δὲν γνωρίζουν ὅ,τι καὶ ἕνας πρωτοετὴς φοιτητὴς οἰκονομικῶν γνωρίζει, δηλαδὴ ὅτι ὁ στραγγαλισμὸς τῶν εἰσοδημάτων ἐπιταχύνει καὶ βαθαίνει ἀναπόδραστα τὴν ὕφεση.
.          Ἀγνοοῦν οἱ κύριοι αὐτοί, διότι διδάχθηκαν τὰ οἰκονομικὡς economics καὄχι ὡς Πολιτικὴ Οἰκονομία καὶ στὴν διάρκεια τῆς θητείας τους στὴν Διεθνῆ τῆς ληστρικῆς κερδοσκοπίας, ὅτι στὴν κρίση τοῦ 29-30’ ὁ ντόκτορ Σαχτ, ὁ λόρδος Κέυνς, ὁ Ροῦσβελτ μὲ τὸ New Deal- ἀκόμα καὶ ὁ Ὀμπάμα σήμερα – ἀκολούθησαν τὸν δρόμο τῆς ἀναθέρμανσης τῆς οἰκονομίας μὲ ἐνίσχυση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης τῶν μαζῶν.
.          Οἱ σημερινοὶ «τεχνοκράτες» στὴν πλειοψηφία τους ἀντίθετα, ταγμένοι στὴν ὑπηρεσία τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ καὶ χρηματοπιστωτικοῦ παρασιτικοῦ κεφαλαίου, ἀφοῦ στάθηκαν ἀνίκανοι νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, ποὺ τόσο ὕμνησαν, ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα ὄχι μόνο σὲ παγκόσμια κρίση, ἀλλὰ καὶ σὲ κατάργηση τῆς αὐτονομίας τῆς πολιτικῆς σὲ διεθνῆ κλίμακα, ποὺ τὴν καθιστᾶ ὅλο καὶ περισσότερο ὑποχείρια τῶν κέντρων ἀποφάσεων καὶ χειρισμῶν τοῦ ὑπερεθνικοῦ παρασιτικοῦ κεφαλαίου.
.          Στὴν χώρα μας ἰδιαίτερα κυριάρχησαν πολιτικἀνθρωπάρια τοῦ τύπου Γ. Παπανδρέου, ποὺ σὲ σύμπραξη μὲ ἄλλα «ἡγετικὰ» στελέχη εἶδαν τὴν κρίση μόνο ὡς δημοσιονομικὸ πρόβλημα, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ πτώχευση τοῦ λαοῦ καὶ μαζικὴ ἀνεργία, μία ἀντιμετώπιση ποὺ συνιστὑποθήκη τοῦ μέλλοντος τοἔθνους γιἀπροσδιόριστο χρονικὸ διάστημα.
.          Μία ὑποθήκευση οἰκονομικὴ στὴ βάση της, ποὺ ὅμως συνεπάγεται μία τεράστια αἱμορραγία λόγῳ τς μετανάστευσης τοῦ ἀξιολογότερου δυναμικοῦ τῆς χώρας (τὴν Τρίτη μέσα σὲ ἕναν αἰώνα!) καὶ συνεπακόλουθα τὴν ἀκόμη μεγαλύτερη πτώση τς γεννητικότητας.
.          Βρισκόμαστε κατὰ συνέπεια σὲ μία μειοδοτικ κα ντεθνικ σκηση πολιτικς καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ ὀργανωμένη ἀντίδραση ἀπέναντί της συνιστᾶ ὑπέρτατο καὶ ἄμεσο πατριωτικὸ καθῆκον.

 .          Ποιές ὅμως κατευθύνσεις πρέπει νὰ πάρει ἡ ἀντίδραση αὐτή; Τὶς ἀκόλουθες:
.          Πρῶτον, τὴν καταγγελία κα τν κατάργηση το μνημονίου, ποὺ καθιερώνει ἕνα εἶδος ληστρικοῦ δανεισμοῦ εἰς βάρος τῆς χώρας, χωρὶς νὰ διευκολύνεται στὸ παραμικρὸ ἡ οἰκονομία τῆς χώρας,
.          Δεύτερον, τὴν ἄμεση καὶ ἐπίσημη στάση πληρωμν τῶν ξένων δανείων ὡς ἐπαχθῶν, ὅπως ἔκανε ὁ Ἰσημερινός.
.          Τρίτον, τὴν ἀναζήτηση λλων πηγν δανειοδότησης μὲ ἀπείρως εὐνοϊκότερους ὅρους, ποὺ εἶναι διαθέσιμες, ἀλλὰ οἱ ἀγοραῖες «κεφαλὲς» τοῦ ἔθνους θέλουν νὰ ἀγνοοῦν,
.          Τέταρτον, τὴν μεση κήρυξη τς λληνικς ποκλειστικς Οκονομικς Ζώνης μὲ ταχύτατη ἐκπόνηση τῶν ὅρων ἀξιοποίησής της, ὅπως ἔκανε ἡ Κύπρος,
.          Πέμπτον, τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἀπαίτησης ξόφλησης τν γερμανικν πολεμικν ποζημιώσεων.
.          Ἕκτον, τὴν ταχύτατη πενδυτικ δραστηριοποίηση τοῦ κράτους σὲ ἔργα ὑποδομῆς,
.          Ἕβδομον, τὴν δικαστικ διερεύνηση ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας ὄφσορ ἐταιριῶν καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν Ἑλλήνων καταθετῶν στὴν Ἐλβετία, τὴν Κύπρο ἢ ὅπου ἀλλοῦ,
.          Ὄγδοον, τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου καὶ τῶν ἁρμοδιοτήτων τῶν οκονομικν εσαγγελέων.
.          Ὀρθῶς τονίζεται ὅτι ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς μεταπολίτευσης ἐξόφλησε ὁριστικὰ καὶ οἱ ὅποιες δουλόφρονες δηλώσεις ὑποτέλειας πρὸς τοὺς εὐρωπαίους καὶ διεθνεῖς ἐπικυριάρχους δὲν τὸν σώζουν.
.          Ἡ κρίση ἔχει καὶ τὰ καλά της, διότι ποκαλύπτει τ πόσο νήμπορα κα δειλ νδρείκελα λυμαίνονται τν ξουσία καὶ ἀναγκάζει τοὺς πρωτεργάτες τῆς κλεπτοκρασίας νὰ μιλᾶνε γιὰ πρώτη φορὰ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων, ποὺ οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἐπὶ δεκαετίες ἀπέφυγαν ἐπιμελῶς νὰ κάνουν.
.          Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπέδειξε ἤδη ὅτι δὲν τελεῖ «ἐν ὑπνώσει», ὅπως πίστευαν οἱ λυμεῶνες τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ πλούτου τῆς χώρας. Ατ πο θ κολουθήσουν δν πρόκειται ν νασχεθον π τς τρομολαγνικς δηλώσεις τν πολιτικν «ρχόντων» τς χώρας. Αὐτοὶ ἔχασαν τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῆς εἶναι ὁριστική.

 ΠΗΓΗ: hellasontheweb.org

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: