ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ… ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

κκωφαντικ σιωπ το Φαναρίου

 Νικηφόρος Φωκᾶς

.        Ἐγράφησαν καὶ θὰ γραφοῦν πολλὰ ἐπικριτικὰ σχόλια γιὰ τὴν ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ τοῦ Φαναρίου (καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν) στὴν ὑπόθεση τῆς παράνομης σύλληψης τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Ἀθηνῶν, ποὺ κατ πᾶσα πιθανότητα λήφθη πειτα π κυβερνητικ παρέμβαση στν δικαιοσύνη κα πολιτικ πηρεασμ τν δικαστν. Ἐνῶ ἡ κριτικὴ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως νὰ εἶναι δικαιολογημένη, ἀδικεῖ τὸ Φανάρι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία παραμένει ἐν αἰχμαλωσίᾳ. Τὸ θέμα εἶναι μεγάλο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀναλυθεῖ σὲ ἕνα σύντομο ἄρθρο. Ὅμως, θὰ προσπαθήσω νὰ ἐξηγήσω καὶ νὰ δικαιολογήσω τὴν πράγματι ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ τοῦ Φαναρίου (ἡ περίπτωση τῆς ἐξ ἴσου προκλητικῆς σιωπῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὅμως εἶναι διαφορετική).
.        Ἔχει ἐξηγηθεῖ ὅτι ἡ σύλληψη τοῦ Γέροντα Ἐφραιμ ἔγινε μὲ τρόπο ποὺ παραβιάζει τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας καὶ διεθνεῖς συνθῆκες, καὶ ὅτι τὸ βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Ἀθηνῶν εἶναι νόμῳ ἀβάσιμο καὶ ἀναιτιολόγητο, παραβιάζει δὲ ὄχι μόνο διεθνεῖς συνθῆκες ποὺ προστατεύουν τὸ ἀνθρώπινο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας ἀλλὰ καὶ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, ἀφοῦ ἐλέγχει τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ γιὰ πνευματικὰ θέματα, ὅπως τὸ μοναχικὸ πολίτευμα καὶ ἡ πνευματικὴ ἀποστολή του.
.        Ὅμως δν χει γίνει παρκς κατανοητ τι τ Φανάρι ξαρτται οκονομικ κα πολιτικ π τν λληνικ κυβέρνηση. Μπορεῖ κανεὶς νὰ περιμένει ἀπὸ τὸ Φανάρι νὰ διακινδυνεύσει τὴν ὕπαρξή του γιὰ τὸν Γέροντα Ἐφραίμ, τὴν Μονὴ Βατοπαιδίου καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπικρίνοντας τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη ἢ ἐπικαλούμενο τὴν διεθνῆ εὐθύνη τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν παραβίαση διεθνῶν συνθηκῶν;
.        Ἐπίσης δν χει γίνει παρκς κατανοητ τι τ Φανάρι χει ξαρτήσει μιὰ σειρ π ζωτικ θέματά του (πως τν παναλειτουργία τς Σχολς τς Χάλκης) π τν πολιτικ τν Η.Π.Α. Εἶναι δὲ γνωστὴ ἡ θεωρία τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Ἀμερικῆς ὡς οἰκονομικῆς βακτηρίας τοῦ Φαναρίου. Ἔχει ἐπίσης γραφεῖ ὅτι τὸ Βατοπαίδι εἶναι μέρος σχεδίου Παπανδρέου-Ἀμερικανῶν γιὰ νὰ ἔλθει στὴν ἐξουσία ὁ Παπανδρέου («Ἀκρόπολη» καὶ «Romfea.gr», 24.06.2011). Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀπαιτήσει ἀπὸ τὸ Φανάρι νὰ τὰ βάλει μὲ τὴν Ἀμερικὴ καὶ νὰ διακινδυνεύσει ὅλα αὐτὰ τὰ ζωτικὰ θέματά του γιὰ τὸν Γέροντα Ἐφραίμ, τὴν Μονὴ Βατοπαιδίου καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος, μάλιστα καθ’ ὃν χρόνον ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ προσεγγίζει τὴν Ρωσία καὶ προκαλεῖ τὸ μένος τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν φίλων τους (οἱ ὁποῖοι, ὅπως φαίνεται, μὲ τὸ σχέδιο «Πυθία» – βλ. «Ἐπίκαιρα», 16.06.2011-ξεφορτώθηκαν τὸν Καραμανλῆ);
.        Ἐξ ἄλλου, Μητροπολίτες τοῦ κλίματος τοῦ Φαναρίου, ὅπως ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ, ἔχουν ἤδη ἐκφράσει τὴν στήριξή τους στὸν Γέροντα, στὴν Μονὴ Βατοπαιδίου καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος. Καὶ πρέπει νὰ θεωρεῖται πλέον βέβαιο ὅτι τὸ Φανάρι θὰ προσφέρει, παρασκηνιακὰ ἐν ἀνάγκῃ, βοήθεια στὴν κατάλληλη στιγμή. Δὲν μπορεῖ βέβαια νὰ ἐμφανιστεῖ νὰ ἐπεμβαίνει στὸ ἔργο τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης. Καί, ἂν ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κάνει αὐτὸ ποὺ πρέπει, γιὰ νὰ διασώσει τὸ κύρος τῆς δικαιοσύνης, εἶναι πολὺ πιθανὸ ὁ Γέροντας νὰ ἐλευθερωθεῖ καὶ νὰ ἀναμένει τὴν δίκαιη κρίση τῶν δικαστῶν, ἐὰν καὶ ὅταν ἔλθει ἡ ὑπόθεση στὸ ἀκροατήριο τοῦ ἁρμοδίου δικαστηρίου.
.        Νομίζω ὅτι δὲν ἰσχύουν τὰ ἴδια γιὰ τὴν σιωπὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἂν καὶ βρίσκεται στὴν «μπούκα τοῦ κανονιοῦ» τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας σὲ μερίδα τῆς κυβέρνησης καὶ τοῦ Λαοῦ, δὲν εἶναι ἐν αἰχμαλωσίᾳ (ἐκτὸς ἂν ἔχει αὐτο-αἰχμαλωτιστεῖ …). Ἀλλὰ δὲν νομιμοποιοῦμαι νὰ ὑποδείξω στὴν Ἱεραρχία τὸ καθῆκον της. Ἁπλὰ θὰ ὑπενθυμίσω ὅτι μετὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος, σειρὰ ἔχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅ,τι καὶ ἂν κάνει. Καὶ θὰ ἐκφράσω τὴν εὐχὴ ὅτι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Ἱερὰ Σύνοδος θὰ τὸ κατανοήσει αὐτὸ καὶ ὅτι τελικὰ ὁ πιστὸς λαὸς δὲν θὰ ἀκολουθήσει τὴν Ἱεραρχία ποὺ προτιμᾶ νὰ ἐπισκέπτεται τὸ Μαξίμου ἀντὶ τοῦ Κορυδαλλοῦ.

 ΠΗΓΗ: antibaro.gr

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: